Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK  Adrenal yetmezlik hipotalomo-hipofizer-adrenal aksın; - Bir veya daha fazla bölgesinde, - Fonksiyon bozukluğu sonucu oluşabilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK  Adrenal yetmezlik hipotalomo-hipofizer-adrenal aksın; - Bir veya daha fazla bölgesinde, - Fonksiyon bozukluğu sonucu oluşabilir."— Sunum transkripti:

1 ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK  Adrenal yetmezlik hipotalomo-hipofizer-adrenal aksın; - Bir veya daha fazla bölgesinde, - Fonksiyon bozukluğu sonucu oluşabilir.  Kronik primer AY (Addison Hastalığı); - Bilateral adrenal harabiyet sonucu gelişir.  Klinik bulgular adrenokortikal dokunun; - En azından %90 kadarı harap olana kadar görülmez.  Adrenal korteksin 3 zonunda da harabiyet vardır; - GK, MK ve adrenal androjen eksikliği oluşur.  Otoimmün AY en sık (%80) neden iken, - Adrenal tbc bazı ülkelerde önemini korumaktadır.

2 ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK- II  Sekonder Adrenal Yetmezlik; - Hipotalamik (Tersiyer -CRH eksik) veya - Hipofizer (Sekonder-ACTH eksik) bozukluk ile oluşur.  GK ve adrenal androjen eksikliği ile birliktedir.  MK eksikliği yoktur, veya minimaldir.  Sekonder AY’de en sık neden; - GK alınımına bağlı CRH ve ACTH supresyonudur. - Uzun süreli GK alanlarda, - GK kesildikten 48 saat sonra AY semptomları başlar.

3 Primer Adrenal Yetmezlik Nedenleri  Otoimmün 1) Saf otoimmün 2) Tip I, II Otoimmün poliglandüler sendrom içinde  Tüberküloz  Adrenomiyelonöropati  Fungal infeksiyonlar, AIDS  Kanser metastazı (AC, meme, böbrek), Lenfoma  Sarkoidoz, amiloidoz, hemokromatoz  Cerrahi veya medikal adrenal ablasyonu  Herediter ACTH cevapsızlığı  AY’e yol açan veya mevcut AY arttıran ilaçlar: - Rifampisin, Ketokanazol, Fenitoin, Opium alkaloidi  İzole GK eksikliği (Genellikle familyal)

4 Primer Adrenal Yetmezlik Nedenleri Ani başlayan  Adrenal nekroz  Adrenal kanama  Meningokoksik veya diğer sepsislerde  Koagülasyon bozukluklarında  Antikoagulan alınımı  Antifosfolipid sendromundaki trombozis

5 Sekonder Adrenal Yetmezlik Nedenleri  Hipofiz tümörü veya metastazlar  Cerrahi, radyoterapi  Kraniofarinjioma  Sarkoidozis  Amiloidozis  Histiyositozis  Empty cella sendromu  Hipotalamik tümörler  Uzun süre GK tedavisi  Lenfositik hipofizitis

6 Sekonder Adrenal Yetmezlik Nedenleri Ani başlayan: Sheehan sendromu Hipofizer apopleksi Kafa travması Hipofiz sapı lezyonları Cushing sendromunda; - Hipofiz veya adrenal cerrahi sonucu

7 Otoimmün Poliglandüler Yetersizlik

8 Primer Adrenal Yetmezlik Semptom-Bulguları

9 Primer AY ve beraberindeki bozukluklar  Hiperpigmentasyon,  Vitiligo  Hiperkalsemi  Otoimmün tiroid hastalığı  Adrenomiyelonöropatide; - Merkezi sinir sistemi semptomları Sekonder AY ve beraberindeki bozukluklar  Belirgin anemi olmaksızın cilt solukluğu  Amenore, libido azalması ve impotans  Aksiller ve pubik kıllarda azalma  Sekonder hipotiroidi  Puberte öncesi büyüme kusuru, gecikmiş puberte  Baş ağrısı, görme bozuklukları  Diabetes insipidus

10 Adrenal Yetmezlikte Klinik  Sebebe göre değişik zamanda klinik oluşur.  Ne kadar zamanda total harabiyetin geliştiği bilinmiyor.  Artan ACTH ile bez azami uyarıldığından; - Yeterli plazma kortizolü sağlanabilir. - Ancak rezerv azaldığı için strese cevap yetersizdir.  Araya giren stres akut kriz oluşturur - Vakaların %25’i akut krizle gelir.  Halsizlik,çabuk yorulma en sık semptomdur, ilerleyicidir. - Eforla aşırı yorgunluk olur, - Giderek yatağa bağlı hale gelir. - Yüz yorgun-bitkin, konuşma yavaş-hafiftir.

11 Adrenal Yetmezlikte Klinik- II Adinami; - Kısmen elektrolit dengesizliğine bağlı olsa da; - Asıl karbonhidrat metabolizması bozukluğu ile olur. İştahsızlık ve 2-15 kg. zayıflama sıktır; - Karbonhidrat metabolizması bozukluğuna, - Kısmen dehidratasyona bağlıdır. Tuzlu yeme ve su içme arzusu belirgindir. Orta derecede metabolik asidoz; - İntrasellüler H’ nin ekstrasellüler bölüme geçmesi, - Renal tübülüste yetersiz NH3 oluşumu ile gelişir. Hiperventilasyon olabilir.

12 Gastrointestinal sistem:  Bulantı, kusma, karın ağrısı,diare bazen konstipasyon; - İntestinal lümene fazla NaCl sekresyonuna bağlı - Midede pepsin-HCl salgısı azalması da etkili olur.  Basit infeksiyon özellikle diarenin uzaması dikkat çeker.  Bu şikayetler bazen akut kriz için bir habercidir. Kardiovasküler sistem:  Hipotansiyon -Hipertansif ise kan basıncı normal olabilir. - Nedeni MK eksikliğidir. GK eksikliği ile; - Katekolaminlere damar duyarlılığında azalma da etkilidir.  Kalp sesleri derinden gelir (Damla kalp)  Noktüri (Gece çıkarılan idrar gündüzden daha fazladır).

13 Hiperpigmentasyon:  Tanı koydurucu olsa da bulunmaması tanıyı reddettirmez.  Sekonder AY de bulunmaz (Hipopigmentasyon).  POMC artışı ile; - Melanositleri uyaran aktivite artar, melanin artar. - Bu aktivitenin ACTH /  -LPH ile ilişkisi tam açık değildir.  Dirsek, elayası kıvrımı, meme başı, kemer izi, - Yeni yara izlerinde daha belirgindir. - Dişeti, yanak, dil mavimsi-esmer renk alır.  Uzun süre GK tedavisi ile kısmen geriler.  İmmün melanosit tahribi ile %10-20’inde vitiligo vardır. Mental değişiklikler:  Zihni yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu,  Depresyon, bazen öfori, gerilim, libidoda azalma olabilir.

14 Hipoglisemi:  %50 vakada hipoglisemi zaman zaman ortaya çıkar; - Yemek öncesi, karbonhidrat aldıktan 1-2 saat sonra olur - Glikoneogenez ve glikojenoliz bozuktur.  Hipoglisemik semptomlar; - Normalde kan şekeri 50mg/dl’de oluşur. - Addisonda 60-70 mg/dl iken hipoglisemi oluşabilir. Diğer değişiklikler:  Kadında amenore, pubik-axiller kıl kaybı (androjen azlığı)  Yaygın myalji-artralji, hiperkalemik simetrik nöromyopati  Eklemlerde kalsifikasyon, diş çürümelerinde artma  Barsakta Ca emilimi, kemikte Ca mobilizasyon artar.  Lenfoid dokuda hiperplazi, splenomegali bulunabilir.

15 Sekonder- Primer Adrenal Yetmezliğin Farkları  Sekonder AY genellikle kronik, belirtiler nonspesifiktir. - Hiper yerine hipopigmentasyon görülür.  Sekonder AY de renin-anjiotensin sistemi ile; - Adrenalde aldosteronun regülasyonu devam eder, - Zona Glomerulosa üzerine ACTH etkisi çok zayıftır. - Dehidratasyon, hiperkalemi, hipotansiyon genelde yoktur.  Diğer hipofiz hormonlarının eksiklikleri AY’e eşlik edebilir.  ACTH ve ilişkili peptidler; - Primer AY’ de yüksek, sekonder AY’ de düşüktür.  ACTH uyarı testine cevap vardır. Bazen atrofi yüzünden; - Uzun süreli ACTH uyarı testi gerekebilir.  Hipotalamik nedenli AY ise; - CRH düzeyi düşük, CRH testine abartılı cevap vardır.

16 ADRENAL YETMEZLİKTE TANI Normokrom normositer anemi (Hb: 9.5-12 g/dl) Lökopeni (3000-4000/mm3), nisbi lenfositoz, eozinofili Sedimantasyon artışı Elektrolit değişikliği hastalığın ilerleyen döneminde görülür - Elektrolitlerin normal olması hastalığı ekarte ettirmez Ağır olguda; hiponatremi, hipokloremi, hiperpotasemi Böbrek yetmezliği yokken Na 5 ise AY düşünülür Na/K= 32. Na, K normal olsa da bu oran <30 ise anlamlı Hiperkalsemi, Orta derecede metabolik asidoz EKG: Sivri T, basık P, geniş QRS ( hiperpotasemi) olabilir Primer AY’de aldosteron düşük, PRA artmıştır Otoimmün diğer hastalıklar araştırılmalıdır Tbc araştırmasında; PPD, ARB, direk grafi, USG, CT.

17 AKUT ADRENAL YETMEZLİK NEDENLERİ  Tanı almamış rezervi yetersiz hastada; - İnfeksiyon, travma, cerrahi vb.stresler ile ortaya çıkabilir.  Tanı alıp tedavi gören hastalarda da; - Aynı nedenlerle, idame GK dozu arttırılmazsa, - Tedaviyi kestiğinde de araya giren stres ile, - Akut kriz görülebilir.  Uzun süre GK alanlarda; - İlacın birden kesilmesi ile oluşabilir.  Adrenalde hemoraji, infarkt, ven trombozu, sepsis ile; - Akut kriz gelişebilir.  Kafa travması, hipofizer apopleksi, Sheehan sendromu, Cushing sendromunda cerrahi tedaviden sonra; - Akut kriz gelişebilir.

18 AKUT ADRENAL YETERSİZLİKTE KLİNİK  Birkaç gün önceden krizin habercisi olarak; - Bulantı, şiddetli adinami, karın ağrısı olabilir.  Huzursuz-irritabldır, kollaps-koma gelişir.  Dehidratasyon bulguları vardır.  Ateş krizin nedenine bağlı olarak bulunabilir.  Genellikle hipotermi vardır, deri soğuktur.  SKB 70 mmHg, DKB ölçülemeyecek kadar düşüktür.  Hemen daima karın ağrısı, kusma, diare vardır  Kriz sırasında; - Azotemi, hipernatremi, hiperpotasemi bulunur. - Hemeokonsantrasyondan ötürü anemi maskelenir.


"ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK  Adrenal yetmezlik hipotalomo-hipofizer-adrenal aksın; - Bir veya daha fazla bölgesinde, - Fonksiyon bozukluğu sonucu oluşabilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları