Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etüt Beslenme İlköğretim Okulu Tanıtım Toplantı’sı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etüt Beslenme İlköğretim Okulu Tanıtım Toplantı’sı"— Sunum transkripti:

1 Etüt Beslenme İlköğretim Okulu Tanıtım Toplantı’sı
Hoş Geldiniz Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi /

2 Etüt Beslenme İlköğretim Okulu statüsünde olmak ne demektir?
Milli Eğitim Bakanlığımızın Tarih ve 8983 Sayılı Etüt ve Beslenme İlköğretim Okulları Yönergesi doğrultusunda resmi ve özel statüde kurulmuş bulunan okullardır. Kuruluş asıl amacı: Anne ve babası çalışan öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilmektir. Anne ve babanın mesaide olduğu saatlerde öğrenci okulda bulunmakta, okul programının yanında zorunlu etüt derslerine de devam etmektedir. Öğrenci dört saat sabahtan ve iki saatte öğleden sonra olmak üzere toplam altı ders saati okul öğrenimini gördükten sonra 3 (üç) saatte zorunlu etüde kalmaktadır. Etütte anne ve babasının gözü arkada kalmadan güvenilir ve onun için hazırlanmış eğitim ortamında uzman öğretmenler nezaretinde derslerine çalışmakta ve bir sonraki günün hazırlığını eve götürmeden okulda tamamlayabilmektedir.

3 Nasıl Uygulanır? Kırşehir İlinde bulunan normal(tekli) öğretim yapan veya ikili öğretim yapıp boş mekanı bulunan ilköğretim okullarında öğrencilerin sınıf/branş öğretmenleri nezaretinde, gün içerisinde yapılan dersleri değerlendirme, bir sonraki günün derslerini hazırlama, verimli ders çalışmalarını sağlama, verimli ders çalışma becerisini kazandırma, bilgilerini artırma ve kazanımlarını pekiştirmek amacıyla uygulanır.

4 Etüt Beslenme İlköğretim Okulu’nda öğrenci yemek ihtiyacını nasıl karşılayabilmektedir?
Etüt Beslenme İlköğretim Okulu’nda öğrenciye yönetmelik kapsamında uzman gıda mühendisleri nezaretinde en üst hijyen kurallarında kalori hesabı yapılmış gelişimlerine uygun öğle yemeklerinin verildiği okullardır. Ayrıca etüt saatinde “ikindi kahvaltısı” adı altında çörek, kurabiye ve meyve suyu benzeri ara bir öğünde tüm etüt beslenme kapsamındaki öğrencilere verilmektedir

5 Etüt Beslenme İlköğretim Okulları ücretli midir?
Öncelikle Etüt Beslenme İlköğretim Okulları özel bir statüde de olsa devlet okullarıdır. Eğitim-öğretim ücretsizdir. Fakat etüt ve yemek ücretlidir. Veliden 10 eşit taksitte bu ücretler tahsil edilmektedir. Etüt ve beslenme ücreti her yıl “İl Ücret Tespit Komisyonu” tarafından il valisinin onayının ardından ilan edilir

6 Etüt Beslenme ücreti velilerden nasıl tahsil edilmektedir?
Okul idaresi ve öğrenci velisi arasında bir taahhütname imzalanır. Veli isterse tüm bir yıllık ücreti peşin olarak ödeyebilir. Taksit yapılmasını isteyen veliler 10 taksiti aşmamak kaydıyla okulun belirlediği banka sistemiyle öder. Ayrıca servis ücreti öğrencinin evinin yakınlık uzaklık durumuna göre servis şirketiyle velinin yapacağı ikili görüşmeyle belirlenir. Servis öğrencinin gereksinimine göre isteğe bağlıdır.

7 Etüt Beslenme ücreti ödemeden sadece normal eğitime devam etmesi için öğrenci kayıt ettirebilir miyiz? Bu mümkün değildir. Etüt beslenme okullarında etüt beslenme zorunludur. Aksinin talep edilmesi bu okulların kuruluş prensibine aykırıdır. Bu okullar çalışan anne babalara hizmet vermek için kurulmuştur.

8 Etüt Beslenme İlköğretim okullarının her günkü başlama ve bitiş saatleri nedir?
Okulumuz sabah 08.45´te ön bahçede yapılacak sabah töreniyle eğitim-öğretime başlayacaktır. (Kötü hava şartlarında tören sınıflarda yapılır ve birinci ders saat 09.00´da başlar.) En son öğrenci çıkış saati, son etüt bitim saati olan olacaktır.. Okul servisi evinizin okula yakınlık uzaklık durumuna bağlı olarak değişen sürelerde öğrenciyi eve teslim eder.  

9 Etüt Beslenme İlköğretim okuluna öğrencimi kayıt ettirmek istiyorum
Etüt Beslenme İlköğretim okuluna öğrencimi kayıt ettirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Haziran Ayı itibariyle gerek Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden gerekse de etüt beslenme okulları kurumsal internet sitelerinden ana sınıfları ve 1. sınıf kayıtları duyuruları yapılarak önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için etüt beslenme okullarına kayıt yapılacak öğrenci kontenjanları ilan edilir. Ve ön kayıta başvurabilmek için şu belge ve bilgilerin hazırlanması istenir.

10 1.Aday öğrencinin velisi veya yasal vasisi ön kayıt sırasında mutlaka bulunacaktır. 2.Aday öğrencinin nüfus cüzdanının fotokopisi, İkametgah belgesi. 3.Aday öğrencinin anne ve babasının her ikisinin de çalıştıklarını gösterir aşağıda belirtilen belgeler: (Eğer velilerinden birisi yaşamıyor ise hayatta olanın, ayrılmış iseler mahkeme velayet kararı ve velayeti olanın belgeleri) a) Resmi Kurumlarda Çalışanlar İçin: Maaş bordrosunun onaylı örneği ve kurum amirinden alınmış onaylı görev yazısı. b) Özel Kurumlarda Çalışanlar İçin: Yetkililerce düzenlenmiş görev yazısı ve son aya ait SGK Prim Bildirgesi ve maaş bordrosu c) İşyeri Sahipleri İçin: Ticaret sicil gazetesinin aslı ya da onaylı örneği, vergi levhasının aslı ya da noter onaylı örneği ve oda faaliyet belgesi 4.Kırşehir Valiliği İl Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek ön kayıt başvuru ücreti banka dekontu 5. Birden fazla Etüt Beslenme İlköğretim Okulluna ön kayıt yaptıran öğrencinin kaydı geçersiz sayılır. 6. İkiz, üçüz vb. kardeşlere kurada bir numara verilir ve  kurada çıkması durumunda diğer kardeşler de kuradan çıkmış sayılırlar. 7. Mevcut etüt beslenme ana sınıfı öğrencileri kuraya katılmadan direkt olarak 1. Sınıftan devam edebilirler

11 Ön kaydı yaptırdıktan sonra ne olacak?
Ön kayıt belgelerini eksiksiz teslim edenler, ilan edilen günde noter huzurunda yapılacak çekilişte hazır bulunurlar. Okul yönetimi, milli eğitim müdürlüğünden yetkililer, noter ve öğrenci velileri kurada hazır bulunurlar. Kurada kazanan öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Belirtilen tarihler arasında kesin kayda gelen öğrenciler valiliklerce belirlenmiş etüt beslenme ücretini yatırmak üzere taahhüt imzalayıp, banka sözleşmesi yaparak kayıt edilirler. Belirtilen tarihte kayda gelmeyen öğrencinin kayıt hakkı yanmış olur

12 Etüt beslenme ilköğretim okullarında her sene kayıt yenileme mecburiyeti var mıdır?
Evet vardır. Her yıl veli o yıl için valiliklerce belirlenmiş etüt beslenme ücreti anlaşması yaparak öğrencisinin kaydını yeniler

13 Etüt beslenme ilköğretim okullarında öğretmen çocuklarına etüt beslenme ücretinde indirim uygulanır mı? Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet memuru statüsündeki öğretmen çocuklarına ilgili yönetmelik gereği %20 indirim uygulanır. Fakat öğretmen çocuklarının kurada her hangi bir önceliği yoktur. Sadece okulun kadrolu öğretmeninin %5 kendi çocuğu için kayıt hakkı bulunmaktadır

14 Etüt beslenme ilköğretim okuluna öğrenci kayıt ettirebilmek için okula yakın ikamet zorunluluğu var mıdır? Etüt beslenme ilköğretim okullarına kayıtta ikamet zorunluluğu yoktur. Anne ve babanın her ikisinin de çalışıyor olma zorunluluğu vardır

15 Ablası veya abisi şu anda etüt beslenme ilköğretim okulunda okula devam eden öğrencimi kuraya katılmadan direkt olarak kayıt ettirebilir miyim? Bu mümkün değildir. Yeni kayıt olan her öğrenci kuraya katılmak zorundadır

16 Etüt Beslenme taksitini ödeyemezsem ne olur?
Öncelikle bir eğitim-öğretim kurumu olan okulumuz ticarethane mantığıyla değerlendirilemez. Etüt beslenme ücreti öğrencinizin masraflarıyla ilgili olarak yönetmelik doğrultusunda talep edilmektedir. Yemek hizmeti veren firma ve etüt ücretleri veli tarafından karşılanmış olmaktadır. Etüt beslenme taksitinin ödenmemiş olması okulla ilgili bir durum değildir. Veli her yıl kayıt yenileme sırasında yaptığı banka sözleşmesiyle ve gösterdiği müşterek müteselsil kefil ile bankaya karşı sorumludur ve ödeme yapılmadığı takdirde ücret karşılığı verilen hizmetler kesilir.

17 Bir öğrenci adayının anne veya babasından biri çalışmasa fakat kendini çalışıyor gösterip kuraya başvurabilir mi? Bu mümkün değildir. Kendini çalışıyor gösterebilmesi için sahte evrak ibraz etmesi gerekir. Sahte evrak ibrazı suçtur. Adli makamlara suç duyurusunda bulunulur. Aday öğrencinin anne ve babasının sosyal güvenlik numaraları ilgili evraklarda yer alacağından SGK kayıtları üzerinden kolayca tahkikatı yapılmaktadır.

18 Ana sınıfı ve 1. Sınıfa başka bir okulda devam eden öğrencimi etüt beslenme ilköğretim okuluna nakil ettirebilir miyim? Etüt beslenme ilköğretim okulları ana sınıfı ve birinci sınıflarına yönetmelik gereği nakil kabul edemezler. Diğer sınıflarla ilgili de açılan kontenjan durumu göz önüne alınarak değerlendirme yapılır. Mevcut öğrencinin başka bir okula nakil gitmesiyle açılabilecek kontenjan doğal olarak son derece kısıtlıdır

19 Nakil yaptırabilmek için mevcut kontenjanlar ne zaman belli olur?
Her eğitim-öğretim yılının Ağustos Ayı sonunda,sınıflar bazında boş kontenjanlar belli olacaktır. 1 Eylül´den itibaren boş kontenjanlara nakil için başvurulabilir. Nakil başvuruları 15 Eylül tarihi itibariyle sonuçlandırılır ve kapatılır.Burada şu bilgiyi hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Etüt beslenme ilköğretim okullarına:Ana sınıfı ve 1. Sınıflara nakille dönem içinde öğrenci alınması yasal olarak mümkün değildir. Etüt beslenme yönergesi gereği giden öğrencinin yerine uygun şartları taşıyan öğrencinin nakli yapılabilir.Sınıf mevcutlarında artış yapılması mümkün değildir.(Not: Her yıl nakil yapılacak kontenjan miktarı, okul mevcudu değerlendirildiğinde %1 - %1,5 civarında gerçekleşmektedir.)

20 Emekliyim kuraya başvurabilir miyim?
Emekli çalışan statüsünde değildir. Yönetmeliğin bu mevzudaki maddeleri son derece açıktır. Etüt beslenme okullarına anne ve babası çalışan öğrenci adayları için kuraya başvuruda bulunulabilir.

21 Ben çalışıyorum fakat SSK primlerim ödenmiyor
Ben çalışıyorum fakat SSK primlerim ödenmiyor. Kuraya başvurabilir miyim? Yasal mevzuatın bu konudaki hükümleri de çok açıktır. SSK primleri ödenmeden bir vatandaşın çalıştırılması cezayı gerektiren bir suçtur. Kayıt dışı çalıştığınızdan Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında gözükemezsiniz. Dolayısıyla çalışmıyor kabul edilir.

22 Eşi vefat etmiş veya eşinden boşanmış olan velilerin durumları ile ilgili işlemler nedir?
Bilindiği üzere etüt beslenme okullara annesi ve babası çalışan öğrenciler müracaat edebilmektedir. Fakat ebeveynlerinden biri vefat etmiş veya boşanmışlar ise durumlarını beyan eden belge ile müracaat etmek zorundadırlar. Şöyle ki: Eşi vefat etmiş çalışan bir veli vukuatlı nüfus kayıt örneğiyle eşinin durumunu kanıtlayıp kuraya katılabilir. Eşinden boşanmış, çalışan bir veli ise çocuğun velayetinin mahkeme tarafından kendisine verildiğine dair belge ile kuraya başvurabilir. Tek ebeveynli ailelerde veli etüt beslenme yönetmeliği gereği çalışan olmak zorundadır. Ve diğer eşin durumunu kanıtlayarak, sadece kendi üzerinden kura başvurusunda bulunabilmektedir

23 Yukarıda verilen bilgilerin daha sonraki eğitim-öğretim yılı kayıtlarında değişme ihtimali var mıdır? Tüm bilgilerin her yıl hemen hemen aynı kalacağını söylememiz mümkündür. Fakat kayıt takvimi günleriyle etüt beslenme ücretinin enflasyon oranları dahilinde her yıl belirlenmesi yetkisini valilik makamı elinde bulundurmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız´da Etüt Beslenme Yönergesi´nde gerek gördüğü durumlarda değişiklik yapabilir. Yapılacak tüm değişiklik ve duyuruları, gerek bakanlığımız veya valiliğimiz gerekse de İl M.E.M resmi internet sitelerinde takip edebilirsiniz.

24 Etüt Gelirleri Nasıl Paylaşılır?
Etüt merkezinin giderleri etüt gelirlerinden karşılanır. Yapılan tüm harcamalar Etüt Merkezi Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Personel giderleri; etütlerde görev alan Etüt Merkezi Yönetim Kurulunun Okul aile Birliği Başkanı dışındaki üyelerine, öğretmenlere ve destek hizmetlerini yürüten personele ödenen ücretlerden oluşan giderlerdir. ) Etüt gelirlerinin % 91'i Etüt Merkez Yönetim kurulunun Okul Aile Birliği temsilcisi Dışında kalan üyelerine, etütte görev alan öğretmenlere ve etüt merkezinin bakım, temizlik ve evrak işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir. Etüt giderleri için, etüt gelirlerinin % 6'sından oluşan bir pay ayrılır. Etüt gelirlerinin %3'lük kısmı ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulacak etüt fonu için ayrılır.

25 Teşekkür Ederiz. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge Birimi /


"Etüt Beslenme İlköğretim Okulu Tanıtım Toplantı’sı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları