Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KADIN HEKİMLİK ve KADIN SAĞLIĞI KOLU II. KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KADIN HEKİMLİK ve KADIN SAĞLIĞI KOLU II. KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ 2010."— Sunum transkripti:

1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KADIN HEKİMLİK ve KADIN SAĞLIĞI KOLU II. KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ 2010

2 Kongre ana teması 2010 yılı kongresinin ana temasının “Kadın Sağlığı Politikaları” olmasının Türkiye’nin genel gündemi açısından uygun olacağı düşünülmüştür. Bilindiği üzere kadın sağlığı ülkedeki toplumsal ve siyasal yapıdan doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle II. Kadın Sağlığı Kongresi genelde Türkiye’deki son dönem politik değişimlerin, özelde sağlık alanındaki değişikliklerin kadın sağlığı ile olan ilişkilerinin irdelenmesini, kısa ve uzun dönem etkilerinin ortaya konulmasını, geleceğe dönük olarak kadın hekimlerin duruşlarının belirlenebilmesi için yol gösterici bilgilere ulaşılmasını ve kadın hekimlerin konu ile ilgili işbirliği yapabileceği kişi ve kurumlarla bir araya gelmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

3 Kongre logosu Kongrenin kurumsallaşması nedeniyle Kadın Sağlığı Kongresine özel bir logonun geliştirilmesi ve bu logoyu kapsayan mektup kağıtları ve zarfların bastırılması uygun olacaktır. Bu amaçla özellikle kadın hekimler tarafından bir logonun belirlenmesi için çalışma başlatmak uygun olur.

4 Kongrenin yeri Kadın Sağlığı Kongresinin her yıl Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Komisyonu bulunan bir ilde yapılması düşünülmüştür.

5 Olası kongre tarihleri MART 2010 Pazartesi18152229 Salı29162330 Çarşamba310172431 Perşembe4111825 Cuma5121926 Cumartesi6132027 Pazar7142128

6 Kongre Düzenleme Kurulu Bu kurul kadın hekimlik/kadın sağlığı komisyonu bulunan illerden birer kadın temsilciden oluşur.

7 Kongre Yürütme Kurulu Kongre düzenleme kurulu gönüllü kadın hekimler tarafından oluşturulur. Düzenleme Kurulu için belirlenmiş bir sayı yoktur. Çalışmak isteyen her kadın hekim kurulda yer alabilir. Bu kurulda en az bir MK üyesi, bir kol yürütme kurulu üyesi ve kongrenin yapıldığı ildeki komisyondan en az iki üyenin yer alması gerekli işbirliklerinin sağlanabilmesi için önerilmektedir.

8 Kongre Bilimsel Kurulu Kongre sözlü ve poster bildiri kabul etmektedir. Bildirilerin değerlendirilmesi için bir Kongre Bilimsel Kurulu oluşturulur. Bu Kurul esas olarak kadın hekimlerden oluşturulur.

9 Kongre günlük işlerinin yürütülmesi Eğer Kongre Yürütme Kurulu bu görevi kendileri üstlenmek isterse şirkete gerek yoktur. Kongre sırasındaki işlerin yürütülmesi için TTB içerisinde çalışan öğrenci grupları ile işbirliğine gidilebilir.

10 İşbirliği yapılacak kuruluşlar Politika ağırlıklı çalışan kadın kuruluşları ve akademik birimlere bu kongre ile sınırlı olmak üzere işbirliği teklif edilir. Bunlar Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi (KASAUM), Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ya da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı olabilir.

11 Kongre temaları Kadın hekimlik Özlük haklarımız Tıp ve ataerkil düzen ilişkisi ve kadın hekimler Genel pratisyenlik ve kadın hekimler Sağlık alanında yöneticilik ve kadın hekimler Sağlıkta dönüşüm ve kadın hekimler Tıp eğitimi alan kız öğrenciler … Diğer sağlık çalışanları ile ilgili konular Kadın sağlığı Yeni bin yılda kadın sağlığının durumu Türkiye’de kadın sağlığının durumu Yeni bin yılda TC hükümetinin kadın sağlığına yaklaşımı Sağlıkta dönüşümün kadın sağlığına etkileri Kadın sağlığı özelinde kardiyovasküler hastalıklar Türkiye’de ruh sağlığı sorunları ve izlenen politikaların kadın sağlığına etkisi Çalışma hayatına ilişkin politikaların kadın sağlığına etkisi Nüfus ve üreme sağlığı politikaları Yardımcı üreme teknikleri İlaç endüstrisi ve kadınlar Kent-Çevre ve kadın sağlığı Yeni yerel yönetimlerin kadın politikaları Yazılı ve görsel basında kadın sağlığının ele alınış biçimi ve sorunlar Kadın sağlık çalışanlarına yönelik şiddet …

12 Kongre web sayfasının tasarlanması Bu işin yapılması için TTB ve tabip odası düzeyinde yetkin bir kişi yoksa özel bir kuruluşla anlaşılması şiddetle önerilir.

13 Kurslar Bu kongrede katılımcılara birer günlük “toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık ve savunuculuk kapasitesi artırma”, “kadın çalışmalarında temel yöntem bilim” ve “yerel basın çalışanlarına “kadın sağlığı konusunda farkındalık” kursu düzenlenmesi, sonunda sertifika verilmesi önerilmektedir. Kurslar kongreden önceki gün yapılacaktır. Her bir kursa 10 kişi kabul edilecektir. Kurslara katılım ücreti 50 TL dir.

14 Kadın katılımcıların desteklenmesi Kongreye katılmak ve bildiri sunmak isteyen (özellikle Doğu ve Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinden) 10 kadına ulaşım ve konaklama gideri olarak 500 TL destek sağlanması düşünülmüştür (toplam 5 000 TL). Kongreye katılmak isteyen kadın öğrencilerin desteklenmesi için 10 öğrenciye 300 TL destek sağlanması düşünülmüştür (toplam 3 000 TL)

15 Harcamalar -Konuşmacı ulaşım ve konaklama masrafları= 10 000 TL -Kongre kitabı (350 adet) = 5 000 TL -Kongre heybesi= 2 000 TL -Kongre yemekleri= 2 oglen yemeği (300x 5 TL= 2 000 TL) -Kongre kahve arası= 5 ara (300x1x5=2 000 TL) -Kadın desteği= 8 000 TL -Gece yemeği= 150x 30= 4 500 TL -Web sayfası tasarımı= 1000 TL -Zarf ve kağıt basımı= 500 TL Gider= 35 000 TL

16 Gerekli finansal kaynaklar Bu kongrede katılımcılardan 100 TL katkı payı istenmesi uygun olacaktır. -Katılımcı katkı payı= 300X100= 30 000 TL -Kurs geliri= 30x 50= 1 500 TL -Kongrenin yapıldığı İl Tabip Odası= 5 000 TL -TUBİTAK katkı payı= 15 000 (konuşmacı ulaşım giderleri, asistan katılımı) -Gelir= 51 500 TL

17 Kongre saymanlığı Kongre saymanlığını Düzenleme Kurulunda yer alan iki üye üstlenecektir. Bu üyeler kongre bütçesinin yönetimini, finansal destek aranması ve gerekli başvuruların yapılmasını gerçekleştirecekler, harcama kalemlerine uygun görüşmeleri yaparak gerekli anlaşmalar için zemin hazırlayacak, kongre yürütme kurulunda görüşülüp karara bağlanmasını sağlayacaklar, kongre sonrasında hesapları kapatarak kar-zarar durumuna yönelik sonuç raporunu Kongre Yürütme Kurulu ve Kola ileteceklerdir.

18 KOLAY GELSİN!


"TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KADIN HEKİMLİK ve KADIN SAĞLIĞI KOLU II. KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları