Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇARPINTI Prof. Dr. Alpay Çeliker Pediatrik Kardiyoloji Bölümü Acıbadem Maslak Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇARPINTI Prof. Dr. Alpay Çeliker Pediatrik Kardiyoloji Bölümü Acıbadem Maslak Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 ÇARPINTI Prof. Dr. Alpay Çeliker Pediatrik Kardiyoloji Bölümü Acıbadem Maslak Hastanesi

2 Çocuklarda Çarpıntı ➲ Ekstrakardiyak Nedenler Endokrinolojik Nedenler Hipertiroidizm Diyabet Hiperkortisolizm Feokromositoma Hematolojik Nedenler Enfeksiyon

3 Çocuklarda Çarpıntı ➲ Kardiyak Nedenler Supraventriküler Prematür Atımlar Supraventriküler Taşikardi Uygunsuz sinüs taşikardisi Atriyoveentriküler reentrant taşikardi Atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi Ektopik atriyal taşikardi Ventriküler Prematür Atımlar Ventriküler Taşikardi

4 Öykü ➲ Çarpıntının Ba ş langıç Ya ş ı ➲ Eforla İ lgisi ➲ Süresi ➲ Tekrarlama sayısı ➲ En uzun süren çarpıntı ➲ Çarpıntı sırasında kalp hızı

5 Öykü II ➲ Çarpıntının ba ş lama ve sonlanması ➲ Emosyonel ili ş ki ➲ Çarpıntı hissedilen yer ➲ Di ğ er Semptomlar Ba ş dönmesi-senkop Gö ğ üs a ğ rısı, karın a ğ rısı Kusma

6 Öykü III ➲ Çarpıntının durma şekli ➲ Çarpıntı sonrası hastanın durumu ➲ Çarpıntının başlangıç yaşı ➲ Aile Öyküsü ➲ Geçirilmiş kardiyak cerrahi

7 Fizik İ nceleme ➲ Genetik sendromlar ➲ Üfürüm

8 EKG ➲ Sinüs ritminde EKG: Preeksitasyon QT intervali Kalp hızı Brugada patterni

9 Çocuklarda Disritmi Manifest WPW Kısa PR intervali  Dalgası Geniş QRS Anormal T Dalgaları

10

11 Çocuklarda Disritmi WPW Sendromu

12 Couplet Triplet

13 –Bigeminy

14 –Supraventriküler Ektopi

15 –Uzun QT Sendromu

16 EKG II ➲ Taşikardi EKG'si Dar & geniş QRS Hız QRS ve P ilişkisi QRS alternansı

17 Atriyal Flutter

18 Monomorfik VT Ventriküler Taşikardi

19 Monomorfik VT Polimorfik VT

20

21 Ekokardiyografik De ğ erlendirme ➲ Do ğ u ş tan Kalp Hastalıkları: Ebstein anomalisi L-transpozisyon Cerrahi sonrası ➲ Kazanılmı ş Kalp Hastalıkları: Hipertrofik kardiyomiyopati Dilate kardiyomiyopati “Non-compaction”

22 Eforlu EKG ➲ “Burst” efor ➲ SVT: ➲ VT: ➲ Uzun QT ➲ KPVT

23 Holter, Olay Kaydedici ➲ Supraventriküler ta ş ikardi ➲ Supraventriküler aritmi ➲ Ventriküler ta ş ikardi ➲ Ventriküler aritmi

24

25 Transözefagal EKG ve Uyarım ➲ Noninvazif testlerle tanı konulamayan vakalarda endikedir. ➲ Hastanede yatmadan i ş lem yapılabilir. ➲ Oldukça hassas bir yöntemdir. ➲ Ta ş ikardi tipi belirlenerek uygun ilaç seçimi yapılabilir.

26

27 Normal sinus ritmi SVT Programlı Uyarım

28 Kardiyak Elektrofizyolojik Çalı ş ma ve Ablasyon ➲ Tedavi amacıyla uygulanmalıdır. ➲ Radyofrekans ablasyon planlanan hastalar alınmalıdır. ➲ Tanı amacına yönelik nadiren kullanılır.

29

30

31 Çocuklarda Disritmi WPW Sendromu: RF Ablasyon

32 Çocuklarda Disritmi WPW SENDROMU: RFA ÖnceSonra

33 Çocuklarda Disritmi

34 Yeni Yöntemler Ablasyon: 3 Boyutlu Haritalama Kriyoablasyon Kardiyak Navigasyon Cerrahi:

35 Çocuklarda Disritmi Elektroanatomik 3D Mapping

36 Çocuklarda Disritmi

37


"ÇARPINTI Prof. Dr. Alpay Çeliker Pediatrik Kardiyoloji Bölümü Acıbadem Maslak Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları