Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Verem Savaşı Dairesi Başkanı Tüberküloz tanı ve tedavisi TB bakteriyolojik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Verem Savaşı Dairesi Başkanı Tüberküloz tanı ve tedavisi TB bakteriyolojik."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Verem Savaşı Dairesi Başkanı Tüberküloz tanı ve tedavisi TB bakteriyolojik tanısında yeni yöntemler 23 Nisan 2008 – Salon 2 Kurs Programı

2 Tüberkülozda tanı Klinik Radyolojik Mikrobiyolojik Patolojik

3 Biyogüvenlik Düzeyi; BSL1 BSL 1 (WHO) WHO, (2004). Laboratory Biosafety Manual Third Edition WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11 1- Laboratuvar yerleşimi ve alt yapı

4 Biyogüvenlik Düzeyi; BSL2 (WHO) WHO, (2004). Laboratory Biosafety Manual Third Edition WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11

5 Biyogüvenlik Düzeyi; BSL3 (WHO) WHO, (2004). Laboratory Biosafety Manual Third Edition WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11

6 Biyogüvenlik ve Hastalık Gelişim Seyri Basil MiktarıMaruziyet İmmün Sistem Hastalık Çok Fazla Çok UzunÇok Zayıf + + + + + + + Kesin Fazla + + + UzunZayıf ++ + AzKısa + İyi + + + ++++ Kuvvetle muhtemel Çok AzÇok KısaÇok İyi Muhtemel İhtimal dahilinde değil

7 Mikroskopi %43; Direk yayma, tüm olgularda %55; Teksif, tüm olgularda %90; Direkt yayma, bulaştırıcı olgularda (1.) %80-83, (2.) %10-14, (3.) %5-8

8 Mikroskopik metotlar Işık mikroskopisi; EZN, İmmersiyon, X100 0,02 mm 2 Floresan Mikroskopisi; RFKB, Karanlık alan, X25;0,34mm 2 LED Mikroskopi; Işık salan diyod lamb

9 Mikobakteri Kültürü Avantajları  Özgün Dezavantajları  Biyogüvenlik-tehlike  Duyarlı  Maliyet  Altın standart  Zaman  Eğitimli Personel

10 Kültür Mikroskopi; 5.000-10.000 basil/ml Kültür;10-100 basil/ml %30-50; bulaştırıcılıktan önce tanı %80; Tüm olgularda (+) sonuç

11 İdeal Besiyeri Az sayıda (10-100) basil bile üreyebilmeli Ekonomik olmalı İdentifikasyona yardımcı olmalı Kontaminanları inhibe edebilmeli İlaç duyarlılık testleri için kullanılabilmeli

12 Besiyerleri, genel yaklaşım İçerikGörünümAmaç - Sentetik - Katı - İzolasyon - Yarı sentetik - Sıvı - İdentifikasyon - Kompleks - Karışık - Üretim

13 Diagnostik Besiyerleri Manuel Yöntemler Yumurta bazlı besiyeri (L J, Ogawa) Agar bazlı besiyeri (MB7H10-11) Sıvı besiyerleri Herman – Kirschner sıvı besiyeri Dubos OAA sıvı besiyeri Otomatize (Hızlı) Yöntemler Katı Besiyerleri TK Media (Salubris) Sıvı Besiyerleri Middlebrook 7H12 BACTEC 460 (Becton Dickinson) MGIT  960 (Becton Dickinson) MB / Bact (BioMerieux) Septicheck – AFBTB (Becton Dickinson) ESP Culture II System (Trek Diagnostic)

14 Manuel; yumurta bazlı besiyeri Yumurta bazlı besiyeri Avantajları Kolay, ucuz, Tanımlayıcı koloni yapısı Uzun süre saklanabilir, Kontaminasyona dirençli, Koagülasyon Malaşit yeşili Santrifuj ve nötralizasyon gerekmeksizin ekim (Ogawa)

15 Manuel; yumurta bazlı besiyeri Dezavantajları 6 - 8 Hafta üreme süresi Özellikle az basil içeren örneklerde Sert dekontaminasyon prosedürlerinde Kontaminasyonda örnek kaybı Uygulama hataları Godeler ve hava kabarcıkları

16 Manuel; Agar Bazlı Besiyeri Avantajları Daha erken üreme Tanımlayıcı koloni yapısı Dezavantajları Pahalı CO 2 gereksinimi Gün ışığından ve ısıdan etkilenme

17 Otomatize Besiyerleri (Radyometrik – Florasan indikatörlü) Avantajları Erken üreme 5-7 gün ; BACTEC, 11-12 gün; MGIT Hızlı tür tayini Özgün – duyarlı Azalmış iş yükü Dezavantajları Hem besiyeri hem cihaz pahalı Alt yapı gerekir Ekipman ve bakım servisi gerekir Radyometrik atık (BACTEC)

18 Yayma ve Kültürde Duyarlılık Gözlenen Basil Sayısı 1 ml Balgamdaki tahmini basil miktarı Pozitif Sonuç ihtimali 300 alanda; 01000 den az%10’dan az 300 alanda 1-25000-10.000%50 100 alanda 1-9Yaklaşık 30.000%80 10 alanda 1-9Yaklaşık 50.000%90 Her alan için 1-9Yaklaşık 100.000%96.2 Her alan için 10 veya daha fazla 500.000%99.95

19 Biyomoleküler Yöntemler %100 Özgünlük Duyarlılık; Mikroskopi < NAA < Kültür ss (+) olgularda; %95 Duyarlık ss (+) ve c(-) olgularda; %60-70 Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri(NAA) PCR, TMA, SDA

20 Seroloji Avantaj Materyal temini Uygulama kolaylığı 1 saat içinde sonuç Basit teknoloji kullanımı Göreceli ucuzluk Dezavantaj Duyarlılık Ss(-) olgularda düşük LTB ve aktif TB ayırımı güç TB/MOTT basil ayırımı güç

21 Faj yöntemi Avantaj 48-72 saatte sonuç Karmaşık ekipmana ihtiyaç yok Ss(+) de yüksek duyarlılık, yarı kantitatif sonuç Yeni olgularda %70 duyarlılık, %99 özgünlük Dezavantaj Ss(-), c(+); düşük duyarlılık Uzmanlık gerektiren uygulamalardır Balgam uygulamaları ile sınırlı

22 Sitotoksin tespit yöntemi Avantaj Tek örnek Ppd’ye göre objektif sonuç TB/MOTT basil ayırımı Dezavantaj Taze kan almak gerekliliği Hastalık/enfeksiyon ayrımı güçlüğü Pahalı

23 DEĞERLENDİRME Hem yayma hem de kültür ve besiyeri için pek çok metot kullanılmış ve önerilmiştir. Ancak hiçbirine üniversal olarak en iyi denilememiştir. Çünkü metotların uygunluğu teknik kapasite, eğitilmiş laboratuvar personeli, uygun ekipman tipi ve kalibrasyonu ile yakından ilgilidir.

24


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Verem Savaşı Dairesi Başkanı Tüberküloz tanı ve tedavisi TB bakteriyolojik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları