Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ Eğitimci ………………. İş Güvenliği Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ Eğitimci ………………. İş Güvenliği Uzmanı."— Sunum transkripti:

1

2 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ Eğitimci ………………. İş Güvenliği Uzmanı

3 2 YANMA NEDİR ? YANMA BİR KİMYASAL OLAY OLUP, YANICI MADDELERİN BELİRLİ BİR ISI SEVİYESİNDE OKSİJEN İLE BİRLEŞMESİDİR.

4 3 Yangın ise kontrolümüz dışındaki yanma olayıdır.

5 4 Yanmanın olabilmesi için gerekli olan üç şarta genel olarak “YANGIN ÜÇGENİ” adı verilir.

6 5

7 6E05-10 YANICI MADDE Yanma derecesine kadar ısıtıldığında oksijenle birleşmesi sonucunda yanan ve yandığında etrafa ısı yayan maddelere yanıcı maddeler denir. Yanıcı maddeler doğada 3 (üç) halde bulunurlar, bunlar; Katı Sıvı Gaz

8 7 YANICI MADDE 1-Katı Maddeler: Belirli bir hacim ve şekle sahip Moleküller arasında büyük çekim kuvveti olan Tutuşma sıcaklıkları farklı Kaza ile tutuşması ve yanması diğer (sıvı-gaz) maddelere göre daha zor

9 8 2-Sıvı Maddeler Belirli bir hacmi vardır ama Bulundukları kabın şeklini alırlar Tutuşma, buharlarının tutuşması ile olur Moleküler bağları katılara göre daha zayıftır.

10 9 3-Gaz Maddeler Belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur. Atmosferde serbestçe yayılırlar Moleküller arası bağlar çok zayıftır. Oksijenle karışmaları çok kolay Diğer maddelere göre çok kolay tutuşurlar Teorik olarak basınç altında sıvılaştırılabilirler

11 10 YAKICI MADDE Havada %21 oranında bulunur Oksijen oranı yükseldikçe cisimlerin yanıcılığı artar. Oksijen oranının azalması yanıcılığı da azaltır. OKSİJEN

12 11 ısı Cisimlerin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel bir etkidir. Direkt temas (Conduction), Hava yolu ile (Convention) Işıma yolu ile (Radiation) yayılır.

13 12

14

15 14E05-10 “A” SINIFI YANGIN Katı Madde Yangınlarıdır. (Kağıt, kumaş, tahta, kauçuk, plastik gibi kül bırakan madde.oluşan sıradan yanıcılar ) “B” SINIFI YANGIN Yanıcı Sıvı Yangınlarıdır. (Yağlar, benzin, mazot, mutfak yağı, boya, tiner ve diğer yanıcı, parlayıcı, patlayıcı sıvılar. ) “C” SINIFI YANGIN Yanıcı Gaz Yangınlarıdır. (Elektrik Yangınları da ” “Kablo, sigorta kutuları, motorlar, elektrikli alet ve gereçler v.b.” bu sınıf içinde değerlendirilir. ) “D” SINIFI YANGIN Yanıcı Metal Yangınlarıdır. (Alüminyum, magnezyum ve titanyum )

16 “A” SINIFI YANGINLAR (Katı Madde Yangınlarıdır. ) Ağaç ve ağaç ürünleri, tekstil ürünleri, orman, kağıt ve kağıt ürünleri, bina, vb. maddelerin meydana getirdiği yangınlardır Ağaç ve ağaç ürünleri, tekstil ürünleri, orman, kağıt ve kağıt ürünleri, bina, vb. maddelerin meydana getirdiği yangınlardır Genelde “Solid Su” veya “Pulvarize Su” ile söndürülür. Genelde “Solid Su” veya “Pulvarize Su” ile söndürülür. Ağaçtan ve prefabrike konutlarda meydana gelen yangınlarda, % 3 konsantrasyonlu foam köpüğü kullanmak en etkili yöntemdir. Ağaçtan ve prefabrike konutlarda meydana gelen yangınlarda, % 3 konsantrasyonlu foam köpüğü kullanmak en etkili yöntemdir.

17 16E05-10 “B” SINIFI YANGINLAR Bu sınıf yangınların söndürülmesinde en etkili yol yanıcının hava ile temasının kesilmesidir, bunu da en iyi foam köpüğü sağlar. Bu sınıf yangınların söndürülmesinde en etkili yol yanıcının hava ile temasının kesilmesidir, bunu da en iyi foam köpüğü sağlar. Genellikle petrol türevi ürünler ve bitkisel yağların tutuşması ile oluşan yangınlardır. Genellikle petrol türevi ürünler ve bitkisel yağların tutuşması ile oluşan yangınlardır. Bu sınıf yanıcı maddelerde yanma yüzeyde olur. Örneğin: Motorin, mazot, benzin, gaz yağı, Örneğin: Motorin, mazot, benzin, gaz yağı, yağlama yağı, boya, gres, vb. yağlama yağı, boya, gres, vb. () ( Yanıcı Sıvı Yangınlarıdır. )

18 17E05-10 “C” SINIFI YANGINLAR Bu sınıf yangınların söndürülmesinde en etkili yol yanıcının hava ile temasının kesilmesidir, bunu da en iyi foam köpüğü sağlar. Bu sınıf yangınların söndürülmesinde en etkili yol yanıcının hava ile temasının kesilmesidir, bunu da en iyi foam köpüğü sağlar. Genellikle petrol türevi ürünler ve bitkisel yağların tutuşması ile oluşan yangınlardır. Genellikle petrol türevi ürünler ve bitkisel yağların tutuşması ile oluşan yangınlardır. Bu sınıf yanıcı maddelerde yanma yüzeyde olur. Örneğin: Propan, Bütan, Asetilen ve Tabii Gaz Örneğin: Propan, Bütan, Asetilen ve Tabii Gaz () ( Yanıcı Gaz Yangınları )

19 18E05-10 “D” SINIFI YANGINLAR Bu sınıf yangınların en etkili söndürücüsü “Trimotoksinboraksin” olup ayrıca “Yüksek Süratli Pulvarize Su, Kuru Kum, Toprak, Grafit Tozu” da tavsiye edilen söndürme maddelerinden dir. Bu sınıf yangınların en etkili söndürücüsü “Trimotoksinboraksin” olup ayrıca “Yüksek Süratli Pulvarize Su, Kuru Kum, Toprak, Grafit Tozu” da tavsiye edilen söndürme maddelerinden dir. () ( Yanıcı Metal Yangınlarıdır. ) Alüminyum, magnezyum, titanyum, fosfor ve zilkenyum gibi metallerin yanmasından meydana gelen yangınlardır. Alüminyum, magnezyum, titanyum, fosfor ve zilkenyum gibi metallerin yanmasından meydana gelen yangınlardır.

20 19

21

22 21E05-10 YANGINI SÖNDÜRME TEKNİKLERİ Yanıcı maddenin cinsi, yangının sınıfı ne olursa olsun söndürme metodu ve prensipleri aynıdır. Yanıcı maddenin cinsi, yangının sınıfı ne olursa olsun söndürme metodu ve prensipleri aynıdır. Bu prensip yanmayı oluşturan ve “Yangın Üçgeni” olarak bilinen yapıyı bozmaktan ibarettir. Bu prensip yanmayı oluşturan ve “Yangın Üçgeni” olarak bilinen yapıyı bozmaktan ibarettir.

23 22E05-10 Sonuç olarak;  Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırmak.  Oksijen ile temasını kesmek.  Isıyı Yok Etmek (Soğutarak Söndürmek)  Zincirleme Reaksiyonunu Kırmak Yangının söndürülmesi aşağıda belirtilen tekniklere göre yapılmalıdır.

24 23E05-10 YANICI MADDEYİ ORTADAN KALDIRMAK YANICI MADDE MADDE ISI OKSİJEN YANMAYOK  Katı yanıcı maddelerde; bu yöntem pek mümkün değildir, ancak küçük çaptaki katı yanıcı maddeler emniyetli bir sahaya alınabilir.  Elektrik yangınlarında ise; enerjinin kesilmesi yanmayı durdurur (Eğer yangın “A” veya “B” Sınıfı yangına dönüşmemiş ise).  Sıvı ve gaz yanıcı maddelerde; sızan yakıt veya gaz devre üzerindeki valfın kapatılması yöntemi ile yangın kontrol altına alınabilir veya söndürülebilir.

25 24E05-10 ISIYI YOK ETMEK ISI YANICI MADDE MADDE OKSİJEN YANMAYOK Bu işlem genelde “Su” kullanılarak yapılır. Yanan maddenin sıcaklığı tutuşma sıcaklığının altına düşürülür. Bu işleme de “Soğutma” adı verilir Bu işlem genelde “Su” kullanılarak yapılır. Yanan maddenin sıcaklığı tutuşma sıcaklığının altına düşürülür. Bu işleme de “Soğutma” adı verilir (Soğutma)

26 25E05-10 OKSİJEN İLE TEMASINI KESMEK YANICI MADDE MADDE ISI OKSİJEN YANMAYOK 1. ÖRTME : Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim, vb.) ve kimyasal bileşkeler (foam köpüğü, AFFF, “ vb.) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesiyle yapılan söndürmedir. Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim, vb.) ve kimyasal bileşkeler (foam köpüğü, AFFF, “ Aqua Film Forming Foam” vb.) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesiyle yapılan söndürmedir. 2. BOĞMA : Yangının, oksijen ile temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan söndürme yöntemidir. Bu yönteme en iyi örnek “CO 2 Gazı” dır. Yangının, oksijen ile temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan söndürme yöntemidir. Bu yönteme en iyi örnek “CO 2 Gazı” dır. (Boğma)

27 26E05-10 ZİNCİRLEME REAKSİYONU KIRMAK  Yanma sırasında; yanıcı madde, oksijen ve ısı arasındaki alışverişin, kimyasal bir işlem ile kesilmesi suretiyle uygulanan söndürme tekniği dir.  Bu söndürme tekniğinde, genellikle “Halojenli” söndürücüler kullanılır, örnek; Halon 1301 FM 200 TM NAF Serisi Gazlar

28 27

29

30 29E05-10 YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN ANA SÖNDÜRÜCÜLER  SU  KÖPÜK SÖNDÜRÜCÜLER  KURU KİMYEVİ TOZLAR  KARBONDİOKSİT (CO 2 )

31 30E05-10 En yaygın, En ucuz ve Temini en kolay olan Söndürücüdür. “A” Sınıfı Yangınların En Etkili Söndürücüsüdür.

32

33 32E05-10 KÖPÜK SÖNDÜRÜCÜLER Foam’ da denilen söndürme sıvısının belirli oranda su ve hava ile karıştırılması ile elde edilir. Foam’ da denilen söndürme sıvısının belirli oranda su ve hava ile karıştırılması ile elde edilir. Köpük “B” ve “C” Sınıfı yangınların ideal söndürücüsüdür. Kütlesel olarak yanan “A” Sınıfı yanıcı maddelere de rahatlıkla uygulanır. Köpük “B” ve “C” Sınıfı yangınların ideal söndürücüsüdür. Kütlesel olarak yanan “A” Sınıfı yanıcı maddelere de rahatlıkla uygulanır. Köpüğün söndürme metotları; Köpüğün söndürme metotları;  Soğutarak  Bastırarak  Soğutarak  Bastırarak  Ayırarak  Kaplayarak  Ayırarak  Kaplayarak

34 33E05-10 KÖPÜK SÖNDÜRÜCÜLER UYARI Köpüğün karışımında su olduğu için hiçbir su olduğu için hiçbir zaman elektrik devreleri zaman elektrik devreleri üzerine sıkılmamalıdır. üzerine sıkılmamalıdır.

35 34E05-10 KURU KİMYEVİ TOZLAR Söndürme özelliği; ısıyı yayma, Söndürme özelliği; ısıyı yayma, boğma, zincirleme reaksiyonlarını kırma ve yüzeyi örtme şeklindedir. “B” Sınıfı Parlayıcı Madde Yangınlarında ve kullanılmakla beraber yalıtkan olduğundan her sınıf yangın söndürme işleminde kullanılır. “B” Sınıfı Parlayıcı Madde Yangınlarında ve kullanılmakla beraber yalıtkan olduğundan her sınıf yangın söndürme işleminde kullanılır.

36 35E05-10 Kuru Kimyevi Tozlar; Kuru Kimyevi Tozlar;  Sodyum Bikarbonat (B, C),  Sodyum Bikarbonat (B, C),  Potasyum Bikarbonat (B, C),  Potasyum Bikarbonat (B, C),  Üre Potasyum Bikarbonat (B, C),  Üre Potasyum Bikarbonat (B, C),  Mono Amonyum Fosfat (A,B, C, D)’ tan imal edilmişlerdir.  Mono Amonyum Fosfat (A,B, C, D)’ tan imal edilmişlerdir. Kuru Kimyevi Tozlar (PKP) kullanıldığında cam elyafı şeklinde artık bıraktığından zorda kalınmadıkça elektrik ve elektronik cihaz yangınlarında kullanılmamalıdır. Kuru Kimyevi Tozlar (PKP) kullanıldığında cam elyafı şeklinde artık bıraktığından zorda kalınmadıkça elektrik ve elektronik cihaz yangınlarında kullanılmamalıdır.

37 36E05-10

38 37E05-10 CO 2 Püskürtme ile, atmosfer basıncında gaz haline geçerek ortamdaki oksijen miktarını azaltan yani boğucu etkisi ile yangını söndüren kimyasal bir söndürücüdür. Püskürtme ile, atmosfer basıncında gaz haline geçerek ortamdaki oksijen miktarını azaltan yani boğucu etkisi ile yangını söndüren kimyasal bir söndürücüdür.

39 38E05-10 KARBONDİOKSİT GAZININ ANA ETKİSİ İKİNCİ DERECE ETKİSİ SÖNDÜRÜCÜ OLARAK ETKİLERİ “Atmosferdeki oksijenin yerini alır” BOĞMA “Yangın söndürmedeki etkisi çok azdır” SOĞUTMA

40

41 40E05-10 CO 2 GAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ C CO2 Gazı; 15 Lb. (6 Kg.) CO 2 tüpü, 30-45 saniyede tüp boşalır ve yaklaşık olarak 3.8 m 3 hacmi boğar. 15 Lb. (6 Kg.) CO 2 tüpü, 30-45 saniyede tüp boşalır ve yaklaşık olarak 3.8 m 3 hacmi boğar. Etkili kullanım mesafesi; 1.5 ile 3 metre dir. Etkili kullanım mesafesi; 1.5 ile 3 metre dir.  Havadan 1.5 kat daha ağır,  Havadan 1.5 kat daha ağır,  Kokusuz,  Kokusuz,  Yalıtkan,  Yalıtkan,  Boğucu bir gaz dır.  Boğucu bir gaz dır.

42

43 42E05-10 A SINIFI YANGIN  SU İLK MÜDAHALEDE “ KATI YAKITLAR”  KURU KİMYASAL TOZ  KARBONDİOKSİT (CO 2 )  PORTATİF SULU SÖNDÜRÜCÜ  FOAM

44 43E05-10 B ve C SINIFI YANGIN  FOAM  PULVARİZE SU  KURU KİMYASAL TOZ  CO 2  HALON (SABİT SİSTEM)

45 44E05-10 D SINIFI YANGIN  KURU KİMYASAL TOZ “ METAL YANGINLARI”  GRAFİT TOZU  KURU KUM VE TOPRAK  YÜKSEK SÜRATLİ PULVARİZE SU PULVARİZE SU  TRİMOTOKSİNBORAKSİN

46

47 46E05-10 “RÜZGARI ARKANIZA ALIN”

48 47E05-10 “SÖNDÜRÜCÜYÜ YANGININ ÇIKIŞ NOKTASINA PÜSKÜRTÜN”

49 48E05-10 “AKARYAKIT YANGINLARINDA SÖNDÜRÜCÜNÜZÜ SIZINTININ BULUNDUĞU NOKTAYA PÜSKÜRTÜN”

50 49E05-10 “MÜMKÜN OLDUĞUNCA FAZLA SÖNDÜRÜCÜ KULLANARAK YANGINA MÜDAHALE EDİN ”

51 50E05-10 “YANGINI TAMAMEN SÖNDÜRMEDEN ALANI TERK ETMEYİN”

52 51 Yanmanın bütün belirtileriyle başladığı olaydır. Burada yanmanın belirtileri olan alev, ısı, ışık ve korlaşma mevcuttur. HIZLI YANMA :

53 52 PARLAMA: Kolay alev alabilen maddelerin (parlayıcı maddeler) belli oranda hava ile homojen karışımları, çok kolay alev alarak yanmasına sebep olurlar. Bu tür yanma olayına parlama denir.

54 53 YANGININ SEBEPLERİ  KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI  BİLGİSİZLİK  İHMAL  KAZALAR  SABOTAJ

55 54 HANGİSİNİ KULLANALIM ? CO 2 SU KURU KİMYEVİ TOZ KÖPÜK YANGIN DOLAPLARI

56 55 HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR MÜKEMMEL KULLANILIRKULLANILMAZ ORTA HALOKARBON GAZLI A SINIFI GANGINLARB SINIFI YANGINLARC SINIFI YANGINLAR AHŞAP MALZEMELER * BENZİN * DOĞALGAZ * OTLAR-ÇALI ÇIRPI * BENZOL * LPG * KAĞITLAR * MAZOT * METAN * GİYSİLER * VERNİK * HİDROJEN * TÜM KUMAŞLAR * BOYALAR * PROPAN * PERDE-EV TEKSTİLİ * TİNER * ASETİLEN * BÜRO-EV MOBİLYALARI * ASETON * ELEKTRİK KABLOLARI * KAUÇUK-SELÜLOZ * PARAFİN * ELEKTRİK TRAFOLARI * PLASTİKLER * ASFALT * GÜÇ KAYNAKLARI * TUTKAL * BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ * YEMEK YAĞLARI * ELEKTRONİK EŞYALAR * ENDÜSTRİYEL YAĞLAR * ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI * ALKOL *

57 56 HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR MÜKEMMEL KULLANILIRKULLANILMAZ ORTA KARBONDİOKSİT GAZLI A SINIFI GANGINLARB SINIFI YANGINLARC SINIFI YANGINLAR AHŞAP MALZEMELER * BENZİN * DOĞALGAZ * OTLAR-ÇALI ÇIRPI * BENZOL * LPG * KAĞITLAR * MAZOT * METAN * GİYSİLER * VERNİK * HİDROJEN * TÜM KUMAŞLAR * BOYALAR * PROPAN * PERDE-EV TEKSTİLİ * TİNER * ASETİLEN * BÜRO-EV MOBİLYALARI * ASETON * ELEKTRİK KABLOLARI * KAUÇUK-SELÜLOZ * PARAFİN * ELEKTRİK TRAFOLARI * PLASTİKLER * ASFALT * GÜÇ KAYNAKLARI * TUTKAL * BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ * YEMEK YAĞLARI * ELEKTRONİK EŞYALAR * ENDÜSTRİYEL YAĞLAR * ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI * ALKOL *

58 57 HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR MÜKEMMEL KULLANILIRKULLANILMAZ ORTA ABC KURU KİMYASAL TOZ A SINIFI GANGINLARB SINIFI YANGINLARC SINIFI YANGINLAR AHŞAP MALZEMELER * BENZİN * DOĞALGAZ * OTLAR-ÇALI ÇIRPI * BENZOL * LPG * KAĞITLAR * MAZOT * METAN * GİYSİLER * VERNİK * HİDROJEN * TÜM KUMAŞLAR * BOYALAR * PROPAN * PERDE-EV TEKSTİLİ * TİNER * ASETİLEN * BÜRO-EV MOBİLYALARI * ASETON * ELEKTRİK KABLOLARI * KAUÇUK-SELÜLOZ * PARAFİN * ELEKTRİK TRAFOLARI * PLASTİKLER * ASFALT * GÜÇ KAYNAKLARI * TUTKAL * BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ * YEMEK YAĞLARI * ELEKTRONİK EŞYALAR * ENDÜSTRİYEL YAĞLAR * ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI * ALKOL *

59 58 HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR MÜKEMMEL KULLANILIRKULLANILMAZ ORTA BC KURU KİMYEVİ TOZ A SINIFI GANGINLARB SINIFI YANGINLARC SINIFI YANGINLAR AHŞAP MALZEMELER * BENZİN * DOĞALGAZ * OTLAR-ÇALI ÇIRPI * BENZOL * LPG * KAĞITLAR * MAZOT * METAN * GİYSİLER * VERNİK * HİDROJEN * TÜM KUMAŞLAR * BOYALAR * PROPAN * PERDE-EV TEKSTİLİ * TİNER * ASETİLEN * BÜRO-EV MOBİLYALARI * ASETON * ELEKTRİK KABLOLARI * KAUÇUK-SELÜLOZ * PARAFİN * ELEKTRİK TRAFOLARI * PLASTİKLER * ASFALT * GÜÇ KAYNAKLARI * TUTKAL * BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ * YEMEK YAĞLARI * ELEKTRONİK EŞYALAR * ENDÜSTRİYEL YAĞLAR * ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI * ALKOL *

60 59 HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR MÜKEMMEL KULLANILIRKULLANILMAZ ORTA KÖPÜKLÜ A SINIFI GANGINLARB SINIFI YANGINLARC SINIFI YANGINLAR AHŞAP MALZEMELER * BENZİN * DOĞALGAZ * OTLAR-ÇALI ÇIRPI * BENZOL * LPG * KAĞITLAR * MAZOT * METAN * GİYSİLER * VERNİK * HİDROJEN * TÜM KUMAŞLAR * BOYALAR * PROPAN * PERDE-EV TEKSTİLİ * TİNER * ASETİLEN * BÜRO-EV MOBİLYALARI * ASETON * ELEKTRİK KABLOLARI * KAUÇUK-SELÜLOZ * PARAFİN * ELEKTRİK TRAFOLARI * PLASTİKLER * ASFALT * GÜÇ KAYNAKLARI * TUTKAL * BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ * YEMEK YAĞLARI * ELEKTRONİK EŞYALAR * ENDÜSTRİYEL YAĞLAR * ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI * ALKOL *

61 60 HANGİ YANGIN TÜPÜ NERELERDE KULLANILIR MÜKEMMEL KULLANILIRKULLANILMAZ ORTA SULU SİSTEM A SINIFI GANGINLARB SINIFI YANGINLARC SINIFI YANGINLAR AHŞAP MALZEMELER * BENZİN * DOĞALGAZ * OTLAR-ÇALI ÇIRPI * BENZOL * LPG * KAĞITLAR * MAZOT * METAN * GİYSİLER * VERNİK * HİDROJEN * TÜM KUMAŞLAR * BOYALAR * PROPAN * PERDE-EV TEKSTİLİ * TİNER * ASETİLEN * BÜRO-EV MOBİLYALARI * ASETON * ELEKTRİK KABLOLARI * KAUÇUK-SELÜLOZ * PARAFİN * ELEKTRİK TRAFOLARI * PLASTİKLER * ASFALT * GÜÇ KAYNAKLARI * TUTKAL * BİLGİ İŞLEM ÜNİTELERİ * YEMEK YAĞLARI * ELEKTRONİK EŞYALAR * ENDÜSTRİYEL YAĞLAR * ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI * ALKOL *

62 61 YANGINLA MÜCADELE YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESİ 1- YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESİ YANGININ KISA SÜREDE TESPİTİ 2- YANGININ KISA SÜREDE TESPİTİ YANGININ YAYILMASININ ÖNLENMESİ 3- YANGININ YAYILMASININ ÖNLENMESİ YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ 4- YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ YANGIN SIRASINDA TAHLİYE 5- YANGIN SIRASINDA TAHLİYE

63 62 YANGIN YARALININ YANGIN BÖLGESİNİN DIŞINA ALINMASI SESLİ OLARAK ETRAFTAKİLERİ UYAR BÖLÜM YETKİLİSİNİ ARA YARALI VARSA BİLDİR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ İLE İLK MÜDAHALEYİ YAP İLK YARDIM VE İLK TIBBİ MÜDAHALE YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN MÜDAHALESİ ACİL DURUM TOPLANMA YERİNDE SAYIM YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ İTFAİYEYİ ARA EKSİK KİŞİLERE AİT ÇALIŞMA BÖLGESİ ARAŞTIRMASI İLK YARDIM VE TIBBİ MÜDAHALE KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASI YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME, YANGIN TOPLANTISI YANGIN RAPORU YARALI VAR MI? EKSİK VAR MI? İŞLETME İMKANLARI YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN YETERLİ Mİ? YARALI VAR MI? EKSİK KİŞİLER BULUN DU MU? H E E: EVET H: HAYIR H H H E E E E

64 63 ACİL DURUMLAR Doğal Afetler (Deprem, Sel, Fırtına vb) Yangın İş Kazaları Toplumsal Olaylar

65 64 Madde 127- Yapı, bina, tesis ve işletmelerden; 10 bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulur.

66 65 Ekiplerin Oluşturulması -Söndürme Ekibi, -Kurtarma Ekibi, -Koruma Ekibi, -İlkyardım Ekibi,

67 66 Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuşsa; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür. Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda yönergeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

68 67

69 68 MÜDAHALE VE YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1. YANGIN HABERİ ULAŞTIĞINDA, YANGIN YERİNE GELEREK YANGININ NE TÜR YANGIN OLDUĞUNU BELİRLEYEREK İŞ YERİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİNİ KULLANARAK YANGINI SÖNDÜRMEYE VE KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞMAK 2. YANGIN İÇERİSİNDE KALMIŞ HERHANGİ BİR CANLI BELİRLEDİKLERİNDE KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİNE BİLDİREREK KURTARILMASINI SAĞLAMAK. 3. A SINIFI YANGINLARDA ( KATI MALZEME YANGINI) SU VE DİĞER SÖNDÜRME MALZEMELERİ KULLANILACAKTIR. B SINIFI YANGINLARDA ( YANICI SIVILARIN YANGINI) KESİNLİKLE SU KULLANILMAYACAKTIR. C SINIFI YANGINLARDA ( YANICI GAZLARIN YANGINI) ELDEKİ ABC TİPİ KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI KULLANILACAKTIR.

70 69 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI RÜZGARI ARKAYA ALACAK ŞEKİLDE VE ATEŞİN MERKEZİNDE TUTULACAKTIR. İTFAİYE EKİBİ GELDİKTEN SONRA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI İTFAİYE EKİBİNE BIRAKILACAK, YALNIZCA YARDIM İSTENDİĞİ DURUMLARDA İTFAİYE EKİBİNE YARDIMCI OLUNACAKTIR. YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME MALZEME VE TEÇHİZAT DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE TOPLANACAK, BOŞALAN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE EKSİLEN TEÇHİZAT BELİRLENEREK OPERASYON SORUMLUSUNA BİLDİRİLECEKTİR.

71 70 KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİNİN GÖREVLERİ EN HIZLI ŞEKİLDE TEÇHİZATLARI İLE BİRLİKTE YANGIN YERİNE ULAŞACAKLAR VE YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNDEN ALACAK BİLGİLER IŞIĞINDA KURTARMA VE TAHLİYE ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAKLARDIR. KENDİ CAN GÜVENLİKLERİNİ TEHLİKEYE ATMADAN YANGIN İÇERİSİNDE KALAN CANLILARA GEREKLİ TEÇHİZATINI DA KULLANARAK ULAŞMAYA ÇALIŞACAKLARDIR.

72 71 KURTARDIKLARI CANLININ İLK YARDIMI İÇİN İLK YARDIM EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALESİ SAĞLANACAKTIR. YANGIN İÇERİSİNDE KURTARILMASI ÖNCELİKLİ ( 1. DERECE) MALZEMELER VE EŞYALAR VARSA BUNLARIN YANGIN DIŞINA ÇIKARILMASI ÇALIŞMALARINI YAPACAKLARDIR. İTFAİYE EKİBİ GELDİKTEN SONRA İTFAİYE EKİBİNE TAHLİYE KURTARMA ÇALIŞMALARINDA YARDIMCI OLACAKLARDIR. “ EKİPTE OLANLAR KENDİ CAN GÜVENLİKLERİNİ KESİNLİKLE TEHLİKEYE ATMAYACAKLARDIR.”

73 72 İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1. KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ TARAFINDAN YANGINDAN ZARAR GÖRMÜŞ OLARAK KURTARILAN İNSANLARA GEREKEN İLK YARDIM MÜDAHALESİNİ YAPARAK DURUMUNA GÖRE EN SERİ ŞEKİLDE EN YAKIN SAĞLIK MERKEZİNE GÖNDERİLMELERİNİ SAĞLAMAK. 2. YANGIN YERİNE GELECEK OLAN AMBULANS VE İLKYARDIM EKİBİNE YARDIMCI OLMAK.

74 73 GÜVENLİK EKİBİNİN GÖREVLERİ : YANGIN ÇIKTIĞINI ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ EKİP KOMUTANI YANGINI İTFAİYEYE VE İLGİLİ KİŞİLERE EN KISA ZAMANDA TELEFONLA HABER VERECEKTİR. İTFAİYEYE YANGIN YERİNİ TAM ADRESİNİ ÇIKIŞ SAATİNİ VE YANGININ TÜRÜNÜ BİLDİRECEKTİR. YANGIN BÖLGESİNİN ÇEVRESİNİ GÜVENLİK ŞERİTLERİYLE ÇEVİRECEK VE İLGİSİZ ŞAHISLARIN YANGIN BÖLGESİNE GİRMESİNİ ENGELEYECEKTİR. BU ŞAHISLAR KÖTÜ NİYETLİ OLABİLİRLER, YA DA BİLGİSİZLİKLERİ VE TECRÜBESİZLİKLERİ NEDENİYLE YANGINDAN ZARAR GÖREBİLİRLER.

75 74 GELECEK İTFAİYE VE AMBULANS ARAÇLARINA YARDIMCI OLMAK AMACIYLA GÜZERGAH ÜZERİNDEKİ ARAÇLARIN VE DİĞER ENGELLERİN KALDIRILMASINI SAĞLAYARAK YOL GÖSTERİRLER. YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA DA ÇEVRE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ SÜRDÜREREK YANGIN YERİNİN TEMİZLENMESİNİ SAĞLARLAR VE DİĞER EKİPLERLE BİRLİKTE YANGININ ÇIKTIĞI YER, ÇIKIŞ NEDENİ, YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI, YANGIN SONRASI MADDİ HASAR VE DİĞER KAYIPLARLA İLGİLİ BİR RAPOR HAZIRLAR.

76 75 Eğitim

77 76 Uygulama Alarm tahliye denemeleri Denemelerde aksayan yönler Sektördeki benzer olayların incelenmesi

78 77

79 78

80 79

81 80 Ölçme İzleme Tatbikat sonuçları Gözden geçirmeler Kayıtların incelenmesi Geri beslemeler Teknolojik gelişmeler

82 81 Güncelleme-İyileştirme Görülen aksaklıklar Verilerin değerlendirilmesi Yasal değişiklikler Hedeflerin yükselmesi

83 82 YANGINLA KARŞILAŞMA

84 83 ÖNCE KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLA

85 84 YANGINI ETRAFA YAYACAK ALET KULLANMA

86 85 TAHLİYEYİ SAĞLA

87 86 YANGIN TÜPÜ KULLAN

88 87 İTFAİYE HABER VER

89 88 110

90 89

91 YANGINLA MÜCADELEDE 4 ALTIN ÖĞÜT 1- Yangın, Doğal afetler dışında, genelde insan hatasından dolayı meydana gelir. 2-Yangını önlemek, söndürmekten daha kolaydır ve risk taşımaz. 3-Yangını önlemek, bir veya birkaç kişinin görev ve sorumluluğu değil, tüm insanların görevidir. Yangını söndürmek ise bu konuda eğitilmiş insanların görevidir. 4-Yangın can ve mal düşmanıdır. Ancak, yangın anında insana en büyük düşman, panik ve mantıksız harekettir.

92 EĞİTİLMİŞ BİLGİLİ TOPLUMLAR İÇİN YANGIN BİR SORUN OLMAZ 91

93 92E05-10 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ TEMEL YANGIN EĞİTİMİ Eğitimci ………………. İş Güvenliği Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları