Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yakmak yok etmektir. ANIZ YANGINLARI Anız Yakmak İse;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yakmak yok etmektir. ANIZ YANGINLARI Anız Yakmak İse;"— Sunum transkripti:

1 Yakmak yok etmektir. ANIZ YANGINLARI Anız Yakmak İse;
Cenneti Cehennem Ateşiyle Tutuşturmaktır .

2 Anız Niçin Yakılır? Bilimsel olarak bu konu açıklanmadığı sürece yakma eylemi devam edecektir. Anızı yakanlar kendilerine göre doğru bir iş yaptıklarına inanmaktadırlar. Gerçektende anız yakan çiftçilerin mantığı ile olaya bakınca doğru gibi görülse de, Bilimsel gerçekleri bilerek hareket edildiğinde anız yakmak ne kadar zaralı olduğu görülecektir.

3 Anız Yakmanın Yararları Nelerdir?
1-Anız yakma sürümü kolaylaştırır. Bir kültür alanında bulunan bitkiler toprağın işlenmesini az veya çok zorlaştırırlar. Anızın ( hububat hasadından sonra kalan bitki artıklarının) yakılması sonucu yapılacak toprak işleme daha kolay olur. 2-Anız yakmayla saplar üzerinde ve toprağın 2–3 cm derinliğindeki hastalık etmenleri yok edilir. Böylece, bitki hastalıkları belli bir oranda azalır. 3-Anız yakma ile saplar üzerinde ve toprağın 2–3 cm derinliğindeki zararlıların yumurta, larva, pupa ve erginleri de yok edilir. Bitki zararlıları belli oranda böylece ortadan kalkar.

4 4-Anız yakma ile toprak üzerine düşen ve toprağın 2–3 cm derinliğindeki bütün yabancı ot tohumları yok edilir. Böylece, yabancı otların artışı belli oranda azaltılır. Bu faydaları görünce, o halde anız yakmak iyidir gibi bir düşünce olabilir. Hal böyleyken niçin anız yakmayı önermiyoruz? Anız yakılarak kısmen yukarda sayılan yararlar sağlanabilir.

5 Sonuçta; Alınabilecek 100 TL varsa bundan anız yakılarak ancak TL yarar sağlanabilir. Geriye kalan TL kaybımız olur. Bütün marifet bunu bilen ve buna inanan insanlara anız yakarak % karı yerine yakmadığı zaman karının % olacağını göstermek ve inandırmaktır.

6 ORMANI YAKAN GELECEĞİNİ YAKAR.

7 Anızın Yakılmasının Zararları
1. Toprak verimliliği azalır. 2. Toprak canlılarının beslenme ortamı yok edilir. 3. Toprak canlılarının bıraktığı birçok maddelerle oluşturulan yaşam ortamı yakılarak yok edilir. 4. Toprak rüzgar ve su erozyonuna uğrar. İskan sahaları barajlar göletler çamurla dolar. Çok büyük ekonomik kayıplar oluşur. 5. Toprak yorgunluğu artar.

8 6. Toprak yağmur suları ile taşınır ve toprak içerisinde köklerin açtığı kanallar çöktüğü için su depolanmaz.Tatlı su kaynakları azalır. 7. Doğal denge bozulur. 8. Orman yangınlarının çıkmasına sebep olurlar. 9. Anızla birlikte çok zaman diğer komşu tarla ve bahçeleri de yakılmaktadır. 10. Anız yakmalarla zaman zaman yerleşim alanları da yanabilmektedir.

9 ORMAN SEVGİSİ VATAN SEVGİSİDİR

10 Bunun sonucunda, hem çiftçi, hem ülke kaybetmektedir.
Sonuç Olarak; Gelişmiş ülkelerde anız yakma diye bir sorun bulunmamaktadır. Ülkemizde kanunlarla ve polisiye önlemlerle anızın yakılması önlenmeye çalışılmaktadır. Çiftçilerimiz, anız yakmanın faydadan çok zararlı olduğu konusunda ikna edilmeleri gerekir. Çiftçilerimiz kendi uygulamalarında anız yakmanın yararlarını gördüğü için ceza almayı göze alarak yakmaya devam etmektedirler. Bunun sonucunda, hem çiftçi, hem ülke kaybetmektedir.

11 Anız yakma yerine göre % 10–15 oranında yarar sağlarken, anız yakmamanın getirisi %85–90 olmaktadır.
Çiftçilerimiz anız yakarak alacağı ürünün büyük bir kısmını bir yıl önceden kaybetmektedirler. Kaybolan sadece ürünün miktarı değil, kalitesi ve toprağın verimliliğidir. Hiçbir çiftçi emeğinin ucuza gitmesine ve havaya savrulmasını istemez.

12 Yapılan araştırmalar, anızın yakılmadan toprağa karıştırılması ile uzun vadede toprak verimliliğinin düzenli bir şekilde arttığını göstermiştir. Öte yandan, bazı kök ve başak hastalıklarında anız yakmanın işe yaramadığı, hastalığı yapan etmenlerin kışı kök ve kök tacında geçirdiği, yakmadan sonra yapılacak sürüm ile yanmamış kök artıklarının yine tarlada kalmasıyla değişen bir şey olmadığı görülmüştür.

13 -balya yoluyla veya klasik yollarla anızların tarladan toplanması,
Eğer esas sıkıntı tarladaki anızın kolay toprak işleyebilmek amacıyla temizlenmesi ise bu durumda yakmadan başka yöntemler düşünülebilir; -Hasat sırasında biçerdöverin sapı parçalayarak toprak yüzüne eşit şekilde dağıtan bir sistemle donatılması, veya anızın başka bir aletle toprak yüzeyine dağıtılması, -balya yoluyla veya klasik yollarla anızların tarladan toplanması,

14 - biçerdöverin anızı toprağa en yakın seviyede kesmesinin sağlanması,
hasattan sonra tarladaki anızı parçalayarak toprağa kolayca karışmasını sağlayan aletlerin kullanılması, - Bazı hastalık ve zararlı ile ot kontrolünde anız yakmanın bir çözüm olacağı düşünülse bile derin sürüm ile anızın derine gömülmesinin benzer etkiler sağlayabileceğini unutmamalıyız.

15 Bazı çiftçilerin tarladan anızlarını toplamadıkları, toplayacak olanlara da izin vermedikleri, sırf kıskançlıktan dolayı, başkalarının işine veya hayvanına da yaramasın düşüncesiyle ateşe verdikleri görülmektedir. Yasaklar karşısında zor durumda kalmaktan korktukları için, bazen bir çocuğa, çobana veya bir yabancıya yaktırdıkları, ya da yaktıktan sonra iz bırakmadan kaçtıkları bilinen gerçeklerdir. Böyle yaklaşımlar yanlış olup uzun vadede çiftçimizin kendisine, toprağına ve ülkemize zararlı olmaktadır. Şu anda geçimimizi sağladığımız toprakların gittikçe fakirleşmesi, verimliliğini kaybetmesi, erozyonla yok olup gitmesi çocuklarımıza fakir bir gelecek bırakmak anlamı taşımaktadır.

16 Ülkemizde son yıllarda anız parçalayan aletler geliştirilmiştir
Ülkemizde son yıllarda anız parçalayan aletler geliştirilmiştir. Anızın halledilip toprak hazırlığının kısa sürede uygun bir şekilde yapılmasını gerektiren durumlarda bu aletler kullanılabilir. Nispeten pahalı aletler olsalar da çiftçilerimizin ortaklaşa olarak veya kiralayarak kullanım imkanı bulabilirler. Her yıl yaz ortalarından sonbahar sonlarına kadar yakılan anızlarla ülke ve çiftçi yüz milyonlarca lira kayba uğramaktadır. Bu konunu açıklığa kavuşturulması sadece devletin değil hepimizin görevi olmalıdır.

17 Yakmak yok etmektir. Bu nedenle yanan sadece anız değil, Ülkenin doğal zenginlikleri yanarken, doğal zenginlikleri bilinçsizce kaybolurken seyirci kalmaya ve bunu hoş görmeye hiç kimsenin hakkı olmamalıdır.

18 ORMAN BİTER GÖÇ BAŞLAR.

19 SONUÇ: Türk çiftçisi olarak sürdürülebilir bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarla topraklarımızın verimliliğinin korunması kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır. “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16 Ocak 2013 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan 2013/1 nolu Tebliğ’inin, (ı) bendinde “anız yakanlara her dekar için TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.”  

20 KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN !
ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN ! TEŞEKKÜR EDERİM


"Yakmak yok etmektir. ANIZ YANGINLARI Anız Yakmak İse;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları