Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERHABA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERHABA."— Sunum transkripti:

1 MERHABA

2 PROGRAM GELİŞTİRME HEDEF HEDEFLERİN SIRALANMASI SINIFLANMASI

3 ÖĞRENCİYE KAZANDIRILACAK İSTENDİK DAVRANIŞ
HEDEF? ÖĞRENCİYE KAZANDIRILACAK İSTENDİK DAVRANIŞ HEDEF, *DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ VEYA DAVRANIŞ OLARAK İFADE EDİLİR. *EĞİTİMİ YÖNLENDİRİR. *ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNİ DÜZENLER. *ÖLÇME- DEĞERLENDİRMEYE KILAVUZLUK EDER.

4

5 HEDEFLERİN NİTELİKLERİ
5,12,13,16,26 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINA DÖNÜKLÜK? ÖĞRENME SÜRECİ SONUNDA ÖĞRENCİDE OLUŞACAK DAVRANIŞI İFADE ETMELİDİR. ULAŞILABİLİRLİK? ÖĞRENME SÜRECİ SONUNDA GEKÇEKLEŞEBİLİR OLMALIDIR. KENETLİLİK? KONU ALANIYLA BAĞLANTILI OLMALI, KONUYU HATIRLATMALIDIR. GENELLİK ve SINIRLILIK? HEDEFLER GENEL HEDEFLERE UYGUN OLMALI AMA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEK BİR DAVRANIŞI KAPSAMALIDIR. ÖĞRENME ÜRÜNÜNE DÖNÜKLÜK? HEDEF ÖĞRENME SÜRECİNİ DEĞİL, ÖĞRENME SONUNDA OLUŞACAK YENİ DAVRANIŞI ANLATMALIDIR. AÇIK-SEÇİKLİK? HEDEF HERKES TARAFINDAN KOLAYCA ANLAŞILMALIDIR. HEDEFLER BİRBİRİYLE ZITLAŞMAMALI, DERSİN-SINIFIN-OKULUN- MİLLİ EĞİTİMİN HEDEFLERİYLE UYUMLU OLMALIDIR. TUTARLILIK? HEDEFLER BİRBİRİNİ TAMAMLAMALI, BİRİNİN BİTTİĞİ YERDE DİĞERİ BAŞLAMALI, AYNI HEDEFTE BİRDEN FAZLA ÖĞRENME ÖZELLİĞİ OLMAMALIDIR. BİTİŞİKLİK?

6 HEDEFLERİN DİKEY SIRALANMASI
UZAK HEDEFLER GENEL HEDEFLER ÖZEL HEDEFLER 17,37

7 HEDEF BELİRLEME SÜRECİ
BİRİNCİ ADIM KAYNAKLAR *BİREY *TOPLUM *KONU ALANI *DOĞA ADAY HEDEFLER İKİNCİ ADIM SÜZGEÇLER *EĞİTİM FELSEFESİ *EĞİTİM PSİKOLOJİSİ *EĞİTİM SOSYOLOJİSİ *EĞİTİM EKONOMİSİ OLASI HEDEFLER ÜÇÜNCÜ ADIM SINIFLAMA ALANLARI * BİLİŞSEL ALAN * DUYUŞSAL ALAN * DEVİNİŞSEL ALAN DAVRANIŞLAR 1,18,25

8

9

10 BİLİŞSEL ALAN HATIRLAMA ? (BİLGİ) ANLAMA? (KAVRAMA) UYGULAMA? ANALİZ?
2,3,4,6,7,8,10,14,15,19,20,21,22,24,27,28,29,30,31,32,34,38,39,40 TANIMA SÖYLEME, AYNEN TEKRARLAMA HATIRLAMA, TANIMLAMA, TEKRAR ETME, EZBERDEN SÖYLEME, SEÇME, SIRALAMA, SINIFLAMA, EŞLEŞTİRME, LİSTELEME HATIRLAMA ? (BİLGİ) KENDİ CÜMLELERİYLE AÇIKLAMA, ÖRNEK VERME, ÖZETLEME, TABLOLAŞTIRMA, NEDENLERİNİ SÖYLEME, ANA FİKİR BULMA, FARKLI BİÇİMDE İFADE ETME, BAŞLIK BULMA, GRAFİK OKUMA, KARŞILAŞTIRMA, TAHMİN ETME, ÖZÜMSEME, MAL ETME, ÇEVİRME, AÇIKLAMA, ÖTELEME, TAHMİN ANLAMA? (KAVRAMA) BİLDİKLERİNİ YENİ DURUMDA KULLANMA İLKELERİ KULLANMA, PROBLEM ÇÖZME, HAZIRLAMA, DENEME, PLANLAMA, YAPMA, HESAPLAMA, İLİŞKİ KURMA,YARARLANMA UYGULAMA? BÜTÜNÜ ÖĞELERE AYIRMA ve BÖLÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEME KARŞILAŞTIRMA, ŞEMATİK GÖSTERME, SAPTAMA, AYIRT ETME, BÖLÜMLERE AYIRMA, ANAHATLARI GÖSTERME ANALİZ? BİR ÖLÇÜTE DAYALI YARGIDA BULANABİLME YARGILAMA,DEĞERLENDİRME, İSPATLAMA AÇIKLAMA, KARŞILAŞTIRMA, İRDELEME, KARAR VERME, STANDARDİZE ETME DEĞERLENDİRME? BİRLEŞTİRME, GELİŞTİRME, ÜRETME, TASARLAMA, PLANLAMA, KARAR VERME, DERLEME, YENİDEN DÜZENLEME, SINIFLAMA, ÖRGÜTLEME, YARATMA? (SENTEZ) ORİJİNAL, ÖZGÜN BİR BÜTÜN MEYDANA GETİREBİLME

11 HATIRLAMA (BİLGİ) DÜZEYİ
GERÇEK BİLGİ (ÖZELLERİN BİLGİSİ) TERİMLERİN BİLGİSİ ÖGELERİN BİLGİSİ KAVRAMSAL BİLGİ SINIFLAMA/KATEGORİ BİL. İLKE ve GENELLEMELER BİLGİSİ TEORİLER, MODELLER YAPILAR BİLGİSİ YÖNTEMSEL BİLGİ (ÖZELLERLE UĞRAŞMA YOL ve ARAÇLARI BİLGİSİ) ÖZEL BECERİLER ÖZEL TEKNİKLER UYGUN YÖNTEMLER ve ZAMANLAMA BİLGİSİ KAVRAMA SÜRECİ BİLGİSİ STRATEJİK ALIŞILARIN BİLGİSİ EĞİLİM/DİZİLERİN BİLGİSİ ÖZNEL BİLGİ TANIMLA ! KİM? NE? NE ZAMAN? NEREDE? NASIL? KAYDEDER, BELİRLER, HATIRLAR, AYNEN TEKRARLAR

12 HATIRLAMA (BİLGİ) DÜZEYİ
*ALTINI ÇİZMEK *SEÇMEK *YANSITMAK *ÖLÇMEK *İLİŞKİLENDİRMEK *TEKRARLAMAK *BETİMLEMEK *EZBERLEMEK *KAYIT ETMEK *ANIMSAMAK *HATIRLAMAK *TANIMLAMAK *İFADE ETMEK, BELİRTMEK *LİSTELEMEK *İSİMLENDİRMEK *YAZMAK *TANIMAK, FARKINA VARMAK *ETİKETLEMEK

13 *ÇEVİRME *ÖTELEME ANLAMA (KAVRAMA) DÜZEYİ *YORUMLAMA
(BENZETME, ÖRNEKLEME) *YORUMLAMA (KENDİNE MAL ETME, ÖZÜMSEME, AÇIKLAMA, ÖZETLEME) *ÖTELEME (İRDELEME, TAHMİN) YORUMLAMA ÇEVİRME-ÖTELEME), NEDENİNİ AÇIKLAR, TARTIŞIR, BİLDİKLERİNİ YORUMLAR, GENELLEMELER YAPAR.

14 OLASILIKLARI DÜŞÜNME BİR ÖYKÜYÜ TAMAMLAMA BİR ŞEKLİ ZİHİNDEN TAMAMLAMA
SONUÇLAR ÇIKARMA(ÖTELEME) BİR ŞEKLİ ZİHİNDEN TAMAMLAMA BİR OLAYIN SONUNU TAHMİN ETME KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNDEN DAVRANIŞI TAHMİN ETME BİR ÖYKÜYÜ TAMAMLAMA METİNDE OKUNMAYAN BÖLÜMÜ TAHMİN ETME OLASILIKLARI DÜŞÜNME

15 UYGULAMA DÜZEYİ *GERÇEKLEŞTİRME *UYGULAMA YAPMA (YAPAR)
(KULLANIR, ÇALIŞTIRIR)

16 ANALİZ DÜZEYİ *ÖĞELERİ SORGULAMA *ÖĞELER ARASI İLİŞKİLERİ SORGULAMA *ÖRGÜTLEME ÖZELLİĞİNİ BELİRLEME

17 DEĞERLENDİRME DÜZEYİ *KONTROL (DIŞ ÖLÇEKLER) *ELEŞTİRİ (İÇ KANITLAR)

18 YARATMA (SENTEZ) DÜZEYİ
*OLUŞTURMA (HİPOTEZ KURMA) *PLANLAMA (TASARLAMA) *ÜRETME (YAPMA)

19 ANLAMA(KAVRAMA) ANALİZ DEĞERLENDİRME HATIRLAMA(BİLGİ) UYGULAMA

20 ANLAMA(KAVRAMA) ANALİZ DEĞERLENDİRME HATIRLAMA(BİLGİ) UYGULAMA

21 ANLAMA(KAVRAMA) ANALİZ DEĞERLENDİRME HATIRLAMA(BİLGİ) UYGULAMA

22

23

24

25 DUYUŞSAL ALAN ALMA? DEĞER VERME? ÖRGÜTLEME? KİŞİLEŞTİRME ?
FARK EDER, SEÇİCİ DİKKATLİDİR, ALMAYA İSTEKLİDİR PAYLAŞMA, KABUL ETME, FARKINDALIK, DUYARLI OLMA, BİRLEŞTİRME, AYIRT ETME, KONTROL ETME ALMA? UYSAL DAVRANMA, KARŞILIK VERME, İSTEK GÖSTERME İZLEME, ONAYLAMA, ÖNERİDE BULUNMA, TARTIŞMA, PRATİK YAPMA, OYNAMA TEPKİDE BULUNMA? DEĞERİ KABUL EDER, DEĞERE BAĞLANIR ADANMIŞLIK, AÇIKLAMA, YETERLİĞİNİ ARTTIRMA, DESTEKLEME, İNKAR, YARDIM ETME, PROTESTO ETME, TARTIŞMA DEĞER VERME? KENDİ DEĞER SİSTEMİNE KATMA, DEĞERLERİYLE UYUMLAŞTIRMA, ÖRGÜTLEME, FORMÜLE ETME, TARTIŞMA, KARŞILAŞTIRMA, KURUMSALLAŞTIRMA ÖRGÜTLEME? DAVRANIŞ ÖLÇÜTÜ HALİNE GETİRME, KARAKTERİNE KATMA, AKRANLARIYLA-ÜST ve ALTLARIYA KARŞILAŞTIRMA, GÖZDEN GEÇİRME, TAMAMLAMA, DEĞİŞTİRME KİŞİLEŞTİRME ? 9,11,33,35,36,

26 DUYUŞSAL ALAN TEPKİLERİ
*KABUL ETMEK *MEYDAN OKUMAK, İDDİA ETMEK *YARGILAMAK *ÖVMEK *PAHA VEYA DEĞER BİÇMEK *SEÇMEK, GÖRÜŞ GELİŞTİRMEK *SORU SORMAK, SORGULAMAK (HAKLI OLMA, ÜSTÜN OLMA, KAZANMA DUYGUSUYLA) *GİRİŞİMDE BULUNMAK *KAYIRMAK, DESTEKLEMEK *HOŞLANMAK, SEVMEK *REDDETMEK *KARAR VERMEK *SORUMLULUK DUYMAK

27

28

29

30 DEVİNİŞSEL ALAN UYARILMA? BECERİLEŞME? YARATMA? 23
HAREKETİ İZLEME, YAPMAK İÇİN VÜCUDUNU HAZIRLAMA HAREKETİ GÖZLEME, İZLEME, ALGILAMA, İSTENİLEN HAREKETİ YAPMAK İÇİN VÜCUDUNU HAZIRLAMA (KURULMA) UYARILMA? BİLEN BİRİNİN ve ARAÇLARIN YARDIMIYLA HAREKETİ YAPMA KILAVUZ YARDIMIYLA YAPMAYA ÇABA GÖSTERME, YAPILANI MODEL ALMA, TAKLİT ETME, DESTEKLE YAPMA KILAVUZLA YAPMA? YARDIM ALMADAN YAPMA, HAREKETİN NİTELİK ve SÜRESİNİ GELİŞTİRME, USTALAŞMA HAREKETİ TEK BAŞINA YAPMA BECERİLEŞME? HAREKETİ YENİ DURUMLARDA YAPMA, ÖZELLEME ve GENELLEME UYARLAMA, DEĞİŞTİRME, KULLANMA, YENİDEN ORGANİZE ETME, GENELLEME DURUMA UYDURMA? YENİ ve BENZERSİZ BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜRME, İNŞA ETME, TASARLAMA, BİRLEŞTİRME, YARATMA, ÜRETME, BENZERİ OLMAYANI YAPMA, YENİDEN ORTAYA KOYMA YARATMA? 23

31 DEVİNİŞSEL ALAN TEPKİLERİ
*TUTMAK, YAKALAMAK *ÇALIŞTIRMAK *BÜKMEK, KIVIRMAK *ROL YAPMAK *ELLE YÖNETMEK, ELLE TUTMAK *VARMAK, ULAŞMAK *DÖNMEK, DÖNDÜRMEK *KISALTMAK *HAREKET ETMEK *GEVŞEMEK, YUMUŞAMAK *GERMEK, UZATMAK *SIKMAK, GERMEK *BAŞLAMAK *UYGULAMAK, İCRA ETMEK

32

33 33

34

35

36

37 HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLME NEDENLERİ
DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLEN HEDEFLER GÖZLENEBİLİR ve ÖLÇÜLEBİLİR HALE GELİR. BU DURUM ÖĞRENCİNİN YETERLİK DÜZEYİNİ ve PROGRAMIN NE KADAR İŞE YARADIĞINI ORTAYA KOYMAYI SAĞLAR. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YAPMAK BELİRLENEN HEDEF, O HEDEFİ GERÇEKLEŞTİRECEK EĞİTİM DURUMLARI OLUŞTURULMASINI KOLAYLAŞTIRIR. STRATEJİLER, YÖNTEM ve TEKNİKLER, ARAÇ-GEREÇ MATERYAL KULLANIMI HEDEFE GÖRE ŞEKİL ALIR. EĞİTİM DURUMLARINI BELİRLEMEK ÖĞRETİM PROGRAMININ NİTELİĞİNİ BELİRLEMEK PROGRAMIN HEDEFLERİNE ULAŞIP ULAŞMADIĞI, TOPLUMUN ve BİREYLERİN PROGRAMDAN BEKLENTİLERİNİN KARŞILANIP KARŞILANMADIĞI HEDEFLENEN DAVRANIŞLARI DEĞERLENDİREREK ANLAŞILABİLİR. DAVRANIŞLAR ÖĞRETİMİN HEDEFİ OLDUĞU İÇİN, AYNI NİTELİKTEKİ OKUL ve SINIFLARDA BENZER EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMLARI OLUŞTURULUR. BÖYLECE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ STANDARDİZE OLUR. ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİ STANDARTLAŞTIRMAK DAVRANIŞLAR, ÖĞRENCİNİN KENDİSİNDEN NE BEKLENDİĞİNİ NET OLARAK ANLAMASI, BU DAVRANIŞLARA BİLİNÇLİ OLARAK YÖNELMESİ SONUCUNU ORTAYA ÇIKARIR. BİLİNÇLİ, GÖNÜLLÜ ve ETKİLİ BİR ÖĞRENCİ KATILIMI SAĞLANIR. OKUL ÖĞRENCİ İÇİN ANLAMLI HALE GELİR. ÖĞRENCİYİ BİLİNÇLENDİRMEK 41

38 HEDEF ve DAVRANIŞ YAZIMINDA YAKLAŞIMLAR
*DAVRANIŞLAR BİRBİRİNİ TAMAMLAYACAK ŞEKİLDE SIRALANARAK HEDEFE ULAŞILIR. HEDEF: PROGRAM GELİŞTİRMENİN ÖGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ KAVRAYABİLME DAVRANIŞLAR: 1. VERİLEN BİR ÖGENİN PROGRAMDAKİ İŞLEVİNİ SÖYLEME/YAZMA 2. VERİLEN BİR ÖGENİN DİĞER ÖGE YA DA ÖGELERLE İLİŞKİSİNİ SÖYLEME/YAZMA 3. VERİLEN BİR ÖGEDEKİ YETERSİZLİKLERİN DİĞER ÖGELERİ NASIL ETKİLEYECEĞİNİ SÖYLEME/YAZMA AŞAMALI HEDEF YAZMA YAKLAŞIMI *PROGRAMIN UYGULANMASI SONUCUNDA BİREYLERDE MEYDANA GELECEK YETERLİKLER HEDEF OLARAK YAZILIR. *HEDEFTE KOŞUL, STANDART ve DAVRANIŞ YER ALIR. HEDEF: DÖRT İŞLEM GEREKTİREN 5 PROBLEMİ, 5 DAKİKADA DOĞRU OLARAK ÇÖZEBİLME YETERLİĞE DAYALI HEDEF YAZMA YAKLAŞIMI *AŞAMALILIK ÖZELLİĞİ GÖSTERMEYEN BAĞIMSIZ ÜNİTELER MODÜL OLARAK KABUL EDİLİR. *HEDEFTE KOŞUL, STANDART ve DAVRANIŞ YER ALIR. PROGRAMIN ÖGELERİ MODÜLÜ TAMAMLANINCA; 1. PROGRAMIN ÖGELERİNİ DOĞRU OLARAK SIRALAYABİLECEK, 2. PROGRAMIN ÖGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ AÇIKLAYABİLECEK, 3. ÖĞRETİM PROGRAMINI ÖGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİREBİLECEKSİNİZ. MODÜLER HEDEF YAZMA YAKLAŞIMI

39 DOSTÇA KALIN


"MERHABA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları