Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Giriş."— Sunum transkripti:

1 Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Giriş

2 E-Ticaret Nedir? E-Ticaret Tanımı İnternet ve E-Ticaretin Tarihi
Klasik Ticaret & E-Ticaret E-Ticaret Araçları

3 E-Ticaretin Tanımı Her türlü ürün ve servisin bilgisayar teknolojisi,elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler (akıllı kart-smart card-,elektronik fon transferi-EFT-, POS terminalleri, faks gibi) kullanarak satılması ve satın alınmasını kapsayan bir kavramdır.

4 E-Ticaretin Tanımı Bireylerin ve kurumların,internet veya intranet ortamlarında yazı,ses,görüntü biçimindeki sayısal bilgilerin işlenmesi,iletilmesi ve saklanması ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin bütünüdür. ( ETTK-Türkiye Ticaret Koordinasyon Kurulu)

5 Temel Sektörler Eğlence İletişim Yayın Perakendecilik Eğitim
Donanım ve yazılım Kamu

6 E-Ticaret’in Tarihi İlk defa 1969 yılında ‘ARPANET’ askeri projesiyle dört üniversitede bilgisayarlar birbiriyle bağlandı. 1983 yılında TCP/IP ( Tranmission Control Protocol/İnternet Protocol) kullanıma başlandı. Yaygın olarak internet kullanımı özelleştirmeden sonra 1990’larda başladı ve çok hızlı bir şekilde yayıldı. E-Ticaret 1997’lı yıllardan beri kullanılmaktadır. Bugün tüm dünyada önemli bir paya sahiptir.

7 Toplam İnternet Kullanıcısı (milyon) Aralık 2011

8 Internet Kullanıcıları Coğrafik Dağılım- Aralık 2011

9 E-Ticaret Alış-Veriş Çeşitleri

10 E-Ticaret tercih nedenleri

11 İnternet Üzerinden E-Ticaret

12 İnternet Üzerinden Alış-Veriş

13 Neden Elektronik Ticaret?
Önce gerçekleştiren, Pazar payını artırır: Amazon.com, BarnesandNoble.com,Yahoo.com gibi. Düşük sermaye, bütün işletmeler küçük bir yatırımla E-ticaret’e geçebilir. Global pazara girmek. Tüm dünyaya satış yapabilir hale gelebilmek. Satış maliyetlerini azaltır.

14 Elektronik Ticaretin Avantajları
Satış maliyetlerini azaltır. Birebir görüşme gerektirmez. Süreçleri otomatikleştirir. Saat farkı, bölge, iklim, yöre ile sınırlı değildir. 24 saat satış. Rakipleriniz yaparsa?

15 E-Ticaretin faydaları
Potansiyel tüketicinin dünyanın her yanından pazara sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi olmasını Yeni üreticilerin dünya pazarına girmesini Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesini Üreticiler arasında rekabetin artmasını Ticari ürünlerin maliyetinin düşmesini Ürün seçeneklerinin artmasını Ürün kalitesinin yükselmesini Daha hızlı bir şekilde ödeme ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar

16 Elektronik Ticaret&Geleneksel Ticaret

17 E-Ticaret Araçları Geleneksel Araçlar Yeni Araçlar Televizyon
WWW (World Wide Web) Radyo FTP Telefon Elektronik Posta Fax Sözlü Mesaj Elektornik ödeme ve Para Sistemleri Konferans Sistemler(Telekonferans vb.) İntranet: Kapalı Bilgisayar Ağları GSM,SMS,WAP…

18 Elektronik Ticaretin Türleri

19 Elektronik Ticaretin Türleri
B2B (Business To Business) Şirketler Arası Elektronik Ticaret B2C (Business To Consumer / Customer) Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret B2G (Business To Goverment) Şirket-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret C2G (Business To Consumer / Customer) Tüketici-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret

20 E-Ticaret türleri / B2B Şirketler Arası (B2B- Business To Business) En yaygın kullanılan elektronik ticaret şeklidir. Şirket içi veya şirketler arası yapılan ticarettir. Elektronik Veri Değişimi (Electronik Data Interchange) olarak da adlandırılmaktadır. Firmaların elektronik ortamda tedarikçiye sipariş vermesi, faturalarını temin etmesi ve bedellerini ödemesi bu bölümde değerlendirilmektedir.

21 E-Ticaret / B2B ne sunar? A. KATALOG HİZMETİ
B2B siteleri, şirketlere kendilerini ve ürünlerini tanıtıcı gerçek hayatta potansiyel müşterilere gönderdiğiniz kataloglardan ya da broşürlerden farkı olmayan online kataloglar sağlar. B. ALIM SATIM HİZMETLERİ B2B sitelerinin önemli bir bölümü, üyelerine kendi aralarında online ticaret yapma olanağı sağlayarak alıcı ile satıcı şirket arasındaki alışverişe ilişkin bütün süreçler elektronik ortamda gerçekleşir.

22 E-Ticaret / B2B ne sunar? C. MÜZAYEDE HİZMETLERİ
B2B Sitelerinin bir çoğu tıpkı bireysel tüketicilere yönelik açık artırma sitelerinde olduğu gibi açık artırma (ya da eksiltme) yapılmasına imkan tanır. B2B şirketten şirkete gerçekleşen açık artırma ile şirketlerin stoklarında kalan ürünleri satma, ya da toptan ticarete yönelik özel kampanyalar yapma fırsatını sunar. D. BİLGİ DEĞİŞ TOKUŞU HİZMETİ B2B sitelerinin en temel işlevi ise, bu siteler aracılığıyla bir araya gelen şirketlerin birbirlerini alım satım taleplerinden haberdar etmeleridir. Bu niteliğiyle sektörlere yönelik şeffaflığı artıran elektronik pazar yerleri, fiyat seviyelerinin de optimum biçimde oluşmasını sağlarlar.

23 E-Ticaret türleri / B2C Şirket-Tüketici Arası (B2C-Business to consumer / costumer) : Elektronik ticaretin en çok bilinen türüdür. Sanal Mağaza uygulamaları ile İnternette firmalar elektronik ortamda; bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını yapmaya başlamıştır. Yaygın GSM kullanımı ile birlikte wap teknolojisi de gelişmekte olup, yer ve zaman gibi kısıtlar olmaksızın elektronik ticaret yapılan uygun bir ortam haline gelmiştir.

24 E-Ticaret Türleri / B2G Şirket-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret (B2G-Business to goverment) : Kamu ile şirketler arasındaki lokal ağlar üzerinde yapılan ticaret, haberleşme ve diğer tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Kamu ihalelerinin İnternette yayınlanması ve firmaların elektronik ortamda teklif vermeleri ilk örnekleridir. E-Ticaretin yaygınlaşmasını desteklemek amacı ile kamunun vergi ödemeleri, gümrük işlemleri de sanal dünyaya taşınmaktadır.

25 E-Ticaret Türleri / C2G Tüketici-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret (C2G-Customer to goverment) : Tüketici ile kamu idaresi arasında her türlü vergi, sağlık ve hukuksal etkinliği kapsamaktadır. Henüz yaygın örnekleri olmayan bu kategoride ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik primleri ile vergi ödemeleri, vb. uygulamalar ile Elektronik Devlete geçişin sağlanması planlanmaktadır.

26 E-Ticaret Türleri / B2E İşletme içi Elektronik Ticaret - Business to employee : Firma içindeki yöneticilerin ve çalışanların online iletişim kurmasıdır. Broşürlerin, ürün kataloglarının veya toplantı duyurularının online yapılmasıdır.

27 E-Ticaret Türleri ??? Çok yaygın olmasa da çok kısa bir gelecekte yeni bir sistem olarak üniversitelerin öğrencilere sunduğu uzaktan eğitim sistemi (internet üzerinden) bu alanda yerini alacaktır.

28 E-Ticaretin Ekonomik Hayata Etkileri
Dijitalleşme Ar-Ge faaliyetleri Globalleşme İnsan kaynakları profilinde değişim

29 E-Ticaretin Yönetime Etkileri
Elektronikleşme ve Hareketlilik:Bilgilere ulaşmada kolaylık Vizyon Geliştirme: Daha geniş bir kitleye hitap etmek Örgüt Kültürü:Rekabetden kaynaklanan takım ruhu ve örgüt kültürü Calışma Grupları: İnternet üzerinden veri paylaşımı ve toplantılar. Rekabette Üstünlük:Rakiplere üstünlük

30 E-Ticaretin Reklamcılığa ve Pazarlamaya Etkileri
Etkileşimli ve Birebir Elektronik Pazarlama E-ödeme İmkanı Bankacılık ve Sigortacılıkda etkinlik ve hız Sanal Anket ve Kamuoyu Etkin ve hızlı Müşteri talepleri yönetimi Etkileşimli Tedarik zinciri yönetimi Etkileşimli Stok yönetimi Birebir pazalarma

31 E-Ticaretin Üretim Sürecine Etkileri
Maliyetlerin düşürülmesi: Depolama ve personel masrafları vb. Depodaki ürün kontrolü Ürün taleplerinin hızlı kontrolü Lojistik kararlarının hızlı alınabilmesi

32 E-Ticaretin KOBİ’lere Etkileri
Pazar Araştırma Ürün/Hizmet Arama Pazarlama Müşteri ile İletişim Girdi Temini

33 E-Ticarette KOBİ’lerin önündeki engeller
Ülkemizde KOBİ'lerin E-Ticarete Yönelimin Önündeki Engeller Kuruluş Maliyetleri İnsan Kaynaklarındaki Eksiklik Sağlanacak Faydanın Belirsizliği Sınırlı Bilgi Düzeyi E-Ticaretin Öneminin Henüz Yeterince Fark edilememiş Olması

34 E-Ticarette KOBİ’lere öneri
Öneri: KOBİ’ler bir araya gelerek e-pazaryerleri oluşturabilirler… Electronic Market (Pazar yeri) Satıcı 1 Satıcı 2 Satıcı 3 Tüketici Ürün Dağıtım Ağı

35 E-Ticaretin Bireye ve Topluma Etkileri
Hesaplı,rahat,kolay ve hızlı Güvenli ??? Eğlenceli : Online açık artıma Küresel: Geniş ürün seçenekleri Sıra bekleme,Yer ve Zaman Bağımsızlığı Sosyal yasama etkileri ???

36 E-Ticaret İşlemleri o Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi, o Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma, o Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, o Sipariş verme, o Anlaşma/sözleşme yapma, o Elektronik banka işlemleri ve fon transferi, o Elektronik konşimento gönderme, o Gümrükleme, o Elektronik ortamda üretim izleme, o Elektronik ortamda sevkiyat izleme, o Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik,

37 E-Ticaret İşlemleri o Elektronik ortamda kamu alımları, o Elektronik para ile ilgili işlemler, o Elektronik hisse alışverişi ve borsa, o Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi, o Doğrudan tüketiciye pazarlama, o Sayısal imza, elektronik noter gibi güvenilir üçüncü taraf işlemleri, o Sayısal içeriğin anında dağıtımı, o Anında bilgi oluşturma ve aktarma, o Elektronik ortamda vergilendirme, o Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunması ve transferi o Elektronik ortamda kamu alımları, o Elektronik para ile ilgili işlemler,

38 E-Ticaret İşlemleri o Elektronik hisse alışverişi ve borsa, o Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi, o Doğrudan tüketiciye pazarlama, o Sayısal imza, elektronik noter gibi güvenilir üçüncü taraf işlemleri, o Sayısal içeriğin anında dağıtımı, o Anında bilgi oluşturma ve aktarma, o Elektronik ortamda vergilendirme, o Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunması ve transferi

39 E-Ticaretde Dikkat Edilecek Noktalar
Web Sitesi hazirlamasin dikkat edilecek Noktalar: Web sitesi satmayı planladığı ürünlere göre tasarlanmalıdır.Renk seçimleri, Grafiklerin yoğunluğu,Animasyonlu etkileşimler ve Sadelik gibi özellikler web sitelerinde ürüne bağlı değişkenlik gösterir. Bir E-Ticaret sitesinin standartları da vardır: - Satıcı, ürün destek bilgisi için her sayfaya ya da bilgi merkezine link vermelidir. - Satıcı tanıtıcı bilgiler, ticari isim, adres ve kontak telefon, ve faks bilgileri ve ortaklıklarıyla ilgili bilgiler alıcıya verilmelidir. (Satıcı ile ilgili bilgiler alıcı güvenini arttırır). - Alıcıya, yaptığı alışverişin hangi hukuka tabi olduğu anlatılmalıdır. - Satıcı, satılan mal veya sunulan hizmetle ilgili tüm sınırlamalarını (Ülke dışına satış yapmıyoruz...vb.), alıcıların kişisel bilgilerini girmeden ya da ürün, servis seçimi yapmadan önce görmelerini sağlamalıdır. - Satışı yapılan tüm mal ve hizmetlerin detaylı açıklaması site üzerinde verilmelidir. - Sitede arama fonksiyonu olmalıdır. (Alıcının aradığı bilgiye bir an önce ulaşması gerekir.) - Satıcı, alıcıya sık sorulan sorular (FAQ) servisi, Müşteri hizmetlerine bağlı bir telefon numarası, şikayet ve sorularını bildirebilecekleri bir adresi sunmalıdır.

40 İnternet üzerinden E-Ticaret Sayfası Oluşturma Adımları
Bir Yer Seçme Bir yer seçme Ödeme yetkisi ve İşlemleri Ticaret Server’ı Mağazanın Web Tasarımının Yapılması Yükleme Hızı Basitlik Alışveriş Kartının Kullanılması Site İçerisinde Yönlendirmeler Global Olma Sipariş ve Ödeme Seçenekleri Güvenilirlilik Servislerin Kişilere Özel Hale Getirilmesi Satış Öncesi Destek Satış Sonrası Destek

41 Dikkat edilecek diğer kısımlar
Elektronik Ticarette Siparişin Alınmasında Dikkat edilecek noktalar Elektronik Ticarette Bedelin Ödenmesinde Dikkat edilecek noktalar Elektronik Ticarette Alınan Mal veya Teslimatında Dikkat edilecek noktalar Elektronik Ticarette ‘Garanti’ Hizmeti Verilmesinde Dikkat edilecek noktalar Elektronik Ticarette İadeler de Dikkat edilecek noktalar Elektronik Ticarette Gizlilik Politikasında Dikkat edilecek noktalar Elektronik Ticarette Güvenli alışveriş için Dikkat edilecek noktalar

42 E-Ticarette taraflar [oyuncular]
Alıcı Sivil Toplum Örgütleri (Tüketiciyi Koruma Derneği, Odalar v.b.) Satıcı Üretici Üniversiteler Bankalar Onay Kurumları, Elektronik Noterler Komisyoncular Sigorta Şirketleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Nakliye - Kargo Şirketleri Gümrük Müsteşarlığı Özel Sektör Bilgi Teknolojisi - Yazılım Şirketleri Diğer Kamu Kurumları

43 E-Ticaretde Ödeme Araçları
Kredi Kartı Kredi kartının tüm dünyada standart bir ödeme altyapısına sahip olması ve kullanıcı kitlesinin genişliği Internet üzerinden yapılan alışverişlerde en çok kullanılan ödeme yöntemi (Türkiye'de tek yöntem) olmasını sağlamıştır. Alışveriş sırasında kredi kartı bilgilerinin üçüncü şahıslarca ele geçirilmesinin önlenmesi amacıyla bu bilgilerin şifrelenmesi esasına dayanan SSL ve SET protokolleri kullanılmakta, böylece alışveriş güvenliği kolaylıkla sağlanmaktadır.

44 E-Ticaretde Ödeme Araçları
Elektronik Para Elektronik para Internet'te kullanılmak üzere geliştirilmiş para birimidir. Elektronik para günlük hayatta kullanılan mağaza çeklerinin Internet ortamındaki karşılığı olarak değerlendirilebilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kişilerin ilk olarak elektronik para hizmeti sunan şirketler tarafından geliştirilen özel yazılımlardan birini bilgisayarlarına yüklemeleri ve o şirketle çalışan bir bankada hesap açtırmaları gereklidir. Bundan sonra elektronik para ile anlaşmalı mağazaların sitelerinden veya kendisi gibi elektronik para yazılımını kullanan diğer taraflar ile sanal alışveriş yapabilirler. Elektronik para yazılımı, istenilen miktarda paranyn bir banka hesabından çekilerek, Internet üzerinden yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere elektronik ortamda saklanmasını sağlar. Her elektronik paranın normal hayatta olduğu gibi bir seri numarası vardır. Internet üzerinden bir harcama yapıldığında belli seri numaralı elektronik paralar alışveriş yapanın bilgisayarından silinerek alışveriş yapılan bilgisayara geçirilir. Bu şekilde, para akışı aynen günlük hayatta olduğu gibi gerçekleştirilir. Türkiye'de bu sistem henüz uygulamaya geçmemiştir. Dünyada elektronik para hizmeti veren bazı kuruluşlara örnek olarak CyberCash (www.cybercash.com), DigiCash (www.digicash.com) verilebilir.

45 E-Ticaretde Ödeme Araçları
Elektronik Çek Elektronik çek, elektronik ticaret gerçekleştiren sitelerin ödemeleri çek olarak kabul etmelerini ve işleyebilmelerini sağlayan bir ödeme sistemidir. Elektronik çek, ABD'de Financial Services Technology Consortium (www.fstc.org) tarafından SDML, Signed Document Markup Language, adı verilen bir işaretleme dili kullanılarak geliştirilmiştir. Elektronik çek sisteminde, ödemeler kredi kartı olmadan banka hesabı bilgilerinin gerekli olanlarının elektronik ticaret sitesine girilmesi yoluyla yapılır. Kullanıcı bir anlamda ticaret sitesine çek keserek ödeme yapmış olur. Bankadaki sistemler yapılan transferleri her gün temizleyerek bahsedilen hesapta alışverişin tamamlanması için gerekli şartların yeterli olup olmadığını kontrol ederler ve bu durumdan elektronik ticaret sitesini şifreli kanallarla haberdar ederler. Bu işlemler takas merkezi olarak adlandırılan finansal kurumlar tarafından da yürütülebilir. Kullanılması kolay bir sistem olmakla birlikte, daha yaygın kullanımı için gerekli sistemlerin finans sektörü tarafından kabul görmesi gereklidir. Bu hizmet ülkemizde herhangi bir kuruluş tarafından henüz uygulamaya konulmamıştır. Daha detayly bilgi için sitesi ziyaret edilebilir.

46 E-Ticaretde Ödeme Araçları
Diğer Ödeme Araçları Escrip: Bağış ödemeleri gibi bazı özel düşük miktarlı ödemeler için kurulmuş bir sistem. IPIN: Internet harcamalarını ISS faturalarına yansıtan bir sistem. PCPay: Smart Card bazlı bir sistem. ECharge My Phone: Telefon faturası ile entegre edilmiş bir sistem. First Virtual: Ödemeleri üçüncü bir kuruluşun toplayıp, ilgili taraflara dağıtımını yaptığı bir sistem.


"Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları