Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Fahri Tercan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Giri ş imsel Radyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Fahri Tercan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Giri ş imsel Radyoloji."— Sunum transkripti:

1 Dr. Fahri Tercan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Giri ş imsel Radyoloji

2  Geçici ◦ Kısa veya uzun etkili lokal anestezik  Kalıcı (nörolitik) ◦ Kimyasal (absolu alkol, fenol) ve termal nöroliz (RF)

3  Brakial pleksus blokajı ◦ Supraklaviküler ve aksiller ◦ Üst ekstremite anjioplastileri  Arteriovenöz fistül ve greft giri ş imleri  Ulnar ve radyal arter anjioplastileri ◦ Ön kol giri ş imlerinde supraklaviküler blok ◦ Kolda sefalik ven giri ş imlerinde supraklaviküler blok, bazilik ven giri ş imlerinde aksiller blok ◦ Solunum sıkıntısı olan hastalarda aksiller blok !

4 Supraklaviküler blokaj

5 Aksiller sinir blokajı

6  Femoral sinir blokajı ◦ Safena magnaya EVLA ve YFA anjioplastileri  Siyatik sinir blokajı ◦ Dizaltı anjioplastiler ◦ Safena parvaya ve distal safena magnaya EVLA ve flebektomi yapılacak hastalar  Kooperasyonu güç, hareketli ve a ğ rısı olan hastalarda !

7 Femoral sinir blokajı

8 Siyatik sinir blokajı

9  Çöliyak ganglion blokajı ◦ Hepatobiliyer tümörlerde ve pankreas tümörlerinde a ğ rı palyasyonu ◦ TAKE sırasında USG e ş li ğ inde geçici blokaj  Splanknik ganglion blokajı ◦ Çöliyak ganglion bölgesi invaze olan olgularda  Lomber sempatik ganglion blokajı ◦ Alt ekstremite kaynaklı a ğ rılar  Stellate ganglion blokajı ◦ Apikal invaziv akci ğ er tümörleri

10 Çöliyak gangliyon bloğu Kolanjiosellüler Ca

11 Splanknik ganglion bloğu, İnvaziv pankreas Ca

12 Lomber sempatik ganglion blokajı, Buerger hast.


"Dr. Fahri Tercan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Giri ş imsel Radyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları