Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Salmonella Enfeksiyonları Prof Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mİkrobiyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Salmonella Enfeksiyonları Prof Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mİkrobiyoloji."— Sunum transkripti:

1 Salmonella Enfeksiyonları Prof Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mİkrobiyoloji

2 Salmonella infeksiyonları  Salmonella Enterobacteriaceae ailesinde  2000’ den fazla serotip  Salmonelloz dünyada yaygın hayvanlarda ve insanlarda infeksiyon nedeni S. typhi: enterik ateş yapar, sadece insanlarda hastalık nedeni  İnsanlarda Enterik ateş Gastroenterit Sistemik infeksiyonlar yapar.

3  gram (-), sporsuz bakteri  Hareketli, (S. gallinarum hariç)  O somatik antijen (6 serogrup),  H flajellar antijen,  Önemli serovarlar:  S. typhi,  S. choleraesuis,  S. typhimurium,  S. enteritidis  S. paratyphi A,  S. schottmuelleri (S. paratyphi B),  S. hirschfeldii (S. paratyphi C),  S. sendai

4 Bulaş yolu  Kontamine hayvansal gıda ürünleri Yumurtalar, et ve et ürünleri  Kontamine eller  Su veya besinlerin kontaminasyonu

5 Predispozan faktörler  Gastrik asidite ve intestinal motilite bozukluğu H 2 reseptör blokeri vb. Yaşlılık Gastrektomi, vagotomi, gastroenterostomi Antimotilite ilaçlar  Barsak florasının antibiyotikler nedeniyle bozulması  Salgınlar  Orak hücreli anemi  Bartonelloz  Lenfoma, lösemi  Sıtma  Şistozomiyazis  AIDS  İleri yaş,  immun yetersizlik  diabet

6 Patogenez  Salmonella gıda ile alınır  Mide asidinden etkilenir. Engeli aşar ise ince barsağa geçer.  İnce barsak mukozasınea penetrasyon ve toksin salınımı  Proinflamatuvar sitokinler salınır  İnflamatuvar yanıt ishale neden olur  Barsakta Peyer plaklarında çoğalma, RES ‘e geçiş, bakteriyemi

7 This web page was produced as an assignment for an undergraduate course at Davidson CollegeDavidson College Immunology Homepage

8 Patogenez  Suşun virülansı  Mikroorganizma sayısı 10 7  Gastrik asidite  Etkenin tipi S. cholerasuisbakteriyemi, S. typhi ve S. paratyphi A, S. scholtmuelleri enterik ateş, kr. taşıyıcılık S. typhimurium enterokolit

9 Klinik tablolar-Enterik ateş  Halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı  Kontinü ateş, rölatif bradikardi, konstipasyon ya da kansız ishal,  splenomegali, hepatomegali, rose spot (göğüs-karında basmakla solan makülo papüler döküntü)  Metastatik infeksiyon Üriner sistem, MSS, kemik-eklem, kalp, plevra, akciğerler

10  Tedavi edilemeyen bir tifoid ateşte 4 haftalık bir seyir görülür.  İlk haftada ateş, relatif bradikardi, halsizlik, baş ağrısı, Abdominal ağrı, epistaksis görülebilir. Lökopeni (rölatif lenfositoz), bu dönemde Kan kültürü pozitif Gruber Widal negatif

11 İkinci haftada  40 °C ateş, bradikardi  Deliryum görülebilir.  Rose spot  Abdomern distansiyonu ve sağ alt kadran ağrısı  Alt loblarda akciğerde ronküs  Diyare günde 6-8 kez karakteristik kokulu, bezelye çorbası tanımlanmış  Kabızlık ta görülebilir.  Hepato-splenomegali  ALT, AST artışı  Gruber Widal testi pozitif anti O ve antH antikorları  Kan kültürleri halen pozitif olabilir.

12  Üçüncü haftada komplikasyonlar görülebilir.  Bu dönemde düşmüş olan ateş yeniden yükselir.  Barsak kanaması ciddi ancak genellikle ölümcül değil  Barsak Perforasyonu Distal ileumda ciddi ve öldürücü komplikasyon  Fokal komplikasyonlar  Ensefalit  Metastatik apseler  Kolesistit  Endokardit  Osteit

13  Enterik ateş tanı  Anemi, lökopeni, rölatif lenfositoz, trombositopeni,  ALT, AST yüksekliği  İlk 2 hafta kan kültürü pozitif  2. haftadan sonra gaita kültürü pozitif  İdrar kültürü, kemik iliği kültürü

14 Kültürde Salmonella bakterisi

15 Gruber Widal agl. Testi  O ve H antijenine karşı antikor araştırılır  O Antikor pozitifliği 1/80 veya üzerinde, 2 hafta aralıklı farklı 2 serum örneğinde 4 kat titre artışı varsa akut infeksiyon lehine  Yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuçlar alınabilir  Dışkıda Vi ag. Kronik taşıyıcılık saptanmasında

16  Ayırıcı tanı:  Sıtma  Hepatit  Bruselloz  Tifüs  Leishmaniyaz  Non-tifoid salmonelloz  Şigelloz  İ. mononükleoz  Tüberküloz  Leptospiroz  Amip karaciğer apsesi

17 Enterik ateş  Tedavi: 10-14 gün süreli  Lokalize enfeksiyon var ise (Kalp kapak infeksiyonu, osteomyelit gibi uzun süreli) Siprofloksasin(2x400mg i.v) 3. Kuşak sefalosporin (seftriakson)(2g/gün i.v) Azitromisin Duyarlı ise Ampisilin veya TM-SMZ kullanılabilir

18 Klinik tablolar -Enterokolit  Enfekte gıdalar ile sıklıkla bulaşır.(Tavuk, yumurta v.b)  KS: 12-48 saat  Ateş, kramp tarzı karın ağrısı ve mukuslu bazen kanlı ishal (sulu, miktarı değişken)  Dışkıda PNL  Bulantı, kusma  Tanı: Dışkı kültürü www.bact.wisc.edu/.../Salmonella.XLD.jpg

19  Enterokolit ayırıcı tanı: Şigella EİEC, C. jejuni Yersinia enterocolitica ETEC,

20  Tedavi: semptomatik yaklaşım, sıvı ve elektrolit kaybının yerine konulması yeterlidir.  Antibiyoterapi önerilen durumlar: AIDS, immunosupresif durumlar, lenfoma, lösemi, orak hücreli anemi, yaşlılar greft uygulanması, transplantasyon, protez kullanımı (kalp kapağı, eklem), Kinolon3-5 gün süre ile önerilir. malnutrisyon,inflamatuvar barsak hastalığında ağır seyir. Komplikasyonu reaktif artrit

21 Sistemik Hastalıklar Menenjit Endokardit Osteomyelit Septik artrit

22 Klinik tablolar  Asemptomatik intestinal taşıyıcılık  %3 oranlarında  sessiz infeksiyondan sonra ya da klinik hastalığı takiben görülebilir.  Kronik taşıyıcılık: 1 yılı aşkın infeksiyonun sürmesi  Tanı: Pozitif dışkı kültürü  Taşıyıcılarda tedavi: 4-6 hafta amoksisilin 4 g/gün oral veya 4 hafta florokinolon 2x500mg/gün oral  Safra kesesi taşıyıcılığı (Kolesistektomi önerilir)

23 Korunma  Aşı ile korunma S. typhi için aşı oral Ty 21 a (gün aşırı toplam 4 kapsül) veya Tifoid Vi polisakkarid aşı (tek doz i.m  Genel önlemler  Su ve gıda kaynaklarının temizliği  Kanalizasyonların uygun hale getirilmesi  Hayvansal gıdaların uygun pişirilmesi  Pastörize süt ve süt ürünleri  Seyahatlerde buzlu içecekler, çiğ yiyeceklere dikkat edilmesi  Yiyecekleri elledikten sonra ellerin yıkanması


"Salmonella Enfeksiyonları Prof Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mİkrobiyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları