Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD."— Sunum transkripti:

1 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD

2 Epidemiyoloji

3 Etkenler zBAKTERİLER Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum Treponema pallidum Hemophilus ducreyi Gardnerella vaginalis Shıgella spp. Calymatobacterium granulomatos

4 Etkenler zVirüsler HSV HBV HCV HIV Human papillomavirus zProtozoanlar Trichomonas vaginalis Entamoeba histolytica Giardia lamblia zMantarlar Candida albicans zEktoparazitler Phthirius pubis Sarcoptes scabiei

5 Sendromlar zErkekte üretrit zGenital ülser adenopati sendromu zMükopürülan servisit zPelvik inflamatuvar hastalık (PID) zVajinit

6 Erkekte Üretrit zDizüri, üretral akıntı ve / veya üretral kaşıntı zGonokok ve gonokok dışı zGonokok dışı C. trachomatis (%15-55) U. urealyticum T. vaginalis Mycoplasma genitalium HSV

7 Erkekte Üretrit - Tanı Aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı: zMükopürülan veya pürülan akıntı zÜretral akıntının Gram boyasında  5 lökosit (Gram pozitif diplokok + GU, - NGU) zİlk atım idrar örneğinde Lökosit esteraz testi + veya mikroskopik incelemede  10 lökosit

8 Üretrit

9 Üretrit - Tanı zGram boya-N.gonorrhoeae zKültür N.gonorrhoeae (Rutinde önerilmez; Tanıda standard) C.trachomatis (Önerilmez) zNükleik asid probları-İleri derecede hassas ve özgül zELISA zPZR- C.trachomatis için duyarlılık %100, özgüllük %95 zDFA- C.trachomatis

10 Gonore zN.gonorrhoeae zBulaşma: Cinsel temas ve perinatal zErkekten kadına: %50 zKadından erkeğe: %20 zEn sık klinik tablo: Akut üretrit (erkek) zKadınlarda en sık enf. yeri: Endoserviks zTanı: Gram boyası ve kültür

11 Gonore - Tanı

12 Tedavi önerileri

13 Gonore - Tedavi zSefiksim, 400 mg, tek doz zSeftriakson, 125 mg, IM, tek doz zSiprofloksasin, 500 mg, tek doz zOfloksasin, 400 mg, tek doz zLevofloksasin, 250 mg, tek doz + zAzitromisin, 1g, tek doz zDoksisiklin, 2x100 mg, 7 gün

14 Genital Ülser Adenopati Sendromu zGenital herpes zSifiliz zŞankroid zLenfogranüloma venereum zDonovanoz

15 Genital Herpes zHSV-1/2 zPrimer enfeksiyonların %30’undan HSV-1 ; nükslerin çoğundan HSV-2 sorumlu zSıklıkla asemptomatik zTekrarlayıcı zAğrılı multipl veziküler veya ülseratif lezyonlar

16 zTzanck preparatı zVirolojik testler yHücre kültürü yDFA, PZR zTipe özgül serolojik testler yELISA Genital Herpes - Tanı

17 Genital Herpes - Tedavi zPrimer (7-10 gün) yAsiklovir - 3x400 mg yFamsiklovir - 3x250 mg yValasiklovir-2x1 g zAtak (5 gün) y24 saat içinde başlanır zNüks (1 yıl) ySık nüks varsa (  6/yıl) y%70-80 etkin yAsiklovir -2x400 mg

18

19 Henry VIII Napoleon Beethoven Hitler ?

20 Sifiliz zEtken : Treponema pallidum zKD : 3 hafta (10-90 gün)

21 Sifiliz zPrimer sifiliz yŞankr yBölgesel LAP

22 Sifiliz

23 zSekonder evre yDöküntüler yYaygın LAP yCondilama lata yMSS invazyonu yMukoza lezyonları yAteş yGlomerulonefrit yHepatit yArtralji

24 Sifiliz - Sekonder evre

25 Sifiliz zTersiyer ve geç sifiliz yGom (Sifilitik granülom) yMSS ve KVS tutulumu

26 Sifiliz zLatent sifiliz Seroloji (+), Klinik (-) Birkaç aydan, birkaç yıla kadar değişebilir. Latentlik süresi arttıkça, infektivite azalır. Erken ( 2 yıl) zNörosifiliz Herhangi bir nörolojik işaret ve yakınma

27 Sifiliz - Tanı zKaranlık alan mikroskopisi zSeroloji

28 Sifiliz - Tanı zÖzgül olmayan serolojik testler yVDRL yRPR zÖzgül serolojik testler yFTA-ABS yTPHA yMHA-TP yELISA - Hayattaki pozitif olan tek şeyim VDRL testim!!!

29 Sifiliz - Tedavi zPrimer ve sekonder evre yBenzatin penisilin G (2.4 MU, IM, Tek doz) yDoksisiklin (2x100 mg, 14 gün) ySeftriakson (1 g, 8-10 gün) yAzitromisin (2 g, tek doz) zLatent sifiliz yErken latent : Benzatin Penisilin G (Tek doz) yGeç latent : Benzatin Penisilin G (2.4 MU /hafta, 3 kez)

30 Sifiliz - Tedavi zTersiyer evre yBenzatin Penisilin G (2.4 MU/hafta, 3 kez) zNörosifiliz yKristalize Penisilin G (18-24 MU/gün, 10-14 g) ySeftriakson (2 g/gün, 10-14 gün)

31 Şankroid zHemophilus ducreyi zTropikal ve semitropikal bölgelerde endemik zAfrika’da en sık genital ülser nedeni zAğrılı ülser, hassas LAP (1/3)

32 Şankroid - Tanı zÜlser zeminindeki eksüdanın sitolojik muayenesi (Giemsa- Gram) zBalık sürüsü veya tren yolu görünümü zKültür (zor) zDNA probları veya PZR

33 Şankroid - Tanı kriterleri zBir veya daha fazla ağrılı ülserler zSifilize ait laboratuvar bulgularının negatifliği zKlinik olarak tipik ülser görünümü ile birlikte, eksüdanın HSV açısından negatifliği

34 Şankroid - Tedavi zAzitromisin, 1 g, oral, tek doz veya zSeftriakson, 250 mg, IM, tek doz veya zSiprofloksasin, 2x500 mg, 3 gün veya zEritromisin, 4x500, 7 gün

35 CHLAMYDİAL enfeksiyonlar zC.trachomatis zC.psittaci zC.pneumoniae Gram negatif bakteri Zorunlu intrasellüler mo Kadınların % 20-40’ı (+) Sıklıkla CYBH’a yol açar ABD’de CYBH’ın en sık nedeni

36 Klamidyal Enfeksiyonlar Kadınlarda zServisit zEndometrit zSalfenjit zÜretrit Erkeklerde z Üretrit z Epididimit z Proktit PID Ektopik gebelik İnfertilite

37 C.trachomatis zTrahom (serovar A, B, Ba ve C) zCYBH (serovar D-K) zLenfagranüloma venereum (serovar L1-L3) zHomoseksüellerde rektal enfeksiyonlar (serovar D,G,L1,L2)

38 Klamidyal enfeksiyon - Klinik zKadınlarda Sıklıkla asemptomatik Pürülan servisite bağlı vajinal akıntı Disparoni Karın alt bölgelerde hassasiyet Ateş ve lökositoz

39 Klamidyal enfeksiyon - Klinik zErkeklerde Asemptomatik veya dizüri ve üretral akıntı NGU’lerin % 30-50’sinden sorumlu Cinsel temastan 7-10 gün sonra yakınmalar başlar Skrotal şişme ve ağrı (Epididimit)

40 Klamidyal enfeksiyon - Tedavi zAzitromisin, 1 g, tek doz veya zDoksisiklin, 2x100 mg, 7 gün veya zEritromisin, 4x500 mg, 7 gün veya zOfloksasin, 2x400 mg, 7 gün veya zLevofloksasin, 500 mg, 7 gün

41 Klamidyal enfeksiyonlar - Tanı zKültür (McCoy, HeLa hücre kültür) zKültür dışı yöntemler EIA (Kültüre göre duyarlılıkları düşük) DFA DNA probları (Duyarlılıkları yüksek) PCR zSerolojik testler Tanıda yararsız (yetişkinlerin % 40-80’i + anti-klimidyal antikorlara sahip)

42 Lymphogranuloma venereum zEtken : C.trachomatis (serovar L1,L2,L3) zTropikal ve subtropikal bölgelerde endemik zKlinik Evre I : Genital lezyon (Soliter papül veya vezikül) Nonspesifik üretrit Evre II : Bölgesel LAP - Groove işareti Fistüller ve kronik seropürülan akıntı Ateş, bulantı, başağrısı artralji, poliartrit, HSM Evre III : Anogenitorektal sendrom (% 25) Rektal ağrı, tenezm, kanlı-mükopürülan akıntı

43 Lymphogranuloma venereum LGVGROOVE İŞARETİ

44 LGV - Tanı ve tedavi zTanı Klinik bulgular Seroloji : CF (>1/64) ve mikro İF testi Kültür ve immuntipleme : En duyarlı yöntemler Pahalı ve zor yöntemler zTedavi Doksisiklin, 2x100 mg, 21 gün veya Eritromisin, 4x500 mg, 21 gün

45 Granuloma inguinale zDonovanoz zEtken : Calymmatobacterium granulomatosis zTropikal ve subtropikal bölgelerde endemik zKronik, ağrısız ülsero-granülomatoz enfeksiyon zPrimer lezyon : Granülomatöz ülsere dönüşen soliter papül veya nodül

46 Granuloma inguinale-Tanı&Tedavi zTanı : Büyük mononükleer hücrelerin sitoplazmik vakuollerde Donovan cisimciklerinin görülmesi ile koyulur zTedavi : Doksisiklin, 2x100 mg, >3 hafta veya TMP-SMX, forte tab, 2X1, > 3 hafta veya Siprofloksasin, 2x750 mg, >3 hafta veya Eritromisin, 4x500, >3 hafta veya Azitromisin, 1 g/hafta, > 3 hafta

47 Mükopürülan Servisit zKoyu servikal akıntı, endoserviksin eritemi ve ektopisi ile özgüllenen endoserviksin inflamasyonu. zÇoğu olgularda etken saptanamaz. zNadiren N.gonorrhoeae ve C.trachomatis etken olarak bulunur. zGenellikle asemptomatik olarak seyreder. zCYBH’ın yayılımında önemli rol oynar.

48 Vajinit zBakteriyal vajinoz zCandida vajiniti zTrikomonas vajiniti

49 Bakteriyal vajinoz Tanı için 3 ölçüt olmalı: zHomojen, renkli akıntı zClue hücrelerinin varlığı zVajinal sıvının pH>4.5 zWhiff testi pozitifliği

50 Vajinit - Tedavi zBakteriyal vajinoz yMetronidazol, 2x500 mg, 7 gün yMetronidazol, 2 g, tek doz yKlindamisin, 2x300 mg, 7 gün zTrikomonal vajinit yMetronidazol, 2 g, tek doz veya 2x500 mg, 7 gün zCandida vajiniti yİntravajinal ajanlar: Clotrimazol, mikonazol,… yOral ajanlar : Flukonazol, 150 mg, tek doz

51 Pelvik inflamatuvar hastalık-PID zCinsel olarak aktif yaşlarda zPartner sayısı ile doğru orantılı zTedavisiz gonokok ve klamidya servisiti sonrası salfenjit gelişme riski : %10-40 zAssandan enfeksiyon (Serviks Endometrium, tubalar, peritoneal kavite) zPolimikrobiyal (Gonokok-%25-50, C.trachomatis-%30, mikst aerobik- anaerobik bakteriler-%25-60)

52 PID - Sekeller zİnfertilite (PID sonrası risk : %30) zEktopik gebelik (PID anamnezi : %50) zTekrarlayıcı PID (1/5) zKronik pelvik ağrı zTubo-ovariyan abseler

53 PID - Tanı zLaparoskopi (altın standard-pratik değil) zKriterler yÜçüde olmalı xKarın alt bölgelerde duyarlılık xServiks hareketlerinde duyarlılık xAdnekslerde duyarlılık y+  1bulunmalı xAteş xAnormal servikal veya vajinal mükopürülan akıntı xVajinal sekresyonların mikroskopisinde lökositlerin varlığı xYüksek ESR veya CRP xGonokokkal veya klamidyal servisit bulgusu

54 PID - Tedavi zParenteral Rejimler ySefoksitin+Doksisiklin yKlindamisin+Gentamisin yOfloksasin veya levofloksasin  Metronidazol veya Ampisilin/Sulbaktam+Doksisiklin zOral Rejimler yOfloksasin veya Levofloksasin  Metronidazol ySeftriakson veya sefoksitin + Doksisiklin  Metronidazol

55 KORUNMA zŞüpheli cinsel temastan kaçının zTek eşliliğe yönelin zRiskli kişilere HBV aşısı uygulayın zKondom kullanın zUyuşturucu ve alkol aldıktan sonra şüpheli cinsel temastan kaçının


"Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları