Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 14 Ocak 2014 Salı Ar. Gör. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 14 Ocak 2014 Salı Ar. Gör. Dr."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 14 Ocak 2014 Salı Ar. Gör. Dr. Nihal Şahin

2 Çocuk Allerji-İmmunoloji Bilim Dalı Vaka Sunumu 14/01/2014

3 12 yaşında, erkek Daha önce herhangi bir şikayeti olmayan hasta 6 ay önce dolgu yapılması amacıyla diş hekimine başvurmuş. Lokal anestezik enjeksiyonu yapıldıktan sonra hastada solukluk, kendini iyi hissetmeme, baygınlık gelişmiş. Bu sırada sözel uyarılara cevap verebiliyormuş. Ürtiker, anjiodem, hırıltı, öksürük, bulantı-kusma gelişmemiş. Kan basıncı ölçülmemiş. Hastanın o dönemde enfeksiyonu, ilaç kullanımı yokmuş. 112 aracılığı ile acil servise götürülmüş. Burada oksijen verilmiş. İzlemde sorun olmayınca taburcu edilip tarafımıza yönlendirilmiş.

4 Öz Geçmiş: Prenatal, natal, postnatal: özellik yok Geçirilmiş hastalık öyküsü yok Astım, allerjik rinit yok İlaç allerjisi öyküsü yok Soy Geçmiş: Özellik yok

5 Fizik Muayene: Ateş: 36.2 KTA: 100/dk TA:100/60 mmHg SS: 24/dk SPO2: %98 Boy: 146 cm (25-50p) Kilo: 44kg (50p) BCG skarı: + AFN:+/+

6  Genel durumu iyi  Cilt doğal görünümde  Sistem muayenelerinde özellik saptanmadı

7 Laboratuar  BK: 5990 10 3 /ul  ANS: 2380 10 3 /ul  Lenf: 2830 10 3 /ul  Hb: 9.68 g/dl  Hct: 30  PLT: 334000 10 3 /ul  Glu: 84 mg/dl  Üre: 26 mg/dl  Kre: 0.40 mg/dl  AST: 14 U/l  ALT: 11 U/l  T.pro: 6.4 g/dl  Alb: 3.54 g/dl  Na: 138 mEq/l  K: 4.2 mEq/l

8 Ön Tanılar?

9 Yaşananlar allerji mi? Vazovagal reaksiyon mu?  Reaksiyon sırasında hastada şu bulgulara dikkat edelim  Ürtiker/anjioödem  Solunum bulguları  Kusma/karın ağrısı  Kardiyovasküler bulgular  Hipotansiyon  Senkop  Uykuya eğilim  Enüresis

10 Yaşananlar allerji mi? Vazovagal reaksiyon mu?  Hastada lokal anestezi sonrası gelişen reaksiyon  Solukluk  Kendini iyi hissetmeme  Baygınlık hissi mevcut  Ürtiker, anjiodem, hırıltı, öksürük, bulantı- kusma gelişmemiş.

11 Vazovagal reaksiyon  İlaç sonrası  Ürtiker yok  Kendinden geçme veya bayılma var  Bradikardi varsa

12 Allerjik reaksiyonu taklit eden durumlar  Gerçek alerjik reaksiyondan daha sık görülür.  Psikomotor reaksiyonlar/aksiyete ile ilişkili semptom  Parestezi, baş dönmesi, taşikardi, bulantı, iyi hissetmeme  Vasovagal senkop  Bradikardi ve solukluk eşlik eder.  Sempatik uyarı  Taşikardi, hipertansiyon, anksiyete  Endojen katekolamin salınımı  Lokal anesteziklere eklenmiş adrenalin  Sistemik toksik etki  Lokal anesteziklerin santral sinir sistemini uyarıcı etkisi

13 Vazovagal reaksiyon  Bu durumda bazı tetikleyici faktörler, otonom sinir sistemi aracılığıyla beyin sapındaki tractus solitariusun uyarılması ile yoğun bir parasempatik uyarılmaya neden olarak semptomları başlatır.  Nörokardiyojenik senkop olarak da adlandırılır  Vazovagal senkopta herhangi bir nedenle kalbe olan venöz dönüşün azalması sol ventrikül diyastol sonu volümünü azaltarak refleksi başlatır.  Tetikleyici faktörler uzun süre ayakta kalma, sıcak ortam, banyo, emosyonel stres ya da bulantı gibi gastrointestinal semptomlar olabilir.  Hastalar, genellikle 1-2 saniye süreyle baş dönmesi, fenalık ve vücuda bir sıcaklık yayılması hissederler.  Daha sonra senkop gelişir.

14 Lokal Anestezik Allerjisi  Lokal anestezikler ile görülen yan etkiler nadir değildir ve etyoloji çoğuklukla non alerjiktir.  2860 hasta ile yapılan bir çalışmada ID test ve provokasyon ile kanıtlanmış IgE aracılıklı alerji %0.9 olarak saptanmış.

15  Görülen alerjik reaksiyonlar:  Tip I reaksiyon  İmmünkompleks aracılı reaksiyon  Hücresel (Gecikmiş Tip)Hipersensitivite reaksiyonları  En sık reaksiyon tipi topikal lokal anestezik sonrası görülen kontakt dermatitdir  IgE aracılı reaksiyonlar daha nadirdir

16 Lokal anestezikler kimyasal yapılarına göre iki gruba ayrılır  Ester grubu  Benzokain  Klorprokain  Piperokain  Prokain (Novocaine)  Propoksikain  Tetrakain (Pentocaine  Amid grubu  Lidokain (Jetokain)  Mepivikain (Carbocaine)  Kartikain  Bupikain  Prilokain (Citanest)  Artikain (Ultracaine)

17  İki grup arasında çapraz reaksiyon nadir görülür.(Her iki grup ilaç içinde bulunan parabene alerji gelişmesi ya da cosensitizasyon nedeniyle nadir de olsa görülebilir.)  Ester grubu içindeki anestezikler arasında çapraz reaksiyon daha fazladır.  Amid grubu ilaçlara alerji gelişimi nadir olmakla birlikte, kullanım sıklığı arttığı için görülme sıklığı artmaktadır.

18 Ürtiker/Anjioödem veya Anafilaksi (iki sistem tutulursa)  IgE aracılı (Tip 1) reaksiyon  Enjeksiyondan sonraki 1 saat içinde  Ürtiker/anjioödem  Solunum bulguları  Kusma/karın ağrısı  Kardiyovasküler bulgular  Hipotansiyon  Senkop  Uykuya eğilim  Enüresis

19 IgE aracılı reaksiyon öyküsü varsa Kullanılması planlanan adrenalinsiz lokal anestezikle Deri pric testi İntradermal test Provakasyon testi

20  Prilokain lokal anestezik testi için ilk tercih edilebilecek ilaç  Amid grubu  Reaksiyon riski düşük  Adrenalinsiz

21 DERİ PRİK TESTİ PK, NK, İlacın kendisi ile 20 dk NEGATİF İNTRADERMAL TEST PK, NK, 0.02 mL 1:100 dilusyon NEGATİF 20 dk PROVAKASYON TESTİ 1.0-mL SC SF 20 dk 1.0 mL lokal anestezik 20 dk

22 Yanlış pozitiflikler  İntrakutanöz testler  Lokal anesteziklerdeki metilparabenler yanlış pozitiflik nedeni olabilir  Prezervatifsiz lokal anesteziklerle test yapılmalıdır

23 Kontakt Dermatit  Gecikmiş tip (tip 4) hipersensivite:  Şişlik  Lokalize dermatit  Mukozal inflamasyon  72 saat içinde ortaya çıkar  Etkilenen alan doğrudan temas edilmiş bölge ile sınırlıdır.  Diğer olası sebepler:  Operasyona bağlı aşırı şişlik  Yara bakımında kullanılan diğer topikal ajanlara bağlı tip 4 reaksiyon  Lokal anesteziklere eklenmiş paraben ve benzeri maddeler

24  Yama testi:  Her iki grup preperatlarını içeren hazır paneller  48 ve 72.st sonra eritem ve vezikül oluşumuna göre derecelendirilir.  Farklı gruptan ajan seçilmesi öneriler.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 14 Ocak 2014 Salı Ar. Gör. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları