Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi

2 Olgu - 1 Diz ağrısı, sağ> sol diz Kadın, 58 yaşında
Sistemik hastalık yok Hafif obez

3 Neler sorulacak? Ne zamandır? Nasıl başladı? Ne zaman artıyor?
……………………. Gece ağrısı var mı?

4 Hastanın Değerlendirilmesi
Anamnez Risk faktörlerinin değerlendirilmesi Fizik muayene Radyolojik değerlendirme Laboratuvar İleri tetkik

5 Osteoartrit Risk Faktörleri
1 2 3 4 5

6 Osteoartrit Risk Faktörleri
Yaş Cinsiyet Kilo Aile öyküsü Travma

7 Fizik Muayene İnspeksiyon Palpasyon EHA Nörolojik Muayene
1. ………2. ………3. …….. Özel Testler 1. Stabilite 2. Stres 3. Efüzyon 4. Menisküs

8 Diz OA İnspeksiyon

9 İleri Dönemde Diz OA

10

11 İleri Dönemde Diz OA

12 Effüzyon

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Radyolojik Değerlendirme
Radyolojik bulgular 1. 2. 3. 4.

23 Radyolojik Değerlendirme
Osteofit Skleroz Daralma Kist

24 Diz OA Radyolojik Bulgular

25 Diz OA Radyolojik Bulgular

26 OA’te Laboratuvar Değerlendirme
TKS Sedim CRP RF Ürik asit Kreatinin AKŞ ALT, AST TİT

27 İleri Tetkik Gerekir mi?

28 Diz Osteoartritin Ayırıcı Tanısına Yaklaşım
Effüzyon varlığında - Enflamatuvar - Metabolik - Enfeksiyöz artritler - Travma

29 Laboratuar Enflamatuvar artritin ayırıcı tanısında - CRP - RF
- Eritrosit sedimentasyon hızı

30 Osteoartritin Ayırıcı Tanısına Yaklaşım: Metabolik Artrit
Ürik asit düzeyi Gut artitinin tanısında yardımcı olur

31 Kırmızı Bayraklar Kan sayımı Eritrosit sedimentasyon hızı
CRP vb. parametrelerle Enfeksiyon Diğer artitler ve Malinitenin ayırıcı tanısı yapılır

32 Farmakolojik olmayan + Farmakolojik tedavi yöntemlerini kombine eder
Diz OA Tedavi Algoritması (European League Against Rheumatism EULAR Önerileri) 1- Kombine Tedavi Optimal tedavi = Farmakolojik olmayan + Farmakolojik tedavi yöntemlerini kombine eder

33 2 - Değerlendirme Risk faktörleri saptanır
Ağrı ve fonksiyonel kısıtlılık düzeyi saptanır Efüzyon araştırılır - Yapısal hasar saptanır

34 3 - Farmakolojik Olmayan Tedavi Yöntemleri
Eğitim Egzersiz Destekler (Baston, tabanlık, dizlik) Kilo vermek

35 4 - Parasetamol Parasetamol (oral) ilk seçilecek analjeziktir
Etkili olduğu sürece tercih edilmelidir

36 5 - Topikal Ajanlar Klinik etkinlikleri bulunmaktadır
Yan etki açısından güvenilir Yaygın kullanımı bulunan ajanlardır

37 6 – Non-Steroid Antienflamatuvar İlaçlar
Parasetamole yanıt vermeyen hastalarda Enflamasyon veya effüzyon varlığında kullanılır Gastrointestinal Sistem yan etki riski yüksek olan hastalarda; NSAİİ + etkili bir gastroprotektif ajan veya Selektif COX- 2 inhibitörlerinden biri seçilmelidir

38 7 - Opioid Analjezikler Parasetmol ile kombine veya tek başına kullanılabilir NSAİİ’in etkisiz veya kontr - endike olduğu durumlarda yararlı tedavi alternatifleridir

39 Yapısal Tedavi - Glukozamin - Kondroitin - Diaserein ve
- Hiyaluronik asit semptomlar üzerine etkilidir ve yapıyı modifiye edici olabilir

40 9 - Eklemiçi Kortikosteroid Enjeksiyonu
Uzun etkili kortikosteroid enjeksiyonu Diz OA’nin aktive dönemlerinde uygulanmalı Ancak kısa süre için yararlıdır

41 Eklemiçi Kortikosteroid Enjeksiyonu: Kondrotoksik?
Sıklık? Aralık? İstirahat

42 10 - Total Eklem Replasmanı
Radyolojik olarak diz OA varlığında Konzervatif tedaviye yanıtsız Dizabilitesi bulunan hastalarda uygulanır

43 SONUÇ OA çok sık görülen bir halk sağlığı sorunudur ve toplumdaki yaşam süresinin uzaması ile birlikte daha büyük bir yük haline gelecektir OA yaşlılarda fonksiyonel kayba neden olan hastalıkların başında gelmektedir

44 OA Tanı ve Ayırıcı Tanı OA tanısı klinik bulgulara dayanır ve radyografi ile desteklenir Ancak mekanik ağrıya uymayan semptomlar; Gece ağrısı, enflamasyon, enfeksiyon, malinite veya travma şüphesi varsa KIRMIZI BAYRAK hasta yönlendirilmelidir

45 Tedavi Yaklaşımı OA tedavisi için farmakolojik olmayan ve farmakolojik tedaviler bulunmaktadır Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ortopedik cerrahi girişim yönünden hastanın yönlendirilmesi uygundur

46 Gelecekte… OA’nın ilerlemesini geriye döndürebilecek
yapısal çalışmalara gereksinim bulunmaktadır

47 Sorular- Katkılar


"Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları