Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNET İ C İ MOLEKÜLLER. HÜCREDEK İ CANLILIK OLAYLARINI YÖNETEN KALITSAL MOLEKÜLLERE “YÖNET İ C İ MOLEKÜL” DEN İ R.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNET İ C İ MOLEKÜLLER. HÜCREDEK İ CANLILIK OLAYLARINI YÖNETEN KALITSAL MOLEKÜLLERE “YÖNET İ C İ MOLEKÜL” DEN İ R."— Sunum transkripti:

1 YÖNET İ C İ MOLEKÜLLER

2 HÜCREDEK İ CANLILIK OLAYLARINI YÖNETEN KALITSAL MOLEKÜLLERE “YÖNET İ C İ MOLEKÜL” DEN İ R

3 TÜMHAYATSAL OLAYLAR İ Ç İ NNÜKLE İ KAS İ TLER GERKL İ D İ R

4 YAPI VE GÖREV BAKIMINDAN NÜKLE İ KAS İ TLER 2 YE AYRILIR 1-Deoksiribo Nükleik Asit DNA 2-Ribo Nükleik Asit RNA

5 NÜKLE İ KAS İ TLER İ NYAPI B İ R İ M İ “NÜKLEOT İ DLER”D İ R HER CANLIDA NÜKLEOT İ DLER İ N SAYI VE D İ Z İ L İŞ LER İ FARKLIDIR

6 B İ R NÜKLEOT İ D İ N YAPISINDA Ş UNLAR BULUNUR 1-AZOTLU ORGAN İ K BAZ 2-5 KARBONLU B İ R Ş EKER 3-FOSFOR İ K AS İ T

7 FOSFAT Ş EKER BAZ + NÜKLEOT İ D

8 ORGAN İ K BAZLAR 5 ÇE Şİ T ORGAN İ K BAZVARDIR ADEN İ N GUAN İ N S İ TOZ İ N T İ M İ N URAS İ L

9 ADEN İ N

10 TİMİNTİMİN

11 GUAN İ N

12 S İ TOZ İ N

13 Ş EKERLER RİBOZ ŞEKERİ DEOKSİ RİBOZ ŞEKERİ

14 FOSFAT TÜM NÜKLE İ KAS İ TLERDE BULUNUR FOSFAR İ KAS İ T Ş EKERE BA Ğ LANIR P

15 DNA NIN NÜKLEOT İ DLER İ

16 ADEN İ N DEOKS İ R İ BO NÜKLE İ KAS İ T FOSFAT Ş EKER ADEN İ N BAZI P D A

17 GUAN İ N DEOKS İ R İ BO NÜKLE İ KAS İ T P D G FOSFAT Ş EKER GUAN İ N BAZI

18 S İ TOZ İ N DEOKS İ R İ BO NÜKLE İ KAS İ T P D S Ş EKER S İ TOZ İ N BAZI FOSFAT

19 T İ M İ N DEOKS İ R İ BO NÜKLE İ K AS İ T P D T Ş EKER T İ M İ N BAZI FOSFAT

20 RNA ‘NIN NÜKLEOT İ DLER İ

21 DNA NÜKLEOT İ DLER İ NDEK İ FOSFATLAR AYNI Ş EKERLER R İ BOZ Ş EKER İ BAZLARDA T İ M İ N YER İ NE URAS İ L VARDIR

22 ADEN İ N R İ BO NÜKLE İ KAS İ T FOSFAT Ş EKER ADEN İ N BAZI P R A

23 S İ TOZ İ N R İ BO NÜKLE İ KAS İ T P R S Ş EKER S İ TOZ İ N BAZI FOSFAT

24 URAS İ L R İ BO NÜKLE İ K AS İ T P R U Ş EKER URAS İ L BAZI FOSFAT

25 GUAN İ N R İ BO NÜKLE İ KAS İ T P R G FOSFAT Ş EKER GUAN İ N BAZI

26 DNA

27 PROKARYOT HÜCREDE S İ TOPLAZMADA ÖKARYOT HÜCREDE ÇEK İ RDEKTE BULUNUR YAPISINDA A,G,S,T ORGAN İ K BAZLARI VARDIR YAPISINDAK İ Ş EKER DEOKS İ R İ BOZ DUR KAR Ş ILIKLIÇ İ FT Z İ NC İ RL İ D İ R

28 ADEN İ N BAZI-T İ M İ N BAZIYLA GUAN İ N BAZI-S İ TOZ İ N BAZIYLA B İ RB İ R İ NE E Ş LEN İ R

29 ADEN İ NT İ M İ NE 2 H İ DROJEN BA Ğ IYLA S İ TOZ İ N GUAN İ NE 3 H İ DROJEN BA Ğ IYLA BA Ğ LIDIR

30 DNA DA ADEN İ N SAYISI T İ M İ NSAYISINA A=T P A T D P D

31 GUAN İ N SAYISI S İ TOZ İ N SAYISINA E Şİ TT İ R G=S P D P D G S

32 DNA NIN GÖREVLER İ ; HÜCREDEK İ BÖLÜNME BÜYÜME PROTE İ NSENTEZ İ G İ B İ HAYATSAL FAAL İ YETLER İ YÖNET İ R HÜCREN İ N KALITIM B İ LG İ S İ N İ TA Ş IR

33 RNA

34 ÇEK İ RDEKTE VE S İ TOPLAZMADA BULUNUR YAPISINDA A,U,G,S BAZLARI VARDIR YAPISINDAK İ Ş EKER R İ BOZ DUR TEK NÜKLEOT İ D Z İ NC İ R İ NDEN OLU Ş UR

35 DNA NIN TEK İ PL İĞİ ÜZER İ NDEN SENTEZLEN İ R

36 GÖREV VE YAPI BAKIMINDAN 3’EAYRILIR ELÇ İ RNA(mRNA) DNA DANGEREKL İ Şİ FREY İ ALIP R İ BOZOMLARA GÖTÜRÜR (DNA'dan kopyalanan protein bilgisi mesajcı RNA (mRNA) BU Şİ FREYE GÖRE DNA'dan PROTE İ NSENTEZ İ YAPILIR

37 TA Ş IYICI RNA (tRNA) PROTE İ NSENTEZ İ İ Ç İ NGEREKL İ AM İ NO AS İ TLER İ R İ BOZOMLARA GET İ R İ R

38 R İ BOZOMAL RNA(r RNA) R İ BOZOMUN YAPISINA KATILIR

39 RNA NIN GÖREV İ DNA NIN EMR İ İ LE PROTE İ N SENTEZ İ NDE GÖREV ALIR

40 DNA RNA FARKLARI Ç İ FT Z İ NC İ RL İ D İ R A,T,G,S BAZLARI BULUNUR DEOKS İ R İ BOZ Ş EKER İ BULUNUR KEND İ S İ N İ E Ş LER ÇEK İ RDEKTE BULUNUR KALITIM B İ LG İ S İ N İ TA Ş IR,HAYATSAL OLAYLARIYÖNET İ R TEK Z İ NC İ RL İ D İ R A,U,G,S BAZLARI BULUNUR R İ BOZ Ş EKER İ BULUNUR KEND İ S İ N İ E Ş LEYEMEZ DNA DAN SENTEZLEN İ R ÇEK İ RDEK VE S İ TOPLAZMADA BULUNUR PROTE İ NSENTEZ İ N DE GÖREVYAPAR

41 GÖK Ş EN AKSÜT İ NEGÖL KOÇ İ.Ö.O HAZIRLAYAN


"YÖNET İ C İ MOLEKÜLLER. HÜCREDEK İ CANLILIK OLAYLARINI YÖNETEN KALITSAL MOLEKÜLLERE “YÖNET İ C İ MOLEKÜL” DEN İ R." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları