Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden.  Biz insana yol gösterdik; artık ister şükreder, ister nankörlük eder.  İNSAN SÛRESİ, 76:3  Biz ona iki yolu da gösterdik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden.  Biz insana yol gösterdik; artık ister şükreder, ister nankörlük eder.  İNSAN SÛRESİ, 76:3  Biz ona iki yolu da gösterdik."— Sunum transkripti:

1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden

2  Biz insana yol gösterdik; artık ister şükreder, ister nankörlük eder.  İNSAN SÛRESİ, 76:3  Biz ona iki yolu da gösterdik.  BELED, 90:10

3  Sizin işiniz türlü türlüdür.  Kim bağışta bulunur ve kötülükten sakınırsa,  Ve en güzel olanı doğrularsa,  Ona iyilik yolunu kolaylaştırırız.  Kim cimrilik eder ve kendisini Allah’a muhtaç görmezse,  Ve en güzel olanı yalanlarsa,  Ona da kötülük yolunu kolaylaştırırız  LEYL, 92:4-10

4  Onlar haktan sapınca Allah da onların kalplerini haktan ayırdı. Çünkü Allah yoldan çıkmış bir topluluğa doğru yolu göstermez.  SAF, 61:5

5  Onlara şu kimsenin haberini de oku: Biz ona âyetlerimizi vermiştik. Ama o bundan sıyrılıp çıktı. Sonra şeytan onu peşine taktı; böylece azgının biri olup çıktı.  Dileseydik, onu âyetlerimizle yüceltirdik. Lâkin o yere saplandı ve heveslerinin peşine düştü.  A’RÂF, 7:175-176

6 FİİLÖZNE Biz ona âyetlerimizi vermiştikBİZ Ama o bundan sıyrılıp çıktıO Şeytan onu peşine taktıŞEYTAN Azgının biri olup çıktıO Dileseydik onu âyetlerimizle yüceltirdikBİZ Lâkin o yere saplandı ve heveslerinin peşine düştü O

7  Sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin; ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yola yönelenleri en iyi bilen de Odur.  KASAS, 28:56

8  Yoldan çıkmış fâsıklar  Bakara, 2:26; Mâide, 5:108; Tevbe, 9:24, 80; Saf, 61:5; Münafikun, 63:6  Zalimler  Bakara, 2:258; Âl-i İmrân, 3:86; Mâide, 5:51; En’âm, 6:144; Tevbe, 9:19, 109; Kasas, 18:50; Ahkaf, 46:10; Saf, 61:7  Kâfir olanlar  Bakara, 2:264; Mâide, 5:67; Tevbe, 9:37  Kâfir ve zalim olanlar  Nisâ, 4:168  İman ettikten sonra tekrar tekrar inkâra dönenler  Nisâ, 4:137

9  Allah’ın âyetlerine inanmayanlar  Nahl, 16:104  Çok yalancı ve çok nankör olanlar  Zümer, 39:3  Haddini aşan ve çok yalancı olanlar  Mü’min, 40:28

10  Allah’a iman ederek Ona sımsıkı sarılanlar  Nisâ, 4:175  Allah’ın rızasını takip edenler  Mâide, 5:16  İman edip güzel işler yapanlar  Yunus, 10:9  Allah’a yönelenler  Ra’d, 13:27; Şûrâ, 42:13

11  İnkâr edenler, cahiliyet taassubundan ibaret olan o hamiyeti kalplerine yerleştirdiklerinde, Allah da Peygamberine ve mü’minlere güven ve huzur indirdi ve takvâ sözüne tutunmalarını nasip etti ki, zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah ise herşeyi hakkıyla bilir.  FETİH, 48:26

12  Sizi de, yaptıklarınızı da O yarattı.  SÂFFÂT, 37:96  Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.  İNSAN, 76:30  Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.  TEKVİR, 81:29

13  Attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı.  ENFÂL, 8:17 وما رميت Atmadın (HALK = YARATMA) إذ رميت Attığın zaman (KESB) ولكن الله رمى Allah attı (HALK = YARATMA)

14  Kul ister veya teşebbüs eder  Allah yaratır  Sorumluluk kula ait olur

15  Bir gecelik çadırda bir sarayın konforu aranmaz.  Dünya, ebediyet yolunda konaklamak için yapılmış bir menzildir; kalıcı olarak planlanmamıştır.

16  Dünya: imtihan meydanı.  Serbest iradenin kullanılması için:  iyiliğin de, kötülüğün de bir arada bulunması,  sonuçların açıklanmaması gerekir.

17  Herşey sonuçlarıyla beraber değerlendirilir.  Dünyanın sonucu da âhirettir; onunla birlikte değerlendirilmelidir.

18  İnsanın itirazı acıya değil, amaçsız acıyadır.  Dünyadaki acıların âhiretteki sonuçları dikkate alındığında itiraz için sebep kalmaz.

19  Başka canlıların çektiklerini tasavvur ettiğimiz acıların büyük kısmı bizim hayalimizin ürünüdür.

20 Bütün soruların anahtarı: ÂHİRETE İMAN

21  Başınıza ne musibet gelirse, kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir. Üstelik günahlarınızın birçoğunu da Allah affeder.  ŞÛRÂ, 42:30  Hz. Ali’nin bildirdiğine göre, Peygamberimiz bu âyeti şu şekilde açıklamıştır: “Kim dünyada bir günah işleyip de bunun cezasına uğrarsa, Allah onu âhirette ikinci defa cezalandırmayacak bir adalet sahibidir. Kim bir günah işler de Allah onu örter ve bağışlarsa, Allah bağışlamış olduğu şeyi âhirette cezalandırmayacak bir kerem sahibidir.”  MÜSTEDREK, 2:483, no. 3664

22  İnsanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Belki vazgeçerler diye, yaptıklarından bir kısmını Allah onlara böylece tattırıyor.  RUM, 30:41

23  Biz sizi biraz korku ve açlıkla, biraz mal, can ve ürün eksikliğiyle sınayacağız. Müjdele o sabredenleri!  Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, “Biz zaten Allah’ınız, yine Ona döneceğiz” derler.  İşte onlar için Rablerinden bağışlanmalar ve bir rahmet vardır. Ve onlar, doğru yola ermiş olanların tâ kendileridir.  BAKARA, 2:155-157

24  Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gam cinsinden, hattâ ayağına bir diken batması kadar olsun Müslümanın başına gelen her ne varsa, Allah bu vesileyle onun hatâlarını bağışlar.  BUHARÎ, Merdâ: 1; MÜSLİM, Birr: 49

25  Belâ ehline kıyamet gününde ödülleri dağıtılırken, âfiyet içinde yaşamış olanlar, “Keşke bizim de dünyada derilerimiz makaslarla parçalansaydı” diye onlara imrenirler.  TİRMİZÎ, Zühd: 59

26  En güzel isimler Allah’ındır.  A’RÂF, 7:180 (bk. İSRÂ, 17:110; TÂHÂ, 20:8; HAŞİR, 59:24)  Her varlık ve her hadise Esmâ-i Hüsnânın tecellîsiyle vücuda gelir.

27  Herşey güzeldir.  Güzellikler farklıdır.  Ya bizzat, ya da neticesi itibarıyla güzeldir.

28  Bazı güzellikleri görebilmek için dikkat ve bilgi gerekir

29  Kötülük işleyenlerin durumu:  Kesb: şer (cüz’î sonuca bakar)  Yaratma: hayır (bütün sonuçlara bakar)

30  Dünyada iyilik ve kötülükler karışıktır.  Kıyamet gününde ayrılırlar.  Bütün hayırlar Cennet, bütün şerler Cehennem tarafında kalır.

31  Bazı işlerde kulun iradesi yoktur:  Rabbin dilediği gibi yaratır ve tercihte bulunur. Yoksa, tercih hakkı onların değildir. Allah onların ortak koştuğu şeylerden münezzeh ve yücedir.  KASAS, 28:68

32  Hoşunuza gitmeyen birşey sizin için hayırlı olabilir. Hoşlandığınız birşey de sizin için şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.  BAKARA, 2:216

33  Bazı işler de kulun tercihine bırakılmıştır:  De ki: Hak, Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.  KEHF, 18:29

34  De ki: Hizmetim için sizden bir ücret istemem; ben ancak Rabbine doğru bir yol tutmak isteyene yol gösteriyorum.  FURKAN, 25:57  Bu bir öğüttür; artık dileyen Rabbine doğru bir yol tutar.  MÜZZEMMİL, 73:19

35  O bütün âlemler için bir öğüttür:  İçinizden, dosdoğru bir yol tutmak isteyenler için.  Yoksa, Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.  TEKVİR, 81:27-29

36  1. Herşey Allah’ın takdiriyledir.  2. Âlemde herşey herşeyle ilgilidir.  3. Kader bütün bu ilgileri birden kuşatır.  4. İnsan ise bu ilgilerden pek azını kavrayabilir.  5. İnsan kaderi kavrayamaz.

37  1. Tedbir (geleceğe yönelik)  2. Tevekkül (çalışmada değil, neticede)  3. Yasak kelime: keşke

38  1. Sorumluluğunu bilmek  2. Korku ve endişeden emin olmak

39  İnternet adresleri  iman_ilmihali@googlegroups.com  utesav.org.tr  facebook.com/yazarumitsimsek


"Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden.  Biz insana yol gösterdik; artık ister şükreder, ister nankörlük eder.  İNSAN SÛRESİ, 76:3  Biz ona iki yolu da gösterdik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları