Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI HİZMET STANDARTLARI

3 10.04.2015 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI Rehberlik ve Psikolojik Danı ş ma Hizmetleri Bölümünde Bölüm Ba ş kanının koordinasyonunda a ş a ğ ıdaki hizmetler yürütülür: –Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmaları planlayıp yürütür, –Eğitim kurumlarından veya okul dışından başvuran bireylerin koruyucu ve önleyici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerini desteklemek, duygusal sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

4 10.04.2015 –Okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde çalışan uzmanlara, yöneticilere, öğretmen ve velilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenler, –Eğitim-öğretim çalışmalarını destekleyici araştırmalar yapar, yayınlar hazırlar, –Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmaları ve gizil güçlerini kullanmaları için gerekli kişisel-psikososyal, eğitsel ve mesleki bireysel ve grupla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunar.

5 10.04.2015 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE SUNULAN HİZMETLER Bireyi TanımaBireyi Tanıma Hedef BelirlemeHedef Belirleme Verimli Çalışma Alışkanlığı KazandırmaVerimli Çalışma Alışkanlığı Kazandırma Olumlu DüşünmeOlumlu Düşünme Moral ve MotivasyonMoral ve Motivasyon Başarı KoçluğuBaşarı Koçluğu Okul ve Meslek TanıtımlarıOkul ve Meslek Tanıtımları SBS ve ÖSS RehberliğiSBS ve ÖSS Rehberliği SBS ve ÖSS Tercih DanışmanlığıSBS ve ÖSS Tercih Danışmanlığı Sınav Kaygısı ve Kaygı ile Baş EtmeSınav Kaygısı ve Kaygı ile Baş Etme Ergen ve Ergenle İletişimErgen ve Ergenle İletişim Davranış ve Uyum Problemleri (tırnak yeme, tikler, altınıDavranış ve Uyum Problemleri (tırnak yeme, tikler, altını ıslatma vb)

6 10.04.2015 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE SUNULAN HİZMETLER Kariyer DanışmanlığıKariyer Danışmanlığı Psiko-sosyal Müdahale HizmetleriPsiko-sosyal Müdahale Hizmetleri Etkili İletişim BecerileriEtkili İletişim Becerileri Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik kurs, konferans, seminer vb. eğitim faaliyetleriYönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik kurs, konferans, seminer vb. eğitim faaliyetleri Etkili Zaman YönetimiEtkili Zaman Yönetimi Anne-Baba OkuluAnne-Baba Okulu Öfke Kontrolü ve Çatışma YönetimiÖfke Kontrolü ve Çatışma Yönetimi Stres ve Stresle Baş EtmeStres ve Stresle Baş Etme Okul FobisiOkul Fobisi Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin KullanımıUlusal Mesleki Bilgi Sisteminin Kullanımı Aile Danışmanlığı vb. gibi…Aile Danışmanlığı vb. gibi…

7 10.04.2015 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE BAŞVURU ŞEKLİ: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümüne Başvuru 2(iki) şekilde yapılır. 1- Öğrencinin Kayıtlı Bulunduğu Okul Tarafından Yönlendirme: Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi yönlendirilecek öğrenci için “Psikolojik Destek İçin Gönderme Öncesi Bilgi Formu” tanzim ederek okul yönetiminin yazılı başvurusu ile öğrenciyi RAM’ a gönderir.

8 10.04.2015 psikolojik_destek.doc

9 10.04.2015 2- Bireyin Kendisinin ve Velisinin Doğrudan Başvurusu: Bölüme başvuracak birey 18 yaşından büyükse doğrudan ya da telefonla görüşme için randevu alabilirler. 18 yaşından küçükler ise velilerinin refakatinde doğrudan ya da telefonla görüşme için randevu alabilirler.

10 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE SUNULAN HİZMETLER Özel E ğ itim Hizmetleri Bölümünde Bölüm Ba ş kanının koordinasyonunda a ş a ğ ıdaki hizmetler yürütülmektedir:  Özel e ğ itim gerektiren bireylerin e ğ itsel tanılama ve de ğ erlendirmelerini yapar,  Özel E ğ itim gerektiren bireylerin tespiti amacıyla taramalar yapar,  E ğ itsel tanılama ve de ğ erlendirme sonucunu dikkate alarak özel e ğ itim gerektiren birey için en az sınırlanmı ş e ğ itim ortamı esas alınarak, en uygun yerle ş tirme önerisinde bulunur,

12 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDE SUNULAN HİZMETLER  Yerle ş tirme özel e ğ itim tedbiri yanında, “Özel E ğ itim De ğ erlendirme Kurulu” uygun görmesi halinde, ihtiyacı olanlara destek e ğ itimi hizmetinden faydalanabilmeleri için destek e ğ itim raporu tanzim eder,  Özel e ğ itim gerektiren bireylerin e ğ itim planlarını hazırlar,  Özel e ğ itim hizmetlerinden faydalanmakta olanların e ğ itimsel ve geli ş imsel durumlarını izleyip de ğ erlendirir,  Ö ğ renci velilerine, yönetici ve ö ğ retmenlere yönelik özel e ğ itimle ilgili kurs, seminer, konferans, panel vb. e ğ itim faaliyetleri düzenler, yayın hazırlar.

13 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE BAŞVURU ŞEKLİ: 1.Öğrencinin Kayıtlı Bulunduğu Resmi Okul veya Kurum Yönetiminin Yazılı Başvurusu: “Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu” “Bireysel Gelişim Raporunu” Resmi Okul veya Kurum eğitsel tanılama ve değerlendirme amacıyla, Rehberlik ve Araştırma Merkezine ilk kez yönlendirilecek öğrenci için “Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu”, daha önce yerleştirme kararı alınmış olup, okul/kurumları tarafından yeniden incelemesi ya da destek eğitim raporunun yenilenmesi istenilen bireyler için ise “Bireysel Gelişim Raporunu” tanzim ederek resmi yazı ile müracaatta bulunarak randevu talep eder.

14 Ilkogretim_egt_deg_formu.pdf Bireysel_Gelisim_Raporu.pdf 10.04.2015 Okuloncesi_egt_deg_formu.pdf Ortaogretim_egt_deg_formu.pdf

15 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE BAŞVURU ŞEKLİ: 2. Bireyin Kendisinin ve Velisinin (anne-baba ya da vasisi) Doğrudan Başvurusu: Bölüme başvuracak 18 yaşından büyük ( zihinsel yetersizliği bulunan bireyler hariç) bireyler doğrudan inceleme için randevu alabilir. 18 yaşından küçükler velilerinin (anne- baba) veya vasisinin refakatinde doğrudan inceleme için randevu alabilirler.

16 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1.Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu (Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulca hazırlanacak) 2.Bireysel Gelişim Raporu (D okulca hazırlanacak) 2.Bireysel Gelişim Raporu (Daha önce yerleştirme kararı alınmış olup, okul/kurumları tarafından yeniden incelemesi ya da destek eğitim raporunun yenilenmesi istenilen bireyler için okulca hazırlanacak) 3.Özürlü Sağlık Kurulu Raporu (Sadece Destek Eğitim amaçlı başvurularda istenir. Raporda görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal her bir özür türü için ayrı ayrı % 20 ve üzeri vücut fonksiyon kaybı oranının ve raporun geçerlilik süresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 4.Matbu dilekçe (RAM’dan alınacak)

17 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜNE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Veli Görüşme Formu, 5. Veli Görüşme Formu, (RAM’dan alınacak) 6.Vesikalık Fotoğraf, 6. Vesikalık Fotoğraf, (İhtiyaç kadar) 7. TC. Kimlik No 7. TC. Kimlik No (İhtiyaç halinde) Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu 8. Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu (Destek eğitim programından faydalanmış ve destek eğitim raporunun yenilenmesi amacıyla yapılacak başvurularda ilgili Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezince tanzim edilmiş olmalıdır)

18 10.04.2015 “ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULUNUN” EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SONUÇLARINA GÖRE, ÖNERİLEBİLECEĞİ ÖZEL EĞİTİM ORTAMLARI –Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi (normal Akranları ile bütünleştirilmiş eğitim ortamı) Özel gereksinimli öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta, normal sınıf öğretmeninden eğitim almaktadır. Özel gereksinimli öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta, normal sınıf öğretmeninden eğitim almaktadır. –Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi (özel eğitim sınıfları) –Öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılmaktadır.

19 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Kayna ş tırma E ğ itimi Nedir? Kayna ş tırma e ğ itimi, bireyselle ş tirilmi ş e ğ itim programlarıyla engelli ve normal çocukların e ğ itsel ve sosyal yönden bütünle ş melerini sa ğ lama i ş lemidir. 10.04.2015

20 1.Kaynaştırma Eğitiminin İlkeleri 2.Eğitim her tür engelli insanın temel hakkıdır. 3.Kaynaştırma eğitimi özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 4.Özür türü ve derecesine bakılmaksızın her insan bu hizmetlerden yararlandırılmalıdır. 5.Kaynaştırma eğitimine erken başlamak esastır. 6.Kaynaştırma eğitiminde bireysel ayrılıklar esas alınmalıdır. 7.Kaynaştırma eğitimi normal insanlar ve doğal ortamlar içinde verilmelidir. 8.Kaynaştırma eğitiminde okul-aile ve çevre işbirliği esastır. 9.Kaynaştırma eğitiminde duyu kalıntısından yararlanmak esastır. 10.Kaynaştırma eğitiminde engelli çocuğun özür ve özellikleri ne olursa olsun onu olduğu gibi kabul etmek esastır. 11.Kaynaştırma eğitimi istek, sabır ve ek gayreti gerektirmektedir. 12.Kaynaştırma eğitimi, özürlü insanı toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar. 10.04.2015

21 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YARARLARI 1-Normal Çocuklar İçin Yararları 1.Engelli insanlara karşı şartsız kabul, hoşgörü, yardımlaşma, ortak yaşam, demokratik ve ahlaki anlayışları gelişir. 2.Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterirler. 3.Kendi yetersizliklerini görme, bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir. 4.Saldırganlık, kıskançlık, kendine güvensizlik, vb. davranışlarında öz olma görülür. 5.Liderlik, model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

22 10.04.2015 2-Ailelere Yararları 1.Çocukların ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda daha sağlıklı bilgi edinirler. 2.Çocuk üzerindeki beklentileri, çocukların kapasitesiyle bağdaşım göstermeye başlar. 3.Çocuktaki gelişmelere bağlı olarak kaygı ve güvensizlik duygusu umuta dönüşür. 4.Çocuğun eğitim, bakım, davranış düzenleme vb. konularda bilgilenirler. 5.Okula bakış açısı değişim ve işbirliği gelişir. 6.Aile içi çatışmalar azalır, aile sağlığı ve iş verimliliği artar.

23 10.04.2015 3-Öğretmenlere yararı 1.Şartsız kabul, hoşgörü, sabır, bireysel özelliklere saygı davranışı gelişir. 2.Bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlama ve işe vuruşlaştırmada daha başarılı olurlar. 3.Eğitimde ekonomiklik sağlanır. 4.Disiplinle ilgili değerlendirme ölçütü gelişir.

24 4-Engelli Çocuğa Yararı 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığı ile kapasite ve öğrenme hızına uygun eğitim alırlar. 2.Özelliklerine uygun eğitsel, sosyal ve fiziksel ortamlar düzenlendiği için uyum, başarı ve kendilerine güven kazanmaları kolaylaşır. 3.Destek eğitimi sayesinde zayıf yönlerini kısa sürede yeterli hale getirebilirler. 4.Kendine güven, taktir edilme, cesaret, sorumluluk, bir işe yarama duygusu gibi sosyal değerler dizgesi gelişir. Sosyal bütünleşmeleri kolaylaşır. 5.Kaynaştırma ortamlarında olumsuzdan çok, olumlu davranış gösterme frekansları artar. 6.Model olma ve özdeşim kurmaları kolaylaşır. 7.İletişim, işbirliği, kabullenme, ortak yaşam becerileri edinirler. 8.Algı sistemi ve öğrenme özelliklerine uygun yöntem teknik araç ve gereçlerin kullanılması sayesinde öğrenmeleri pekişir. 9.Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel, serbest zaman etkinlikleri sayesinde bütünsel gelişimleri kolaylaşır. 10.04.2015

25 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILACAK BECERİLER 1.Öz bakım becerileri 2.Temizlik 3.Giyim 4.Beslenme

26 10.04.2015 2-Temel akademik beceriler 1.Dil gelişimi 2.Okuma 3.Anlama 4.Anlatma 5.Yazma 6.Hesap 7.Ölçme 8. Zaman 9.Para

27 10.04.2015 3.Sosyal beceriler 1.Duyu gelişimi 2.Dil gelişimi 3.Duygu gelişimi 4.Dinleme 5.Konuşma 6.İfade etme 7.İletişim 8.Katılımcılık

28 10.04.2015 4.Benlik gelişimi 1.Farkına vardırma 2.Benimsetme 3.Güçlendirme 4.Geliştirme 5.Hedef oluşturma 6.Ait olma 7.Beğenme-beğenilme 8.Kendini gerçekleştirme

29 10.04.2015 5.İş ve mesleki beceriler 1.Büyük kas gelişimi 2.Küçük kas gelişimi 3.El-yüz koordinasyonu 4.İş ve meslek öğrenmenin önemini anlama 5.Araç-gereçleri tanıma 6.Emniyet tedbirleri alma 7.Temel iş yapma becerisi kazanma 8.Yetenekleri doğrultusunda yönlendirme 9.İstihdam

30 10.04.2015 6.Vatandaşlık becerileri 1.Sorumluluk alma 2.Üretici hale gelme 3.Toplumsal değerleri benimseme 4.Sosyal bütünleşme

31

32

33

34 10.04.2015 bep örneği.doc

35 10.04.2015 bep_dosya.doc

36 10.04.2015 “ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULUNUN” EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SONUÇLARINA GÖRE, UYGUN GÖRMESİ HALİNDE İHTİYACI OLANLARA ÖNERİLEBİLECEĞİ DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI “ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULUNUN” EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SONUÇLARINA GÖRE, UYGUN GÖRMESİ HALİNDE İHTİYACI OLANLARA ÖNERİLEBİLECEĞİ DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI

37 10.04.2015 1.Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı 2. İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı 3.Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı 4.Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı 5.Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı 6.Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı 7.Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

38 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1.5378 sayılı Kanun’un 16. maddesi gereği özel eğitim gerektiren bireylerin özel eğitim hizmetleri ile destek eğitim hizmetinden faydalanabilmeleri amacıyla yapacakları müracaatlarda; eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmaları “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından yürütülmektedir.

39 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 2. 5793 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 25.maddesi gereği destek eğitim hizmetinden (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Eğitim) faydalanabilmek için “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile müracaat zorunlu olup, raporda her özür türü için ayrı ayrı (görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal) % 20 ve üzeri vücut fonksiyon kaybı oranının belirtilmiş olması zorunludur ve bireyin inceleneceği tarih itibarı ile “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” nun geçerlilik süresinin devam ediyor olması gerekmektedir.

40 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 3. 5793 sayılı Kanun gereği; “Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda” sağlık-tedavi hizmeti gerektiren tanılar yer alıyorsa ( fizik tedavi, epilepsi vb. ) bu tanıların vücut fonksiyon kaybı oranları destek eğitim hizmetlerine müracaat amaçlı kullanılamaz.

41 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 4. İ stenen “Özürlü Sa ğ lık Kurulu Raporu” bireyin tıbbi tanısı ve vücut fonksiyon kaybı oranını belirlemek içindir. 5378 sayılı Kanun gere ğ i e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılamasını yaparak bireyin özel e ğ itim deste ğ ine ihtiyacı olup olmadı ğ ına karar verme yetkisi “ Özel E ğ itim De ğ erlendirme Kurulumuza” aittir.

42 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5.Özel eğitim hizmetlerinde “yerleştirme” (resmi tedbir) amacıyla yapılacak müracaatlarda “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” istenmemektedir. 6.Özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak amacıyla yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmaları “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulumuzca” 60 (altmış) gün içinde karara bağlanır. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 22/e maddesi)

43 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 7. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nun karar amaçlı toplantısına veli resmi olarak davet edilir ve toplantıya katılmazsa, toplantıya katılan kurul üyelerinin oy çokluğu ile karar alınır. (5378 sayılı Kanun ve MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 19 ve 22/c maddeleri )

44 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 8. Destek eğitim hizmetinden faydalanma amaçlı yapılan müracaatlarda destek eğitim raporlarının teslimi imza karşılığı bireyin velisine veya vasisine yapılır. Zihinsel yetersizliği olmayan ve 18 yaşından büyük olan bireyler raporlarını kendileri imza karşılığı teslim alabilirler. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 22/ğ maddesi ) 9. Yerleştirme amacıyla tanzim edilen “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Yöneltme Raporları” resmi olarak “Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna” gönderilir. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 21 ve 22/ğ maddesi )

45 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 10. Özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak amacıyla alınacak randevularda kişi veya veli beyanı esastır. İnceleme tarihine kadar belge talep edilmez. Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve gerçeğe aykırı belge verenler hakkında yasal işlem yapılır.

46 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAK AMAÇLI MÜRACAATLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 11.Talebi halinde başvuru sahibine alındı belgesi verilir. 11. Talebi halinde başvuru sahibine alındı belgesi verilir. 12.Başvuru sonucunun olumsuz ya da olumlu olması durumu Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporunda gerekçesi ile birlikte yer almaktadır 12. Başvuru sonucunun olumsuz ya da olumlu olması durumu Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporunda gerekçesi ile birlikte yer almaktadır.

47 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORLARINA İTİRAZ MERCİİ VE SÜRESİ Kendilerine Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu verilen bireylerin altı aylık süre geçmeden yeniden incelemesi yapılmaz. Ancak altı aydan daha kısa süreli destek eğitim önerilmesi halinde veya özel eğitim hizmetleri kurulunun yeniden incelenme yönündeki kararları ile öğrenim ve özür durumu gibi değişiklik hallerinde süre şartı aranmaz. 1. Kendilerine Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu verilen bireylerin altı aylık süre geçmeden yeniden incelemesi yapılmaz. Ancak altı aydan daha kısa süreli destek eğitim önerilmesi halinde veya özel eğitim hizmetleri kurulunun yeniden incelenme yönündeki kararları ile öğrenim ve özür durumu gibi değişiklik hallerinde süre şartı aranmaz. ( MEB.’nın 09.10.2009 tarih ve 4448 sayılı yazısı)

48 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORLARINA İTİRAZ MERCİİ VE SÜRESİ 2.5378 sayılı Kanun’un 16. maddesi ve Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Özel E ğ itim Hizmetleri Yönetmeli ğ inin 21/d maddesi gere ğ i e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılamasını yaparak bireyin özel e ğ itim deste ğ ine ihtiyacı olup olmadı ğ ına karar verme yetkisi “ Özel E ğ itim De ğ erlendirme Kuruluna ” ait oldu ğ undan e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılamaya ili ş kin itirazlar “ Özel E ğ itim Hizmetleri Kuruluna ” yapılabilir.

49 10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORLARINA İTİRAZ MERCİİ VE SÜRESİ 3.Özel E ğ itim De ğ erlendirme Kurulumuzun yerle ş tirmeye ili ş kin yöneltme raporu do ğ rultusunda: e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama sonucuna ve İ l/ilçe Özel E ğ itim Hizmetleri Kurulu’nun yerle ş tirme kararına ö ğ renci velisi kararın kendisine tebli ğ edildi ğ i tarihten itibaren 60 (altmı ş ) gün içinde itiraz edebilir. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 18/a maddesi) 4.Yerle ş tirme yapılan okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danı ş ma hizmetleri yürütme komisyonu, kayıt tarihinden itibaren en az 70 i ş günlük izleme sonucunda ö ğ renciyle ilgili e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama ya da yerle ş tirme kararının uygun bulunmaması halinde yeniden de ğ erlendirme iste ğ i ile özel e ğ itim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 18/b maddesi) 5.Yapılan itirazlar özel e ğ itim hizmetleri kurulunca 30 gün içinde sonuçlandırılır. Sonuç okula, veliye ve RAM’a yazılı olarak bildirilir. (MEB. Özel Eğitim Hiz. Yön. 18/c maddesi)


"10.04.2015 ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDİVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları