Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı
Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Verem Savaşı Dairesi Başkanı Kurs Programı Tüberküloz tanı ve tedavisi TB bakteriyolojik tanısında yeni yöntemler 23 Nisan 2008 – Salon 2

2 Tüberkülozda tanı Klinik Radyolojik Mikrobiyolojik Patolojik

3 Biyogüvenlik Düzeyi; BSL1
1- Laboratuvar yerleşimi ve alt yapı Biyogüvenlik Düzeyi; BSL1 BSL 1 (WHO) WHO, (2004). Laboratory Biosafety Manual Third Edition WHO/CDS/CSR/LYO/

4 Biyogüvenlik Düzeyi; BSL2
(WHO) WHO, (2004). Laboratory Biosafety Manual Third Edition WHO/CDS/CSR/LYO/

5 Biyogüvenlik Düzeyi; BSL3
(WHO) WHO, (2004). Laboratory Biosafety Manual Third Edition WHO/CDS/CSR/LYO/

6 Biyogüvenlik ve Hastalık Gelişim Seyri
Basil Miktarı Maruziyet İmmün Sistem Hastalık Çok Fazla Çok Uzun Çok Zayıf Kesin Fazla + + + Uzun Zayıf ++ + + Az Kısa İyi ++++ Kuvvetle muhtemel Çok Az Çok Kısa Çok İyi Muhtemel İhtimal dahilinde değil

7 Mikroskopi %43; Direk yayma, tüm olgularda %55; Teksif, tüm olgularda
%90; Direkt yayma, bulaştırıcı olgularda (1.) %80-83, (2.) %10-14 , (3.) %5-8

8 Mikroskopik metotlar Işık mikroskopisi; EZN, İmmersiyon, X100 0,02 mm2
Floresan Mikroskopisi; RFKB, Karanlık alan, X25;0,34mm2 LED Mikroskopi; Işık salan diyod lamb

9 Mikobakteri Kültürü Avantajları Özgün Dezavantajları
Biyogüvenlik-tehlike Duyarlı Maliyet Altın standart Zaman Eğitimli Personel

10 Kültür Mikroskopi; 5.000-10.000 basil/ml Kültür;10-100 basil/ml
%30-50; bulaştırıcılıktan önce tanı %80; Tüm olgularda (+) sonuç

11 İdeal Besiyeri Az sayıda (10-100) basil bile üreyebilmeli
Ekonomik olmalı İdentifikasyona yardımcı olmalı Kontaminanları inhibe edebilmeli İlaç duyarlılık testleri için kullanılabilmeli

12 Besiyerleri, genel yaklaşım
İçerik Görünüm Amaç - Sentetik - Katı - İzolasyon - Yarı sentetik - Sıvı - İdentifikasyon - Kompleks - Karışık - Üretim

13 Diagnostik Besiyerleri
Manuel Yöntemler Yumurta bazlı besiyeri (L J, Ogawa) Agar bazlı besiyeri (MB7H10-11) Sıvı besiyerleri Herman – Kirschner sıvı besiyeri Dubos OAA sıvı besiyeri Otomatize (Hızlı) Yöntemler Katı Besiyerleri TK Media (Salubris) Sıvı Besiyerleri Middlebrook 7H12 BACTEC 460 (Becton Dickinson) MGIT 960 (Becton Dickinson) MB / Bact (BioMerieux) Septicheck – AFBTB (Becton Dickinson) ESP Culture II System (Trek Diagnostic)

14 Manuel; yumurta bazlı besiyeri
Avantajları Kolay, ucuz, Tanımlayıcı koloni yapısı Uzun süre saklanabilir, Kontaminasyona dirençli, Koagülasyon Malaşit yeşili Santrifuj ve nötralizasyon gerekmeksizin ekim (Ogawa) Malaşit yeşili?

15 Manuel; yumurta bazlı besiyeri
Dezavantajları 6 - 8 Hafta üreme süresi Özellikle az basil içeren örneklerde Sert dekontaminasyon prosedürlerinde Kontaminasyonda örnek kaybı Uygulama hataları Godeler ve hava kabarcıkları

16 Manuel; Agar Bazlı Besiyeri
Avantajları Daha erken üreme Tanımlayıcı koloni yapısı Dezavantajları Pahalı CO2 gereksinimi Gün ışığından ve ısıdan etkilenme

17 Otomatize Besiyerleri (Radyometrik – Florasan indikatörlü)
Avantajları Erken üreme 5-7 gün ; BACTEC, 11-12 gün; MGIT Hızlı tür tayini Özgün – duyarlı Azalmış iş yükü Dezavantajları Hem besiyeri hem cihaz pahalı Alt yapı gerekir Ekipman ve bakım servisi gerekir Radyometrik atık (BACTEC)

18 Yayma ve Kültürde Duyarlılık
Gözlenen Basil Sayısı 1 ml Balgamdaki tahmini basil miktarı Pozitif Sonuç ihtimali 300 alanda; 0 1000 den az %10’dan az 300 alanda 1-2 %50 100 alanda 1-9 Yaklaşık %80 10 alanda 1-9 Yaklaşık %90 Her alan için 1-9 Yaklaşık %96.2 Her alan için 10 veya daha fazla %99.95

19 Biyomoleküler Yöntemler
Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri(NAA) PCR, TMA, SDA %100 Özgünlük Duyarlılık; Mikroskopi < NAA < Kültür ss (+) olgularda; %95 Duyarlık ss (+) ve c(-) olgularda; %60-70

20 Seroloji Avantaj Materyal temini Uygulama kolaylığı
1 saat içinde sonuç Basit teknoloji kullanımı Göreceli ucuzluk Dezavantaj Duyarlılık Ss(-) olgularda düşük LTB ve aktif TB ayırımı güç TB/MOTT basil ayırımı güç

21 Faj yöntemi Avantaj Dezavantaj 48-72 saatte sonuç
Karmaşık ekipmana ihtiyaç yok Ss(+) de yüksek duyarlılık, yarı kantitatif sonuç Yeni olgularda %70 duyarlılık, %99 özgünlük Dezavantaj Ss(-), c(+); düşük duyarlılık Uzmanlık gerektiren uygulamalardır Balgam uygulamaları ile sınırlı

22 Sitotoksin tespit yöntemi
Avantaj Tek örnek Ppd’ye göre objektif sonuç TB/MOTT basil ayırımı Dezavantaj Taze kan almak gerekliliği Hastalık/enfeksiyon ayrımı güçlüğü Pahalı

23 DEĞERLENDİRME Hem yayma hem de kültür ve besiyeri için pek çok metot kullanılmış ve önerilmiştir. Ancak hiçbirine üniversal olarak en iyi denilememiştir. Çünkü metotların uygunluğu teknik kapasite, eğitilmiş laboratuvar personeli, uygun ekipman tipi ve kalibrasyonu ile yakından ilgilidir.

24 teşekkür ederim


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları