Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BATMAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BATMAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 BATMAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

2 Yurt ve barınma imkanları
Okulumuzun kendine ait bir yurdu yoktur. İl dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyacı yurdu olan diğer okulların boş kontenjanlarından veya özel yurtlar aracılığıyla sağlanmaktadır.

3 BÖLÜMLERİMİZ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ HEMŞİRELİK TIBBİ LABORATUVAR

4 KPSS İLE YERLEŞTİRME Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra KPSS’den yeterli puan alarak atanabilmektedir.

5 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Acil durum ve afet yönetimi Ameliyathane hizmetleri Elektronörofizyoloji İş ve uğraşı terapisi İşçi sağlığı ve iş güvenliği Otopsi yardımcılığı Paramedik (İlk ve Acil yardım) Sivil savunma ve itfaiyecilik Sağlık kurumları işletmeciliği Tıbbi tanıtım ve pazarlama

6 ATT ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLAR:
Acil tıp teknisyenleri genellikle kamu ve özel hastaneler ile polikliniklerde çalışırlar. Meslekte iş bulma olanağı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe ve özel sektörde çalışabilirler. EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ: Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. OKUTULAN DERSELER: Acil sağlık sist, yaşam desteği, enfeksiyonlardan korunma, temel sağlık uygulamaları, tıbbi aciller, trafik ve ilk yardım, olağan dışı durumlarda acil durum… 3. 4. sınıfta öğrenciler haftanın 3 günü işletmelerde beceri eğitimine gider.

7 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ
Acil tıp teknisyeni: Bireyi, aileyi, toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen ruhen ve sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara, ilk yardım bakımını planlayan, uygulayan ve kaza zedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak acil bakımını sağlayan personeldir. GÖREVLERİ: Yaraları tedavi eder, sarar. Şiddetli kanamaları önler Solunumun durması halinde sun’i teneffüs yaptırır. Zehirli maddeleri vücuttan temizler. Deriyi yıpratan maddeleri temizler. Şoka giren hastaları şoktan çıkarmayı sağlar. Tansiyon ölçer, enjeksiyon yapar. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER: İnsanlara yardım etmekten hoşlanan dikkatli, temiz,titiz Soğuk kanlı Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen Bedence sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.

8 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Diyaliz Elektronorofizyoloji Evde hasta bakımı Fizyoterapi İş ve uğraş terapisi Laborant ve veteriner sağlık Laboratuar teknolojisi Patoloji laboratuar teknikleri Sağlık kurumları işletmeciliği Tıbbi laboratuar teknikleri Tıbbi tanıtım ve pazarlama Yaşlı bakımı NOT: Hemşirelik bölümü okuyan öğrencilerimiz ayrıca hemşilrelik ve ebelik yüksek okulunu seçerken 6 ile 30 puan ek puan almaktadır.

9 HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ Mesleğin eğitim süresi dört yıldır
Eğitim süresince genel kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. OKUTULAN DERSLER: Cerrahi, dahiliye, farmakoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar… Eğitimler sonunda hemşirelik mesleğinin gerektirdiği tüm beceri ve yeterliliklere sahip personeller olarak okulumuzdan mezun olurlar.

10 HEMŞİRELİK ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hemşireler; üniversite bünyesinde buluna hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar. Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır.Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanlarındandır.

11 HEMŞİRELİK HEMŞİRE: Bireyleri hastalıktan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde; hekim tarafından verilen tedaviye uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLLİKLER Hemşire olmak isteyenlerin; Üst düzey genel yeteneğe sahip, Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Sorumluluk duygusu yüksek, Çabuk ve doğru karar verebilen, Tedbirli, tertipli, Şefkatli, sevecen, Bedence sağlıklı, Dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

12 LABORATUAR TEKNİSYENİ
TANIM:  Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın sağlıgı ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.  GÖREVLER  - Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar, - Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar, - Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar, - İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder, - Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, - Laboratuar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar, - Laboratuar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur. 

13 LABORATUAR TEKNİSYENİ
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER  Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget), - Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı), - Kimyasal maddeler (bakır sülfat, çinko sülfat vb.), - Bilgisayar vb.  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER  Laboratuar teknisyeni olmak isteyenlerin; - Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı, - Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı, - Rutin işler yapmaktan sıkılmayan, - Sorumluluk sahibi, - Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir. 

14 LABORATUAR TEKNİSYENİ
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI  Laboratuar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI  Laboratuar teknisyenleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.  Mesleğin faaliyet alanı insan sağlığı olduğundan önemi gittikçe artmaktadır. Meslekle ilgili araştırma merkezleri devamlı çoğalmaktadır.  Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler: Anılan meslekte kullanılan araç ve gereçlerde değişiklikler olmaktadır. Bu alanda bir çok ölçümler bilgisayar ile yapılmaya başlanmıştır. 

15 LABORATUAR TEKNİSYENİ
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.  Öğrenciler eğitimin 1. yılında daha çok teorik eğitim görürler. 2. sınıfta pratik eğitim ile teorik eğitimi hemen hemen aynı oranda alırlar. 3. sınıfta daha çok pratik eğitim görürler. 4. sınıfta ise eğitimin hemen hemen tamamı pratik olup bir hastanenin laboratuarında yapılır. Öğrenciler ilk 3 yıldaki pratik eğitimlerini okulun laboratuarlarında yapmaktadırlar. Meslek eğitimi boyunca öğrencilere kültür dersleri, temel bilim dersleri ve meslek dersleri verilir.  Kültür dersleri; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Milli Güvenlik dersleridir.  Temel bilim dersleri; Psikoloji, Sosyoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Anatomi, Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Hastalık Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Sağlık İstatistiği, Müzik gibi derslerdir.  Meslek dersleri; Uygulamalı Fizik, Uygulamalı Kimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Laboratuar Aletleri, Biokimya, Gıda Kimyası ve Kontrolü, Parazitoloji dersleridir. 

16 PİKNİKTEN GÖRÜNTÜ

17 PİKNİK FAALİYETİ

18 Fakir öğrenciler için kermes faaliyeti

19 HAFTA SONU SATRANÇ ETKİNLİĞİ

20 ÖĞRENCİLERİMİZ SATRANÇ OYNARKEN

21 KERMESTEN GÖRÜNTÜ

22 ŞİİR DİNLETİSİ

23

24 BAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ

25 Müzik Çalışması


"BATMAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları