Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hemodiyaliz hastalarında Hiperkalsemi sorunu Dr Itir Yegenaga

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hemodiyaliz hastalarında Hiperkalsemi sorunu Dr Itir Yegenaga"— Sunum transkripti:

1 Hemodiyaliz hastalarında Hiperkalsemi sorunu Dr Itir Yegenaga

2 Sistemik Kalsiyum dengesinin düzenlenmesi

3 Hiperkalseminin düzeltilmesi

4 Hiperkalsemi nedenleri

5 Hiperkalsemi klinik belirtiler
Semptomların ağırlığı Hiperkalsemi gelişme hızına bağlı Nörolojük semptomlar-başağrısı,huzursuzluk, başdönmesi, letarji Konfüzyon, stupor, koma Kas güçsüzlüğü, depresyon Poliüri,ABY, nefrokasinoziz Kalp kasılması ve arter kasılmasını arttırır HT’u kötüleştirir

6 KBY de görülen iskelet bozuklukları
Hızlı döngü Düşük döngü

7 Son dönem böbrek hastasında Kemik hastalıkları görülme sıklığı

8 Sekonder Hiperparatiroidismin Patogenesi
KBY’nin 3-4. evresinde böbrek dokusunun azalması sonucunda serum P artar ve 1α-hidroksilaz azalır ve D vit düzeyi düşer 1,25 hidroksi Vit D azalması PTH’nın artmasına neden olur,şöyle ki; PTH yı direkt uyarır Barsaktan Ca emilimini azaltır Ca SR ve VDR leri baskılar

9 PTH yüksekliğinin sonuçları
Mineral metabolizmasında değişiklik Kemik hastalığı Üremik kalsifikasyonlar Anemi ve Epo tedavisine direnç Lipid bozukluğu İnsülin direnci Mortalitenin artması

10 USRDS mortalite incelemesi
N=6407; %39 un serum P›6.5 RR mort.= 1.27 (P = olan gurup ile kıyasla) %20 CaXP›72mg² /dL² RRmort. =1.34(42-54 ile kıyasla) Serum Ca hiçbir şekilde bağımsız risk faktörü değil. PTH mort. İle zayıf bağlantılı,›1000 olunca bağlantı daha güçlü. Block GA ve ark. Am J Kidney Dis 2000; 35:

11 KBY’DE KEMİK MİNERAL HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE ANA İLKELER
FOSFORU KISITLA SERUM KALSİYUMUNU KONTROL ET SHPT TEDAVİ ET D-VİT TEDAVİSİ

12 Diyaliz hastalarında SHPT tedavisi
PTH ‹150pg/ml pg/ml ›300pg/ml Ca veya P kontrol altında D Vit dozunu azalt Düşük doz D vit P-bağlay. Sinakalsed D Vit devam Ca veya P kontrolsuz D Vit azalt P-bağl. Dozunu ayarla veya değiştir P bağl. Doz veya tipini değiştir Francisco ve ark Expert Opin Pharmacother 2006:7:

13 Kalsitriol PTH’ı etkin biçimde baskılar fakat
Ca,P emilimini arttırır ve serum düzeylerini yükseltir Parikalsitriol; PTH yı %60 baskılarken; Ca ve P düzeyini çok az etkiler. Martin ve ark. Am J Kidney Dis, 1998;32(4)Supp2 ppS61-S66

14 Martin ve ark. Am J Kidney Dis, 1998;32(4)Supp2 ppS61-S66
PTH Ca P Parikalsitrol Ted.öncesi 785 ±66 9.24±0.12 5.86±0.24 Ted.sonrası 370±73 9.56 ±0.15 6.35 ±0.32

15

16 Düşük döngülü kemik hastalığı patogezi
Göreceli hipoparatiroidizm Kemik oluşum hızının azakması

17 ABD CAPD hastalarında daha fazla(%61)
HD hastalarında %40 OF ile aynı oranda ABD için hazırlayıcı faktörler: Yaş, DM, relatif Hipoparatiroidi, PTH normal üst sınırın 1-2 katı yüksek olmalı

18 Adinamik Kemik Hastalığı (AKH)
Osteoblastik aktivite ve osteoklastik aktivite izlenmez. Sherrard DJ, Kidney Int 1993; 43:436 Adinamik kemik hastalığı (AKH) hemodiyaliz tedavisi alan ve PTH seviyeleri baskılanmış kişilerde tanımlanmaktadır. Goodmann WG, Kidney Int 1994; 46: 1160

19 Patogenez

20 AKH ve Hiperkalsemi Adinamik kemik hastalığında kalsiyumun kemikte tamponlanamaması Yüksek kalsiyumlu diyalizat kullanımı Ca içeren fosfor absorbanı kullanımı PTH düzeyine dikkat edilmeksizin açırı D-Vit kullanımı

21 AKH Önlenmesi Alüminyum ile karşılaşmanın önlenmesi
Kalsiyum alımının 1.5 – 2.0 gram ile sınırlandırılması Calcitriol ile tedavide PTH düzeylerinin 150 – 300 pg/ml arasında tutulması

22 AKH Önlenmesi

23 AKH Tedavisi-1 PTH <100 pg/ml ise hafif hipokalsemi oluşturularak (1.25 mmol/L diyalizatla) PTH salınmasının uyarılması. Kalsiyum içeren fosfor absorbanlarının kesilmesi

24 K/DOQI clinical practice guidlines for bone metabolism in CKD
Kidney Dis 2003;42:S1-201

25 K/DOQI clinical practice guidlines for bone metabolism in CKD
Kidney Dis 2003;42:S1-201

26 Hiperkalsemi Tedavisi
Sebebe yönelik Hasta semptomatik ve Ca›13.5mg/dl ise acil tedavi Kalp ve böbrek sağlam ise IV SF( ml/S) Furosemid 40mg IV-böbrek saşlam ise Thiazid kullanılmaz-Ca salınımını azaltır. Galium Nitrat (KRY’de kullanılmaz)

27 Hiperkalsemi Tedavisi
Düşük Ca diyalizata karşı diyaliz Calsitonin 4-8U/kg SK veya IM 8-12 saatte Glukortikoid 40mg PRD-1 haftada etkin- HD hastalarında Ca alımını azalt ve Ca içermeyen Fosfor bağlayıcıları-Sevalemer, Lanthanum Karbonat Bifosfanat zoledronik; 30-90mg/g 24 saat infüzyon(Krt›4.5mg/dl verilmez)

28 Beş dil biliyormuş ünlü kişi
Ünlü ve saygıdeğer Bir de Türkçe öğrense Altı eder Cemal Süreya


"Hemodiyaliz hastalarında Hiperkalsemi sorunu Dr Itir Yegenaga" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları