Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi. Olgu - 1  Diz ağrısı, sağ> sol diz  Kadın, 58 yaşında  Sistemik hastalık yok  Hafif obez.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi. Olgu - 1  Diz ağrısı, sağ> sol diz  Kadın, 58 yaşında  Sistemik hastalık yok  Hafif obez."— Sunum transkripti:

1 Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi

2 Olgu - 1  Diz ağrısı, sağ> sol diz  Kadın, 58 yaşında  Sistemik hastalık yok  Hafif obez

3 Neler sorulacak?  Ne zamandır?  Nasıl başladı?  Ne zaman artıyor?  …………………….  Gece ağrısı var mı?

4 Hastanın Değerlendirilmesi  Anamnez  Risk faktörlerinin değerlendirilmesi  Fizik muayene  Radyolojik değerlendirme  Laboratuvar  İleri tetkik

5 Osteoartrit Risk Faktörleri 1234512345

6  1 Yaş  2 Cinsiyet  3 Kilo  4 Aile öyküsü  5 Travma

7 Fizik Muayene  İnspeksiyon  Palpasyon  EHA  Nörolojik Muayene 1. ………2. ………3. ……..  Özel Testler 1. Stabilite 2. Stres 3. Efüzyon 4. Menisküs

8 Diz OA İnspeksiyon

9 İleri Dönemde Diz OA

10

11

12 Effüzyon

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Radyolojik Değerlendirme Radyolojik bulgular  1.  2.  3.  4.

23 Radyolojik Değerlendirme  Osteofit  Skleroz  Daralma  Kist

24 Diz OA Radyolojik Bulgular

25

26 OA’te Laboratuvar Değerlendirme  TKS  Sedim  CRP  RF  Ürik asit  Kreatinin  AKŞ  ALT, AST  TİT

27 İleri Tetkik  Gerekir mi?

28 Diz Osteoartritin Ayırıcı Tanısına Yaklaşım Effüzyon varlığında - Enflamatuvar - Metabolik - Enfeksiyöz artritler - Travma

29 Laboratuar Enflamatuvar artritin ayırıcı tanısında - CRP - RF - Eritrosit sedimentasyon hızı

30 Osteoartritin Ayırıcı Tanısına Yaklaşım: Metabolik Artrit  Ürik asit düzeyi Gut artitinin tanısında yardımcı olur

31 Kırmızı Bayraklar  Kan sayımı  Eritrosit sedimentasyon hızı  CRP vb. parametrelerle  Enfeksiyon  Diğer artitler ve  Malinitenin ayırıcı tanısı yapılır

32 Diz OA Tedavi Algoritması (European League Against Rheumatism EULAR Önerileri) 1- Kombine Tedavi Optimal tedavi = Farmakolojik olmayan + Farmakolojik tedavi yöntemlerini kombine eder

33 2 - Değerlendirme -Risk faktörleri saptanır -Ağrı ve fonksiyonel kısıtlılık düzeyi saptanır -Efüzyon araştırılır - Yapısal hasar saptanır

34 3 - Farmakolojik Olmayan Tedavi Yöntemleri -Eğitim -Egzersiz -Destekler (Baston, tabanlık, dizlik) -Kilo vermek

35 4 - Parasetamol  Parasetamol (oral) ilk seçilecek analjeziktir  Etkili olduğu sürece tercih edilmelidir

36 5 - Topikal Ajanlar  Klinik etkinlikleri bulunmaktadır  Yan etki açısından güvenilir  Yaygın kullanımı bulunan ajanlardır

37 6 – Non-Steroid Antienflamatuvar İlaçlar  Parasetamole yanıt vermeyen hastalarda  Enflamasyon veya effüzyon varlığında kullanılır  Gastrointestinal Sistem yan etki riski yüksek olan hastalarda;  NSAİİ + etkili bir gastroprotektif ajan veya  Selektif COX- 2 inhibitörlerinden biri seçilmelidir

38 7 - Opioid Analjezikler  Parasetmol ile kombine veya tek başına kullanılabilir  NSAİİ’in etkisiz veya kontr - endike olduğu durumlarda yararlı tedavi alternatifleridir

39 Yapısal Tedavi - Glukozamin - Kondroitin - Diaserein ve - Hiyaluronik asit semptomlar üzerine etkilidir ve yapıyı modifiye edici olabilir

40 9 - Eklemiçi Kortikosteroid Enjeksiyonu  Uzun etkili kortikosteroid enjeksiyonu  Diz OA’nin aktive dönemlerinde uygulanmalı  Ancak kısa süre için yararlıdır

41 Eklemiçi Kortikosteroid Enjeksiyonu: Kondrotoksik?  Sıklık?  Aralık?  İstirahat

42 10 - Total Eklem Replasmanı  Radyolojik olarak diz OA varlığında  Konzervatif tedaviye yanıtsız  Dizabilitesi bulunan hastalarda uygulanır

43 SONUÇ  OA çok sık görülen bir halk sağlığı sorunudur ve toplumdaki yaşam süresinin uzaması ile birlikte daha büyük bir yük haline gelecektir  OA yaşlılarda fonksiyonel kayba neden olan hastalıkların başında gelmektedir

44 OA Tanı ve Ayırıcı Tanı  OA tanısı klinik bulgulara dayanır ve radyografi ile desteklenir  Ancak mekanik ağrıya uymayan semptomlar;  Gece ağrısı, enflamasyon, enfeksiyon, malinite veya travma şüphesi varsa KIRMIZI BAYRAK hasta yönlendirilmelidir

45 Tedavi Yaklaşımı  OA tedavisi için farmakolojik olmayan ve farmakolojik tedaviler bulunmaktadır  Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ortopedik cerrahi girişim yönünden hastanın yönlendirilmesi uygundur

46 Gelecekte… OA’nın ilerlemesini geriye döndürebilecek yapısal çalışmalara gereksinim bulunmaktadır

47  Sorular- Katkılar


"Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi. Olgu - 1  Diz ağrısı, sağ> sol diz  Kadın, 58 yaşında  Sistemik hastalık yok  Hafif obez." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları