Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ders Denetimi Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

2 ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİM ANLAYIŞI 1-KONTROL ODAKLI BİR ANLAYIŞ 2- STANDART DEĞERLENDİRME 3- SONUÇ DEĞERLENDİRME Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

3 DENETİM SÜRECİ AŞAMALARI
ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM SÜRECİ AŞAMALARI 1-STANDARTLARIN BELİRLENMESİ 2- PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ 3- PERFORMANSIN STANDARTLA KARŞILAŞTIRILMASI 4- FAALİYETE GEÇİLMESİ Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

4 ÖĞRETMENLERİN DENETİMDEN BEKLENTİLERİ
ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN DENETİMDEN BEKLENTİLERİ Yakından Tanınma Bir Bütün Olarak Denetlenme Motive Edici Olması Zamana yaygın olması Temel Eğitim Bölümü Kaygılandırmama Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

5 DENETİM SÜRECİ AŞAMALARI
ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM SÜRECİ AŞAMALARI 1-DERSE GİRMEDEN ÖNCE 2- DERSTE 3- DERSTEN ÇIKTIKTAN SONRA Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

6 DENETİM SÜRECİ AŞAMALARI
ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM SÜRECİ AŞAMALARI (Derse girmeden önce) Zümre toplantı tutanaklarını, Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânlarını, Yazılı sınav evrakını Not çizelgelerini Temel Eğitim Bölümü Varsa sosyal etkinlik ve rehberlik çalışmalarına ilişkin belgeleri Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

7 ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ZÜMRE TOPLANTILARI 1.Türk Millî Eğitiminin, okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların incelenmesi 2.Bir önceki öğretim yılında alınan zümre kararlarının ve ders başarısının değerlendirilmesi 3.Yeni öğretim yılında ulaşılması öngörülen hedeflerin belirlenmesi 4.Öğretim programının gözden geçirilmesi 5.Konuların özellik ve gereğine göre: Diğer zümrelerle işbirliği esaslarının, Okul ve çevredeki kaynak, araç-gereç ve materyalin, Yöntem ve tekniklerin, Yıllık ders saati sayısının konulara göre dağılımının belirlenmesi. Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

8 ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ZÜMRE TOPLANTILARI 6.Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması 7.Ölçme ve değerlendirme esaslarının tespiti 8.Ortak sınavlarının yapılması ve okul, ilçe ve il bazında yapılan sınav sonuçlarının analizi 9.Ödev konularının tespit, takip ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi 10.Ders planlarının hazırlanması 11.Başarısız öğrencilerin başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin belirlenmesi 12.Sosyal etkinlik çalışmaları 13.Rehberlik servisi ve öğrenci velileri ile yapılacak işbirliği esaslarının gündeme alınıp alınmadığına bakılır. Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

9 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN a) Ünitelendirilmiş yıllık planın ders kitabı yerine; -Konularla birlikte süre olarak ünitelere ayrılan yüzdelerinin, -Dersin genel amaçları ile konuların hedef ve davranışlarının, -Konuya ilişkin kavram ve terimlerin, dersin öğretim programının esas alınarak yapılması, b-Öğretim yılına ait çalışma takvimine göre öğretim yılı süresince toplam ders saatinin belirlenerek, öğretim programında süre olarak konulara ayrılması öngörülen yüzdeler gözetilerek, konulara/bölümlerle yazılı yoklamalara ayrılacak sürelerin belirlenmesi durumu, c)Konu bazında, dersin öğretim programında yer alan genel ve özel amaçlarla öngörülen kazanımları içermesi, d)Konunun özellik ve gereğine göre yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, e)Dersin özelliğine göre, eğitici-öğretici nitelikte gezi ve gözlem etkinliklerinin planlanması, Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

10 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN e)Okul ve çevrede alanla ilgili kaynak, araç-gereç ve eğitim materyalinin belirlenerek plana aktarılması, f)Atatürkçülükle ilgili konuların belirli gün ve haftalarda işlenmek üzere plana yansıtılması, g)Diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda ne zaman ve nasıl bir işbirliği yapılacağının gösterilmesi, h) Bir önceki öğretim yılında uygulama sırasında ortaya çıkan ve planın “Değerlendirme” bölümüne yansıtılan hususların yeni plan yapımında dikkate alınması, I)Özel eğitim gerektiren öğrencilerin ihtiyaç ve öğrenme hızlarına ilişkin olarak ilgili birimlerle işbirliği yapılması, durumları kontrol edilir. Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

11 ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ders içi etkinlikleri Öğretmenle birlikte dersin işleneceği mekâna gider; öğrencilerin tümünü görebileceği uygun bir yerde durur. Ders süresince öğretmen ve öğrencilerin dikkatini bozacak davranışlardan kaçınır. Öğretmen ve öğrencilere müdahale etmez; ders ortamının doğallığını korur. Gerekirse değerlendirmesine esas olmak üzere kısa notlar alır. Gerek gördüğünde; dersin sonuna doğru öğrencilerin bilgi düzeyini ölçücü sorular sorar ve ders sonunda gecikmeye meydan vermeden öğretmenle birlikte çıkar. Öğretmenin sınıf içi etkinlikleri izlenirken, denetimden sonra da öğretmenin aynı okulda görevine devam edeceği gerçeğinden hareketle görülen olumsuzluklarla ilgili olarak öğretmeni rencide edici konuşma, tutum ve davranışlardan kaçınır. İzlenen konularla ilgili olarak varsa gördüğü bireysel eksiklikleri odasında paylaşır. Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

12 ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DERSLERİN İŞLENİŞİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR 1-İşlenen konunun hedeflerinden öğrencilerin haberdar edilmesi, 2-Hazırlık çalışmaları ve güncel olaylarla konu arasında bağ kurarak öğrencilerin derse güdülenmesi, 3-Yöntem ve tekniklerin işlenecek konunun özelliğine uygun olarak seçilmesi, 4-Konuların gündelik yaşamla ilişkilendirilerek, dersin ve işlenen konunun yaşamın bir parçası olduğundan hareketle öğrencilerin öğrendiklerini davranışa dönüştürmeye yönelik bilgilendirilmesi, 5-Anlatımın sade bir dil ve uygun bir diksiyonla yapılması, 6-Görev yaptığı bölgenin psiko-sosyal yapısını öğrenip konuşma ve örneklerinde bunun göz önünde bulundurulması, 7-Sunuşta yerine göre değişik öğrenme basamaklarını kullanıp, bilgi aktarırken bilgi üretmenin de amaçlanması, 8-Dersin sonunda varılmak istenilen amacın ve öğrenciye kazandırılacak davranışların gerçekleştirilmesi durumu, 9-Öğrencinin çekingenliği ve ifade güçlüğünün önlenmesi, 10-Çalışmalarıyla ilgili olarak öğrencilerin görüşlerine açık olunması, Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

13 ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DERSLERİN İŞLENİŞİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR 11-Anlatım sırasında verdiği örnek ve ifadelerle yanlış anlaşılmalara neden olunmaması, 12Öğrencilerin birbirleri ya da kendisi ile polemiklere(söz dalaşı) girmelerine izin verilmemesi, 13-Öğretim hızının, öğrencilerin bilgi seviyesine göre ayarlanması, 14-Yazı tahtası ile diğer eğitim materyallerinin yerinde ve verimli kullanılması, 15-Öğrencilere isimleri ile hitap edilmesi, 16-Konu ile önceden öğrenilen bilgiler arasında ve diğer derslerle bağ kurdurulması, 17-Alanı ile ilgili kavram, ilke ve genellemelerin bilinmesi, 18-Ders süresinin verimli kullanılması, 19-Eğitim–öğretimde, öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınması, 20-Değerlendirme soruları ile konunun anlaşılıp anlaşılmadığının test edilmesi, 21-Anlaşılmadığı fark edilen bölümlerin tekrarına yer verilmesi, 22-Bir sonraki ders konusu ile ilgili hazırlık çalışmalarının verilmesi, 23-Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk Dili’nin, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine özen gösterilmesi, Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

14 ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ders sonrasında Öğretmenin etkili bir eğitim öğretim için gerekli bilgi ve becerilere ne derece sahip olduğu, Öğretmenin sahip olduğu bu bilgi ve beceriyi ne kadar kullanıyor. Temel Eğitim Bölümü Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem

15 ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER Adres : Büyükdere Mah. Atatürk Bul Eskişehir E-Posta : Telefon : Elektronik Ağ : eskisehir.meb.gov.tr Faks : Facebook : https://www.facebook.com/eskmem


"İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları