Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karakter Dizisi(String) İşlemleri. Karakter Dizisi (String) Tanımlama: char a[25]; char* b; Değer Atama: char str[5]={‘Ö’, ‘z’, ‘l’, ‘e’, ‘m’, ‘\ 0 ’};

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karakter Dizisi(String) İşlemleri. Karakter Dizisi (String) Tanımlama: char a[25]; char* b; Değer Atama: char str[5]={‘Ö’, ‘z’, ‘l’, ‘e’, ‘m’, ‘\ 0 ’};"— Sunum transkripti:

1 Karakter Dizisi(String) İşlemleri

2 Karakter Dizisi (String) Tanımlama: char a[25]; char* b; Değer Atama: char str[5]={‘Ö’, ‘z’, ‘l’, ‘e’, ‘m’, ‘\ 0 ’}; char str[5]=“Özlem”; char str[]=“Özlem”; char *str=“Özlem”;

3 Karakter Dizisi (String) Klavyeden Değer Atama: scanf (“%s”,str); gets (str); Ekrana Değer Yazdırma: printf (“%s”,str); puts (str);

4 Karakter Dizisi İşlemleri strcpy strncpy strlen strcmp strcat strchr strrev

5 strcpy Komutu char * strcpy( char *str 1, const char* s); Örnek: #include main(){ char str[10]; char* s; scanf(“%s”, str); strcpy(s, str); printf(“s: %s\n”, s); getch(); }

6 strncpy Komutu char * strncpy( char *str 1, const char* s, int n); s değişkenindeki karakterlerinin ilk n karakterini str 1 alanına kopyalar. Örnek: #include main(){ char str[10]; char* s; scanf(“%s”, s); strncpy(str, s, 4); printf(“str: %s\n”, str); getch(); }

7 strlen Komutu int strlen( const char *str); Örnek: Klavyeden girilen kelimenin kaç karakter olduğunu bulunuz. #include main(){ char* s; int uzunluk; scanf(“%s”, s); uzunluk = strlen(s); printf(“Uzunluk = %d\n”, s); getch(); }

8 strcmp, strncmp, stricmp int strcmp( const char *str 1, const char* str 2 ); str1 ile str2 karakter dizilerini karşılaştırır. Büyük harf ile küçük harf birbirine eşit kabul edilmez. int strncmp( const char *str 1, const char* str 2, int n ); str1 ile str2 karakter dizilerinin ilk n karakterini karşılaştırır. int stricmp( const char *str 1, const char* str 2 ); str1 ile str2 karakter dizilerini karşılaştırır. Büyük harf ile küçük harf birbirine eşit kabul edilir.

9 strcat Komutu char* strcat (char *str 1, const char* str 2 ); str2 karakter dizisini str1’in sonuna ekler. Dönüş değeri str1 ve str2’nin birleşimi olan karakter dizisidir. char* strncat (char *str 1, const char* str 2, int n ); str2 karakter dizisinin ilk n karakterini str1’in sonuna ekler.

10 strchr Komutu char* strchr (const char *str 1,int ch); str1 karakter dizisini soldan sağa tarayarak içinde ch karakterinin ilk bulunduğu pozisyondan sonraki karakterleri geri gönderir. char* str=“BİLGİSAYAR”; char* s = strchr(str, ‘S’); char* strrchr (const char *str1,int ch); str1 karakter dizisini sağdan sola tarayarak içinde ch karakterinin ilk bulunduğu pozisyondan sonraki karakterleri geri gönderir. ‘B’‘İ’‘L’‘G’‘İ’‘S’‘A’‘Y’‘A’‘R’‘ \ 0’ ‘S’‘A’‘Y’‘A’‘R’‘ \ 0’ str s

11 strstr Komutu char* strstr (const char *str 1, const char *str 2 ); str1 karakter dizisi içinde str2 karakter dizisini arar. char* str=“BİLGİSAYAR”; char* s = strstr(str, “AY”); ‘B’‘İ’‘L’‘G’‘İ’‘S’‘A’‘Y’‘A’‘R’‘ \ 0’ ‘A’‘Y’‘A’‘R’‘ \ 0’ str s

12 strrev Komutu char* strrev (char *str); str karakter dizisini ters çevirir. char* str=“BİLGİSAYAR”; char* s = strrev(str); ‘B’‘İ’‘L’‘G’‘İ’‘S’‘A’‘Y’‘A’‘R’‘ \ 0’ str s‘R’‘A’‘Y’‘A’‘S’‘İ’‘G’‘L’‘İ’‘B’‘ \ 0’

13 Örnekler 1- Ekrandan okunan bir kelimenin strrev fonksiyonu kullanılmadan tersten yazılmasını sağlayan program. 2- Ekrandan okunan bir metin içerisinde kaç tane “a” harfinin olduğunu bulan program. Örnek: Bugün hava çok güzel. Cevap : 2 3-Ekrandan okunan bir metin içerisinde, ekrandan okunan bir harften kaç tane olduğunu bulan program. 4- Şifre olarak girilen bilgi kullanıcının girdiği bilgiye eşitse “Doğru” eşit değilse “Yanlış” yazan program.

14 Örnekler 5- Ekrandan okunan metindeki a harflerini b harfine dönüştüren program Örneğin: Bugün hava çok güzel. Bugün hbvb çok güzel. 6-Test sınav sonuçlarına göre öğrencinin; Kaç tane doğru Kaç tane yanlış Kaç tane boş bıraktığını bulan program Örnek: öğrencinin cevabı : AA B BCACCD cevap anahtarı : ADDCDBCACB 6 doğru, 3 yanlış, 1 boş

15 Örnekler 7-Ekrandan okunan bir metin içerisinde kaç tane “ve” kelimesinin olduğunu bulan program. Örnek: Veli ve Vedat bugün okula gelmedi.

16 ctype.h İçerisindeki Fonksiyonlar toupper: Harfleri büyük harfe dönüştürür. tolower: Harfleri küçük harfe dönüştürür. islower: Karakterin küçük harf olması durumunda doğru değer döndürür. isupper: Karakterin büyük harf olması durumunda doğru değer döndürür. isalnum: Karakterin harf veya rakam olması durumunda doğru değer döndürür. isspace:Karakterin boşluk olması durumunda doğru değer döndürür. isalpha: Karakterin harf olması durumunda doğru değer döndürür. isdigit: Karakterin rakam olması durumunda doğru değer döndürür.

17 toupper- tolower Örnek: Girilen kelimeyi büyük harfe çeviren program. char *str; printf("Kelime:"); gets(str); for (int i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3256724/slides/slide_17.jpg", "name": "toupper- tolower Örnek: Girilen kelimeyi büyük harfe çeviren program.", "description": "char *str; printf( Kelime: ); gets(str); for (int i=0;i

18 stdlib.h’daki String Dönüşüm Fonksiyonları atof atoi atol itoa ltoa string.h’daki String Dönüşüm Fonksiyonları strtod strtol


"Karakter Dizisi(String) İşlemleri. Karakter Dizisi (String) Tanımlama: char a[25]; char* b; Değer Atama: char str[5]={‘Ö’, ‘z’, ‘l’, ‘e’, ‘m’, ‘\ 0 ’};" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları