Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
PEYGAMBERLİKTEN ÖNCEKİ HAYATI VE KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

3 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri Geçen derslerimizde, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in peygamberliğinden önceki hayatını ve başından geçen önemli olayları ana hatlarıyla ortaya koyduk. Onun peygamberlik dönemine geçmeden önce, bu döneme kadarki hayatının temel özellikleri hakkında bilgi vermenin gerekli olduğu kanaatindeyiz.

4 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri Bu, onun vahiy gelmeden önce nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu başlık altında aşağıdaki özelliklerine değinmeye çalışacağız;

5 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.1 Yetim ve Fakir olarak büyümesi 2.5.2 Ümmi Oluşu 2.5.3 Ticaretle Meşgul oluşu 2.5.4 Çobanlık Yapması

6 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.5 Toplum içindeki yeri ve çevresi 2.5.6 Güvenilir oluşu 2.5.7 Ahlakı 2.5.8 Dini Hayatı

7 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.1 Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi Hz. Muhammed (s.a.s.) yetim olarak büyüdü. Doğmadan önce babasını, Altı yaşında iken annesini, Sekiz yaşında iken de dedesini kaybetti. Bundan sonra, amcası Ebu Talib’in yanında hayatını sürdürmüştü.

8 (Şeybe) Abdulmuttalib
Hz Adem Hz İbrahim MÖ:1800 Kusay Abd-i Menaf Haşim 5 Erk-5 Kız (Şeybe) Abdulmuttalib Hz Saad Halide B. Esved Hz Amine bint Vehb Hz Abdullah Hz Abbas Ebu Talip (İslamı Red) Ebu Leheb (İslamı Red) Hz Hamza Hz Muhammed (s.a.v) Zübeyr (isl.önce öl) Haris (isl.önce öl) Kusem Dırar HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ Mukavvim Hacl

9 HZ MUHAMMED ANNE VE BABA TARAFI
Kilab Kusay Kusay Kusay Kusay Hakem Zühre Abdumenaf Abdumenaf Abdumenaf Abdumenaf Abdumenaf Abdumenaf Haşim Haşim Haşim Haşim Haşim Haşim Abduddaroğulları Vehb (Vüheyb) Vehb Abdulmuttalib Abdulmuttalib Abdulmuttalib Abdulmuttalib Abdulmuttalib Abdulmuttalib Abdulmuttalib Amr Amr Amr Abduluzza Anneanne Bere Anne Amine Baba Hz Abdullah Baba Hz Abdullah Baba Hz Abdullah Baba Hz Abdullah Baba Hz Abdullah Baba Hz Abdullah Baba Hz Abdullah Babaanne Fatıma Babaanne Fatıma Hz Muhammed (s.a.v) HZ MUHAMMED ANNE VE BABA TARAFI

10 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.1 Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi Belki de Cenâb-ı Hak, ileride peygamber olarak görevlendireceği Hz. Muhammed (s.a.s.) için bu tür yetişme tarzını uygun görmüştü. O, anne-baba ve dedesinin yönlendirmesinden uzak olarak yetişti. Çünkü anne ve baba, yetişme dönemindeki çocuğun kişiliğinin oluşmasında ve yönlendirilmesinde büyük paya sahiptir.

11 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.1 Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi Sonuç olarak, onun terbiyesini bizzat Cenâb-ı Hak üstlenmiştir, diyebiliriz. Nitekim Hz. Peygamber de bir hadisinde “Beni Rabbim terbiye etti ve en güzel şekilde terbiye etti” buyurmuştur

12 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.1 Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi Hz. Muhammed (s.a.s.) fakir olarak büyüdü. Sekiz yaşına kadar dedesinin himayesinde, yirmi beş yaşına kadar da amcasının yanında kaldı. Gerçi babası Abdullah, beş deve, birkaç koyun ve Ümmü Eymen adlı cariyeyi miras bırakmıştı.

13 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.1 Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi Yirmi beş yaşında iken bile, Hatice’nin kervanını dört deve karşılığında Suriye’ye götürüp getirmeye razı olmuştu. Fakat başkasının yediğinde, giydiğinde gözü kalacak ölçüde yoksul da değildi.

14 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.1 Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi O her ne kadar bir yetim olsa da kendi derdi ile baş başa, içine kapalı ve yalnız kalmış biri olarak görmemek gerekir.

15 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.1 Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi Zengin bir kadın olan Hatice ile evlenmesiyle birlikte de, her ne kadar Mekke’nin önde gelen tacirlerinden ve zenginlerinden biri olamadıysa da rahat bir hayat sürecek seviyeye ulaşmıştı. Bir peygamber olarak Hz. Muhammed (s.a.s.) için fakir büyümenin önemi şu şekilde yorumlanabilir:

16 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.1 Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi Zengin birisi olsaydı, İslâm'a davet ettiği zaman, insanların ona malından istifade etmek için inandıkları sanılabilirdi. Halbuki, insanları cezbedecek, halkı etrafında toplayacak, dediğini tasdik ve davet ettiği esasları kabul ettirecek ve bu iş için önemli bir araç olarak kullanabilecek paraya sahip değildi.

17 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.1 Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi İleriki yıllarda insanlar onun etrafında mal için değil, inanç uğruna toplanacaklardır.

18 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Hz. Muhammed (s.a.s.)'in okuma yazma bilmediği, yani “ümmî” olduğu konusunda şüphe yoktur. Onun yetiştiği dönemde Mekke’de okul yoktu. Az sayıda kimse, buraya dışarıdan gelen okur-yazar kişilerden ve bu kişilerin okuttuğu kimselerden kendi gayretleriyle okuma-yazma öğrenmişlerse de Hz. Muhammed (s.a.s.) okuma-yazma öğrenmedi.

19 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Şüphesiz ileride kendisine verilecek peygamberlik görevi de ilahî hikmet gereği onun okur-yazar olmamasını gerekli kılıyordu. Hirâ mağarasında kendisine ilk vahiy getiren melek ona “oku” dediğinde “Ben okuma bilmem” demiştir.

20 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Şayet peygamberlikten önce okur-yazar olsaydı, kitap okusaydı ve bir şeyler yazmış olsaydı, peygamberlikten sonra karşıtlar, onun, kutsal kitapları, geçmişte yaşamış milletlerin tarihini okuyarak elde ettiği bilgileri tebliğ diye sunduğunu iddia edebilirlerdi.

21 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Nitekim Hz. Peygamber’in ümmî olmasının başlıca hikmeti Kur’ân-ı Kerim’de şöyle belirtilmektedir: “Sen bundan önce ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, bâtıla uyanlar kuşku duyarlardı”.Ankebut 48

22 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Onun okur-yazar olmayışı, kendisine indirilen vahiyle, diğer fikirlerin birbirine karışması ihtimalini de ortadan kaldırmıştır.

23 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Bunun dışında Hz. Muhammed (s.a.s.), devrinin meşhur rahip, şair, kahin ve bilge kişileri önüne diz çöküp ders almamış ve ilim öğrenmemiştir. Kahinlerin mahareti olan sihir, büyü gibi gizli ilimler konusunda da hiçbir bilgisi ve iddiası yoktu. Hatta bunlardan nefret ederdi. Bazı alimler, onun ümmîliğini peygamberlik alâmetleri arasında gösterirler.

24 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Hz. Muhammed (s.a.s.), o günün yaygın olan bilgi ve fikirleriyle de beslenmemiştir. Ayrıca o, toplum hayatının içinde yetişmiş, insanları tanımış, örf ve adetleri öğrenmiş, topluma hâkim olan kuralları bilen, ileri görüşlü, becerikli, iş bilir, çevresine karşı duyarlı bir cemiyet adamı olarak yetişmiştir.

25 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Hâşimoğulları içinde hemen herkes, hatta kadınlar bile şiir okuduğu halde Hz. Muhammed (s.a.s.) şiir inşâd etmemiş, kaside yazmamış veya bu konuda bir çabada da bulunmamıştır. Nitekim Kur’ân-ı Kerim'de “Biz Muhammed’e şiir öğretmedik. Zaten ona gerekmezdi” (Yasin 69) buyrularak şairlikle peygamberliğin bir arada bulunmayacağı bildirilir.

26 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Câhiliye'de şiirin başlıca konuları olan övgü, övünme, yergi ve kahramanlık gibi duygularla kırk yaşına kadar hemhal olan bir insanın o yaştan sonra mütevazi bir kimse olarak bütün insanlığı kuşatıcı düşünce ve duygularla ortaya çıkması düşünülemezdi.

27 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Kabilenin kâhini, hâkimi, lideri durumunda olan ve el üstünde tutulan bir şâir olsaydı, ki ondan önce ve onun döneminde şâirin kabilesi içindeki durumu böyleydi, hayatında asla yer vermediği şan ve şöhrete düşkün bir kimse haline gelebilirdi.

28 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu Hz. Muhammed (s.a.s.) kâhin, arrâf, büyücü, gâibden haber veren birisi asla değildi ve bu tür kimselerden nefret ederdi. Kendisine peygamberlikten önce vahiy konusunda bilgisi yoktu ve kesinlikle peygamber olacağını bilmiyordu. Kur'an'ın ifadesiyle kitap ve imanın ne olduğunu bilmiyordu.[Şura 52]

29 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.2 Ümmi Oluşu O, diğer insanlar gibi bir beşerdi. Ancak gerek dış görünüşüyle ve gerekse ahlakıyla her insanda bulunan özelliklere en üst düzeyde sahipti. Bu bakımdan Hz. Muhammed (s.a.s.)’e insanüstü birtakım özellikler ve olaylar atfetmek yanlış olduğu gibi, onu alelâde bir insan konumuna indirmek de doğru değildir.

30 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.3 Ticaretle Meşgul Olması Hz. Muhammed (s.a.s.) kendisine peygamberlik gelmeden önce ticaretle meşgul oluyordu. Bu meslek ona pek çok vasıf kazandırmıştır. Cesaret, Kendisini aldatmak isteyenlere, yağmacı ve soygunculara karşı uyanıklık, bu vasıflardan birkaçıdır.

31 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.3 Ticaretle Meşgul Olması Ayrıca ticaret sayesinde alış-veriş usullerini, İnsanlarla iletişim kurma yollarını öğrenmiştir.

32 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.3 Ticaretle Meşgul Olması Sosyal yönü gelişmiştir; Değişik ülkelerin ve değişik yörelerin insanlarını ve kültürlerini tanımıştır, Örf ve âdetleri hakkında bilgi sahibi olmuştur. O sadece Hicaz bölgesinde ve Arap Yarımadası dahilinde ticaret yapmakla yetinmemiş, uluslararası ticaretle, yani ithalat ve ihracat işleriyle meşgul olmuştur.

33 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.3 Ticaretle Meşgul Olması Ticaretle uğraşması onun bir başka özelliğini de ortaya koymaktadır. O da başkasına yük olmaması ve kendi alın teriyle kazancını temin etmesidir.

34 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.3 Ticaretle Meşgul Olması Nitekim o, "insan için en hayırlı kazancın el emeği ile elde edilen kazanç olduğunu" söylemiştir. Ticarî faaliyetleri onun doğruluk ve güvenilirlik özelliğini de ortaya koymaktadır.

35 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.4 Çabanlık Yapması Hz. Muhammed (s.a.s.) çocukluğunda ve gençliğinde çobanlık da yapmıştır. Bunu gerek sütannesi Halime’nin yanında bulunduğu sırada ve gerekse daha sonraki dönemde Mekke ve çevresinde yaptığı bilinmektedir. Bu, Mekke’de çocukluğunu ve gençliğini geçiren bir kimsenin meşgul olacağı normal bir iştir.

36 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.4 Çabanlık Yapması Çünkü Hz. Muhammed (s.a.s.) ve onun konumundaki bir çocuğun veya gencin o günkü ortamda en başta yapabileceği iş, ya ailesine ticarî işlerde yardım etmek, ya da etinden, sütünden, derisinden ve satıp da parasından istifade edebilecekleri hayvanların bakımını üstlenmekti. Üstelik ticarî faaliyetler için büyük öneme sahip olan develerin de beslenmesi gerekiyordu.

37 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.4 Çabanlık Yapması Ecyâd mevkiinde çobanlık yaptığını bildirmiştir.

38 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

39 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

40 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

41 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED

42 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.4 Çabanlık Yapması Söylediğine göre peygamberler içinde çobanlık yapmayan yoktur. Mesela Hz. Musa da, Hz. Davud da çobanlık ettikleri sırada peygamber olmuşlardır.

43 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.4 Çabanlık Yapması Aynı zamanda çobanlığın; Kişiyi sabra ve tahammüle alıştırdığını, Himayesi altındakileri koruma alışkanlığı kazandırdığını ve Sorumluluk duygusu aşıladığını da belirtmek gerekir.

44 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.5 Toplum içindeki Yeri ve Çevresi Hz. Muhammed (s.a.s.)’in peygamberlikten önceki arkadaşları ve dostları ahlâkı düzgün, hatırı sayılır kimselerdi. Bunların en tanınmışı Ebû Bekir’dir.

45 HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU
Fihr (Kureyş) HZ EBU BEKR VE HZ ÖMER SOYU Muharib Ğalib Lüey Amine Ka’b Ka’b Husays Mürre Hakem Amr Temim Yakaza Kilab El-Hattab Sehm Mahzum Kusay Ebu Kuhafe Cumah Hz Ömer Hz Ebu Bekr Ö:634 HZ MUHAMMED

46 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.5 Toplum içindeki Yeri ve Çevresi Onun dışında Kureyş'in saygıdeğer şahsiyetlerinden ve Hatice’nin yeğeni olan Hakîm b. Hizâm onun samimi dostlarındandır. Ayrıca Ezd kabilesine mensup tabip ve şair Dımâd b. Sa’lebe ve

47 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.5 Toplum içindeki Yeri ve Çevresi Mahzûm kabilesinden Kays b. Sâib de onun dostlarındandı. Kays daima Hz. Muhammed (s.a.s.)’in güvenilir ve dürüst olduğunu anlatırdı.

48 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.5 Toplum içindeki Yeri ve Çevresi Hz. Muhammed (s.a.s.) kendi emsalinden pek çok gencin mübtelâ olduğu içki, kumar, zina, hırsızlık gibi kötü alışkanlıklara bulaşmamış ve bu alışkanlıklara sahip olanlarla arkadaşlık yapmamış, onlardan uzak durmuş ve etkilenmemiştir.

49 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.6 Güvenilir Oluşu Hz. Muhammed (s.a.s.), insana esas değeri kazandıran ahlakî meziyetleriyle ünlüydü. Bu meziyetlerinin başında; Güvenilir (emîn) olması gelmektedir. Güvenilirlik (emanet), esasında bütün peygamberlerin ortak vasfıdır.

50 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.6 Güvenilir Oluşu Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) de tüm hayatında bu vasfı taşımıştır. Vefâlı, Sözünde duran, Mert,

51 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.6 Güvenilir Oluşu Doğru sözlü ve Güvenilir olduğu için halk arasında “Muhammedün El-Emîn” lakabıyla şöhret bulmuştur.

52 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.6 Güvenilir Oluşu Hatta O yirmi beş yaşlarındayken Mekke'de sadece “el-Emîn” diye anılıyordu. Nitekim Hatice onun güvenilir olduğunu bildiğinden ticaret malını kendisine rahatlıkla teslim etmiştir.

53 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.6 Güvenilir Oluşu O dönemde nakit ve menkul eşyaların muhafazası için herhangi bir kurum mevcut olmadığından, Kureyş'ten bazı kimselerin ona kıymetli eşyalarını emanet olarak bıraktıkları bilinmektedir.

54 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.6 Güvenilir Oluşu Hz. Muhammed (s.a.s.) bu emanetlere asla ihanet etmez ve sağlam bir şekilde sahiplerine iade ederdi. En zor anlarında ve güç durumda kaldığı zamanlarda bile bu emanetlere hıyanet etmemiştir. O kendisine emanet edilen şey hususunda güvenilir olduğu gibi sözünde ve işinde de güvenilir idi. Asla vefasızlık yapmazdı.

55 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.7 Ahlakı Hz. Muhammed (s.a.s.); Zeki, Sakin, Kendinden emin,

56 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.7 Ahlakı Ölçülü ve dengeli tutuma sahip, Sözü dinlenir, Herkes tarafından sevilen ve takdir edilen, Doğruluğundan ve samimiyetinden şüphe edilmeyen bir karaktere sahipti.

57 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.7 Ahlakı Meslektaşlarının saygısını kazanmış bir tacirdi. Hak bilir idi. Onunla peygamberlik öncesinde ticarî ilişkilerde bulunanlar, çok iyi bir arkadaş olduğunu,

58 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.7 Ahlakı Hak hususunda hatır-gönül tanımadığını, Zerre kadar riyakarlık yapmadığını söylemişlerdir. Yalan söylemezdi. Dost-düşman herkes onun yalan söylemediğini itiraf ederdi.

59 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.7 Ahlakı Akrabalarının hakkını gözetir, Ailesiyle ilgilenir, Geçimini helal yoldan kazanır, Yetimleri korur,

60 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.7 Ahlakı Muhtaçlara, zayıf ve güçsüzlere yardımda bulunur, Misafire ikram eder, Herkesle iyi geçinirdi.

61 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Hz. Muhammed (s.a.s.); Kendisine vahiy gelmeden önce Arap Yarımadası'nda ve buranın sınırlarında yaygın olan Yahudilik, Hristiyanlık ve Mecusilik gibi dinlerden hiç birine girmedi.

62 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Bu dinlerin mensuplarının söylediklerine de yakınlık duymadı. Putlara tapan Mekkeli müşrikler arasında büyümesine ve yaşamasına rağmen putperestliğe de ilgi duymadı; putlara inanmadı, tapmadı, secde etmedi.

63 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Müşrik âdetlerinden hiçbirine meyletmedi. Arapların takip ettiği yolun yanlış,

64 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Taptıkları putların ve bu putların gözüne girmek için yaptıkları işlerin boş olduğunu anlamıştı. Çünkü o putlar hiçbir işe yaramayan, faydası ve zararı olmayan, yaratmayan, bir belayı savmaya gücü yetmeyen şeylerdi.

65 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Hz. Muhammed (s.a.s.) toplumdaki sosyal bozuklukların da farkındaydı. Kabilelerin önde gelen kişileri olan zengin tüccarlar, akrabaları arasında bulunan muhtaçlara karşı bile geleneksel görevlerini yerine getirmekte ihmalkar davranıyorlardı.

66 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Sahip oldukları servetler, Mekkeli zenginleri gururlu, kibirli ve küstah hale getirmiş, çeşitli sebeplerle güçsüz kalmış kimselere karşı üstünlük taslamalarına yol açmıştı.

67 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Hz. Muhammed (s.a.s.) ise kıt imkanlarıyla fakir, muhtaç ve kimsesizleri kolluyordu.

68 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Hz. Muhammed (s.a.s.); Allah’ın varlığına, birliğine ve ahiret hayatına inanıyordu.

69 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Halkın dalalet içinde bulunduğunu görüyordu. Ancak bu konuda ne yapılacağını, toplumun şirkten nasıl kurtulacağını bilmiyor, hiçbir şey yapamıyor, elinden de bir şey gelmiyordu.

70 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Hz. Muhammed (s.a.s.); Nitekim otuz beş yaşından, kırk yaşına kadar, kendisine vahiy gelinceye kadar, her yıl Ramazan ayında, Mekke’nin kuzeydoğusunda ve Kâbe'ye yaklaşık 5 km. uzaklıkta bulunan Nur dağındaki Hirâ Mağarası'nda inzivaya çekilmeye başlamıştı.

71 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ
HİRA NUR DAĞI 3. PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ

72

73

74

75

76 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Burada düşünceye dalıyor, Allah’ı ve O'nun yaratıcı gücünü düşünerek ibadet (tahannüs) ediyordu.

77 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Hz. Muhammed (s.a.s.); Azığı bitince evine geliyor, yiyeceğini aldıktan sonra tekrar mağaraya dönüyordu. Mağarada inzivâ hayatı sona erince Kâbe'yi tavaf ediyor ve sonra evine geliyordu.

78 2. PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ MUHAMMED
2.5 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri 2.5.8 Dini Hayatı Daha önce Hanîflerden Zeyd b. Amr b. Nüfeyl ile Abdülmuttalib b. Hâşim’in de aynı mağarada uzlete çekildikleri bilinmektedir.


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları