Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

iŞLETME FONKSİYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "iŞLETME FONKSİYONLARI"— Sunum transkripti:

1 iŞLETME FONKSİYONLARI
Hasan Basri Bayrakçı& Mehmet Erdem

2 İşletme Fonksiyonları
Yönetim Üretim Pazarlama Finansman İnsan kaynakları Muhasebe Halkla ilişkiler Ar-Ge

3 Yönetim Başkaları aracılığıyla iş görme veya başkalarına iş gördürme faaliyetidir. Bu fonksiyon aracılığıyla işletmeler faaliyetlerini daha etkili şekilde planlama imkanı elde ederler.

4 Yöneticinin özellikleri
Güçlü kişilik özellikleri Üstün yönetsel beceriler Etkin insan kaynakları yönetimi Yüksek karar alma gücü Açıklık Güven Karizma Mücadele ruhu Yaratıcılık Nitelik ve bilgi

5 Güçlü Kişilik Özellikleri
Yöneticinin iş yaşamında başarılı olabilmesi için kendinde bulundurması gereken özelliklerdir. Bunlar genel olarak açıklık, karizma, mücadele ruhu, yaratıcılık, güven, nitelik ve bilgidir.

6 Üstün yönetsel beceriler
Yöneticinin şirketini idare edebilmek için kendinde bulundurması gereken niteliklerdir. Bunlar şunlardır:yetki devri,ortaklık yaratmak,hedef oluşturmak,insana ve bilgiye odaklı olmak,organizasyonu bütünüyle görmek,uzağı görmek.

7 Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetici insanlarla hem iş ürettiği hem de ürün/hizmet sattığı için insan kaynakları konusunda donanımlı olmalı takımını iyi yönlendirmelidir bunun için yöneticinin izleyebileceği belli başlı ilkeler şunlardır:çatışma ve iletişim yönetimi,durumsal liderlik uygulaması,motivasyon yaratmak,yetenekleri ortaya çıkarmak,takım oluşturmak ve adil ödüllendirme.

8 Yüksek Kurumsal Güç Yönetici şirketini yüksek bir kurumsal güç sahibi yapmalıdır,bu sayede şirket yöneticinin gözlemi,yönlendirmesi ve şirkette denetimi bulunmasa da kendini idare edebilir ve yöneticiye daha geniş manevralar ve hamleler yapıp rahat çalışma imkanı sağlar.Yüksek kurumsal güce ulaşabilmek için yönetici şu adımları izleyebilir:yatay hiyerarşi,kurum vatandaşlığı oluşturma,kalite bilinci,müşteri odaklı düşünme,rekabet gücü ve esneklik,değişim ve gelişime açık olmak.

9 Açıklık Yönetici çalışanlarının ve müşterilerinin talep,şikayet,eleştiri ve önerilerine açık olmalı,vizyonu ve misyonu dahilinde esnek davranmalıdır.Açıklık üç aşamada ele alınabilir bunlar:

10 İletişime açıklık Değişime açıklık Fikirlere açıklık

11 Karizma Çalışanlarından tam verim ve destek görmek için yönetici karizma sahibi olmalıdır. 1972 yılında Pitsburg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ortada hiç bir neden olmadığı halde boyu 1,82 ile 1,92 arasında değişe çalışanların diğerlerinden %12 daha fazla maaş aldığı tespit edilmiştir.Ayrıca şimdiye kadar A.B. D de yapılan başkanlık seçimlerinde sadece Richard Nixon ve Jimmy Carter rakibinden kısa olup da kazanabilmiştir.

12 Karizma Fıkrası Bir Türk ve Amerikalı alışveriş merkezinde eşlerini kaybederler ve hanımları birlikte aramaya karar verirler.Türk Amerikalıya sorar ağabey senin hanım nasıldı tarif et rastlarsam bulayım der,Amerikalı benim eşim 1,80 boylarında sarışın mavi gözlü,mini etekli ya seninki diye cevap verince Türk:"ağabey benimkini boş ver gel seninkini bulalım“ der...

13 Mücadele Ruhu Yönetici baştan pes ederse şirketin de kendiliğinden ayakta durması beklenemez bundan dolayıdır ki yönetici mücadeleci olmalı ve bu yönünü takımına yansıtmalıdır.Fakat bunu yaparken İsmail üstel'in dediği gibi "cahil cüreti ile değil,bilge cesareti ile yapmalıdır"

14 Edison ampülü bulmadan önce 700'ü aşkın başarısız dene yapmıştır,ve kendisine bu denemeleri soran bir gazeteciye benim yaptıklarım başarısızlık değil başarıya gitmek için atılmış adımlardı demiştir.

15 Dalgıçlık yaparken denizde vurgun yiyen bir Fransız dergisinin genel yayın yönetmeni göz kırpmak dışındaki tüm vücut fonksiyonları kaybetmiş olmasına rağmen yatağında göz kırpmalarını mors alfabesi olarak kullanıp "Dalgıç Giysisi Giymiş Kelebek“ kitabını yazdırmıştır bu da mücadeleciliğe önemli bir örnektir.

16 Yaratıcılık Yönetici yaratıcı olmalı,pratik ve maksimum çözüm sunan fikirler ile şirketini ve çalışanlarını yönlendirmelidir.Bundan ötürü her yönetici kendi yaratıcılığını keşfe koyulmalıdır.Bir akıl hastanesinde sürekli ellerini ovuşturan hastaya doktorlar bir gün kil vermiş ve hasta ellerini ovuşturmayı bırakıp heykel yapmaya girişmiş,ortaya oldukça iyi eserler koymuştur,bu örnek yöneticinin kendi yaratıcılığının farkına varması için yol gösterebilir...

17 Güven Bir yöneticinin takım ruhu yaratabilmek ve arkadaşlarıyla verimli çalışabilmek için çalışanlarına güven vermesi gerekir. Bir fabrika düşünün fabrikanın işçisi çalıştığı yere yıllarını verirken bir gün ansınızın işten çıkarılıyor. Yıllarca verilen emeğin karşılığı bu olmamalı.

18 Maryann Keller ın otomobil devleri isimli kitabında Honda Vw general motor ve Toyota büyük bir krize girmişlerdir. VW haricindeki tüm otomobil şirketleri işçi çıkarımına giderken Toyota sorununu işçilerine aşmış ve bir çözüm bulmuştur. Çözüm çalışma süresinin dört güne indirilmesi buna bağlı olarak işçi ücretlerinin düşürülmesidir. İşçi maaşlarından tasarruf eden şirket kısa sürede krizi atlatmış bununla birlikte daha fazla tatil yapan işçilerden daha fazla verim alarak kalitesini yükseltmiştir.

19 Unilever isimli bir şirket krizden ötürü işçi çıkarmadan önce gazetelere ilan vermiş yeni bir iş bulana kadar hiçbir işçisini zor durumda bırakmamayı seçmiştir. Şirket tekrar eski gücüne geldiğinde işçileri tekrar işe alma konusunda güven sağlamıştır. Bu şekilde işçilerin güvenini kazanmış ve hiçbir işçisini kötü durumda bırakmamıştır.

20 Nitelik ve Bilgi Günümüzde belki de en önemli şey olan bilgiyi taşıyan en önemli vasıf niteliktir. Niteliksiz elemanlarla herhangi bir iş yapılamayacağı gibi niteliksiz bir yöneticiyle herhangi bir ilerleme sağlanamaz.

21 Yönetici tarlanın beş yerini bir metre kazmak yerine bir yerini beş metre kazmalıdır, ancak bu şekilde su bulabilir.

22 Üretim Mal ve hizmet meydana getirmeyle ilgili faaliyetlerdir. Entegrasyon Bir ürünün üretimine birden çok işletmenin katılmasıdır.

23 Kaliteli Üretimin İlkeleri
Hedef oluşturmak İnsana ve bilgiye odaklanmak Takım oluşturmak Yatay hiyerarşi ve takım çalışması Organizasyonu bütünüyle görmek

24 Hedef Oluşturmak Alice harikalar diyarında tavşanın alice ye dediği gibi nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin bir önemi yoktur. Bundan dolayı yönetici kesinlikle bir hedef belirlemelidir ancak bu hedef sadece üst yönetimin ve sermaye sahibinin değil bütün çalışanların ve organizasyonun istek ihtiyaç motivasyon sebepleri ve durumu göz önüne alınarak takım olarak belirlenmelidir.

25 NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMEYEN GEMİYE HİÇBİR RÜZGARIN FAYDASI OLMAZ.

26 Yönetici bir hedef oluşturmalı; amacına uygun bir üretim yapabilmek için.

27 İnsana Ve Bilgiye Odaklı Olma
Soğuk savaş döneminde Sovyet KGB ajanlarının CIA in Mossad ın ise yaklaşık tane ajanı olduğu tespit edilmiştir. Rakamların aksine tarih boyunca sürekli en az sayıda ajana sahip olan Mossad rakiplerini geride bırakabilmiştir. Buradan da anlaşılıyor ki herhangi bir üretim yapabilmek veya hizmet ortaya koymak için insana ve bilgiye odaklı olmak gerekir.

28 Dört Telli Keman 180 Tuşlu Piyanodan Daha Fazla Nota Çıkarır.
Amerika, Humeyni devriminden sonra İran da ki F4 PHANTOM uçaklarının yazılımını silerek etkisiz hale getirmiştir.

29 Arap İsrail savaşında (6 gün) günde iki sorti yapan Araplar çok üstün teknolojiye sahip olmasına rağmen günde 6 sorti yapabilen İsrail kuvvetlerine yenilmişlerdir. Buradan da insanın ve niteliğin- bilginin önemi anlaşılıyor.

30 Müteşebbis Bir mal veya hizmeti üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren ve faaliyet esnasında oluşan kar veya zarardan etkilenen kişidir. Yönetici Bir mal veya hizmeti üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren, bu faaliyetleri bir ücret karşılığı yapan, kar elde etme amacında olan ancak kar veya zarardan direkt etkilenmeyen kişidir.

31 Yönetim Seviyeleri Stratejik Yönetim (Tepe = Üst Yönetim) Fonksiyonel Yönetim (Orta Kademe Yönetim) Program Yönetimi (Alt Kademe Yönetim)

32 İşletmenin Amaçları Genel anlamda işletmelerin iki tür amaca sahip oldukları söylenebilir: ekonomik amaçlar ve sosyal amaçlar. Ekonomik amaçlar faaliyetlerden kar elde etmeye yönelikken, sosyal amaçlar işletmenin faaliyetleri üzerinde etkili olan çıkar ve baskı gruplarının beklentileriyle ilgilidir.

33 İşletmenin Belli Başlı Sosyal Amaçları
Doğanın ve kültürel mirasın korunması Eğitim ve kültür, sanat faaliyetlerinin desteklenmesi Toplumsal değerler ve iş ahlakı Çalışma hayatının niteliğinin geliştirilmesi Sosyal faydayı arttıracak yatırımın yapılması Tüketicinin korunması

34 İşletmenin Çevresi İşletmenin çevresi, işletme dışında kalan ancak onun faaliyetlerini etkileyen her şey olarak karşımıza çıkmaktadır.

35 İşletme varlığını sürdürebilmek için ihtiyacı
olan her tür kaynağı çevresinden alarak yine onun istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışır.

36 İŞLETMEYİ OLUŞTURAN ÇEVRE FAKTÖRLERİ
İç ve Dış Çevre Yakın Çevre

37 Ekonomik İç Müşteri Teknolojik İşletme Sahibi Sosyo-Kültürel
İç Çevre ve Dış Çevre Ekonomik Teknolojik Sosyo-Kültürel Hukuki-Politik Doğal Çevre İç Müşteri İşletme Sahibi Hissedarlar

38 Yakın Çevre Tüketiciler Kredi Kuruluşları Rakip Firmalar

39 İşletmeyi neden kurarız ?
Bağımsız çalışma isteği Miras yoluyla işletme sahipliği Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu Başka fırsatların yokluğu Toplumsal itibar sağlama Kazanç sağlama ve ülke ekonomisine katkıda bulunma

40 Kesin Yatırım Kararı Almadan Önce İlk Ne Yapmalıyız ?
Cevap : PAZAR ARAŞTIRMASI Hedeflenen pazar ile ilgili bilgilerin doğru elde edilmesini, tasnifini, analizini ve yorumunu içeren tarafsız çalışmadır. Bu araştırmanın verileri iki türdür : Birincil ve İkincil veriler.

41 Pazar Araştırmasının bize verecekleri...
Tüketicilerin ürün ve hizmet düzeyinden beklentileri Tüketici gelir düzeyi, yaş ve cinsiyete bağlı satın alma davranışları Yatırım tutarı ve ürün birim maliyeti Rakip ve aracı kuruluşlar hakkında bilgi

42 Proje Yatırım Düşüncesi
Yatırım konusundaki alternatifler gözden geçirilerek bunlardan en ekonomik olanla işletmecilik faaliyetlerine başlanır. İşletme açısından yatırım, ileride gelir sağlamak amacıyla yapılan her türlü yatırım harcamasıdır.

43 Yönetim nedir? İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir.

44 İŞLETME NASIL YÖNETİLİR ?
Cevap : Yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi ile yönetilir.

45 Yönetim Fonksiyonları nelerdir?
Planlama Örgütleme Koordinasyon Yöneltme Denetim


"iŞLETME FONKSİYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları