Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZOFAGUS YARALANMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZOFAGUS YARALANMALARI"— Sunum transkripti:

1 ÖZOFAGUS YARALANMALARI
Doç.Dr.Hasan F. Batırel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

2 Baron Jan Gerrit Van Wassenaer (1672-1723)
Dr.Herman Boerhaave ( ) Üç günlük bayram yemeği (veal soup with fragrant herbs, boiled sheep with cabbage, sweetbread, spinach, duck … finished with some beer and Moselle wine) Carduus Benedictus 16 saat sonra exitus

3 Etiyoloji Endoskopik girişim %43 Travma %19 Spontan %16
Yabancı cisim %7 Cerrahi yaralanma %8 Tümör ve diğerleri %7. Jones ve Ginsberg 1992

4 Mekanizma Distal özofagusta ani basınç artışı
Tam kat / Mukozal yaralanma İntramural / Transmural perforasyon

5 Semptomatoloji Nefes darlığı Cilt altı amfizemi Odinofaji, disfaji
Servikal muayene Lokasyon semptomlarda önemli

6 Perforasyon Skorlaması
1-3 puan hastanın gelişindeki klinik kriterlere göre veriliyor. 1 puan = yaş >75, taşikardi (>100 /dk), lökositoz (>10,000 WBC/ml), plevral efüzyon 2 puan = ateş (>38.5C), kontrastlı baryum veya BT’de kaçak, solunum sıkıntısı (hız >30, artan oksijen ihtiyacı veya mekanik vent), Teşhise kadar geçen >24 saat 3 puan = kanser varlığı, hipotansiyon

7 Düz grafi

8

9

10 Preop Evalüasyon – BT Özofagus duvarında kalınlaşma
Periözofajiyal sıvı ve hava Mediastinal inflamasyon Mediastinal amfizem Plevral efüzyon

11

12 Preop Evalüasyon – Kontrastlı Özofagogram

13

14 Konzervatif Yaklaşım İntramural perforasyon Antibiyoterapi
Oral alımın kesilmesi Kontrastlı grafide duvara sınırlı perforasyon 7-10 gün sonra kontrastlı grafi

15 Torasik Perforasyon tedavisinde Prensipler
Mediasten ve toraks kavitesinin debridman ve drenajı Özofagus kaçağının kontrolü Akciğerin reekspanse edilmesi Mideden reflünün engellenmesi Beslenme ve solunum desteği Geniş spektrum antibiyotik Postop yeni lokülasyonların drenajı

16 Cerrahi Yaklaşım Servikal perforasyon – Sol servikal kesi
Üst – Orta 1/3 torasik özofagus – Sağ Torakotomi Distal 1/3 özofagus – Sol 6. veya 7. İKA Abdominal perforasyon – Abdominal veya sol torakoabdominal

17 Post dilatasyon perforasyon

18

19

20 Cerrahi Teknikler Destekli Primer Onarım Eksklüzyon diversiyon
T-tüp fistül Toraks drenajı ve irrigasyonu Stent rezeksiyon

21 Destekli primer onarım – Flap Çeşitleri
İnterkostal kas Perikard Diyafragmatik flap Plevra flebi – Grillo Omentum Perikardiyal yağlı doku Ekstratorasik kas

22 Cerrahi Teknikler – Flap Çeşitleri

23 Cerrahi Teknikler - Eksklüzyon Özofagostomi
Servikal özofagostomi Distal gastrik stapler ile kapama Drenaj gastrostomisi, beslenme jejunostomisi Mediastinal drenaj

24 Cerrahi Teknikler – T-tüp

25 Stent Kullanımı Özofagus kanseri varlığında
Kaplı metal genişleyebilir stent. 20 – 22 mm lümen. Zhou 2009, Dis Esoph 8 hasta, tüm hastalara gastrostomi, 7-10 gün sonra gastrostomiden beslenme Ortalama stent çıkarılma zamanı 66 gün.

26 Rezeksiyon Obstrüksiyon varlığında (tümör veya peptik striktür)
Aynı zamanda veya geç rekonstrüksiyon Mediastinal drenaj Eroglu 7 vaka, Luketich 9 vaka

27 Luketich, Surgery 2009 Klinik Skor <2 (n=44) 3-5 (n=49)
Komplikasyon (%) 53 65 81 Mortalite (%) 2 6 27 HKS (gün) 10 16 28

28 Mortalite Ginsberg 1992, 598 hasta %22 mortalite
Boerhaave %39, iatrojenik %19 Servikal %6, torasik %34, abdominal %29.

29 Mortalite Yazar ve Yayın Yılı Hasta Sayısı Etiyoloji ≤24 st (%)
Genel Mortalite (%) Vallböhmer, 2009 44 İatrojenik (n=28), spontan (n=9) 19 6,8 Eroğlu, 2009 İatrojenik (n=27), yabancı cisim (n=9) 3 36,4 12 Okten, 2001 31 İatrojenik (n=25) Belirtilmemiş 29 Luketich, 2009 119 İatrojenik (n=75), Boerhaave (n=44) 8 24 14

30 Morbidite %70 komplikasyon oranı Pnömoni ve respiratuar sepsis
Reoperasyon Solunum desteği Özofajiyal rekonstrüksiyon

31 Komplikasyonların Tedavisi
Stent kullanımı Endoskopik Klipleme Lokülasyonların drenajı

32 Sonuç İatrojenik en sık...
Erken teşhis (>24 saat) – Yüksek şüphe.... Yeterli drenaj ve doğru cerrahi yaklaşım Mortalite buna rağmen >%10


"ÖZOFAGUS YARALANMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları