Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu 7.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu 7."— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu 7 Nisan 2012, Sıhhiye-ANKARA Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2 Merkezin Kuruluşu Atamaların Yapılması Amaçları

3 DİMER Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 12 Ocak 2008 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

4 Yönetim Kurulunun Atanması
YK atamaları 10 Kasım 2009’da yapılmıştır. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

5 Yönetim Kurulu 1. Prof. Dr. Hayri SEVER Mühendislik Fakültesi 2.
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Eğitim Fakültesi 3. Prof. Dr. Yavuz YAKUT Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. Prof. Dr. Suavi Aydın (Mart 2011) (Prof. Dr. Asker KARTARI – Emekli) İletişim Fakültesi 5. Prof. Dr. H. Sedat ORER Tıp Fakültesi 6. Doç. Dr. Haşmet GÜRÇAY Fen Fakültesi 7. Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU (Müdür) Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

6 Merkezin Amaçları Hacettepe Üniversitesi Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezinin etkinlikleri 12 Ocak 2008 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yönetmelikte aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır. Merkez kuruluş amacını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur: Dijital yayıncılık için teknik donanım sağlayarak, bunun işletilmesi konusunda Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışmalar yürütmek, Dijital yayıncılık için gerekli yazılım ve donanımın geliştirilmesi konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapıp, ortak bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışmalara destek vermek, Dijital yayıncılık için gerekli görsel materyalin geliştirilmesi konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapıp, ortak bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışmalara destek vermek, Yurtiçinde ve yurtdışında eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, destek sağlamak, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı resmi, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı dijital medya ile ilgili diğer etkinliklerde bulunmak. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

7 Yönetim Kurulu Toplantıları
İlk toplantı: 2 Aralık 2009 İkinci toplantı: 15 Temmuz 2010 Üçüncü toplantı: 19 Ağustos 2010 Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

8 Personel Müdür: Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU
Geçici personel: Kenan BOZKURT (BİDB’dan Mart 2011 tarihinde geldi, Mart 2012’de geri döndü.) Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

9 Donanım Merkeze kullanılmak üzere BİDB’nın üst katı tahsis edilmiştir.
DİMER için tahsis edilen bu katta toplam 13 oda bulunmaktadır. Merkezin mobilya donanımı Eğitim Fakültesi tarafından karşılanmıştır. Bilgisayar laboratuvarlarında kullanıma sunulan toplam 50 bilgisayar BİDB tarafından sağlanmıştır. Büyük laboratuvar (29 bilgisayar) Küçük laboratuvarlar ( bilgisayar) Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

10 Projeler

11 Gerçekleştirilen Projeler
Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri (HUADM) Portalı Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı (HÜBO) Programı Hacettepe Üniversitesi ECDL Projesi Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

12 Açık Ders Malzemeleri (HUADM)
Açık Ders Malzemeleri, ders araç-gereçlerinin herkese açık olarak paylaşıldığı elektronik bir ortamdır. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

13 Açık Ders Malzemeleri (HUADM) (2)
Hacettepe Üniversitesi TÜBA bünyesinde kurulan “Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu”nun üyesidir. Türkiye Bilimler Akademisi: Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu (UADKM): Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu: Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu: Bu çerçevede TÜBA’nın açık ders konusundaki duyuruları üniversitemiz akademik personeline elektronik ortamlar kullanılarak iletilmiştir. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

14 Açık Ders Malzemeleri (HUADM)
Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri (HUADM) Portalı Tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve yaşam boyu öğrenme çabası içinde olan bütün bireyler için açık ve ücretsiz öğrenme kaynaklarının sunulduğu bir platform olan Açık Ders Malzemeleri (HUADM) web sitesi Öğretim Yılı başında hizmeti girmiştir. HÜADM Web Sitesinin Adresi: Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

15 Açık Ders Malzemeleri: Dersler
Fakülte/Bölüm Öğretim Elemanı Ders Sayısı Dersin Düzeyi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü 1 2 Lisans Fen Fakültesi Matematik Bölümü Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü 3 Toplam 5 8 Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

16 Bilgi Okuryazarlığı (HÜBO)
Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı (HÜBO) Programı (11 Mart 2010 ) HÜBO, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Eğitim Fakültesinin katkılarıyla geliştirilmiş Web tabanlı bir eğitim programıdır. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

17 Bilgi Okuryazarlığı (HÜBO) (2)
Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı (HÜBO) Programı Programın amacı, öğrencilerimizin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmektir. Bu beceriler, öğrencilerin kütüphanede, veri tabanlarında ve Web’de bilgi ararken daha isabetli sonuçlara daha kısa sürede erişmelerine, bilgi kaynaklarını daha etkin kullanmalarına ve bilgiye, bilimsel etik kurallarına uygun olarak ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Programa adresinden erişilebilir. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

18 ECDL Projesi Hacettepe Üniversitesi ECDL Projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL-European Computer Driving Licence) alabilmek için gerekli olan temel bilgi ve becerilere sahip olabilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Senatosunun aldığı bir karar ile (Aralık 2010), “BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı (0 2 1)” isimli dersin üniversitemizin bütün birinci sınıf öğrencilerine internet tabanlı olarak sunulması kararlaştırılmıştır. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

19 ECDL Projesi (2) BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi Bilişim Enstitüsünde “Eğitimde Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı” tarafından tarafından yürütülmektedir. BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersine adresi üzerinden erişilebilmektedir. Eğitimde Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı tarafından ECDL öğretim programında yapılan değişikliğe uygun olarak, mevcut içeriğin yanı sıra bu güncellemeleri de yansıtacak ikinci bir içerik oluşturularak kullanıma sunulmuştur Bahar döneminde farklı bir adreste bu içerik üzerinden dersler yürütülmeye başlanmıştır. Adres: Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

20 ECDL Projesi: Uygulamalar
“BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı” dersiyle ilgili olarak Güz 2010 ve Bahar 2011 dönemlerinde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama: 4 Fakülte (Eczacılık, Eğitim, Fen ve Mühendislik Fakültesi) ve yaklaşık 1000 öğrenci Şu anki durum: Güz 2011 döneminde 8 Fakülte Bahar 2012 döneminde 5 Fakülte Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

21 ECDL Projesi: Uygulamalar (2)
Dersin pilot uygulaması ve daha sonraki süreçlerde BÖTE bölümü elemanları destek vermişlerdir. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

22 ECDL Projesi: Destekler
Güz 2012 döneminde BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersini alan öğrencilerin DİMER’in laboratuvarlarını kullanmalarını ve onlara ihtiyaç duyabilecekleri teknik desteği sağlamak üzere Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinden Araştırma Görevlileri haftanın 5 günü dönüşümlü olarak merkezde bulunmuşlardır. Bilişim Enstitüsünden 1 görevli yine destek vermek üzere haftanın belli günlerinde merkezde bulunmuştur. Bu destekler, merkezin yerinin HÜDİL’e devredilmesiyle Şubat 2012’de sonlandırılmıştır. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

23 Etkinlikler

24 Web Siteleri DİMER ve Açık Ders Malzemeleri web siteleri için BİDB’dan alan adları (disk alanı) alınarak web sayfaları hazırlanmış ve yayına sunulmuştur. DİMER: Web sitesi: e-Posta: Açık Ders Malzemeleri: Web sitesi: e-Posta: e-Posta: Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

25 İKMEP Toplantısı YÖK Uzaktan Eğitim Merkezinin Meslek Yüksek Okulları öğretim elemanlarına yönelik “8 Ekim 2010, Cumartesi” günü gerçekleştirdiği “İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP)” başlıklı uzaktan eğitim etkinliğine ev sahipliği yapılmıştır. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

26 ECDL İhalesi ECDL programı için bir paket program satın alınmıştır (Mayıs 2010). Bu ihalenin sonuçlanmasından sonra “Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı” dersiyle ilgili bir yönerge hazırlanmıştır. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

27 ECDL Sınav Merkezi Merkezimiz ECDL ile yapılan görüşmeler sonrası bir sınav merkezine dönüştürülmüştür. ECDL’e, sınav merkezi olmak için yapılan başvuruda merkezin fiziksel ortamı (laboratuvarları) gösterilmiştir. Bahar 2011’de başlayan süreç Kasım 2011’de sonuçlanmıştır. Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)

28 Teşekkür Ederim! Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/
e-Posta: DİMER: Açık Ders : e-Posta: e-Posta: Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı (7 Nisan 2012)


"Hacettepe Üniversitesi Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu 7." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları