Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İGEP Performans Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İGEP Performans Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 İGEP Performans Yönetimi
Dr. Çağrı Topal

2 Performans değerlemesi/yönetimi
Performans: çalışanın işi yerine getirme derecesi Performans değerlemesi\yönetimi: çalışanların işlerindeki yeterlilik ve verimliliklerinin tanımlanması, ölçülmesi, ve yönetilmesi İşlevler: idari kararlara örgütsel ve yasal dayanak sağlamak, kariyer gelişim süreçleri için bilgi oluşturmak, stratejilerin ve örgütsel kültürün uygulanmasına yardım etmek, diğer insan kaynakları uygulamalarını sorgulamak ve iyileştirmek

3 Performans ölçütlerini tanımlama
Performansın ölçüleceği boyutların veya işin boyutlarının belirlenmesi İş analizi ve tanımı Olası sorunlar: çok boyutluluk, değişken boyutlar, eksik boyutlar, ilgisiz boyutlar

4 Performans ölçümü Çalışanın performansına genel olarak veya her bir boyut için sayısal bir not vermek veya sayısal olmayan bir nitelikle tanımlamak Yorumlama tipleri Görece yorumlama Mutlak yorumlama Ölçüm odağı Karakter odaklılık Davranış odaklılık Sonuç/çıktı odaklılık

5 Performans ölçümü-görece
Bir çalışanın performansını aynı işi yapan diğer çalışanların performansıyla karşılaştırma Detaylı değerlendirme ve küçük farkların tanınması Mutlak farkın belirsizliği Mutlak performansın bilinememesi Olmayan farklar yaratılması Genel performansa odaklılık ve verimsiz geri bildirim İdari kullanım

6 Performans ölçümü-mutlak
Değerlendirme öncesi belirlenmiş bir ölçütler veya standartlar kümesine göre çalışanın performansını puanlama Genel karşılaştırma olanağı Boyut odaklılık ve detaylı geri bildirim İşbirliği ve dayanışma ortamı Küçük farkların tanınmaması Değerlendiriciler arasında tutarsızlık Kariyer gelişiminde kullanım

7 Performans ölçümü-karakter
Çalışanların kararlılık, güvenilirlik, ve bağlılık gibi bireysel tavır ve eğilimlerinin ölçülmesi Kestirme gösterge Değişken anlamlar ve muğlaklık Değerlendirici önyargıları İlgisiz özellikler ve ilgili özelliklerin ağırlığının belirsizliği Performans yerine kişiliğe odaklılık ve verimsiz geri bildirim

8 Performans ölçümü-davranış
Çalışanların beklenen davranışları gösterip göstermediğinin gözlemlenmesi Somut, kolay ölçülebilir standartlar Somut performans örnekleri Hızlı, verimli geri bildirim Katılımcı ölçüt belirleme ve motivasyon Zaman alıcı ve zor geliştirme süreci Çok detaylı ve dışlayıcı ölçütler Örgütsel değişim ve geçersiz ölçütler Önyargılara dayalı ölçütler

9 Performans ölçümü-çıktı/sonuç
Çalışanların çalışmalarının sonuçlarının ve bu sonuçların belirlenmiş hedeflere ne kadar yaklaştıklarının değerlendirilmesi Belirgin ölçütler ve nesnel/kolay ölçüm Uyarlanabilir hedefler ve esneklik Stratejilerle uyum Dışsal koşulların dikkate alınmaması Süreçlerin önemsenmemesi

10 Performans ölçümü-değerlendiriciler
Üst yöneticiler Çalışanın kendisi Akranlar veya aynı konumdaki diğer çalışanlar Alt kademe çalışanlar Müşteriler Çoklu değerlendirme

11 Performans yönetimi-görüşme
Çalışanla değerlendirme sürecini konuşma Çalışana kendi performansına ilişkin bilgi verme Çalışanın performansına karşılık gelen ücretlere veya ödemelere değinme

12 Performans yönetimi-iyileştirme
Performans düşüklüğünün veya sorunlarının nedenlerini/kaynaklarını saptama Yetenek sorunları Motivasyon sorunları Çevresel/yapısal sorunlar Sorunları gidermek için bir eylem planı geliştirme Eylem planının uygulamasını kolaylaştıracak şekilde çalışana kaynak sağlama ve karar yetkisi verme Geri bildirim

13 Genel zorluklar-değerlendirici hataları
Baskın özellik veya hale etkisi Ölçütün sınırlanması Kişisel görüş ve yargılar Karşıtlık etkisi veya karşılaştırma eğilimi Değerlendiriciler arasında tutarsızlık

14 Genel zorluklar-öznel davranma
Beğenme veya hoşlanma veya duygusal yakınlık nedeniyle öznel değerlendirme Çalışanların performans dışındaki nedenlerle sevilmeleri veya sevilmemeleri ve bu duyguların değerlendirmelere yansıtılması

15 Genel zorluklar-bireyler ve takımlar
Birey ve takım performanslarını dengeli bir şekilde ayıramama Karakter, çıktı, ve sonuç odaklı ölçümleri birey-takım ayrımı yapacak şekilde kullanamama Takım üyelerinin alansal önyargılarını ölçütlere yansıtmaları Takım çıktılarına odaklanıp takım süreçlerini dikkate almama

16 Genel zorluklar-politik mantık
Akılcı mantık Akılcı süreç Doğru ölçüm Edilgen uygulayıcılar Boyutsal değerlendirme Politik mantık Politik ve çatışmacı veya uzlaşmacı süreç Yönetsel ölçüm Etkin uygulayıcılar Genel değerlendirme


"İGEP Performans Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları