Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRONİK DEMOKRASİ Grup Adı:No Name Nebi Doğan Arığ Nebi Doğan Arığ Songül Boran İmren Coşkun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRONİK DEMOKRASİ Grup Adı:No Name Nebi Doğan Arığ Nebi Doğan Arığ Songül Boran İmren Coşkun."— Sunum transkripti:

1 ELEKTRONİK DEMOKRASİ Grup Adı:No Name Nebi Doğan Arığ Nebi Doğan Arığ Songül Boran İmren Coşkun

2 1.E-DEMOKRASİ KAVRAMI VE KAPSAMI E-Demokrasi; Yerel,ulusal yada uluslararası düzeyde siyasal sürece katılan demokratik aktörlerce(siyasi partiler,vatandaşlar,seçilmiş makamlar gibi)bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve stratejilerinin kullanılmasıdır. E-Demokrasi; Yerel,ulusal yada uluslararası düzeyde siyasal sürece katılan demokratik aktörlerce(siyasi partiler,vatandaşlar,seçilmiş makamlar gibi)bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve stratejilerinin kullanılmasıdır.

3 E-Demokrasinin 2 temel hedefi vardır.Bunlar:  Vatandaşlara siyasi prosedür,hizmetler,elde edilebilir seçenekler hakkında bilgi,haber ve malumat ulaştırabilmek.  5 ana noktayla pasif bilgi imkanından aktif vatandaş katılımına imkan sağlamak.

4 Bu 5 ana nokta: Bu 5 ana nokta:  Vatandaşları bilgilendirmek,  Vatandaşı temsil etmek,  Vatandaşı oy vermeye teşvik etmek,  Vatandaşa danışmak,  Vatandaşı geliştirmek.

5 E-Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu ülkede yaygın bir internet erişiminin sağlanmış olmasıdır.İkinci önemli koşulu ise,gerek vatandaşların ve gerekse seçilmişlerin demokratik katılıma önem veren bir kültüre sahip olmasıdır. E-Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu ülkede yaygın bir internet erişiminin sağlanmış olmasıdır.İkinci önemli koşulu ise,gerek vatandaşların ve gerekse seçilmişlerin demokratik katılıma önem veren bir kültüre sahip olmasıdır.

6 E-Demokrasi,elektronik oylama,sanal salon toplantıları,sanal kampanyalar,anketlerin geri beslemesi,kamu araştırmaları,cemaat forumları,toplanmış kayıt ve zabıtlara erişimi içeren vatandaş etkinliklerine atıfta bulunur. E-Demokrasi,elektronik oylama,sanal salon toplantıları,sanal kampanyalar,anketlerin geri beslemesi,kamu araştırmaları,cemaat forumları,toplanmış kayıt ve zabıtlara erişimi içeren vatandaş etkinliklerine atıfta bulunur.

7 2.ELEKTRONİK DEVLET Elektronik devlet,”bütün kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulduğu devlet sistemi”dir. Elektronik devlet,”bütün kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulduğu devlet sistemi”dir.

8 3.ELEKTRONİK SİYASAL PARTİ Demokrasinin en temel kurumlarından olan siyasi partiler,henüz çok yavaş bir şekilde,belki de sadece prestij amaçlı olarak internette yer almaktadırlar ve teknolojiyi kullanmaktadırlar. Demokrasinin en temel kurumlarından olan siyasi partiler,henüz çok yavaş bir şekilde,belki de sadece prestij amaçlı olarak internette yer almaktadırlar ve teknolojiyi kullanmaktadırlar.

9 Elektronik demokrasiyle birlikte uluslararası partilerin kurulması ve parti içi demokrasinin gerçekleştirilmesi kolaylaşacaktır.Ayrıca siyasi partiler interneti kullanarak üyelerle parti yöneticileri arasında,parti merkezi ile taşra teşkilatları arasında hızlı bir iletişim ağı kurabilecektir.Bu sayede parti içi mobilizasyon daha rahat gerçekleşir. Elektronik demokrasiyle birlikte uluslararası partilerin kurulması ve parti içi demokrasinin gerçekleştirilmesi kolaylaşacaktır.Ayrıca siyasi partiler interneti kullanarak üyelerle parti yöneticileri arasında,parti merkezi ile taşra teşkilatları arasında hızlı bir iletişim ağı kurabilecektir.Bu sayede parti içi mobilizasyon daha rahat gerçekleşir.

10 4.E-DEMOKRASİ VE DÜNYADAKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ  ABD Örneği 2000 yılında yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde,oylama teknolojilerine yenilikler getirilmiş, 2000 yılında yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde,oylama teknolojilerine yenilikler getirilmiş, Elle işaret edilen kağıt oy pusulaları, Elle işaret edilen kağıt oy pusulaları, Kollu oy verme makineleri, Kollu oy verme makineleri, Delikli kartlar, Delikli kartlar, Optik okuyucular gibi çeşitli sistemler bir arada kullanılmıştı.Oy sayımı oldukça ihtilaflı geçmiş,sonucun alınmasında önemli gecikmeler yaşanmıştı. Optik okuyucular gibi çeşitli sistemler bir arada kullanılmıştı.Oy sayımı oldukça ihtilaflı geçmiş,sonucun alınmasında önemli gecikmeler yaşanmıştı.

11  Malezya Örneği Bir e-posta listesi olarak başlayan ve Malezya Net adıyla anılan çalışma,internet kullanımının kısıtlı olduğu durumlarda dahi bir e-posta listesinin ne kadar kapsamlı bir etki yaratabileceğini göstermesi açısından ilginç bir deneyim olmuştur. Bir e-posta listesi olarak başlayan ve Malezya Net adıyla anılan çalışma,internet kullanımının kısıtlı olduğu durumlarda dahi bir e-posta listesinin ne kadar kapsamlı bir etki yaratabileceğini göstermesi açısından ilginç bir deneyim olmuştur.

12 İnternet Servis Sağlayıcının ev sahipliğinde,toplam 800 aboneli bir e-posta listesi oluşturuluyor.Bu 800 e-posta abonesi görüşlerini ülke içinde yayarlar.Bu bilgi paylaşımı o kadar etkili olur ki çok geçmeden pek çok siyasetçi ve üst düzey bürokrat bu listedeki iddiaları karşılamak,durumlarını açıklamak zorunda kalırlar. İnternet Servis Sağlayıcının ev sahipliğinde,toplam 800 aboneli bir e-posta listesi oluşturuluyor.Bu 800 e-posta abonesi görüşlerini ülke içinde yayarlar.Bu bilgi paylaşımı o kadar etkili olur ki çok geçmeden pek çok siyasetçi ve üst düzey bürokrat bu listedeki iddiaları karşılamak,durumlarını açıklamak zorunda kalırlar.

13  İngiltere Örneği Aralık 1997 de internetle konferans tekniği ve e-posta yolu kullanılarak oluşturulan Görüşünü Bildir kampanyası ile katılımcılığın en iyi örneklerinden birisini oluşturmuştur.Yine Şubat 1998 de Özgür Bilgilenme Yasasının ön hazırlığı için yapılan beyaz kitap çalışmasında geri bildirim yoluyla bu kanal önemli ölçüde katkıda bulundu. Aralık 1997 de internetle konferans tekniği ve e-posta yolu kullanılarak oluşturulan Görüşünü Bildir kampanyası ile katılımcılığın en iyi örneklerinden birisini oluşturmuştur.Yine Şubat 1998 de Özgür Bilgilenme Yasasının ön hazırlığı için yapılan beyaz kitap çalışmasında geri bildirim yoluyla bu kanal önemli ölçüde katkıda bulundu.

14 5.TÜRKİYE’DE E-DEMOKRASİ YOLUNDAKİ GELİŞMELER VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Türkiye’de 1996 ve 1997 yıllarında bu konuda bir heyecan yaşandı.1997 de bilişim basını öncülüğünde,yazılım ve donanım üreticileri elektronik seçim konusunda bir arayış yaşandı.30 Kasım 1997 de yapılan nüfus tespit ve seçmen yazılımı tam bu döneme rastladı.Bilişim basını ve bilişim örgütleri 30 Kasım 1997 sayımını son ev hapsi olarak nitelendirdi. Türkiye’de 1996 ve 1997 yıllarında bu konuda bir heyecan yaşandı.1997 de bilişim basını öncülüğünde,yazılım ve donanım üreticileri elektronik seçim konusunda bir arayış yaşandı.30 Kasım 1997 de yapılan nüfus tespit ve seçmen yazılımı tam bu döneme rastladı.Bilişim basını ve bilişim örgütleri 30 Kasım 1997 sayımını son ev hapsi olarak nitelendirdi.

15 Ancak ülkemiz teknolojik,ekonomik ve hukuksal alt yapısı bakımından e-demokrasiye geçiş sürecinde yeterli bir mesafe alamamıştır. Ancak ülkemiz teknolojik,ekonomik ve hukuksal alt yapısı bakımından e-demokrasiye geçiş sürecinde yeterli bir mesafe alamamıştır. E-devlete geçiş,demokrasinin gelişmesi için önemli katkılar sağlamaktadır.Çünkü e-devlet verimli,şeffaf,hesap verebilir ve vatandaşın katılımını öngören bir yönetim anlayışını beraberinde getirmektedir. E-devlete geçiş,demokrasinin gelişmesi için önemli katkılar sağlamaktadır.Çünkü e-devlet verimli,şeffaf,hesap verebilir ve vatandaşın katılımını öngören bir yönetim anlayışını beraberinde getirmektedir.

16 Bilişim teknolojilerinin,kamu kurum ve kuruluşlarında bu amaçla kullanılması e- demokrasiyi de beraberinde getirmektedir.Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile iletişim ve bilişim teknolojilerinin ucuzlaması hem devlet faaliyetlerini ve hem de vatandaşların hayatını etkilemiş ve bir değişime neden olmuştur.Yeni hizmet ve yönetim biçimleri ortaya çıkmıştır. Bilişim teknolojilerinin,kamu kurum ve kuruluşlarında bu amaçla kullanılması e- demokrasiyi de beraberinde getirmektedir.Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile iletişim ve bilişim teknolojilerinin ucuzlaması hem devlet faaliyetlerini ve hem de vatandaşların hayatını etkilemiş ve bir değişime neden olmuştur.Yeni hizmet ve yönetim biçimleri ortaya çıkmıştır.

17 Tüm bu gelişmeler ülkemizde de gerek e-devlete ve gerekse e-demokrasiye geçiş sürecini diğer ülkelerde olduğu gibi hızlandırmıştır.Ancak bugün itibariyle her iki alanda da arzulanan düzeyde bir gelişmeden söz etmek mümkün değildir.Bunun bir takım nedenleri vardır.Bu nedenler süreci yavaşlatan engelleri ifade eder. Tüm bu gelişmeler ülkemizde de gerek e-devlete ve gerekse e-demokrasiye geçiş sürecini diğer ülkelerde olduğu gibi hızlandırmıştır.Ancak bugün itibariyle her iki alanda da arzulanan düzeyde bir gelişmeden söz etmek mümkün değildir.Bunun bir takım nedenleri vardır.Bu nedenler süreci yavaşlatan engelleri ifade eder.

18  Bilişim Kültürü ve Katılımcı Kültür  Eğitim  Teknoloji  Hukuk  Liderlik  Güvenlik  Gizlilik ve Kişiselleştirme

19 Bunların dışında e-devlet uygulamalarının önündeki engeller ise; Bunların dışında e-devlet uygulamalarının önündeki engeller ise;  Alt yapı yetersizliği  Bürokrasinin ağır basması  Yöneticilerin ilgisizliği  İnternet kullanıcılarının bilinçsizliği

20  Teknik eleman eksikliği  Kaynak yetersizliği  Güvenlik

21

22

23

24


"ELEKTRONİK DEMOKRASİ Grup Adı:No Name Nebi Doğan Arığ Nebi Doğan Arığ Songül Boran İmren Coşkun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları