Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORULAR Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORULAR Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT"— Sunum transkripti:

1 SORULAR Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D.

2 A. Pulmoner tromboemboli B. Tüberküloz C. Adenokarsinom
Plevral sıvıda reaktif mezotelyal hücre saptanması durumunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir? A. Pulmoner tromboemboli B. Tüberküloz C. Adenokarsinom D. Romatoid artrit E. Akut plöritis

3 A. Pulmoner tromboemboli B. Tüberküloz C. Adenokarsinom
Plevral sıvıda reaktif mezotelyal hücre saptanması durumunda aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir? A. Pulmoner tromboemboli B. Tüberküloz C. Adenokarsinom D. Romatoid artrit E. Akut plöritis

4 Plevral sıvılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Seröz vasıfta efüzyon saptanması durumunda şilotoraks ekarte edilir. B. Hemorajik vasıfta efüzyon saptanması durumunda şilotoraks ekarte edilir. C. Reaktif mezotel hücrelerinin sitolojik incelemede saptanması anlamsızdır. D.Plevral sıvıda trigliserit seviyesinin 100 mg/dl üzeri olması şilotoraks için tanı koydurucudur. E. Plevral sıvıda bazofillerin yüksek saptanması durumunda lösemik plevral tutulum düşünülmeli Cevap:E

5 Plevral sıvılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Seröz vasıfta efüzyon saptanması durumunda şilotoraks ekarte edilir. B. Hemorajik vasıfta efüzyon saptanması durumunda şilotoraks ekarte edilir. C. Reaktif mezotel hücrelerinin sitolojik incelemede saptanması anlamsızdır. D.Plevral sıvıda trigliserit seviyesinin 100 mg/dl üzeri olması şilotoraks için tanı koydurucudur. E. Plevral sıvıda bazofillerin yüksek saptanması durumunda lösemik plevral tutulum düşünülmeli Cevap:E

6 A. Peritoneal diyaliz B. Duroplevral fistül
Plevral sıvıda total protein seviyesi 1 gr/dl altı ise aşağıdaki durumlardan hangisi düşünülmez? A. Peritoneal diyaliz B. Duroplevral fistül C. Salin infüzyonun extravasküler migrasyon yapmış santral venöz kateterden kaçışı D. Ürinotoraks E. Trapped lung Cevap E.

7 A. Peritoneal diyaliz B. Duroplevral fistül
Plevral sıvıda total protein seviyesi 1 gr/dl altı ise aşağıdaki durumlardan hangisi düşünülmez? A. Peritoneal diyaliz B. Duroplevral fistül C. Salin infüzyonun extravasküler migrasyon yapmış santral venöz kateterden kaçışı D. Ürinotoraks E. Trapped lung Cevap E.

8 Plevral sıvılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Transuda vasfındaki sıvılarda batında assit yoksa hepatik hidrotoraks ekarte edilir. B. Nefrotik sendromlu bir olguda tek taraflı hemorajik eksudatik mayi saptanırsa en olası tanı pulmoner embolidir. C. Hafif serohemorajik görünümlü mayiler eksudatik olduklarından transuda-eksuda ayırımını yapmaya gerek yoktur. D. İnfeksiyöz mayilerde en önemli takip parametresi glukoz düşüşün takibidir. E. Malign mezotelyomada sitolojik inceleme, adenokarsinom metastazından daha yüksektir.

9 Plevral sıvılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Transuda vasfındaki sıvılarda batında assit yoksa hepatik hidrotoraks ekarte edilir. B. Nefrotik sendromlu bir olguda tek taraflı hemorajik eksudatik mayi saptanırsa en olası tanı pulmoner embolidir. C. Hafif serohemorajik görünümlü mayiler eksudatik olduklarından transuda-eksuda ayırımını yapmaya gerek yoktur. D. İnfeksiyöz mayilerde en önemli takip parametresi glukoz düşüşün takibidir. E. Malign mezotelyomada sitolojik inceleme, adenokarsinom metastazından daha yüksektir.

10 TB plörezide plevral kalınlaşma varsa ne yapalım?
Andreu J. Eur J Radiol 2004

11 28 günlük tedavi sonrası operasyon
Direkt operasyon 28 günlük tedavi sonrası operasyon 6 ay sonra gözlem ve gerekirse operasyon Operasyona çoğu zaman gerek yoktur. Cevap C

12 28 günlük tedavi sonrası operasyon
Direkt operasyon 28 günlük tedavi sonrası operasyon 6 ay sonra gözlem ve gerekirse operasyon Operasyona çoğu zaman gerek yoktur. Cevap C

13 ŞU BİLGİ UNUTULMAMALI. EN UYGUN TEDAVİYE RAĞMEN VAKALARIN EN AZ 1/3’ÜNDE BİR MİKTAR PLEVRAL KALINLAŞMA KALIR. Andreu J. Eur J Radiol 2004

14 PLEVRAL SIVIDA TOTAL PROTEİN MİKTARI 8 GR/DL ÜZERİ İSE NE DÜŞÜNÜLÜR?

15 Plevral sıvı total protein miktarı 7-8 gr/dl üzerinde ise Waldenstrom makroglobulinemisi ve Multiple Myeloma düşünülmelidir.

16 Plevral sıvıda eozinofili olması özellikle hangi hastalığı ekarte ettirir?

17 A. TB plörezi B. Malign plöreziler C. Hemotoraks D. Pnömotoraks E. İlaç reaksiyonlarına bağlı sıvılar

18 A. TB plörezi B. Malign plöreziler C. Hemotoraks D. Pnömotoraks E. İlaç reaksiyonlarına bağlı sıvılar

19 İlaçlara bağlı sıvılar, hemotoraks ve pnx’te zaten eozinofili görülür
İlaçlara bağlı sıvılar, hemotoraks ve pnx’te zaten eozinofili görülür.Malign efüzyonda eozinofili nadirdir, ancak olması malign hastalığı ekarte ettirmez

20 PYOTORAKSA BAĞLI HANGİ MALİGN SIVI GELİŞEBİLİR?

21 Cevap: LENFOMA EBV ile yakın ilişkilidir.
Geellikle B hücreli lenfomanın diffüz large-cell Ca’dır. Özellikle TB plöreziye bağlıdır. Lenfositler immünsupressör lenfokinler (IL-10 gibi) üretir. EBV’ye karşı yüksek Ak titresi tanıda önemli. Alexandrakis MG. Chest 2004


"SORULAR Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları