Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Web of Science Hasan Seçen-2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Web of Science Hasan Seçen-2010."— Sunum transkripti:

1 Web of Science Hasan Seçen-2010

2 7 ayrı veri tabanı içerir:
Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) Social Sciences Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) Index Chemicus (IC) Current Chemical Reactions (CCR-Expanded)

3 Science Citation Index Expanded™ (SCI™ Expanded)
6650 Dergi 150 Bilim alanı 1991’den itibaren özetler Her hafta 19 bin yeni kayıt Makalelere yapılan atıflar Bazı Alanlar: Agriculture , Astronomy, Biochemistry ; Biology; Biotechnology; Chemistry; Computer Science; Materials Science; Mathematics; Medicine; Neuroscience; Oncology; Pediatrics; Pharmacology; Physics; Plant Sciences; Psychiatry; Surgery ; Veterinary Science; Zoology

4 Social Sciences Citation Index® (SSCI®)
50 Sosyal Bilim Alanı 3300 Dergi Her hafta 2900 yeni kayıt Bazı Alanlar Anthropology ; History ; Industrial Relations; Information Science & Library Science; Law; Linguistics; Philosophy; Political Science; Psychiatry ; Psychology; Public Health ; Social Issues ; Social Work; Sociology ; Substance Abuse ; Urban Studies; Women's Studies

5 Arts & Humanities Citation Citation Index
1,160 lider dergi 6,800 bilim ve sosyal bilim dergisinden seçme makaleler Her hafta 2300 yeni kayıt 1975’den bu yana Bazı alanlar: Archaeology ; Architecture; Art ; Asian Studies ; Classics ; Dance; Folklore; History ; Language ; Linguistics ; Literary Reviews; Literature; Music Philosophy; Poetry ; Radio, Television, & Film; Religion ; Theater

6 Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)
Bilim ve teknik alanlarında konferans literatürleri Agriculture; Biochemistry; Biology; Biotechnology; Chemistry ;Computer Science; Engineering; Environmental Sciences; Medicine; Physics;

7 Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)
Sosyal bilim, sanat, ve beşerî bilimler alanlarında konferans literatürleri Art Economics History Literature Management Philosophy Psychology Public Health Sociology

8 Index Chemicus® (IC®) Önde gelen dergilerden seçilmiş yeni bileşiklerin yapıları kritik veriler, sentez şemaları. 1993’den başlayarak 2.6 milyon bileşik her hafta 3500 yeni bileşik

9 Current Chemical Reactions® (CCR® Expanded)
Önde gelen dergilerden seçilmiş, tek ve çok adımlı yeni sentetik metotlar. 1985’den başlayarak 1840’lı yıllara kadar geri giden 140 bin önemli tepkimenin grafik gösterimi. 880 bin reaksiyon Her ay 3 bin yeni reaksiyon

10 Atatürk Üniversitesi’nin WOS aboneliği

11 Kurallar ve Tarama İpuçları
Türkçe‘ye özgü karakterler (ğ, ş, ç, ı, İ, ö, ü) yerine, bunlara en yakın harf karakterleri (g, s, c, i, I, o, u) kullanılmalıdır.

12 Taramada büyük-küçük harf duyarlılığı yoktur.
Yani DNA kelimesi, DNA, dna, Dna, dNa şeklinde de yazılarak taranabilir.

13 WOS’ta kullanılan wildcard karakterleri şunlardır.
Kelime ve kelime gruplarının çeşitli varyasyonlarını kullanmak için wildcards (belirsiz karakter, belirsiz harf) fonksiyonu kullanılabilir. WOS’ta kullanılan wildcard karakterleri şunlardır. Asteriks (*) Karakteri Soru işareti (?) Karakteri Dolar ($) Karakteri

14 Sul*ur; sulfur ve sulphur vb kelimeleri de kapsar.
Asteriks (*) Karakteri: Sıfırdan başlamak üzere bir yada birden fazla karakteri temsil eder. Örneğin, enzym*: enzym, enzyme, enzymes, enzymatic, enzymology vb kelimeleri de kapsar. Sul*ur; sulfur ve sulphur vb kelimeleri de kapsar.

15 Örneğin, volcan? Volcany, volcane, volcano vb kelimeleri kapsar.
Soru İşareti Karakteri (?): Tek bir harf karakterini temsil eder. ?? iki karakter, vb. Örneğin, volcan? Volcany, volcane, volcano vb kelimeleri kapsar. wom?n: woman, women, womyn vb kelimeleri kapsar.

16 Örneğin, vapo$r: vapor ve vapour kelimelerini kapsar.
Dolar karakteri ($): Sıfır karakteri veya tek bir harf karakterini temsil eder. Örneğin, vapo$r: vapor ve vapour kelimelerini kapsar. colo$r: color ve colour kelimelerini kapsar. Title=(color)Timespan=All Years. Results: 47,147 Title=(colour)Timespan=All Years. Results: 9,618 Title=(colo$r)Timespan=All Years. Results: 56,400

17 Tarama oparatörleri AND (ve) Fonksiyonu: Taranacak kelimeler arasına AND (ve) yazılarak her iki kelimeyi beraber ihtiva eden materyaller bulunabilir. Örnek Chemistry AND Education (=Chemistry Education) (Bu kelimelerin her ikisinin de geçtiği kaynakları gösterir).

18 Title=chemistry AND education
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH. Results: 715 Title: Chemistry: mediation between science and environmental education

19 Tırnak (“……….”) Fonksiyonu: Taranan kelimeler tırnak (“………”) içine yazılarak exact phrase (tam ibare ya da deyim) taraması yapılabilir. Bu işlevin AND fonksiyonu ile yapılan taramadan şöyle bir farkı vardır….

20 Title="chemistry education"
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH. Results: 214 Title: Examining the relations between science attitudes, logical thinking ability, information literacy and academic achievement through internet assisted chemistry education

21 OR (veya) Fonksiyonu: Kelimeler arasına OR (veya) yazılarak anahtar kelimelerden birinin yâda her ikisinin geçtiği kaynaklar bulunur. Örnek Chemistry OR Education (Anahtar kelimelerden herhangi birinin ya da her ikisinin geçtiği kaynakları gösterir).

22 Chemistry OR education
Title=(chemistry OR education) Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH. Results: > Title: Surgical Education in Mexico Title: CaCO3 reveals past ocean chemistry

23 NOT (Hariç) Fonksiyonu: Web of Science’da tarama yapılırken, taramada hariç tutulacak kelimeler NOT ile elimine edilir. Address=Erzurum NOT (Ataturk univ OR univ Ataturk) Timespan=All Years. Databases=SCI EXPANDED, SSCI, A&HCI. Results: 236 Maresal Cakmak Mil Hosp, Dept Plast & Reconstruct Surg, Erzurum, Turkey

24 Erzurum adresli fakat Atatürk Üniversitesi dışında yapılan yayınlar

25 AND ve SAME arasındaki fark…..
Topic=carbon monoxide AND sensor Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI. Results: 987 Topic=carbon monoxide SAME sensor Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI. Results: 289

26 SAME (Aynı) Fonksiyonu: Same fonksiyonu aynı birim içindeki ilgili kelime gruplarını tarar.
Mesela carbon AND monoxide diye tarama yapılınca, aynı makalenin özet kısmında carbon, anahtar kelimeler veya makale başlığında monoxide geçiyorsa, bu kaynak tarama sonuçlarında listelenir. Eğer carbon SAME monoxide diye tarama yapılırsa her iki kelime aynı birimde ise (örneğin başlıkta (TITLE), veya özette (ABSTRACT, SYNOPSIS, SUMMARY) veya anahtar kelimelerde (KEY WORDS) tarama sonucu olarak listelenir.

27 Parantez ( ) Fonksiyonu:
Bir kelime ya da kelime grubunun diğer bir kelime grubu ile kombinasyonunu sağlamak için kullanılan bir araçtır. İstanbul Üniversitesi için tarama kelimeleri: (univ istanbul) not (istanbul same (tech* or teknik or marmara or bogazici or Bosphorus or beykent or kultur or bilgi or fatih or yeditepe or isik or yildiz tech* or yildiz tekn* or galatasaray or koc or sabanci or kadir has or Bahcesehir or halic or maltepe or mimar sinan or aydin)) or Istanbul univ or (IU same Istanbul) or Istanbul Sch Med or Istanbul Fac Med or Cerrahpasa Med Fac or Cerrahpasa Med Sch

28 Bir tarama örneği C vitaminin antioksidan özelliğinin kanser üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan çalışmaları bulmak istiyoruz… Topic: (Vitamin C OR ascorbic acid) AND antioxidan* AND (anti cancer OR antitumor) 

29 Topic=((Vitamin C or ascorbic acid) AND antioxidan
Topic=((Vitamin C or ascorbic acid) AND antioxidan* AND (anti cancer OR antitumor)) Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH. Results:263 Title: Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer Author(s): Valko M, Rhodes CJ, Moncol J, et al. Source: CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS Volume: Issue: 1 Pages: Published: MAR Times Cited: 532

30 Daha başka analizler … Makale tiplerine göre sıralama
Yıllara göre sıralama Ülkelere göre sıralama Bu konuda en çok yayın yapılan dergilere göre sıralama En çok yayın yapan isimlere göre sıralama


"Web of Science Hasan Seçen-2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları