Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI. 2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BKK Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayanak: 3056 Sayılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI. 2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BKK Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayanak: 3056 Sayılı."— Sunum transkripti:

1 1 RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI

2 2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BKK Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayanak: 3056 Sayılı Başbakanlık Kanunu R.Gazete : 2/12/2004 No : 25658  Amaç: Resmî yazışma kurallarını belirlemek, Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.  Kapsam: Bütün kamu kurum ve kuruluşları

3 3 Tanımlar  Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge.  Nüsha sayısı: Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.  Belge boyutu: Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.  Yazı tipi ve karakter boyutu: “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutu. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

4 4 RESMİ YAZININ BÖLÜMLERİ

5 5

6 6 1. Başlık T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

7 7 2. Sayı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi X X 2 Satır boşluk Sayı: İdari birim kimlik kodu - Dosya No - Evrak Kayıt No /Genel Evrak No

8 8 3. İdari Birim Kimlik Kodu Sayı:92143444-724.01-459 İdari Birim Kimlik Kodu Dosya No Evrak No

9 9 4. Tarih T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Sayı : 92143444-724.01-459 22/05/2013 Konu: Resmi Yazışma Kuralları Sunumu

10 10 5. Konu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Sayı : İdari birim kimlik kodu - Dosya No - Evrak Kayıt No /Genel Evrak No Konu: Resmi Yazışma Kuralları Sunumu

11 11 6. Gönderilen Makam SAĞLIK BAKANLIĞINA (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ANKARA VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA (Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği) Sayın Prof. Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı

12 12 7. İlgi İlgi: a) 30/09/2004 tarihli ve B.02.0.DİB-482.03-281 sayılı yazı, b) 13/04/2011 tarihli ve B.02.0.İGB-542-263 sayılı yazı, c) Mardin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 01/03/2013 tarihli ve 97039072-600-9804 sayılı yazısı.

13 13 7. İlgi Önceki UygulamaYeni Uygulama İlgi: 05/02/2010 tarihli ve B.02.0.İGB-542-1234 sayılı yazı. İlgi: Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının 05/02/2013 tarihli ve 72131250-542-134 sayılı yazısı. İlgi: 11/07/2012 tarihli ve B.07.0.BMK.0.03-453.01-14567 sayılı yazı. İlgi: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 11/04/2013 tarihli ve 10220172-453.01- 1467 sayılı yazısı. İlgi: 24/12/2009 tarihli ve B.08.4.MEM.0.06.03- 235.02.01-345 sayılı yazı. İlgi: Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24/12/2013 tarihli ve 15974166-235.02.01-345 sayılı yazısı.

14 14 GİZLİLİK DERECESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İki satır aralığı Sayı:......................................... 22/05/2013 Konu:.......................................................... İki- dört satır aralığı............................. BAKANLIĞINA İki satır aralığı İlgi :a)....................................................................................................................................... b)................................................................ İki satır aralığı............................................................................................................................................................................................................................................................. (satır Aralığı yok).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. arz ederim. (İmza) Adı Soyadı Genel Müdür Uygun satır aralığı EKLER: 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) Uygun satır aralığı DAĞITIM: Gereği:Bilgi:................................................................................................................................... Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye ANKARA Tel: +90 (312) 585 21 57 Faks:+90 (312) 585 23 63 Elektronik Ağ: www.saglik.gov.tr/sbsgmwww.saglik.gov.tr/sbsgm

15 15 9. İmza İmza Adı Soyadı Müdür İmza Adı Soyadı Genel Müdür V. İmza Adı Soyadı Bakan a. Müsteşar Yardımcısı

16 16 9. İmza (devam) İmza Adı Soyadı Vali a. Vali Yardımcısı İmza Adı Soyadı Başbakan V. İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Daire Başkanı Genel Müdür İmza İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Müsteşar Yardımcısı Genel Müdür Daire Başkanı

17 17 9. İmza/Onay MÜSTEŞARLIK MAKAMINA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (İmza) Dr. Hakkı ÖZTÜRK Genel Müdür O L U R …/…/2013 (İmza) Prof. Dr. Nihat TOSUN Müsteşar

18 18 9. İmza/Onay (devam) MÜSTEŞARLIK MAKAMINA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (İmza) Dr. Hakkı ÖZTÜRK Genel Müdür Uygun görüşle arz ederim. …/…/ 2013 (İmza) Dr. Ekrem ATBAKAN Müsteşar Yardımcısı O L U R …/…/ 2013 (İmza) Prof. Dr. Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar

19 19 10. Ek EK: Personel İsim Listesi (10 sayfa) -------------------------------------- EKLER: 1- Rapor (... sayfa) 2- Disket (… adet) DAĞITIM: Adalet Bakanlığına İçişleri Bakanlığına (Ek-1 konulmadı) Dışişleri Bakanlığına (Ek konulmadı) Ulaştırma Bakanlığına (Ek-2 konuldu)

20 20 11. Dağıtım DAĞITIM: Gereği:Bilgi: Kamu Hastaneleri KurumunaMüsteşarlık Makamına Halk Sağlığı Kurumuna DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

21 21 12. Paraf …../05/2013 V.H.K.İ :M.ERCAN …../05/2013 Hast.Müd.Yard. :Ü.ARSLAN …../05/2013 İ. ve M. H. Müdürü :N.U. DÖKTÜR

22 22 Koordinasyon Koordinasyon: …/05/2013Başhekim Yard. :G. KURTULUŞ

23 23 13. Adres Adres : Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Tel : 0312 212 66 66 Silahtar Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Faks : 0312 212 66 75 Elektronik posta ankaradhs7@saglik.gov.tr. Ayrıntılı bilgi için irtibat: Metin ERCAN mtnercn@hotmail.com

24 24 Gizli Yazılar  Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.  Gizlilik dereceleri; ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL, HİZMETE ÖZEL şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

25 25 Gizli Yazılar (Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel ) 1 GİZLİLİK DERECESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü İki satır aralığı İVEDİ Sayı:......................................... 10/02/2013 Konu:................................................................................... İki- dört satır aralığı............................. BAKANLIĞINA İki satır aralığı............................................................................................................................................................................. (satır aralığı yok).........................................................................................................................................................................................................................................................................................

26 26 İvedi ve Günlü Yazılar, Tekit Yazısı  Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür.  Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit (üsteleme) yazısı yazılır.

27 27 Sayfa Numarası, Aslına Uygunluk Onayı  Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir.  Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

28 28 RESMİ YAZIŞMA KURALLARINDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLER 1- Yeni düzenleme, elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmaları da kapsayacak. 2- Belgeler, eskiden olduğu gibi A4 boyutundaki kağıda dökülecek. Ancak gerek görülmesi halinde A5 boyutundaki kağıda da çıktı alınabilecek. 3- Üst yazının ekini oluşturan belgelerde kağıdın her iki yüzü de kullanılabilecek. 4- Yazışmalarda yine Times New Roman yazı tipi ve 12 punto kullanılacak. Ama zorunlu hallerde harf büyüklüğü 9′a kadar düşürülebilecek. 5- Yazı alanında metin kısmı dışında, kalın harf kullanılmayacak. 6- Tarihlerde (/) işareti yerine artık nokta kullanılacak. 7- İmza atarken “Yerine” veya “Y.” gibi ibareler kullanılmayacak. “…Adına” veya “… Vekili” ibareleri kullanılacaktır. 8- Paraf, kişinin adı ve soyadının ilk harflerinin el yazısıyla yazılması şeklinde tanımlanıyor. Bu tanım ilk kez yapılmakta. 9- Gerçek kişilerle yazışmalarda artık “rica ederim” ifadesi kullanılmayacak. Resmi yazı, “Saygılarımla”, “İyi dileklerimle” gibi saygı ifade eden ibarelerle bitirilecek.

29 29 Teşekkürler mtnercn@hotmail.com 212 66 66/7104


"1 RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI. 2 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BKK Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayanak: 3056 Sayılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları