Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI
ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

3 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümünde Bölüm Başkanının koordinasyonunda aşağıdaki hizmetler yürütülür: Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmaları planlayıp yürütür, Eğitim kurumlarından veya okul dışından başvuran bireylerin koruyucu ve önleyici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerini desteklemek, duygusal sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

4 Okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde çalışan uzmanlara, yöneticilere, öğretmen ve velilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenler, Eğitim-öğretim çalışmalarını destekleyici araştırmalar yapar, yayınlar hazırlar, Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmaları ve gizil güçlerini kullanmaları için gerekli kişisel-psikososyal, eğitsel ve mesleki bireysel ve grupla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunar.

5 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE SUNULAN HİZMETLER
Bireyi Tanıma Hedef Belirleme Verimli Çalışma Alışkanlığı Kazandırma Olumlu Düşünme Moral ve Motivasyon Başarı Koçluğu Okul ve Meslek Tanıtımları SBS ve ÖSS Rehberliği SBS ve ÖSS Tercih Danışmanlığı Sınav Kaygısı ve Kaygı ile Baş Etme Ergen ve Ergenle İletişim Davranış ve Uyum Problemleri (tırnak yeme, tikler, altını ıslatma vb)

6 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE SUNULAN HİZMETLER
Kariyer Danışmanlığı Psiko-sosyal Müdahale Hizmetleri Etkili İletişim Becerileri Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik kurs, konferans, seminer vb. eğitim faaliyetleri Etkili Zaman Yönetimi Anne-Baba Okulu Öfke Kontrolü ve Çatışma Yönetimi Stres ve Stresle Baş Etme Okul Fobisi Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin Kullanımı Aile Danışmanlığı vb. gibi…

7 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE BAŞVURU ŞEKLİ:
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümüne Başvuru 2(iki) şekilde yapılır. 1- Öğrencinin Kayıtlı Bulunduğu Okul Tarafından Yönlendirme: Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi yönlendirilecek öğrenci için “Psikolojik Destek İçin Gönderme Öncesi Bilgi Formu” tanzim ederek okul yönetiminin yazılı başvurusu ile öğrenciyi RAM’ a gönderir.

8 psikolojik_destek.doc

9 2- Bireyin Kendisinin ve Velisinin Doğrudan Başvurusu:
Bölüme başvuracak birey 18 yaşından büyükse doğrudan ya da telefonla görüşme için randevu alabilirler. 18 yaşından küçükler ise velilerinin refakatinde doğrudan ya da telefonla görüşme için randevu alabilirler.

10 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI
ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

11 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE SUNULAN HİZMETLER
Özel Eğitim Hizmetleri Bölümünde Bölüm Başkanının koordinasyonunda aşağıdaki hizmetler yürütülmektedir: Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel tanılama ve değerlendirmelerini yapar, Özel Eğitim gerektiren bireylerin tespiti amacıyla taramalar yapar, Eğitsel tanılama ve değerlendirme sonucunu dikkate alarak özel eğitim gerektiren birey için en az sınırlanmış eğitim ortamı esas alınarak, en uygun yerleştirme önerisinde bulunur,

12 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE SUNULAN HİZMETLER
Yerleştirme özel eğitim tedbiri yanında, “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” uygun görmesi halinde, ihtiyacı olanlara destek eğitimi hizmetinden faydalanabilmeleri için destek eğitim raporu tanzim eder, Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim planlarını hazırlar, Özel eğitim hizmetlerinden faydalanmakta olanların eğitimsel ve gelişimsel durumlarını izleyip değerlendirir, Öğrenci velilerine, yönetici ve öğretmenlere yönelik özel eğitimle ilgili kurs, seminer, konferans, panel vb. eğitim faaliyetleri düzenler, yayın hazırlar.

13 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE BAŞVURU ŞEKLİ:
Öğrencinin Kayıtlı Bulunduğu Resmi Okul veya Kurum Yönetiminin Yazılı Başvurusu: Resmi Okul veya Kurum eğitsel tanılama ve değerlendirme amacıyla, Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilk kez yönlendirilecek öğrenci için “Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu” , daha önce yerleştirme kararı alınmış olup, okul/kurumları tarafından yeniden incelemesi ya da destek eğitim raporunun yenilenmesi istenilen bireyler için ise “Bireysel Gelişim Raporunu” tanzim ederek resmi yazı ile müracaatta bulunarak randevu talep eder.

14 Bireysel_Gelisim_Raporu.pdf Ilkogretim_egt_deg_formu.pdf
Okuloncesi_egt_deg_formu.pdf Ortaogretim_egt_deg_formu.pdf

15 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE BAŞVURU ŞEKLİ:
2. Bireyin Kendisinin ve Velisinin (anne-baba ya da vasisi) Doğrudan Başvurusu: Bölüme başvuracak 18 yaşından büyük ( zihinsel yetersizliği bulunan bireyler hariç) bireyler doğrudan inceleme için randevu alabilir. 18 yaşından küçükler velilerinin (anne-baba) veya vasisinin refakatinde doğrudan inceleme için randevu alabilirler.

16 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu (Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulca hazırlanacak) Bireysel Gelişim Raporu (Daha önce yerleştirme kararı alınmış olup, okul/kurumları tarafından yeniden incelemesi ya da destek eğitim raporunun yenilenmesi istenilen bireyler için okulca hazırlanacak) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu (Sadece Destek Eğitim amaçlı başvurularda istenir. Raporda görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal her bir özür türü için ayrı ayrı % 20 ve üzeri vücut fonksiyon kaybı oranının ve raporun geçerlilik süresinin belirtilmesi gerekmektedir.) Matbu dilekçe (RAM’dan alınacak)

17 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
5. Veli Görüşme Formu, (RAM’dan alınacak) 6. Vesikalık Fotoğraf, (İhtiyaç kadar) 7. TC. Kimlik No (İhtiyaç halinde) 8. Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu (Destek eğitim programından faydalanmış ve destek eğitim raporunun yenilenmesi amacıyla yapılacak başvurularda ilgili Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezince tanzim edilmiş olmalıdır)

18 Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi (özel eğitim sınıfları)
“ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULUNUN” EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SONUÇLARINA GÖRE, ÖNERİLEBİLECEĞİ ÖZEL EĞİTİM ORTAMLARI Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi (normal Akranları ile bütünleştirilmiş eğitim ortamı) Özel gereksinimli öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta, normal sınıf öğretmeninden eğitim almaktadır. Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi (özel eğitim sınıfları) Öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılmaktadır.

19 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Kaynaştırma Eğitimi Nedir? Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir.

20 Kaynaştırma Eğitiminin İlkeleri
Eğitim her tür engelli insanın temel hakkıdır. Kaynaştırma eğitimi özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Özür türü ve derecesine bakılmaksızın her insan bu hizmetlerden yararlandırılmalıdır. Kaynaştırma eğitimine erken başlamak esastır. Kaynaştırma eğitiminde bireysel ayrılıklar esas alınmalıdır. Kaynaştırma eğitimi normal insanlar ve doğal ortamlar içinde verilmelidir. Kaynaştırma eğitiminde okul-aile ve çevre işbirliği esastır. Kaynaştırma eğitiminde duyu kalıntısından yararlanmak esastır. Kaynaştırma eğitiminde engelli çocuğun özür ve özellikleri ne olursa olsun onu olduğu gibi kabul etmek esastır. Kaynaştırma eğitimi istek, sabır ve ek gayreti gerektirmektedir. Kaynaştırma eğitimi, özürlü insanı toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

21 1-Normal Çocuklar İçin Yararları
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YARARLARI 1-Normal Çocuklar İçin Yararları Engelli insanlara karşı şartsız kabul, hoşgörü, yardımlaşma, ortak yaşam, demokratik ve ahlaki anlayışları gelişir. Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterirler. Kendi yetersizliklerini görme, bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir. Saldırganlık, kıskançlık, kendine güvensizlik, vb. davranışlarında öz olma görülür. Liderlik, model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

22 Çocuğun eğitim, bakım, davranış düzenleme vb. konularda bilgilenirler.
2-Ailelere Yararları Çocukların ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda daha sağlıklı bilgi edinirler. Çocuk üzerindeki beklentileri, çocukların kapasitesiyle bağdaşım göstermeye başlar. Çocuktaki gelişmelere bağlı olarak kaygı ve güvensizlik duygusu umuta dönüşür. Çocuğun eğitim, bakım, davranış düzenleme vb. konularda bilgilenirler. Okula bakış açısı değişim ve işbirliği gelişir. Aile içi çatışmalar azalır, aile sağlığı ve iş verimliliği artar.

23 Eğitimde ekonomiklik sağlanır.
3-Öğretmenlere yararı Şartsız kabul, hoşgörü, sabır, bireysel özelliklere saygı davranışı gelişir. Bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlama ve işe vuruşlaştırmada daha başarılı olurlar. Eğitimde ekonomiklik sağlanır. Disiplinle ilgili değerlendirme ölçütü gelişir.

24 4-Engelli Çocuğa Yararı
Bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığı ile kapasite ve öğrenme hızına uygun eğitim alırlar. Özelliklerine uygun eğitsel, sosyal ve fiziksel ortamlar düzenlendiği için uyum, başarı ve kendilerine güven kazanmaları kolaylaşır. Destek eğitimi sayesinde zayıf yönlerini kısa sürede yeterli hale getirebilirler. Kendine güven, taktir edilme, cesaret, sorumluluk, bir işe yarama duygusu gibi sosyal değerler dizgesi gelişir. Sosyal bütünleşmeleri kolaylaşır. Kaynaştırma ortamlarında olumsuzdan çok, olumlu davranış gösterme frekansları artar. Model olma ve özdeşim kurmaları kolaylaşır. İletişim, işbirliği, kabullenme, ortak yaşam becerileri edinirler. Algı sistemi ve öğrenme özelliklerine uygun yöntem teknik araç ve gereçlerin kullanılması sayesinde öğrenmeleri pekişir. Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel, serbest zaman etkinlikleri sayesinde bütünsel gelişimleri kolaylaşır.

25 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILACAK BECERİLER
Öz bakım becerileri Temizlik Giyim Beslenme

26 Para 2-Temel akademik beceriler Dil gelişimi Okuma Anlama Anlatma
2-Temel akademik beceriler Dil gelişimi Okuma Anlama Anlatma Yazma Hesap Ölçme Zaman Para

27 Sosyal beceriler Duyu gelişimi Dil gelişimi Duygu gelişimi Dinleme
Duyu gelişimi Dil gelişimi Duygu gelişimi Dinleme Konuşma İfade etme İletişim Katılımcılık

28 Kendini gerçekleştirme
Benlik gelişimi Farkına vardırma Benimsetme Güçlendirme Geliştirme Hedef oluşturma Ait olma Beğenme-beğenilme Kendini gerçekleştirme

29 İş ve mesleki beceriler
Büyük kas gelişimi Küçük kas gelişimi El-yüz koordinasyonu İş ve meslek öğrenmenin önemini anlama Araç-gereçleri tanıma Emniyet tedbirleri alma Temel iş yapma becerisi kazanma Yetenekleri doğrultusunda yönlendirme İstihdam

30 Vatandaşlık becerileri Sorumluluk alma Üretici hale gelme
Toplumsal değerleri benimseme Sosyal bütünleşme

31

32

33

34 bep örneği.doc

35 bep_dosya.doc

36 “ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULUNUN” EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SONUÇLARINA GÖRE, UYGUN GÖRMESİ HALİNDE İHTİYACI OLANLARA ÖNERİLEBİLECEĞİ DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI

37 Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı
İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

38 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
5378 sayılı Kanun’un 16. maddesi gereği özel eğitim gerektiren bireylerin özel eğitim hizmetleri ile destek eğitim hizmetinden faydalanabilmeleri amacıyla yapacakları müracaatlarda; eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmaları “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından yürütülmektedir.

39 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 25.maddesi gereği destek eğitim hizmetinden (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Eğitim) faydalanabilmek için “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile müracaat zorunlu olup, raporda her özür türü için ayrı ayrı (görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal) % 20 ve üzeri vücut fonksiyon kaybı oranının belirtilmiş olması zorunludur ve bireyin inceleneceği tarih itibarı ile “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” nun geçerlilik süresinin devam ediyor olması gerekmektedir.

40 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
sayılı Kanun gereği; “Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda” sağlık-tedavi hizmeti gerektiren tanılar yer alıyorsa ( fizik tedavi, epilepsi vb. ) bu tanıların vücut fonksiyon kaybı oranları destek eğitim hizmetlerine müracaat amaçlı kullanılamaz.

41 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İstenen “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” bireyin tıbbi tanısı ve vücut fonksiyon kaybı oranını belirlemek içindir. 5378 sayılı Kanun gereği eğitsel değerlendirme ve tanılamasını yaparak bireyin özel eğitim desteğine ihtiyacı olup olmadığına karar verme yetkisi “ Özel Eğitim Değerlendirme Kurulumuza” aittir.

42 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Özel eğitim hizmetlerinde “yerleştirme” (resmi tedbir) amacıyla yapılacak müracaatlarda “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” istenmemektedir. Özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak amacıyla yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmaları “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulumuzca” 60 (altmış) gün içinde karara bağlanır. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 22/e maddesi)

43 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
7. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nun karar amaçlı toplantısına veli resmi olarak davet edilir ve toplantıya katılmazsa, toplantıya katılan kurul üyelerinin oy çokluğu ile karar alınır. (5378 sayılı Kanun ve MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 19 ve 22/c maddeleri )

44 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
8. Destek eğitim hizmetinden faydalanma amaçlı yapılan müracaatlarda destek eğitim raporlarının teslimi imza karşılığı bireyin velisine veya vasisine yapılır. Zihinsel yetersizliği olmayan ve 18 yaşından büyük olan bireyler raporlarını kendileri imza karşılığı teslim alabilirler. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 22/ğ maddesi ) Yerleştirme amacıyla tanzim edilen “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Yöneltme Raporları” resmi olarak “Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna” gönderilir. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 21 ve 22/ğ maddesi )

45 İnceleme tarihine kadar belge talep edilmez.
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 10. Özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak amacıyla alınacak randevularda kişi veya veli beyanı esastır. İnceleme tarihine kadar belge talep edilmez. Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve gerçeğe aykırı belge verenler hakkında yasal işlem yapılır.

46 11. Talebi halinde başvuru sahibine alındı belgesi verilir.
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 11. Talebi halinde başvuru sahibine alındı belgesi verilir. 12. Başvuru sonucunun olumsuz ya da olumlu olması durumu Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporunda gerekçesi ile birlikte yer almaktadır.

47 ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORLARINA İTİRAZ MERCİİ VE SÜRESİ
Kendilerine Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu verilen bireylerin altı aylık süre geçmeden yeniden incelemesi yapılmaz. Ancak altı aydan daha kısa süreli destek eğitim önerilmesi halinde veya özel eğitim hizmetleri kurulunun yeniden incelenme yönündeki kararları ile öğrenim ve özür durumu gibi değişiklik hallerinde süre şartı aranmaz. ( MEB.’nın tarih ve 4448 sayılı yazısı)

48 ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORLARINA İTİRAZ MERCİİ VE SÜRESİ
sayılı Kanun’un 16. maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 21/d maddesi gereği eğitsel değerlendirme ve tanılamasını yaparak bireyin özel eğitim desteğine ihtiyacı olup olmadığına karar verme yetkisi “ Özel Eğitim Değerlendirme Kuruluna ” ait olduğundan eğitsel değerlendirme ve tanılamaya ilişkin itirazlar “ Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna ” yapılabilir.

49 ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORLARINA İTİRAZ MERCİİ VE SÜRESİ
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulumuzun yerleştirmeye ilişkin yöneltme raporu doğrultusunda: eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna ve İl/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun yerleştirme kararına öğrenci velisi kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde itiraz edebilir. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 18/a maddesi) Yerleştirme yapılan okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme sonucunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararının uygun bulunmaması halinde yeniden değerlendirme isteği ile özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 18/b maddesi) Yapılan itirazlar özel eğitim hizmetleri kurulunca 30 gün içinde sonuçlandırılır. Sonuç okula, veliye ve RAM’a yazılı olarak bildirilir. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 18/c maddesi)


"SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları