Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDİKOLEGAL OTOPSİ Doç. Dr. Nadir ARICAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDİKOLEGAL OTOPSİ Doç. Dr. Nadir ARICAN."— Sunum transkripti:

1 MEDİKOLEGAL OTOPSİ Doç. Dr. Nadir ARICAN

2 Auto – Opsis Kendini görmek
AUTOPSY / OTOPSİ Auto – Opsis Kendini görmek Adli Otopsi Medicolegal Autopsy Forensic Autopsy Incomplet Autopsy Forensic Digital Autopsy Necropsy Postmortem Examination Tıbbi Otopsi Academic Autopsy Hospital Autopsy Pathological Autopsy Virtual Autopsy Virtopsy Psychatric Autopsy Verbal Autopsy Echopsy

3 TARİHÇE M.Ö

4 TARİHÇE Galen ( ) Balgam, Kan, Safra, Siyah Safra 1400 yıl 1700 Mısır, Yunanistan, Roma, Ortaçağ Avrupası Bologna İlk Adli Otopsi (1302)

5 Giovanni Bathista Morgagni (1682-1771)
İlk klasik otopsi prosedürü

6 TARİHÇE Rokitansky (1804-1878) İn situ disseksiyon
otopsi İn situ disseksiyon Organların kısmen blok şeklinde çıkarılması

7 TARİHÇE Virchow (1801-1902) Baş Medulla spinalis Göğüs Boyun Karın
Organların teker teker çıkarılışı

8 1858: Ceza Kanunname-i Hümayun 1880: CMUK 40-41. Maddeler (Fr_1808)
TARİHÇE İlk Otopsi (1843) Dr. Bernard Sırp İşçi 1851: Kanun’cedid 1858: Ceza Kanunname-i Hümayun 1880: CMUK Maddeler (Fr_1808) 1920: 38 sayılı Taababeti Adliye Kanunu 1929: CMUK (Alm)

9 Tıbbi otopsi 1950 %50 Akreditasyon %20 1990 %10
Hastanelerde otopsi oranı 1990 %10 Tıp eğitimi Araştırma Uygulama

10 Kalite Tıbbi otopsiler %95 Perinatal Otopsi Katkısı Aile
Psikolojik Tedavi güvenilirliği Hekim ve hastane Eğitim Uygun tedavi Kalite kontrol Toplum Yeni tanısal testlerin kontrolü Tedavi tekniklerinin değerlendirilmesi Mesleki ve çevresel şartların değerlendirilmesi Ölüm istatistikleri

11 Otopsi sayısı Ailesel Faktörler Klinisyen Patolog
Hasta-hekim ilişkisinin azalması Defin işlemlerinin uzaması Ekonomik Din Klinisyen Otopsi izni almanın zorluğu Olası tedavi hataları İleri teknoloji – Otopsi (Modası geçmiş) Patolog Klinisyenler tarafından kesin tanı istenmesi Cerrahi patoloji ağırlıklı çalışma Rutin üzerine extra bir yük

12 HATALAR ~ %20-%80 ~ % 49 Major hata %20 Tanısal hatalar
~ %20-%80 ~ % 49 Major hata Primer hastalık ya da ölüm nedeni %20 Tanısal hatalar Tedavi MALPRAKTİS

13 CMUK 79 - 83. Md CMUK 79 Ölüm muayenesi ve otopsi
(Değişik: 21/5/ /19 md.) Bir ölünün adli muayenesi tabip huzuru ile yapılır. Adli muayenede ölünün tıbbi kimliği, ölüm zamanı ve ölüm sebebini tayin için harici bulgular tespit edilir. Otopsi, hakim ve tehirinde zarar umulan hallerde Cumhuriyet savcısı huzurunda biri adli tabip veya patalog olmak şartı ile iki hekim tarafından yapılır. Zaruret halinde bu işlem bir hekim tarafından da yapılabilir. Ancak zaruret halinin otopsi raporuna açıkça yazılması gerekir. Bu işlem, ölüyü son hastalığında tedavi eden hekime yaptırılamaz. Bununla beraber tedavi eden hekim hastalığın seyri hakkında bilgi vermek üzere otopside hazır bulunmaya davet olunabilir. Gömülen ölünün muayenesine veya üzerinde otopsi yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde, ölünün mezardan çıkarılmasına hazırlık tahkikatında Cumhuriyet savcısı, son tahkikatta mahkeme tarafından müsaade olunur ve gerekli işlemler karar veren mercice yerine getirilir.

14 Yeni CMUK Md 87 ölüm nedeni açık ise veya delil, iz, eser ve emarelerin elde edilmesi için hekime gereksinim yoksa, hekimin görevlendirilmesinden vazgeçilebilir ve saptamaları Hakim veya Cumhuriyet Savcısı kendisi yapar. - UHK . Defin Ruhsatı ?

15 Yeni CMUK Md 88 cesedin durumu olanak verdiği takdirde boşluk.... İlke olarak otopsi, biri adli tıp, diğeri patoloji uızmanı veya diğer dallardan birinin mensubu veya biri pratisyen 2 hekim tarafından yapılır Kural böyle olmakla birlikte ülke koşulları göz önüne alındığında; zorunluluk durumunda işlemin tek hekim tarafından da yapılabileceği..... Adil yargılanma hakkının güçlenmesi gerekçesi ile, otopsi sırasında avukatın getireceği hekimin de hazır bulunabileceği

16 CMUK 80 Ölünün hüviyetini tayin
Mani sebepler olmadıkça otopsiden evvel ölünün hüviyeti her suretle ve bilhassa kendisini tanıyanlara gösterilerek, bilgilerine müracaat olunarak tayin olunur ve elde edilmiş bir maznun varsa ölü tanınmak üzere ona da gösterilir.

17 CMUK 81 Otopsi, ölünün hali müsait oldukça mutlak
(baş, göğüs ve karnı) nın açılmasını icabettirir.

18 CMUK 82 Yeni doğmuş çocuğun ölüsü üzerindeki incelemeler
Yeni doğmuş bir çocuk ölüsünün açılmasında yapılacak fenni tetkikler, çocuğun bilhassa doğumu mütaakıp yahut doğum esnasında yaşayıp yaşamadığını ve vaktinde doğup doğmadığını yahut vakitsiz doğmuşsa yaşayabilecek bir halde olup olmadığını tayine matuf olur. biyolojik olarak yaşamını ananın bedeni dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya yaşama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır

19 CMUK 83 Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem
Zehirlenme şüphesi olan hallerde organlardan parça alınırken, bu organın görünen şekli ile tahribatın tarif edilmesi gerekir. Ölüde yahut sair yerlerde bulunmuş olan şüpheli maddeler bir kimyager veya tahlil ile resmen görevlendirilmiş bir makam tarafından tahlil olunur. Hakim bu tahlilin bir hekimin katılmasıyla veya idaresinde yapılmasını emredebilir.

20 Ani Şüpheli Beklenmedik Travmatik Kaza

21 OTOPSİ Kim Ne zaman Nasıl Kimliklendirme Ölüm Zamanı Ölüm Nedeni /
Hangi nedenle ölmediği Ölüm Biçimi Ölüm Mekanizması Yaralanma – Ölüm - Süre Yaşama Kabiliyeti Delillerin Toplanması ve dokümantasyon Kim Ne zaman Nasıl

22 KİMLİKLENDİRME Dişler Yaş Radyolojik inceleme Cins
İç muayene ve kimlik Kıllar Serolojik incelemeler Yaş Cins Boy ve kilo Giysiler ve şahsi eşyalar İzler

23 POSTMORTEM DEĞİŞİMLER ve POSTMORTEM İNTERVAL
FİZİKSEL KİMYASAL BİYOLOJİK DEĞİŞİMLER


"MEDİKOLEGAL OTOPSİ Doç. Dr. Nadir ARICAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları