Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pankreas Patolojisi. Pankreas Pankreas 1. Ekzokrin 1. Ekzokrin 2. Endokrin 2. Endokrin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pankreas Patolojisi. Pankreas Pankreas 1. Ekzokrin 1. Ekzokrin 2. Endokrin 2. Endokrin."— Sunum transkripti:

1 Pankreas Patolojisi

2 Pankreas Pankreas 1. Ekzokrin 1. Ekzokrin 2. Endokrin 2. Endokrin

3 Üst abdomende,posterior lokalizasyon Üst abdomende,posterior lokalizasyon 15cm uzunluk,60-140 gr ağırlık 15cm uzunluk,60-140 gr ağırlık Baş, gövde,kuyruk Baş, gövde,kuyruk Duedonuma bitişiktir. Duedonuma bitişiktir. 2/3 kişide pankreas kanalı direkt duedonuma açılmaz. 2/3 kişide pankreas kanalı direkt duedonuma açılmaz. Ampulla wateri proksimalinde safra kanalına açılır. Ampulla wateri proksimalinde safra kanalına açılır. Çoğunda pankratik ve biliyer drenaj için ortak kanal Çoğunda pankratik ve biliyer drenaj için ortak kanal

4 Ekzokrin ve endokrin glandları var Ekzokrin ve endokrin glandları var Ekzokrin %85 Ekzokrin %85 Küçük asinilerden oluşur. Küçük asinilerden oluşur. Zimojen granüller içerir. Zimojen granüller içerir. Asinus anastamoz yaparak duktal sistemi m.g. Asinus anastamoz yaparak duktal sistemi m.g. 2-2.5lt bikarbonattan zengin sindirim enzimi proenzim içeren sıvı salgılar. 2-2.5lt bikarbonattan zengin sindirim enzimi proenzim içeren sıvı salgılar.

5 Humoral faktörleri sekresyonu kontrol eder Humoral faktörleri sekresyonu kontrol eder Sekretin ve kolesistokinin. Sekretin ve kolesistokinin. Sekretin; Duktus hücrelerinin su ve bikarbonat sekresyonunu uyarır. Sekretin; Duktus hücrelerinin su ve bikarbonat sekresyonunu uyarır. Kolesistokinin; sindirim enz salınmasını kontrol eder. Kolesistokinin; sindirim enz salınmasını kontrol eder.

6 Sindirim Enzimleri Sindirim Enzimleri Tripsin Tripsin Kimotripsin Kimotripsin Aminopeptidaz Aminopeptidaz Elastaz Elastaz Amilaz Amilaz Lipaz vb. Lipaz vb.

7 Konjenital Anomalileri 1. Agenezi 1. Agenezi 2. Anüler Pankreas 2. Anüler Pankreas Pankreas başı duedonumu sarar. Pankreas başı duedonumu sarar. 3. Ektopik Pankreas 3. Ektopik Pankreas

8 İnflamasyonları Asiner hücre zedelenmesi ile ilişkili pankreas iltihabı Asiner hücre zedelenmesi ile ilişkili pankreas iltihabı 1.Akut 1.Akut 2. Kronik İltihap 2. Kronik İltihap

9 Akut Pankreatit Akut Pankreatit Hafif Hafif Kendini sınırlayabilen Kendini sınırlayabilen Ağır tablo oluşturabilen(Hemorajik ) Ağır tablo oluşturabilen(Hemorajik ) Kronik Pankreatit Kronik Pankreatit Sürekli veya relapslı Sürekli veya relapslı İrreversibl morfolojik hasar İrreversibl morfolojik hasar Kalıcı fonksiyon bozukluğu Kalıcı fonksiyon bozukluğu

10 Akut Pankreatit Batı toplumunda daha sık Batı toplumunda daha sık Akut, abdominal ağrı Akut, abdominal ağrı Pankreasın inflamasyonu ve nekrozu Pankreasın inflamasyonu ve nekrozu Nedenleri; Nedenleri; %80 biliyer sistem hastalığı %80 biliyer sistem hastalığı Alkolizm Alkolizm %35-40 safra kesesi taşı var. %35-40 safra kesesi taşı var.

11 Daha nadir nedenleri Daha nadir nedenleri Kabakulak,Myc pnöm Kabakulak,Myc pnöm Vasküler tromboz Vasküler tromboz Amilazı arttıran ilaçlar Amilazı arttıran ilaçlar Hiperlipoproteinemi Hiperlipoproteinemi Askaris vb org’nın tıkanma yapması Askaris vb org’nın tıkanma yapması

12 Morfoloji Morfoloji Aktive olan pankreas enzimlerine bağlı Aktive olan pankreas enzimlerine bağlı 1. Mikrovasküler sızıntı ödeme no. 1. Mikrovasküler sızıntı ödeme no. 2.Lipolitik enzimle olan yağ nekrozu 2.Lipolitik enzimle olan yağ nekrozu 3.Akut inflamatuar reaksiyon 3.Akut inflamatuar reaksiyon 4.Pankraetik yapının proteolitik destrüksüyonu 4.Pankraetik yapının proteolitik destrüksüyonu 5. Damar destrüksüyonu ile hemoraji 5. Damar destrüksüyonu ile hemoraji

13 Yağ nekrozu yağ hücrelerinin enzimatik destrüksüyonu ile olur. Yağ nekrozu yağ hücrelerinin enzimatik destrüksüyonu ile olur. Salınan yağ asitleri kalsiyum ile birleşerek çözünmeyen tuz oluşturup presipite olurlar. Salınan yağ asitleri kalsiyum ile birleşerek çözünmeyen tuz oluşturup presipite olurlar. Ağır formlarda nekrotizan pankreatit olur. Ağır formlarda nekrotizan pankreatit olur.

14 Makroskopi Makroskopi Mavi siyah hemoraji alanları arasına dağılan sarı beyaz tebeşir görünümünde yağ nekrozu alanları Mavi siyah hemoraji alanları arasına dağılan sarı beyaz tebeşir görünümünde yağ nekrozu alanları

15 Patogenez Patogenez 1. Temel patoloji; 1. Temel patoloji; Asiner hücrelerden salınan proteolitik enzimlerin proteoliz,lipoliz ve kanama oluşturmasıdır. Asiner hücrelerden salınan proteolitik enzimlerin proteoliz,lipoliz ve kanama oluşturmasıdır. Pankreas enzimleri nasıl aktive oluyor? Pankreas enzimleri nasıl aktive oluyor?

16 1. Duktus obstrüksüyonu 1. Duktus obstrüksüyonu Alkol alımı Alkol alımı Proteinden zengin sekresyon artışı,protein plakları şeklinde çöküntülere ve kalsifikasyona no. Proteinden zengin sekresyon artışı,protein plakları şeklinde çöküntülere ve kalsifikasyona no. Protein tıkaçları duktus obstrüksüyonuna no Protein tıkaçları duktus obstrüksüyonuna no 2. Asiner hücre zararı 2. Asiner hücre zararı Alkol,virus,ilaçlar,iskemi nedeni ile olur. Alkol,virus,ilaçlar,iskemi nedeni ile olur. 3. Pankreas enzimlerinin intraselüler transportunda bozulma 3. Pankreas enzimlerinin intraselüler transportunda bozulma

17

18

19 Klinik Klinik Karın ağrısı Karın ağrısı Akut pankreatit acil tedavi gerektirir. Akut pankreatit acil tedavi gerektirir. Toksik enzimleri dolaşıma çıkmasına bağlı, Toksik enzimleri dolaşıma çıkmasına bağlı, Lökositoz Lökositoz DIC,ARDS,vasküler kollaps vb. DIC,ARDS,vasküler kollaps vb. İlk 24 saat serum amilazı İlk 24 saat serum amilazı 72-96 saat sonra lipaz yükselir. 72-96 saat sonra lipaz yükselir.

20 Kronik Pankreatit Tekrarlayan asemptomatik veya hafif semptomlu akut pankreatit ataklarıyla destrüksüyona uğrayan pankreas dokusunda gelişir. Tekrarlayan asemptomatik veya hafif semptomlu akut pankreatit ataklarıyla destrüksüyona uğrayan pankreas dokusunda gelişir. En sık orta yaşta,alkolik erkeklerde gör. En sık orta yaşta,alkolik erkeklerde gör. Hiperkalsemi, hiperlipidemi predispozan faktörlerdir. Hiperkalsemi, hiperlipidemi predispozan faktörlerdir.

21 Patogenez Patogenez 1. Duktus obstrüksüyonu 1. Duktus obstrüksüyonu 2. Oksidatif stres 2. Oksidatif stres 3.Protein kalori malnütrüsyonu 3.Protein kalori malnütrüsyonu 4.İnterstisiyel yağ nekrozu ve hemoraji 4.İnterstisiyel yağ nekrozu ve hemoraji (Nekroz-fibrozis hipotezi) (Nekroz-fibrozis hipotezi)

22 Morfoloji Morfoloji 1.İrregüler fibrozis 1.İrregüler fibrozis 2.Asinusların sayı ve boyutunda azalma 2.Asinusların sayı ve boyutunda azalma 3.Pankreas duktuslarında tıkanma 3.Pankreas duktuslarında tıkanma

23 Klinik Klinik Persistan karın ağrısı Persistan karın ağrısı Stteatore Stteatore Hipoalbüminemi Hipoalbüminemi Psödokistler Psödokistler Kalsifikasyon Kalsifikasyon Splenik ven trombozu Splenik ven trombozu

24 Psödokistler Psödokistler Pankreas iltihaplarını takiben gelişen pankreas sekresyon larının lokalize toplantısıdır. Pankreas iltihaplarını takiben gelişen pankreas sekresyon larının lokalize toplantısıdır. Döşeyici epiteli yok. Döşeyici epiteli yok.

25 TÜMÖRLER 1.Kistik Tümörler 1.Kistik Tümörler %5’den az %5’den az Gövde veya kuyrukta olur. Gövde veya kuyrukta olur. Kistik yapı müsinöz sekresyonla doludur. Kistik yapı müsinöz sekresyonla doludur. Müsinöz veya seröz kistik tm de denir. Müsinöz veya seröz kistik tm de denir. Benign malign ayırılmalı. Benign malign ayırılmalı. Psödökist de görülebilir. Psödökist de görülebilir.

26 II. Pankreas kanserleri II. Pankreas kanserleri 1.Duktal AdenoCa 1.Duktal AdenoCa USA’da en sık ölüme no 5. tm USA’da en sık ölüme no 5. tm Patogenez? Patogenez? Sigara Sigara Kronik alkolizm Kronik alkolizm Yağdan zengin yüksek enerjili diyet Yağdan zengin yüksek enerjili diyet Ailesel yığılım bildiriliyor. Ailesel yığılım bildiriliyor.

27 % 90’dan fazlasında Kras mutasyonu % 90’dan fazlasında Kras mutasyonu %60’da p53 mutasyonu bildiriliyor %60’da p53 mutasyonu bildiriliyor Morfoloji, Morfoloji, %60 başta lokalize %60 başta lokalize %15 gövde %5 kuyruk %15 gövde %5 kuyruk Hemen hepsi duktal epitel kaynaklı Adenoca. Hemen hepsi duktal epitel kaynaklı Adenoca. Yoğun fibroz stroma vardır.(Demoplazi) Yoğun fibroz stroma vardır.(Demoplazi)

28 Başta lokalize ise ampulla etkilenir.safra akımı etkilenir. Başta lokalize ise ampulla etkilenir.safra akımı etkilenir. Gövde ve kuyruktakiler sessiz kalır. Gövde ve kuyruktakiler sessiz kalır. Mikroskopi; Mikroskopi; Adenokarsinomdur. Adenokarsinomdur. Yoğun stromal fibrozis olur. Yoğun stromal fibrozis olur.

29

30

31 Klinik Klinik Ağrı özellikle kuşak tarzında Ağrı özellikle kuşak tarzında Sarılık Sarılık Tromboflebit Tromboflebit CEA C19-9 artar. CEA C19-9 artar. Ayırıcı Tanı: Kronik Pankreatit Ayırıcı Tanı: Kronik Pankreatit

32 Pankreas Duktal Ca’nın nadir varyantları; Pankreas Duktal Ca’nın nadir varyantları; Adenoskuamöz Ca Adenoskuamöz Ca Müsinöz Ca Müsinöz Ca Papiller Ca Papiller Ca

33 2. Asinik hücreli Ca 2. Asinik hücreli Ca Sadece asiner hücrelerden olmalı. Sadece asiner hücrelerden olmalı. En çok başta lokalize En çok başta lokalize İyi sınırlı,kısmen kapsüllü. İyi sınırlı,kısmen kapsüllü. Asiner yapıyı ortaya koymak için zimojen granüllerini PAS tekniği ile göstermek gerek. Asiner yapıyı ortaya koymak için zimojen granüllerini PAS tekniği ile göstermek gerek.

34 3. Anaplastik Ca 3. Anaplastik Ca Ekzokrin veya endokrin kökeni belli değil. Ekzokrin veya endokrin kökeni belli değil. Her yerde ob. Her yerde ob. 4. Small cell Ca 4. Small cell Ca


"Pankreas Patolojisi. Pankreas Pankreas 1. Ekzokrin 1. Ekzokrin 2. Endokrin 2. Endokrin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları