Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı 1. Komisyon Raporu Meslek Yüksekokullarında İşyeri Eğitimi -İşyeri eğitiminin planlanması ve kredilendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı 1. Komisyon Raporu Meslek Yüksekokullarında İşyeri Eğitimi -İşyeri eğitiminin planlanması ve kredilendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı 1. Komisyon Raporu Meslek Yüksekokullarında İşyeri Eğitimi -İşyeri eğitiminin planlanması ve kredilendirilmesi -Mevzuat geliştirme -İş temelli eğitim

2 Önkabüller Meslek eğitiminde işyeri eğitimi, mesleği icra etme kazanımları açısından çok önemli Türkiye’de MYO’ları tarafından sağlanan halıhazırdaki meslek eğitiminde işyeri eğitiminin süresi ve içeriği yetersiz. Gerçek anlamda mesleki eğitim için, bu yapının değiştirilmesi gerekmektedir.

3 Problemler ve Çözüm Önerileri

4 İşyeri eğitimi veren işletmelerde resmi bir statü ile bu eğitim için zorlayıcı, idari ve maddi tedbirlerin olmaması – İş yeri eğitimini özendirici ve teşvik edici yasal düzenlemeyle bağlayıcı hale getirilmesi – İş yeri eğitimlerinin kredilendirilmesi, teorik eğitim ücretinin öğretim elemanlarına, uygulama ücretlerinin işyerindeki usta öğreticiye verilmesi

5 İş yeri eğitiminde görevli öğretim elemanlarına verilecek ücretlerin performans değerlendirme esaslarına göre belirlenememesi ve ilgili idari mekanizmaların olmaması, – Uygulama yaptıracak idari ve akademik personele ücretlendirmenin yapılması

6 Alınan kararların kanuni süreçlerinin henüz tamamlanmaması ve uygulamaya geçirilmemesi – Bu kararların en kısa sürede alınması ve alt yapılarının hazırlanarak kanunlaştırılması

7 Bologna sürecinde yapılan her eğitim faaliyeti AKTS olarak hesaplanır. Bu bağlamda iş yeri eğitimi ve stajlar öğrencinin AKTS’eklenmemektedir. – Staj’da harcanan zamanın saat olarak belirlenmesi ve AKTS’nin hesaplanarak öğrencinin transkriptine veya diploma ekine eklenmesi

8 Şu anki iş yeri eğitimi süresi, öğrencilerin mesleki beceri kazanabilmesi adına yeterli olmaması – Stajların eğitim sonrasına alınması, – Mevcut sistemdeki stajın mesleki beceri kazanabilmesi adına yeterli olmamasından dolayı en kısa zamanda TRIMESTER’e geçilmesi

9 Staj yapan öğrencilere ödenecek ücretlerin yetersiz olması, – 3308 sayılı kanunun en kısa sürede işletilmesi

10 MYO’larda öğrenim planlarının iş yerlerindeki konulara uygun olmaması – İş yerleri yeterliliklerinin belirlenerek meslek gruplarına göre standartların tespit edilmesi

11 Staj evraklarının standart olmaması – Program temelli asgari standartların belirlenmesi ve yasal bir zemine kavuşturulması

12 Kamu veya özel sektörde iş yeri eğitimi alan MYO öğrencilerine aşırı iş yüklenmesi, karşılaştığı diğer problemler ve tehditlerin varlığı – Staj öncesi teknik gezilerle iş yeri – öğrenci buluşmalarının sağlanması ve uygun ortamların oluşturulmasına gayret gösterilmesi

13 Staj değerlendirmelerinin yerinde yapılamaması – Denetleme görevlerinin ücretlendirilmesi ve İş yerlerini staj eğitimlerinde sorumlu tutacak sözleşme imzalanması – Staj süresinde öğrencilerin takibini, işyeri sorumluları ve öğrenci ile iletişim araçlarıyla sağlanması

14 Staj evrak ve puantajlarının hazırlanması, takip ve kontrolünde uzman eleman problemi – Yeni bir müdür yardımcısı sorumlu tutularak uzman elemanlarla maddi yönden desteklenmesi – Sigorta primlerinden doğan zimmetlerin çözülmesi için yeterli sayıda uzman elamanların sağlanması

15 Mesleki eğitim gören öğrencilerin prestiji (Öğrencilerin motivasyonlarının yükselmesi, aldıkları mesleki eğitimleri benimsemesi adına saygınlıklarının artırılması, toplum olarak her kesimin vazifesidir) – Öğrencilerimizin mesleki alanlarında yeterliliklerinin en üst düzeye çıkarılması toplumdan göreceği saygınlığı artıracaktır. Buda önemli ölçüde iş yerindeki etkinliğe bağlıdır. – Ara eleman kelimesi yerine nitelikli insan gücü ifadesinin kullanılması ve/veya saygınlık kazanmaları adına kanunla belirlenecek bir unvan verilmesi, – Askerlik durumlarının yeniden gözden geçirilmesi, – Öğrencilerin bilgi düzeylerinin belgelendirmeleri, – Sektörlerde nitelikli / unvanlı eleman çalıştırma zorunluluğunun getirilmesi, – Sınavsız geçiş sistemi MYO’larda eğitim kalitesini düşürmüştür bu nedenle kaldırılması, – Öğrencilerimizin hem öğretim hem de sosyo-kültürel anlamda kazanımlarını artıracak bir eğitim

16 TRIMESTER sistemi ile ilgili problemler henüz sonuçlandırılamamış olması – Trimester ve İkmep programlarının çelişkisinin giderilmesi, – Gerekli düzenlemelerin bir an evvel yapılarak uygulamaya geçilmesinin sağlanması – Öğretim uygulamasında karşılaşılacak zorlukların ele alınması.

17 Sonuçlar İş yeri eğitimi mesleki eğitimde olmaz ise olmazdır. O nedenle bu konuyla ilgili problemler acilen giderilmelidir İş yeri eğitiminin süresi, kalitesi ve uygulamasında çıkan problemler öne çıkmaktadır. Gündemde olan ve işyeri eğitimine çözüm olacağı genelde de kabul gören TRIMESTER sistemi bir an önce hayata geçirimelidir.

18 Teşekkürler


"5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı 1. Komisyon Raporu Meslek Yüksekokullarında İşyeri Eğitimi -İşyeri eğitiminin planlanması ve kredilendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları