Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? A) İri yapılı bir ağacın gövdesine yaslandım. B) Kolu sarılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? A) İri yapılı bir ağacın gövdesine yaslandım. B) Kolu sarılı."— Sunum transkripti:

1 1. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? A) İri yapılı bir ağacın gövdesine yaslandım. B) Kolu sarılı bir hasta, hemşireyi çağırdı. C) Kurulu bir düzenini bozup göçmek istemiyordu. D) Dizili masalar, şamdanlarıyla güzel görünüyordu.

2 CEVAP:A

3 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ş (ış, iş, uş, üş)” eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? A) Görüşmek için hafta sonunu bekleyemedi. B) İnanışların tartışmasını bile yapmazdı. C) Kocaman adamlar dövüşmüş. D) Dertleşen köylüler, muhtarın gelmesini bekledi.

4 CEVAP:B

5 3.Mutluluğu tatmanın tek yolu onu paylaşmaktır, çünkü mutluluk ikiz olarak doğar.
Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç sözcük vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

6 CEVAP:D

7 4.Türkçedeki “-a” eki isimden fiil veya fiilden isim yapabilen eklerdir.
Aşağıdakilerden hangisinde “-e, -a” ötekilerden farklı bir görevdedir? A) Yıllarca katlandığı kocasını bu yaşta boşadı. B) Dizindeki yarayı biraz eşince dizi kanadı. C) Uyumadan önce sınavından iyi bir not almayı diledi. D) Okul şehir merkezindeydi ama yolu sapaydı.

8 CEVAP:D

9 5. “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir
5. “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır? A)Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar. B)Bilmiyor günün değerini insanoğlu D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda

10 CEVAP:C

11 6. “ Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A)sergi – le - di –k C) ser – gi – le – di – k B)ser- gi – le – dik D) sergile – di – k

12 CEVAP:C

13 7.   Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük fiil çekim eki almıştır?
A) Senin ki gölgen uzanmış yerlere B) Senin bitmez tükenmez çiçeklerine... C) Rüzgârlarla zamanı aramakta D) Gözlerim hemen fark eder birisi uyudu mu.

14 CEVAP:A

15 8.   Soru eki "mı, mi" aşağıdakilerden hangisinde cüm­leye "koşul" anlamı kazandırmıştır?
A) Biraz bekleyin iş bitti mi hepiniz gidersiniz. B) Verilen görevleri yerine getirmedi mi hemen işten atılır. C) Ceren, o yıllarda yaramaz mı yaramaz bir çocuktu. D) Belki 20 yıldır görmediğim bir arkadaşım toplantı­da karşıma çıkmasın mı!

16 CEVAP:B

17 9.   I. Çocuk, kana kana su içti
II.   "Kana kan isteriz." diye bağırıyordu III.   Gelen geçene mutlaka takılırdı IV.   Bir yararı olur diye söyledim V.   Üçü on geçe hepsi geldi Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde, altı çizili sözcükler hal eki almıştır? A) I ve II                         B) III ve IV                   C) III ve V D) II ve III   

18 10.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-i hal eki" alan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Çocukluğu zorluklar içinde geçmiş. B) Kitabı yerinde bulamayınca çok kızdı. C) Elli yıl öncesinin İstanbul'u bugünkünden çok fark­lıydı. D) Akşam kardeşi gelmeyince aramaya çıkmışlar.

19 CEVAP:B

20 11.   Denizlerden esen rüzgâr saçlarınla eğlensin.
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükle aynı çekim ekini almış bir sözcük kullanılmıştır? A) Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin. B) Bitsin artık çekilen bunca çile. C) Ömrünün en güzel çağındasın şimdi sen. D) Bir gün sen de anlayacaksın.

21 CEVAP:B

22 12.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-dır, -dir" eki farklı görevde kullanılmıştır?
A) Sürüp giden bir yaz düşüncesidir ellerin. B) Bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku budur. C) Anlatılmaz uzun bir havadır geceler. D) Dost olup çıkmıştır, cümle ayrılık şarkıları.

23 CEVAP:D

24 13.   Aşağıdaki dizelerden hangisinde isim çekim eki almış sözcük yoktur?
A) Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde B) Bir kâinat açılır; geniş, sonsuz büyülü C) Bugünün rüzgârında yıkanan mazi gülü D) Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya

25 CEVAP:B

26 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı bir ek almıştır?
A) Kaçı yanlış çıktı bugüne kadar söylediklerimin. B) Çoğu verdiği sözü yine tutmadı. C) Başı çeken çocuk en küçükleriydi. D) Bizim oraların kışı bile, bir başka güzeldir.

27 CEVAP:C

28 15. Şairim şair olmasına. Altı çizili sözcüğün aldığı eki alan bir sözcük aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? A) Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına B) Şiirin hasını, ayak sesinden tanırım C) Yurdumun taşından toprağından gelir nakışlarım D) İçersine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum

29 CEVAP:D

30 16. (I) O sıralar, hakkımda çeşitli eleştiriler çıktı
16. (I) O sıralar, hakkımda çeşitli eleştiriler çıktı. (II) Biz, toplum olarak sınıflandırmaya çok meraklıyız. (III) Oysa sanat bunu hiç kaldırmaz. (IV) Kendim için belirlediğim anlayışa hep bağlı kaldım. (V) Bir ürünle karşılaştığımız zaman önce onu anlamaya çalış­malıyız. Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisinde birden fazla isim çeki almış sözcük kul­lanılmıştır? A) I.           B)II.           C) III.             D) IV.   

31 CEVAP:A

32 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır?
A) Yol boyunca birbirleriyle hiç konuşmadılar. B) Elindeki cisim suya batınca ağırlığını fark etti. C) Bebek, acıkınca ağlıyordu. D) Hava kararınca korkmaya başladılar.

33 CEVAP:A

34 18. Aşağıdakilerden hangisinde "-cık, -cik" eki farklı görevde kullanılmıştır?
A) Yeni sözcük türetmede yapım eklerinden yarar­lanılır. B) Adam ufacık çocuklarla bile tartışıyor. C) Kedicik yağmurun altında titriyordu. D) Yapıtlarında küçük kahramanlara "insancık" der.

35 CEVAP:A

36 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki olan "-sı, -si, -leri, -ları" eklendiği sözcüğe "aitlik, iyelik" anlamı katmamıştır? A) Su sesi ve kanat şakırtısından başka bir şey duyul­muyordu. B) Güneş batarken martı sesleri göğü çınlatıyordu. C) Sadece ikiniz geleceksiniz başkası değil. D) Bir zafer müjdesi burda her isim

37 CEVAP:C

38 20. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler­den hangisi isim çekim eki almamıştır?
A) Biz dün gittik ziyaretine, iyiydi. B) Yemeğe geleceklerin hepsi tanıdık. C) Annesi duymasın dersten kaçtığını. D) Yakından baktıklarımı bile göremiyorum artık.

39 CEVAP:A

40 21)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum eki almış bir isim kullanılmamıştır? A) Doğanın nimetleri sahipsiz bırakılmamalı. B) Yaşamda her şey insanın karşısına çıkar.bulunma hal eki C) Elimden kaçıverdi güzelim fırsat.ayrılma hal eki D) Sergiyi birlikte gezelim, demiştim.belirtme hal eki

41 CEVAP:A

42 22). Aşağıdaki tümcelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır
22). Aşağıdaki tümcelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır? A) Eşyaları masaya bıraktı ve çıktı. B) Çantasındaki kalemleri yere fırlattı. C) Evimize birkaç değişiklik yaptık. D) Sesi oldukça etkileyiciydi.

43 CEVAP:A

44 23. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır
23. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır? A) Benim çantam kahverengidir. B) Annesi beni aradı. C) Arabasını oldukça uzağa park etmişti. D) Daha odayı temizlememıştim.

45 CEVAP:D

46 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -im eki iyelik eki olarak kullanılmıştır? A) Bilim adamları inceleme ve araştırma yapmaktan asla yorulmaz. B) Çekim yapmak için Bursa'ya gidiyoruz. C) Kitabımı geri alabilir miyim? D) Seçim zamanı tüm partiler halka şirin görünürler.

47 CEVAP:C

48 25. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ekin çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) onarım B) sayım C) dayım D) bakım

49 CEVAP:C

50 26. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi durum eki almamıştır? A) Çiçekleri masaya koydu. B) Ankara' ya uçakla gitti. C) Şapkası düşünce , yuvarlanıp gitti. D) Tahtaya kim kalkmak ister.

51 CEVAP:C

52 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış sözcük vardır
27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış sözcük vardır? A) Benim mi, Allah'ım, bu çizgili yüz. B) Bu akşam hüzünlendim ben yine. C) Onlar piyasanın en iyileridir. D) Rüzgarın önündeki bir yaprak gibiyiz.

53 CEVAP:

54 28. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde -i eki ötekilerden farklı bir görevde kullanlımıştır? A) Bu yazı Antalya' da geçireceğiz. B) Oturmuş denizi seyrediyordu. C) Çocuk yüreği , buna dayanır mı? D) Evi çok güzelmiş.

55 CEVAP:D


"1. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? A) İri yapılı bir ağacın gövdesine yaslandım. B) Kolu sarılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları