Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ."— Sunum transkripti:

1 OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ

2 Bültenimizde Neler Var?
0CAK-ŞUBAT AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ 0CAK-ŞUBAT AYI KAVRAMLARIMIZ OCAK-ŞUBAT AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI GEZİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ OCAK-ŞUBAT AYI DOĞUM GÜNLERİ OCAK-ŞUBAT AYI PARTİSİ OCAK-ŞUBAT AYI MİNİ PROGRAMI OCAK-ŞUBAT AYI AİLE KATILIMI

3 Ocak-Şubat Ayı Amaç ve Kazanımlarımız
PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 2.Değişik yönlere yuvarlanır. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. 7.Belli bir yüksekliğe çıkar. 14.Atılan nesneleri yakalar. 15. Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri 1. Küçük nesneleri toplar. 4.Nesneleri takar. 5.Nesneleri çıkarır. 6.Nesneleri ipe vb. dizer. 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme 4. Malzemelere elleriyle şekil verir. 5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1.Farklı zeminler üzerinde yürür. 2.Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür. 3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur. 5. Tek çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider. SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 1. Kendini tanıyabilme Kazanımlar 1.Fiziksel özelliklerini söyler. 2.Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler. Amaç 2. Duygularını fark edebilme 1.Duygularını söyler. 2. Duygularının nedenlerini açıklar. 3. Duygularının sonuçlarını açıklar. 4.Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 8. Gerektiğinde liderliği üstlenir. 9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar. 10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. 11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir. Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme 1. Hata yapabileceğini kabul eder. 2.Kendi hatalarını söyler. 3. Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar. 4. Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder. 5. Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder

4 Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme
Kazanımlar 1. Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder. 2. Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar. Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme 1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler. 2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler. Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme 1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler. 2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar DiL ALANI Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme 1.Nefesini doğru kullanır. 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. 4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme Kazanım 8. Üstlendiği role uygun konuşur Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme 1.Dinlediklerini başkalarına anlatır. 2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar. 3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4.Dinlediklerini özetler. Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme Kazanımlar 1.Görsel materyalleri inceler. 2.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. BİLİŞSEL ALAN Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerine göre gözlemleyebilme 1.Olay ya da varlıların özelliklerini söyler 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 2. Varlıkların rengini söyler. 3. Varlıkların yerini söyler. 5. Varlıkların sayısını söyler. 7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler. Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme 1. Varlıkları birebir eşleştirir. 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir. 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir. 4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1.Varlıkları renklerine göre gruplar. 2.Varlıkları şekillerine göre gruplar. 3.Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar. Amaç 7. Nesne ,durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme 1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar. .Amaç 8. Nesneleri ölçebilme Kazanım 1. Ölçme sonucunu tahmin eder.

5 Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar 1.10 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. 5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme 1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler. 2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. 3.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller çizer. Amaç 11: Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme 1: Gösterilen sembolün anlamını söyler 2: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir 3: 10 içindeki rakamları okur 4: 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar Amaç 13: Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme 1: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur ÖZBAKIM BECERİLERİ Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme 6. Beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun olarak kullanır. Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme Kazanımlar 1.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer. 4.Giysilerini doğru şekilde giyer. 6.Giysilerini asar. Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme 1. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer. 2.Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. 3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. 4. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içekleri yemekten /içmekten kaçınır. 5. Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir. Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme 1. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır. 2. Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar.

6 Ocak-Şubat Ayı Kavramlarımız
BÜYÜK-KÜÇÜK AYNI-FARKLI EŞ OLANI BULMA AÇIK-KAPALI DİKKAT ÇALIŞMASI NESNELERLE GRUPLAMA ÇALIŞMASI(RENK-ŞEKİL) ALTINDA-ÜSTÜNDE İÇİNDE-DIŞINDA HAREKETLİ-HAREKETSİZ ORTADA SAĞLIKLI-HASTA DOĞRU-YANLIŞ ARKADAŞÇA DAVRANMAK KATI-SIVI TAZE-BAYAT TÜYLÜ-TÜYSÜZ ÇİĞ-PİŞMİŞ BİREBİR EŞLEME TAM(BÜTÜN)-YARIM SIRALI ÖNCE-ŞİMDİ-SONRA SARI-KIRMIZI-TURUNCU ÜÇ RENKLİ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI 6 RAKAMINI TANIMA 1-10 ARASI RİTMİK SAYMA 1-6 ARASI RAKAMLARI YAZMA 1-5 ARASI NESNE GRUPLARININ SAYISINI SÖYLEME 1-5 ARASI SAYI-NESNE EŞLEŞTİRME

7 OCAK-ŞUBAT AYI ETKİNLİK
ÖRNEKLERİMİZ

8 Renk veren meyve ve sebzeler ile resimler yaptık…

9 KARNE GÜNÜ HEYECANIMIZ

10 ANNE-BABA OKULNUNA GELEN VELİLERİMİZE SERTİFİKALARI VERİLDİ…

11 Karanlık ve aydınlık hakkında neler biliyoruz
Karanlık ve aydınlık hakkında neler biliyoruz? Sorusu üzerinde konuşuldu ve karanlık olan yerler araştırıldı.

12

13 Karanlıkta ortamda resimler yaptık…

14 “Işığı takip et” isimli oyun oynandı…

15 İki adet saksıdaki çiçekler sınıfımızda karanlık ve aydınlık bölümlere yerleştirildi ve değişiklikleri gözlemlendi.

16

17 Ay’ın şekillerini inceledik ve gece-gündüz sanat etkinliği yaptık…

18 Elimiz ve parmaklarımız ile değişik gölgeler oluşturduk…

19 “Gökkuşağı” isimli sanat çalışmasını yaptık.

20 Turuncu-kırmızı-sarı meyve ve sebzeler ile örüntü çalışması yapıldı…

21 “Değişen Hava Grafiği” yapıldı.

22

23 Rüzgar tulumları yapıldı ve bahçeye çıkılarak rüzgarın yönü bulunmaya çalışıldı.

24

25 Katı ve sıvı olan nesneler incelendi ve sıcaklıkları ölçüldü…

26 Havanın sıcaklığını ne ile ölçtüğümüzü öğrendik. TERMOMETRE
Tarihinde sınıfımızın sıcaklığı: 29 Dışarının sıcaklığı: 0 dereceydi… Havanın sıcaklığını ne ile ölçtüğümüzü öğrendik. TERMOMETRE

27 Evden getirilen mevsimleri anlatan giysiler çeşitli özelliklerine göre gruplandı.

28 “6” rakamını öğrendik…

29 “gece-gündüz” resmi yapıldı…

30 “kalp” şekli öğrenildi ve artık materyaller ile çalışmalar yapıldı…

31

32 “balon fenerler” yapıldı…

33 Projeksiyon ile “ay nereye kayboldu?” isimli hikaye dinlenildi…

34 tepegözden “yıldızlara dokunmak isteyen tıtı” isimli hikaye dinlenildi…

35 Bahçede havayı gözlemledik…

36 Gözlem sonuçları gözlem formuna aktarıldı…

37 Demokrasi Eğitimi Hangi karanlığı öğrenmek istediğimize seçimle karar verdik. Dolap, uzay, yumurta, toprak seçeneklerinden en fazla uzay’a oy verildi. Bu nedenle uzay ile ilgili araştırmalar yapıldı.

38

39 Şubat Ayı Şarkılarımız
SEV KARDEŞİM Bak kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana Al kardeşim Ye, iç, gül, oyna, Sar kardeşim Kolunu boynuma Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim Tüm insanlara Dünyaya geldik bir kere Kavgayı býrak her gün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Amaçlar hep bir olsun Kalpler birlikte Dünyaya geldik bir kere Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun Acı birlikte AYDEDE İLE GÖKYÜZÜ Aydede aydede senin evin nerede Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor KÜÇÜK KARINCA Küçük karınca yuvasındaydı Her yeri donduran soğuk vardı Kapı çalınca baktı karınca Tembel cırcırdı gelen misafir Kardeşim karnım aç bir şey getir Yazın gezersen hep keyif edersen Kış gelir çok çabuk kalırsın aç

40 Şubat Ayı Hikayelerimiz

41 Şubat Ayı Gezimiz “FLORYA SERA”

42

43 Şubat Ayı Tiyatromuz “DOĞA İLE ELELE”

44 “marmara forum cinebonus çizmeli kedi”
Ocak Ayı Sinemamız “marmara forum cinebonus çizmeli kedi”

45

46 Şubat Ayı Sinemamız “GÜZEL VE ÇİRKİN”

47 Ocak Ayı Partimiz MASKE PARTİSİ

48

49 Şubat Ayı Partimiz SEVGİ PARTİSİ

50

51 Ocak Ayı Doğum Günü Partisi
NİCE MUTLU YAŞLARA!

52 Şubat Ayı Doğum Günü Partisi
NİCE MUTLU YAŞLARA!

53 okulumuzun revirinde boy-kilo ölçümü yapıldı...

54 MART AYI AİLE KATILIMI 5 Çocuğunuzla evinizde bulunan bir adet yumurtayı kırarak rengi kokusu ve şeklini inceleyin. 6 Çocuğunuzla yumurta haşlayın ve keçeli kalemler ile boyayarak süsleyin. 7 Çocuğunuzla birlikte civcivin oluşum evrelerini internetten fotoğraflar bularak inceleyin. 8 “Yumurtası Çatladı” isimli şarkıyı çocuğunuzdan size söylemesini isteyin. 9 Çocuğunuza bir sürpriz yapın ve ona Kinder Sürpriz yumurta çikolatası alın. Beklemediği bir anda verin ve sonra neler hissettiği(şaşırma, mutlu olma, üzülme,..gibi) ile ilgili konuşun. 12 Sürpriz yumurta kutusunun içine çocuğunuz ile birlikte yumurtadan çıkan bir hayvanın resmini çizerek koyun ve sonra yumurtayı evinizin çeşitli yerlerine saklayarak bulma oyunu oynayın. 13 Çocuğunuz ile evinizde oval şekline benzeyen nesneleri bulun. Çeşitli uzunluklarda ve renklerdeki ipleri kağıtlara yapıştırarak oval şeklini oluşturmaya çalışın. 14 Çocuğunuzdan gezide gördükleri ile ilgili resim yapmasını ve çizdiklerini size anlatmasını isteyin. 15 Çocuğunuz ile birlikte evinizde besleyebileceğiniz yumurtadan çıkan; kuş, balık, kaplumbağa gibi bir hayvan alın. 16 Çocuğunuz ile birlikte sessiz sinema oyununu yumurtadan çıkan hayvanları anlatarak oynayın. Taklidi yapılan hayvanların ne olduklarını tahmin edin. 19 Çocuğunuz ile yumurtadan çıkan hayvan resimlerini gazete ve dergilerde bularak kağıtlara yapıştırın, bir albüm oluşturun ve hayvanların özelliklerini konuşun. 20 Çocuğunuz ile evinizin bahçesine ya da bir saksıya çiçek ekin. 21 Çocuğunuzla, yarın yapılacak 100.Gün partisinde giymesi için düz renk desensiz bir tişörtün üzerine elektrik bandını yapıştırarak bir sayı çizin. 22 Çocuğunuzla evinizde bulunan düğmeleri sayın ve düğmeler ile toplama çalışmaları yapın. 23 Çocuğunuz ile çevrenizde bir yürüyüş yaparak çeşitli hayvanlara ait yaşam alanlarını(ağaçlardaki kuş yuvaları gibi…) bulmaya çalışın. 26 Çocuğunuzla evinizin balkonuna kuşlar için yiyecek bırakın ve yiyeceklere gelen kuşları gözlemleyin. 27 Çocuğunuzla hafta sonu gitmek için bir tiyatro oyunu seçin ve oyun için birlikte bilet alın. 28 Bugün çocuğunuz ile birlikte “Tavuk Dansı” yapabilirsiniz 29 Çocuğunuzla yumurtalar hakkında öğrendiklerinden en çok ilgisini çeken şeyin ne olduğu ile ilgili sohbet edin ve resmini yapmasını isteyin. Yaptığı resmi okula gönderebilirsiniz. 30 Çocuğunuz ile içinde yumurta bulunan yiyecekleri düşünün ve seçtiğiniz bir tanesini birlikte yapın.

55 BRANŞ DERSLERİ

56 İngilizce

57 İngilizce

58 Müzik Davul ile ritim tutma, farklı müzikleri dinleme ve duygular ile ilişkilendirme çalışmaları yapıldı. Örümcek şarkısı öğrenildi.

59 Beden Eğitimi Cimnastik duruşları, öne ve geri takla çalışmaları yapıldı. Badmington sporunu tanındı ve vuruş tekniklerini öğrenildi. Basketbol sporu tanındı. Top tutuşu ve pas teknikleri öğrenildi. Kıskanç tavuklar oyunu oynandı.

60 Drama Sevgi ve “bir ziyaretçiye nasıl davranılır?” konularında dramalar yapıldı. Barışçıl olmak ile ilgili kukla oyunu oynandı. Meslekler ile ilgili pandomim çalışması yapıldı.

61 Bilgisayar Minikler Okulu Multimedya uygulamalarında renkler, kavramlar, sayılar ve şekiller çalışıldı.

62 Fen Laboratuvarı Sigara’nın sağlığa olan zararları deneyi, kum, demir tozu gibi maddeleri birbirinden ayrıştırma deneyi

63 Yılsonu gösterisi için hazırlıklara devam edildi.
Modern Dans Yılsonu gösterisi için hazırlıklara devam edildi.

64 Bale Streching, birinci pozisyon yana tandü ve müzikle uyumlu kombinasyonlar oluşturma çalışmaları yapıldı.


"OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları