Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 5: Looping. İken (While) Döngüsünün Kullanma Döngü – İfadeler bloğunun tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapıdır. Döngü gövdesi – İfadeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 5: Looping. İken (While) Döngüsünün Kullanma Döngü – İfadeler bloğunun tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapıdır. Döngü gövdesi – İfadeler."— Sunum transkripti:

1 Chapter 5: Looping

2 İken (While) Döngüsünün Kullanma Döngü – İfadeler bloğunun tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapıdır. Döngü gövdesi – İfadeler bloğu içindeki döngü yapısı C# türündeki döngüler: – while döngüsü – for döngüsü – do döngüsü (veya do...while döngüsü) 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 İken (While) Döngüsünün Kullanma 3Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-1 : Döngü yapısının akış şeması

4 İken (While) Döngüsünün Kullanma while döngüsü – Bir ifade gövdesinin istenilen koşulu doğru ( true) olana kadar sürekli yönetilmesidir. Sonsuz Döngü – Sonu olmayan döngüdür. while döngüsü doğru sonlanması – Döngü kontrol değerinin tanıtılması – while ifadesinde kontrol değerinin test edilmesi – Kod bloğu içinde kontrol değişkeninin değerini değiştirme 4Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

5 İken (While) Döngüsünün Kullanma 5Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-2 : Akış şeması mantığına göre while döngüsünün gövdesi dört kez yürütülür

6 İken (While) Döngüsünün Kullanma 6Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-3 : while döngüsünün gövdesinin dört kez yürütülmesini içeren bir program

7 İken (While) Döngüsünün Kullanma 7Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-5 :FourHellos programında döngüde çift ayracın atlanması durumunda oluşan mantık hatası

8 8 Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition İken (While) Döngüsünün Kullanma Şekil 5-6 :FourHellos programında döngüde yanlışık ile istenmeyen noktalı virgül ekleme durumunda oluşan mantık hatası

9 İken (While) Döngüsünün Kullanma Boş Gövde – İçinde ifade bulunmayan gövdedir. Denetim değişkeni tarafından değiştirilmesi : – Artan, veya ona eklenen – Azalan, veya ondan çıkarılan Kesin Döngü veya Sayılır Döngü – Yineleme sayısının önceden belirlenmiş olduğu bir döngü Belirsiz Döngü – Döngü kontrol değişkeni değerinin aritmetik olarak değiştirilmeyip, kullanıcı tarafından girilerek değiştirilmesidir. 9Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

10 İken (While) Döngüsünün Kullanma 10Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-7 : LoopingBankBal programı

11 İçin (for) Döngüsünün Kullanma for Döngüsü – Kesin döngüler oluşturmak için bir kestirme yoludur Döngünün bölümleri – Değişken tanıtma kontrolü – Değişken testi kontrolü – Değişken güncelleme kontrolü 11Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

12 İçin (for) Döngüsünün Kullanma 12Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-10 : While ve for döngülerinde 1 den 10 a kadar tam sayıları görüntüleme

13 do Döngüsü Kullanma do Döngüsü – Bir yineleme ortaya çıktıktan sonra döngünün “alt” kısımlarını kontrol etme – Bazı görevleri bir defa uygun şekilde kullanmak istediğinde 13Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

14 do Döngüsü Kullanma 14Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-12 : Banka denge programının bir parçasında while döngüsü kullanma

15 15Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition do Döngüsü Kullanma Şekil 5-13 : Bir do döngüsünün akış şeması

16 16Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-14 : Banka denge programının bir parçasında do döngüsü kullanma

17 İç İçe Döngüleri Kullanma Döngüler iç içe geçtiğinde, her çifti iç döngü ve dış döngü içerir – İç döngü tamamen dış döngü içinde bulunmalıdır – Döngüler üst üste gelemez. 17Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

18 İç İçe Döngüleri Kullanma 18Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-15 : İç içe döngüler

19 19Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-16 : LoopingBankBal2 programı

20 20 Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-17 : LoopingBankBal2 programının çıktısı

21 Toplamları Biriktirme Toplamları birikmiş – Bir döngü içinde bireysel kayıtlar tarafından bir araya toplanmış ve nihai bir toplama eklenmiştir. 21Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

22 Toplamları Biriktirme 22Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-18 : Kullanıcı tarafından girilen bütün satın almaları toplayan uygulama

23 Toplamları Biriktirme 23Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 5-19 : TotalPurchase programının yürütülmesi

24 Döngü Performansını Artırma Döngünün gereksiz işlemleri veya ifadeleri içermediğinden emin olun – Örneğin: Döngü x’ in “ a” ve “ b” olan iki sayının toplamından az olması koşuluyla yürütülsün. İlk Çözüm while(x < a + b) // loop body Daha iyi bir çözüm int sum = a + b; while(x < sum) // loop body 24Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

25 Sıfırla Karşılaştırılması – Karşılaştırmayı “0” a karşı yapmak başka bir değerle karşılaştırmaktan daha hızlıdır. 25Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Döngü Performansını Artırma

26 26Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Döngü Performansını Artırma Şekil 5-20 : TimeZeroComparison programı

27 27Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Döngü Performansını Artırma Şekil 5-21 : TimeZeroComparison programının yürütülmesi

28 Son ek arttırmak yerine önek değeri arttırılarak kullanma – for döngülerindeki ortak bir işlem gibi 28Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Döngü Performansını Artırma

29 29Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Döngü Performansını Artırma Şekil 5-22 : PrefixPostfixComparison programı

30 30Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Döngü Performansını Artırma Şekil 5-23 : PrefixPostfixComparison programının yürütülmesi

31 GUI Programlar İçindeki Döngü Sorunları Bir GUI uygulamasında bir yöntem içindeki bir döngünün kullanımı bir konsol uygulamasında da farksızdır. Olay odaklı programlar bazen daha az kodlu döngüler gerektirir – Bazı olaylar, program çalışırken programcının kodlamasının yerine kullanıcının eylemlerine göre belirlenir. 31Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

32 32Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition GUI Programlar İçindeki Döngü Sorunları Şekil 5-24 :Greetings Formunun başlaması ve daha sonra kullanıcının numara girmesi ve butona tıklaması

33 33Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition GUI Programlar İçindeki Döngü Sorunları Şekil 5-25 : ManyHellosGUI uygulamasının greetingsButton_click() metodu

34 34Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition GUI Programlar İçindeki Döngü Sorunları Şekil 5-26 : BankBalance Formunun başlaması ve daha sonra kullanıcının üç kere Yes ‘ e tıklaması

35 35Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition GUI Programlar İçindeki Döngü Sorunları Şekil 5-27 : LoopingBankBakGUI programının kodu


"Chapter 5: Looping. İken (While) Döngüsünün Kullanma Döngü – İfadeler bloğunun tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapıdır. Döngü gövdesi – İfadeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları