Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FLOROSKOPİK İNCELEMELERDE HASTA DOZ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FLOROSKOPİK İNCELEMELERDE HASTA DOZ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 FLOROSKOPİK İNCELEMELERDE HASTA DOZ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Turan OLĞAR Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

2 DOZ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ DİREKT ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
Doz ölçüm sonuçlarının sonradan değerlendirildiği teknikler TLD tekniği X-ışın Film Dozimetresi Radyokromik Film Eş zamanlı ölçüm teknikleri MOFSET Radyasyon detektörleri Sintilasyon dozimetreleri İNDİREKT ÖLÇÜM TEKNİKLERİ DAP metreler Kolimatör çıkışında doz ölçümleri

3 HASTA DOZU ÖLÇÜM GEOMETRİSİ
Görüntü Güçlendirici Organ Dozu Hasta Film TLD Hava Kerma Tüp DAP metre

4 HASTA ÜZERİNDE CİLT DOZUNUN SAPTANMASI: TLD TEKNİĞİ

5 TLD TEKNİĞİ

6 TLD TEKNİĞİ AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI
Hasta üzerine yerleştirilebilirler. Doku eşdeğeri olup küçük boyuttadırlar. Görüntüyü etkilemezler Dozimetre küçüktür ve pahalı değildir DEZAVANTAJLARI Dozlar ışınlama sonrası işlemler sonrasında saptanır. Işınlama esnasında değerlendirme yapılamaz Maksimum doz noktasının önceden bilinmesi mümkün değildir.

7 TLD KALİBRASYONLARI 1- Her fosforun farklı hassasiyette olması
Tüm TLD ler aynı miktarda ışınlanır, ortalama değerden belirli bir oranda sapanlar çalışmaya dahil edilmezler 2- Foto tüp akımının ışınlama ya da doz birimine çevrilmesi gerekir Belirli sayıda TLD bir iyon odası ile beraber ışınlanarak akım-doz (nC-mGy) dönüşümü bulunmalıdır

8 X IŞIN FİLM DOZİMETRESİ
AVANTAJLARI Deri dozu dağılımı detaylı olarak elde edilir. Uygun kalibrasyon ve sensitometre ile nümerik doz ölçümü sağlanır. Herhangi bir X ışın sistemi ile kullanılabilir. DEZAVANTAJLARI Sınırlı doz aralıkları vardır (10mGy-2Gy) Filmin hassasiyetini etkileyen faktörler vardır (Banyo İşlemi, demet enerjisi,saklama koşulları) Hastaya göre pozisyonlanması zordur.

9 KALİBRASYON EĞRİSİ

10 RADYOKROMİK FİLMLER Kalibrasyon Skalası
1 Gy 2 Gy 3 Gy 5 Gy 7 Gy 10 Gy Kimyasal Dozimetre : Işınlama ile renk değişikliği oluşur Önceden hazırlanmış kalibrasyon şeritleri ile doz değerleri Işınlamanın hemen sonrasında bulunabilir

11 KALİBRASYON EĞRİSİ Işığa hassas değildir Doku eşdeğeridir
Kendi kendine banyo özelliğindedir Diagnostik aralıkta enerjiden bağımsızdır Dinamik aralık 0.1 Gy ile 15 Gy arasındadır PAHALIDIRLAR!!!!!!

12 EŞ ZAMANLI DİREKT DOZ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
Doz ışınlama sırasında elde edilir. Hasta üzerinde doğru noktaya yerleştirilmelidir. MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistör) Radyasyon Dedektörleri Sonuçlar ışınlanmanın yönüne bağlılık gösterir. Doz okumalarında ışınlama sonrası saptamalar gözlenir. Alçak ışınlamalarda hassasiyeti iyi değildir. (1,5 mGy de %25 belirsizlik) Sintilasyon Dozimetriler ZnCd (1mm x 0,1 mm aktif alan) Probun pozisyonlanması Hasta giriş noktası Kolimatör çıkışına

13 EŞ ZAMANLI DİREKT DOZ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
Noktasal Detektörler (İyon odası, diyod ya da MOSFET detektörleri Interventional Radyoloji Noktasında (IRP) doz saptanması (iyon odası ya da hesaplama ile) 15 cm 15 cm IRP IRP Isocenter Isocenter

14 İNDİREKT ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
Doz-alan Ölçüm metreleri (DAP metre) Toplam doz ölçülür Sonuçlar odak noktasından olan mesafeden bağımsızdır Deri doz ölçümleri direkt olarak yapılamaz Her sistem için kalibrasyonu gereklidir Yatak azalımı için ayrıca düzeltme yapılmalıdır Kolimatör çıkışında doz ölçümleri Uygun dozimetre kolimatör çıkışına takılır Belirli mesafedeki dozlar ölçüm sonuçlarından hesaplanır

15 DOZ ALAN ÇARPIMI ÖLÇÜMÜ (DAP)
Doz-Alan Çarpımı ve Noktasal Giriş Dozu ölçümlerinde kullanılan Diamentor sisteminin elektrometresi ve iyon odası

16 DİAMENTOR SİSTEMİNİN BİLGİSAYARA
BAĞLANMASI DAP ve AK ölçümleri için iyon odaları (M4 KDK) Diamentor Diasoft

17 Geçirgen özellikte iyon Odası
DOZ ALAN ÇARPIMI (DAP) Geçirgen özellikte iyon Odası

18 DOZ ALAN ÇARPIMI (DAP) 0.5 m 1 m 2 m Hava Kerma : Alan : Alan
Doz Çarpımı : 40*103 Gy 2.5*10-3 m2 100 Gy m2 10*103 Gy 10*10-3 m2 100 Gy m2 2.5*103 Gy 40*10-3 m2 100 Gy m2

19 DOZ ALAN ÇARPIMI (DAP) KALİBRASYONU
Film Kaseti İyon Odası 10 cm 10 cm (Hava Kerma)iyon odası H.K. x Film Boyutu K.F = K.F = DAP Değeri (Hava Kerma)diamentor

20 HASTA DOZLARININ SAPTANMASI
SİSTEM PARAMETRELERİNDEN HASTA DOZLARININ SAPTANMASI PEMNET(Patient Exposure Monitoring Network System) SİSTEMİ CAREGRAPH SİSTEMİ

21 PEMNET SİSTEMİ Toplam deri dozunun eş zamanlı gösterimi
Tüp kilo voltajı Tüp akımı Işınlama zamanı Odak-doku mesafesi Kalibrasyon algoritması Işınlama geometrisi Hasta pozisyonu Dozun deri üzerindeki dağılımı gösterilmez

22 CAREGRAPH SİSTEMİ DAP ölçümü Işınlama geometrisi bilgisi
Hasta boyut ve pozisyonu Matematik Modelleme Doz hızı Toplam doz Hasta yüzeyinde doz dağılım grafiği

23 CAREGRAPH SİSTEMİ Kabuller: Ölçülen parametreler:
Hasta pozisyonu (Masa pozisyon bilgisinden) ışınlama süresince sabittir Çevre uzunluğu 90= cm dairesel toraks dikkate alınmıştır Ölçülen parametreler: Masa pozisyonu ve yerden yüksekliği (3D olarak) Gantry rotasyonu, dönme açısı, odak görüntü güçlendirici mesafesi Kolimatör açıklığı, DAP değeri X-ışın modu, flora süresi, digital (ya da Cine) puls sayısı

24 CAREGRAPH SİSTEMİ

25 HASTA DOZU ÖLÇÜMÜNDEN ÖNCE YAPILAN KALİBRASYONLAR
M4KDK Diamentor Sistemi Kalibrasyonu TLD Kalibrasyonu Radyokromik Film Kalibrasyonu Yatak Azalım Katsayısı Kalibrasyonu

26 EŞZAMANLI ÖLÇÜLEN PARAMETRELER
İyon Odası –Hasta Mesafesi1 ED Ölçümü Odak-Görüntü Güçlendirici Mesafesi Yer- Masa Mesafesi3 Odak - İyon Odası Mesafesi1 Odak – Yer Mesafesi2 1 : Odaktan belli bir mesafede hava kerma değerinin bulunması için Diamentor sistemine girilir 2 : Her sistem için belirlenir 3 : Odak-hasta mesafesinin bulunması için inceleme sırasında not edilir

27 KAYIT EDİLEN IŞINLAMA PARAMETRELERİ
Floroskopi Projeksiyon II FOV II açısı Ortalama mA Ortalama kVp Floroskopi süresi Masa-Yer Mesafesi DAP (Gycm2) ED (mGy) Radyografi Projeksiyon II FOV II açısı mA kVp Puls genişliği (ms) Görüntü sayısı / sn Toplam görüntü sayısı Masa-Yer Mesafesi DAP (Gycm2) ED (mGy)

28 DAP ve ED DEĞERLENDİRMELERİ
Radyografi Floroskopi

29 ORGAN DOZUNUN ÖLÇÜLMESİ
İnsan benzeşimindeki fantomların kullanılmasından Standart insan boyutları için hazırlanmış tablolardan Her hasta için Monte Carlo hesaplamalarından

30 ETKİN DOZ Organ dozlarından ve her bir organ için verilen
radyasyon ağırlık faktörlerinden hesaplanır Somatik riskin hesaplanmasında kullanılır WT , organ ağırlık faktörü HT, T organ yada dokusundaki eşdeğer dozdur. WR: radyasyon ağırlık faktörü olup X-ışınları için değeri 1’dir. DTR: Organ yada dokuda soğurulan doz

31 ORGAN DOZUNUN ÖLÇÜLMESİ
FİZİKSEL FANTOM ( RANDO FANTOM) MATEMATİKSEL FANTOM ( MONTE CARLO METODU) XDOSE YAZILIMI PCXMC YAZILIMI

32 ORGAN DOZU ÖLÇÜMLERİ (Rando Phantom)

33 Σ RANDO FANTOM Organın aldığı toplam doz = D = Fi x Di
Fi : Fantomun i kesitindeki organ kesri Di : Bu kesitteki soğurulan doz miktarı

34 MATEMATİKSEL FANTOMLAR
Vertebral Kolon Organların AP görüntüsü

35 PCXMC PROGRAMINDA ETKİN DOZ HESABI

36 PCXMC PROGRAMINDA ETKİN DOZ HESABI

37 PCXMC PROGRAMINDA ETKİN DOZ HESABI

38 TEŞEKKÜRLER


"FLOROSKOPİK İNCELEMELERDE HASTA DOZ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları