Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D.E.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Süreç bazlı, İstatistik bakışlı Hizmet Odaklı Sürdürülebilir gelişim Stratejik Planlama Etkin Dönüşüm Yönetimi Sistematik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D.E.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Süreç bazlı, İstatistik bakışlı Hizmet Odaklı Sürdürülebilir gelişim Stratejik Planlama Etkin Dönüşüm Yönetimi Sistematik."— Sunum transkripti:

1 D.E.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Süreç bazlı, İstatistik bakışlı Hizmet Odaklı Sürdürülebilir gelişim Stratejik Planlama Etkin Dönüşüm Yönetimi Sistematik Yaklaşım Verimlilik Maliyet / Etkinlik Kanıta Dayalı Tıp

2 Sağlık Hizmet Süreçleri Destek Hizmet Süreçleri Finansal Süreçler Faturalama ve Tahsilat Süreçleri Malzeme Yönetim Süreçleri ?

3 “Etkin Malzeme Yönetimi” Plan Eylem Kontrol Analiz Planlama Satınalma Teslim ve Depolama İç dağıtım ve tüketim 0 100 2001 2002 SARF

4 Hastane Eczanesi / Malzeme Deposu Yatan hastada İlaç/ Malzeme Gereksinimi Malzeme / İlaç Satınalma Dış reçete + Rapor Hastane dışı eczane ve firmadan temin Hastaya verilir Eczane / Firma / Hasta İlaç: SSYB parakende (kutu) Malzeme: ES protokol fiyatı VAR Hastane ödeme YOK Hastaya verilir Hastane İlaç: SSYB parakende (tane) Malzeme: ES protokol fiyatı Eczane/Firma/Hasta ödeme

5 Malzeme Yönetimi Temel Sorunlar: Stok fazlalıkları Muadil malzeme çeşitliliği Yüksek bedelli malzemeler Şartnameler ve Uygunluk Teslim ve depolama sorunları Ara alım sıklığı Ödemelerde gecikmeler

6 Malzeme Yönetimi Temel felsefe: Uygun stok ve kritik stok tanımlamalarıyla, Doğru malzemenin En uygun fiyatla En uygun kalitede teminini; Uygun yerde depolanarak Uygun yerde kullanımını sağlamak.

7 Planlama  Bilgi-işlem altyapısı  Kullanım bilgileri  Malzeme kartları ve kodları  Ortalama tüketim, alım ve sunum fiyaları  Stok, kritik stok, maliyet, depo çıkış analizleri  Teknik şartnameler 0 100 2001 2002

8 Satınalma Rekabeti artıracak önlemler ve şeffaflık Alternatif satınalma yöntemleri ve tedarikçiler Uygun zamanda ödeme sağlanması Minimum % 40 indirim 0 100 2001 2002

9 Satınalma İlaç Tıbbi Malzeme Tıbbi Sarf Kit / Kimyasal Gıda Temizlik Kırtasiye 0100

10 Satınalma Tıbbi Malzeme: Genel Cerrahi, GKDC, Göz, Kardiyoloji, AYB Hemodiyaliz, Onkoloji Protez ve ortez, Kalp kapağı ve kalp pili Girişimsel radyoloji İlaçlar: PSF üzerinden % 46 indirim Kit / Kimyasal: 2001 yılı altında % 40-70 indirim

11 Teslim ve Depolama  İlgili depoda geçici ve kesin teslim  Muayene komisyonları  İç depoların daraltılması  Ana depoların ayrıntılı tanımlanması  Bilgi işlem-depo sayım uyumu  Yeni depoların oluşturulması ve yeniden yapılandırılması Sarf, Eczane, Tıbbi Malzeme, Ameliyathane, Demirbaş, İaşe Merkez Laboratuvarı, Temizlik, Teknik Hizmetler, Kırtasiye 0 100 2001 2002

12 İç dağıtım ve Tüketim  “İlk giren ilk çıkar” prensibi  Muadil malzeme kullanımı (sütür)  Stokların izlenmesi  Fiyatlandırma ve güncelleme  Kontrollü servis bazlı çıkış (sarf)  Hasta bazlı malzeme çıkışı (tıbbi malzeme)  Depodan elektronik istem (ameliyathane) 0 100 2001 2002

13 Re-use 0 100 2001 2002  Re-use malzeme grupları  Re-use iş akışları ve prosedürler  Re-use ücretlendirme  Laparoskopik el aletleri  Girişimsel kardiyoloji

14 DEMİRBAŞ Tıbbi Techizat Plan Eylem Kontrol Analiz Planlama Satınalma Teslim Bakım-Onarım Terkin 0 100 “Etkin Malzeme Yönetimi” 2001 2002

15 Planlama  Bilgi-işlem altyapısı  Etiketleme ve dokümantasyon  Demirbaş grupları  1 ve 5 yıllık gereksinim listeleri  Öncelik sırası  Olası kaynaklar  Teknolojik ömür çalışmaları  Detaylı teknik şartname  HİS entegrasyonu 0 100 2001 2002

16 Satınalma  Minimum maliyette, maksimum kalite  Kiralama, sarf karşılığı kullanım, bağış, satınalma  Garanti süresi (2 yıl)  Garanti sonrası Bakım-onarım ve  yedek parça ücretlendirilmesi % 100 510 0yıllar Alım bedeli Parça hariç: % 2-5 (3) Parça dahil: % 5-9 (5) 1-2 Garanti 0 100 2001 2002

17  Radyasyon Onkolojisi sistemi  Mammografi  2. Blok Servis yatakları  Dahili ve Cerrahi bilimlere ait tıbbi cihazlar

18 Teslim  Geçici ve kesin teslimde etkiin komisyonlar  Deneme periyodu uygulamaları (2-3 ay) 0 100 2001 2002

19  Klinik Mühendislik ve Teknik hizmetler  Demirbaş bilgi sistemi (Demirbaş kartları, Arıza ve bakım onarım modülleri)  Bakım-onarım anlaşmaları gözden geçiriliyor  Bakım-onarım iş akışları kuruluyor  Klinik Mühendislik ve Teknik hizmetler görev tanımları belirleniyor Danışmanlık Kontrolörlük Periodik bakım Tamir Muayehne komisyonları 0 100 2001 2002 Bakım-Onarım

20 Terkin  Bakım onarım kararında eş zamanlı terkin kararının gözden geçirilmesi,  Düzenli terkinin sağlanması 0 100 2001 2002

21 Etkin Faturalama-Ücretlendirme Temel İlke: Yapılanın Yazılması- Yazılanın Yapılması

22 “Faturalama” Plan Eylem Kontrol Analiz Fatura İş Akışlarının Çıkarılması Faturaların eksiksiz ve doğru oluşturulması En kısa sürede ilgili kuruma gönderilmesi Fatura bilgilerinin kurum ve hasta bazında takibi En kısa sürede ve eksiksiz ödemenin sağlanması 0 100 FİNANSAL SÜREÇLER-II 0 100 2001 2002

23 Etkin Faturalama-Ücretlendirme Ameliyatlarda paket programların kaldırılması Tüm AD’ları ile hizmet kodlarının çalışılması (sayı) Tüm kodların ve formların yenilenmesi, Malzeme veya ilaç-işlem eşlemeleri İşlemlerin anında işlenmesi projesi Tanıtım (Dr, hemşire, sekreter) Uygulama için uygun koşullar geliştirme Denetim-geri bildirim

24 Etkin Faturalama-Ücretlendirme Ameliyat İsimleri Tüm ameliyatların isimleri AD’ları ile çalışılarak güncellendi AD’da kullanılan kısaltmalar bilgi işleme tanıtıldı Yeni isimler BUT’daki kodlar ile eşleştirildi

25 Etkin Faturalama-Ücretlendirme Ameliyat Fiyatları Ameliyat fiyatlarının 3 ayda bir ortalama ve standart sapması alınarak AD’na bildirilmeye başlandı Amaç: hastalara olası ameliyat fiyatlarının AD içerisinde bildirilmesi

26 Etkin Faturalama-Ücretlendirme Paket Programlar Emekli Sandığı hastaları aylık izlem, Maliyet analizi, Kardiyoloji, Göz, Genel Cerrahi, GKDC, Üroloji

27 Etkin Faturalama-Ücretlendirme Fatura Takip Bürosu kuruldu Tüm iş akışları ortaya konuldu Fatura formatı değiştirildi Sistematik gönderim Tüm verinin bilgi işlem ortamında izlenmesi Geri dönen ve kesinti yapılan faturaların izlenmesi

28 Etkin Faturalama-Ücretlendirme Fatura İnceleme Komisyonu kuruldu ve çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor

29 Etkin Faturalama-Ücretlendirme Fatura ile eşletirilmesi gereken hekim raporları Allerji, FTR, Radyoterapi, endoskopik işlemler, Ağrı ünitesi, Dermatoloji, Göz, Kadın Doğum. Mor ve turuncu reçete eşleştirilmesi

30 Etkin Faturalama-Ücretlendirme Etkin faturalama ve ücretlendirme Kurumlarla sürekli iletişim Karşı kurumların fatura kontrol süreçleri incelenerek faturalardaki eksikliklere düzen getirilmesi

31 Etkin Faturalama Ücretlendirme Performans Projesi AD’ların gelir, gider ve karlarının bildirilmesi (3 aylık) AD’larının yatak sayısı, doluluk oranı, hasta, ameliyat, işlem sayısı yönünden geçmiş senelerle karşılaştırmalı verilerinin bildirilmesi (3 aylık)

32 Etkin Faturalama Ücretlendirme Tahsilat Ekibi İzmir ve tüm Ege Bölgesi’nde ödeme sorunları olan birimleri 3 ayda bir ziyaret etmekte, Ödeme yapmayanlara avukat desteği

33 K. İ. K. ve Uygulamaları Vergi Kanunu ve Uygulamaları Bütçe Uygulama Talimatları Katma Bütçe Desteği Destabil Genel Ekonomik Yapı İstek ve Gereksinimler Satın alma Maliyetleri Tahsilat Oranı ve Hızı HASTANE YÖNETİMİ VE DÖNER SERMAYE 2003 ve Sonrası


"D.E.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Süreç bazlı, İstatistik bakışlı Hizmet Odaklı Sürdürülebilir gelişim Stratejik Planlama Etkin Dönüşüm Yönetimi Sistematik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları