Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HIV İnfeksiyonu ve AIDS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HIV İnfeksiyonu ve AIDS"— Sunum transkripti:

1 HIV İnfeksiyonu ve AIDS
Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2 Tarihçe 1981:Homoseksüel erkeklerde KS ve PCP’ne neden olan “İmmun Yetersizlik Sendromunun” tanınması 1982:İVDU’larda “İYS” tanımlandı 1983:HIV izole edildi (Robert Gallo&Luc Montagnier) 1985: Virüsü saptayan testler bulundu 1987:Zidovudin

3 1995:İlk proteaz inhibitörü 1996:Birleşik tedaviler
1998:HIV aşısının klinik çalışmaları Kongo’lu bir kişinin 1959’da alınmış kanından HIV üretilmiş Zhu T et al. Science 1998; 391:594 HIV , HIV yıllarında şempanzelerden insanlara bulaşmış? (Afrika?)

4 HIV-AIDS spektrumu çok geniş:
Enfeksiyon Hastalıklarının yan dal uzmanlığı 818 Sayfa 826 Sayfa

5 HIV-1 & HIV-2 Zarflı RNA(Tek iplikçikli ) virusu
Lentiviruslerin retrovirus alt ailesinden İkozahedral simetrili Revers transkriptaz içerir CD4 Pozitif hücrelere tropizm Figure Structure of the HIV-1 virion. The viral envelope is formed from the host cell membrane, into which the HIV-1 envelope proteins gp41 and gp120 have been inserted and may include several host cell proteins, most significantly the major histocompatibility complex class II proteins. The matrix between the envelope and the core is formed predominantly from Gag protein p17. The core contains the viral RNA, closely associated with Gag protein p7, in addition to RT and integrase. It has also been shown that virions contain complementary DNA, as shown, synthesized by the Rt. The major structural proteins of the core are Gag proteins p24 and p6. Also present within the virion is the protease and two cleavage products from the Gag precursor protein (p1 and p2, not shown) of undetermined position within the virion. Vpr is also packaged in the virion and is thought to be localized within the core, as shown. 5

6 HIV İnfeksiyonu HIV-1 dünyada yaygın, HIV-2 Batı Afrika’da endemik
HIV-1 in iki ana genetik grubu var: M (main) ve O (outlier) Genetik grup M  oldukça yaygındır ve 10 zarf(envelope) alt tipi var: A- J. HIV-1 subtip B Avrupa ve Amerika’da yaygındır; HIV-1 subtip C sahra altı Afrika’da yaygındır İki alt tipin genetik materyelini kombine eden mozaik formlar da vardır HIV-2’nin 5 alt tipi(A-E) var, A ve B yaygındır Seksüel yolla 3, vertikal yolla 10 kat az bulaşır M:most, majortiy O:outliers, N:M ve N değil, new 6

7 HIV Bulaşması HIV hücrelerde iki yüzey proteinine bağlanır: CD4 (Th, monosit, nöronlar) ve CXCR4 (fusin) veya CCR-5. Virus, CD4 ve CXCR4 e bağlanabilir(T-tropik). T-tropik virusler kan ve kan ürünleri yoluyla bulaşır. Bunlar sinsityum oluşumunu indükler ve T hücrelerini infekte eder Virus, CD4 ve CCR-5 e bağlanabilir (M-tropik). M-tropik virusler seksüel temasla bulaşır. Bunlar sinsityum oluşumunu indüklemezler; makrofajlar ve T hücrelerini infekte ederler

8 İmmunopatogenez HIV ile Bağışıklık istemi arasında karmaşık bir etkileşim var HIV, bağışık cevabın orkestra şefi CD+4 T hücrelerini infekte ederek, immun sistemin “kontrolsüz aktivasyonuna” yol açarak, kendi çoğalması yararına kullanacağı sitokin yanıtını uyararak bağışıklık sistemini altüst eder

9 İmmunopatogenez Primer infeksiyonHumoral ve Hücresel Bağışıklık  Asemptomatik HIV enf  Genel semptomlar  AIDS HIV infeksiyonu sonuçta AIDS’e ilerler Kronik ilerleyici hastalık İleri düzeyde bağışıklık baskılanması Fırsatçı enfeksiyonlar Latent enfeksiyonların reaktivasyonu Malinitelerde artma Parenkim bozuklukları Ensefalopati, nefropati, kardiyomyopati

10 İmmunopatogenez İnfeksiyon ve hastalığa ilerleme konak ve diğer faktörler tarafından etkilenir Konak genetik yapısı Virus genomu Kofaktörler: diğer enfeksiyonlar vd Konak bağışıklık cevabı

11 İmmunopatogenez Virusun füzyon ve penetrasyonu gp120, CD4 ve kemokin respetör bağlanması sayesindedir Epitel dendritik hücrelerden Langerhans hücreleri (vagen, rektum, tonsil, adenoid) yüksek kemokin res. eksprese eder Virusu lenf nodlarına taşır; T hücrelerine sunar Lenf nodlarında kana göre 5-10 kat fazla VY var Mukozal infeksiyondan 5(4-11) gün sonra viremi başlayabilir HIV özgül ab 2-3. haftada belirir; nötralizan antikorlar birkaç ayda gelişir

12 Kişi HIV ile enfekte olduktan 2-3 hafta sonra virüs replikasyona başlar ve ilk ayda çok yüksek seviyelere çıkar. Kişinin bağışıklık sistemi devreye girerek HIV replikasyonunu yavaşlatır ve yaklaşık 6 ayda stabil bir noktaya getirir.

13 Bu safhada kişi HIV taşıyıcısı durumuna geçer ve bu taşıyıcılık durumu 7 ila 10 yıl sürer.
Bu 7 ila 10 yıl sürecinde kişi HIV taşıyıcısı olarak günde 1 ila 10 milyar arasında HIV üretir ve bunun sonucu olarak CD4 T-hücreleri yavaş yavaş azalmaya başlar.

14 -Epidemiyoloji-

15 HIV Pandemisi 2005 40,3 milyon kişi infekte
2004: 4,9 milyon yeni olgu 3,2 milyon ölüö 40,3 milyon kişi infekte Yeni olgu: 5 milyon; ölüm: 3,2 milyon Sahra Altı Afrika: Bütün olguların %64’u; Kadın olguların %74’ü 15

16 Epidemiyoloji DSÖ( 2005 ) Pandemik hastalık
40,3 milyon kişi HIV’le infekte 30,9 milyon kişi (2005’de 3 ,17 milyon) ölmüş Pandemik hastalık Her gün kişi (15 yaş 2000) (10 olgu/dak) infekte oluyor Erişkin olguların %45-50’si kadın (8 20 40) Her gün 7-8 bin kişi ölüyor

17 HIV Epidemiyolojisi Olguların %95i gelişmekte olan ülkelerde, %85i Sahra altı Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya’da 1995 yılından sonra Kuzey Amerika ve Avrupa’da yeni olgu sayısında artış durmuş iken; Hindistan, Afrika, Tayland , Eski Doğu Bloku ülkelerinde hızlı artış var Moldova, Rusya , Ukrayna’da Ukrayna’da olgu sayısı 1998 yılında 1994 yılının 70 katıdır.

18 TC Sağlık Bakanlığı Haziran 2010
HIV/AIDS: 4177; HIV:2493; AIDS:682 (İstanbul: 1055; İzmir:257, Ankara: 158, Antalya:100)

19 2009’da hastalığa yeni yakalananların sayısı 598 iken bu rakam bu senenin ilk altı ayı itibariyle 249’dur. Ülkemizde en sık hastalığa tutulan yaş grubu yaş grubu olmasına rağmen tüm yaş gruplarında hastalar vardır.  Ülkemizdeki en sık bulaş yolu korunmasız heteroseksüel cinsel ilişkidir. Korunmasız homoseksüel cinsel ilişki olguların yaklaşık %9’undan, enfekte anneden çocuğa geçen %1.5’undan sorumlu geçiş yoludur

20

21

22 Bulaşma yolları Cinsel yolla bulaşma
İnjeksiyon yoluyla ilaç kullananlarda bulaşma Perinatal bulaşma Kan ve ürünlerinin transfüzyonu ile bulaşma Sağlık çalışanlarında bulaşma Çevresel bulaşma

23 Ana bulaş kaynağı Cinsel ilişki artan sıklıkta bulaşmaya neden olmakta
ABD’de 1985’de sıklığı <%5 iken, 1998’de %21 , günümüzde %70-80 Perinatal bulaşma ve damar içi ilaç bağımlılığı %5-10 2000 yılı öncesinde(ABD) bulaşmaların %50 kadarı homoseksüel ilişki ve damar içi ilaç bağımlılığı ilişkiliydi

24 Risk Altındaki Kişiler
Çok kişi ile cinsel ilişki kuranlar Cinsel ilişkiyi kazanç yolu yapanlar Korunmasız cinsel ilişkiye giren kişiler Eşlik eden cinsel yolla bulaşıcı hastalık olması Damar içi ilaç bağımlıları Yurtdışında kendini AIDS’ten koruyamayanlar Kan ve kan ürünleri ile tedavi gören hastalar İnfeksiyonlu annelerin çocukları

25 Cinsel yolla bulaşma Enfeksiyonun yayılımında en etkin bulaşma yolu
Risk korunmasız anal ilişki ile en fazla İleri evre hastalıkta risk fazla

26 Bulaşma riskleri

27 Heteroseksüel ilişki ile bulaşma riskini artıran faktörler
Birden fazla partner Genital ülsere yol açan bir CYBH’ı olan bir partnerle birliktelik Anal ilişki HIV enfeksiyonunun sık bulunduğu bölgede kuşkulu cinsel ilişki Genital travma Adet döneminde ilişki Sünnetsiz olma Alkollü iken kuşkulu cinsel ilişki

28 Perinatal (Vertikal) bulaşma
Anneden bebeğe plasenta yoluyla, doğum sırasında ve doğum sonrası (emzirme) bulaşma olabilir İnsidens ~%30 (Avrupa’da %14, ABD’de %20-30, Afrika’da %45) İleri evre hastalık ile risk artar Sıklıkla (%65-80) doğum sırasında Sezeryan ile risk azalır (~%50) Sezeryan+AZT kullanımı ile risk %85

29 İnjeksiyon yoluyla ilaç kullananlarda bulaşma
Enjektörlerin paylaşımına bağlı Kan yoluyla geçen diğer etkenlerinde geçişine neden olabilir (HBV, HCV) Tek kullanımlık plastik enjektörleri kullanmalı

30 Kan ve ürünlerinin transfüzyonu ile bulaşma
Günümüzde çok nadir HIV + kan transfüzyonu ile bulaşma : %90 Test ile yanlış negatiflik : 26 / Öneri : p24 antijeninin taranması (1 / )

31 Sağlık çalışanlarında bulaşma
Perkütan yaralanmalarla risk : % 0.3 Mukozal ve sağlam olmayan deriden bulaşma ile risk : % 0.09 Sağlam deriden bulaşma riski : % 0

32 Çevresel bulaşma Çok nadir Laboratuvarlar
Kuruma ile bir kaç saatte %90-99 azalır Sinek-sivrisinek Ev halkına bulaşma (cinsel temas ve perkütan bulaşma dışında) çok nadir.

33 Bulaşmadığı Durumlar AIDS günlük yaşamdaki olağan davranışlarla bulaşmaz El sıkışma, deriye dokunma, okşama Hastanın kullandığı çatal, bıçak, bardak, telefon kulaklığı vb. Tuvalet, duş,sauna, yüzme havuzu Besinler Sivrisinek, arı vd böcek sokması Hava yolu Ter…

34 Klinik Primer HIV enfeksiyonu enfeksiyon=Akut HIV enfeksiyonu=Akut retroviral sendrom Asemptomatik HIV enfeksiyonu Semptomatik HIV enfeksiyonu:AIDS Erken Geç İlerlemiş HIV enfeksiyonu

35 Belirtiler Kanserler İnfeksiyon Hastalıkları Ateş 1 aydan uzun süreli
Kilo kaybı %10’dan fazla İshal 1 aydan uzun süreli

36 AIDS-Göstergeci durumlar
Erişkin ve adolesanda HIV İnfeksiyonu ve AIDS’te sınıflama (CDC,1993) >500/L A1 B1 C1 /L A2 B2 C2 <200/L A3 B3 C3 aA3, B3, C1-3 AIDS dönemi bPGL, progresif generalize enfadenopati. Kaynak: Morb Mort Week Rep 42(No. RR-17), 1992. Klinik kategoriler  CD4+ T Hücre kategorisi Aa Asemptomatik, Akut (Primer) HIV veya PGLb B Septomatik A veya C değil C AIDS-Göstergeci durumlar

37 Klinik Sınıflama CDC Grup I Akut infeksiyon (Akut HIV Sendromu)
Grup II Asemptomatik infeksiyon Grup III Persistan Jeneralize LAP Grup IV Diğer hastalıklar Konstitüsyonel hastalık Nörolojik hastalık Sekonder infeksiyon hastalıkları Sekonder kanserler Diğer durumlar

38 KATEGORİ A Asemptomatik HIV enfeksiyonu Sürekli - yaygın LAP
Akut retroviral sendrom

39 KATEGORİ B ( ESKİ ARC ) Basiller anjiomatozis
Kandidiyaz (oral veya tekrarlayan vajinal) Servikal displazi Konstitüsyonel yakınmalar(38.5oC ateş, bir aydan uzun ishal) Oral hairy lökoplaki Herpes zoster ITP Listeriyoz PID Periferal nöropati

40 KATEGORİ C (AİDS’i tanımlayıcı hastalıklar)
CD4 200 mm3 Kandidiyaz (pulmoner veya özafagiyal) Serviks kanseri Kriptokokkoz (Akciğer dışı) Kriptosporoidoz CMV retiniti HIV ensefalopatisi HSV ülserleri(1 ay) Akc dışı histoplazmoz İsosporiaz Kaposi sarkomu Lenfoma (beyin, Burkitt, immunoblastik) M. avium M. kansasii M. tuberculosis PCP (P.jiroveci inf) Progressif multifokal ensefalopati Salmonelloz(non-tifoid) HIV erimesi (wasting) sendromu Toksoplazmoz (beyin)

41 Doğal seyir HIV ile infekte olan tedavi edilmeyen bir kişide ilk yıllarda %1-2/yıl, ondan sonra %5/yıl AIDS gelişecektir. İlk dekatta kümülatif risk %50’dir

42 HIV İnfeksiyonu Seyir

43 İlerleme Farklılıkları?
Kemokin reseptör polimorfizmi CCR5 reseptör gen bölgesindeki 3p21 kromozomu CCR5 geni 32. baz çiftinde delesyon için heterozigot olanlarda hastalık ilerlemesi yavaş Kısıtlı TCR repertuar mobilizasyonu hızlı ilerleme(2-5 yıl); geniş repertuarda çoklu virus özgül STL klonu uyarılmasında yavaş ilerleme HLA HLA B27, B57, B51 yavaş; HLA A-23, B37 ve B49 hızlı

44 İlerleme Farklılıkları?
Primer infeksiyon sırasında VY durumu yüksekse ilerleme hızlı >14 gün süren primer infeksiyon Klinik bulgu ve semptomların sayı fazlalığı ve ağır olması MSS tutulumu TNF-:

45 Akut İnfeksiyon Serokonversiyon İnfeksiyöz mononükleoz benzeri tablo
1-6(2-8) hafta içinde %40-70 olguda görülür , gün sürer; Asemptomatik olabilir Antikorların ortaya çıkması 1 yıla kadar uzayabilir

46 Serokonversiyon (Akut HIV Sendromu)
Nörolojik Menenjit Ensefalit Miyelopati Nöropati Dermatolojik Makulopapüler döküntü Mukokutanöz ülser Genel Ateş Farenjit LAP Baş ağrısı Artralji/miyalji Letarji İştahsızlık/kilo kaybı Bulantı/kusma/ishal

47 Asemptomatik İnfeksiyon
HIV antikorları pozitiftir Ortalama 3 yıl sürer 15 yıla kadar uzayan olgular vardır

48 Fırsatçı İnfeksiyonlar
CD 4 T lenfosit Fırsatçı İnfeksiyonlar 400 300 200 100 50 H.zoster Tüberküloz Oral candida PCP Özafagial candida Mukokutanöz herpes Toxo, PML Crpytococcosis Crpytosporidium, MAC,CMV

49 Çocukta Klinik Bulgular
Gelişme geriliği Anemi Rekürren bakteriyel infeksiyonlar Persitan oral kandida infeksiyonu İshal Parotitis İnterstisiyel pnömoni Ensefalopati LAP

50 Ateş HIV enfeksiyonunda en sık semptom Sık etyoloji PCP,
M.avium-intracellulare Bakteri pnömonileri Sinuzit Lenfoma Kateter enfeksiyonu İlaç ateş CMV enfeksiyonu

51 Lenfadenopati Diffuz lenfadenopati Genel LAP
aksiller, inguinal, servikal alanlarda sık Genel LAP Akute HIV enf Mikobakteri, amntsr enf Lenfoma Kaposi sarkomu Sifiliz, toxoplasmosis, Epstein-Barr virus veya CMV

52 Kas iskelet sistemi Septik artrit (insidens düşük): S.aureus
Reiter sendromu (GU veya GIS infeksiyonu sonrası artrit, uretrit/servisit, konjuktivit ve mukokutanöz lezyonlar) Osteomyelit Pyomyozit Septik bursit

53 Solunum yolu belirti ve bulguları
Bakterial sinuzit sık Öksürük ve ateş : A)CD4+ > 200 /l ve PA grafi:temiz : akut sinuzit, bronşit B)CD4+ < 200 /l ve grafi:temiz : A+ PCP, tuberküloz, cryptococcosis, CMV ve MAC infeksiyonu C) PA grafi :infiltratlar(+):A+B+CAP Dispne PCP/PjP(en sık); bakteri pnömonisi, mantar veya mikobakteri infeksiyonu PjP-LDH, s-adenozilmetionin (Plazmada HPLC ile saptanır) İnfeksiyon dışı: Akciğer lenfoması,AC Kaposi sarkomu, primer pulmoner hipertansiyon, kardiomyopati P. jirovecii requires exogenous S-adenosylmethionine for growth in culture and depletes the protein in the plasma of experimental animals. In a small pilot study of 52 HIV-infected patients, 16 with confirmed or suspected PCP and 36 with other infections, plasma S-adenosylmethonine concentrations were undetectable in the PCP patients and similar to healthy controls among patients with other infections. The concentrations rose within one week in the patients who responded to therapy. A subsequent prospective, observational study of 28 patients with confirmed pneumocystis (19 with bacterial pneumonia and 9 with tuberculosis) demonstrated that S-adenosylmethionine levels were much lower in patients with PCP (median 14.5 nM, range undetectable to 58 nM) compared with the control group (median 141 nM, range nM) with no area of overlap [69]. This test is performed using high-performance liquid chromatography, which is not standard equipment at most community hospitals; thus, the test will most likely need to be performed at referral laboratories.

54 Pulmoner Belirti ve Bulgular
Öksürük Nefes darlığı Göğüs ağrısı Ateş Balgam çıkarma Parankimal akciğer hastalığı Diffüzyon kapasitesinde azalma Bronkospazm Plevral tutulum

55 Pulmoner İnfeksiyon Fungus Candida albicans Coccidioides immitis
Cryptococcus neoformans Histoplasma capsulatum Pneumocystis jiroveci Virus CMV HIV Bakteri Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium avium-intracellulare S.pneumoniae H.influenzae L.pneumophila Nocardia asteroides

56 AKCİĞER TUTULUMU: RADYOGRAFİ
Normal Hastalık yok Pneumocystis carinii pnömonisi Dissemine fungal infeksiyon Fokal infiltrat Pyojenik pnömoni Tüberküloz Cryptococcal pnömoni P. carinii pnömonisi Mediastinal adenopati Tüberküloz/MAC Lenfoma İnterstisiyel infiltrat Pyojenik pnömoni Tüberküloz Nonspesifik pnömonitis Pleural effüzyon Kaposi sarkomu

57 P.jiroveci(P. carinii) Plazmada S-adenozilmethionin seviyesi 57

58 P.jiroveci(P. carinii)

59 Candida+HSV Candida and herpes simplex in AIDS  Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol. Used with permission 59

60 Kedi Tırmalaması Hastalığı
Cat-scratch disease involving parotid lymph node in AIDS   Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol. Used with permission 60

61 Gastrointestinal belirti ve bulgular
Oral ve farenks lezyonları Pamukçuk: Candidia; ulserler:HSV, CMV; oral hairy lekoplakia (dil epitelinin ağrısız enfeksiyonu):EBV Disfaji, odinofaji: Candidiasis, CMV özofajiti(odinofaji+++, disfaji+) Proktiti (CMV, Chlamydia, Sifiiliz)

62 Candida Özafajiti

63 İshal, Kilo Kaybı Malabsorbsiyon
Mycobacterium Cryptosporidium Cytomegalovirus Microsporidia Isospora belli Herpes simplex virus Enterik bakteriler Neoplazi Chronic watery diarrhea and enteritis:Cryptosporidium, Cyclospora, Giardia, İsospora belli, Microsporida, and MAC organisms Weight loss: absorbtion 63

64 Hepatit ve Kolestaz Mycobacterium Cryptosporidium Cytomegalovirus
Crytococcus neoformans İlaca bağlı

65 Renal Tutulum Akut renal yetmezlik AIDS-ilişkili nefropati
Nefrotik zedelenme İskemik zedelenme AIDS-ilişkili nefropati Azotemi Üremi

66 Hematolojik Sorunlar Lenfopeni Nötropeni Trombositopeni Anemi

67 Deri belirtileri Makülopapular rash Noduler Vezikülopustuler lezyonlar
molluscum contagiosum, sekonder sifiliz, cryptococcosis, histoplasmosis, candidiasis, atipik mikobakteri ve warts Noduler Basiller angiomatozis, MAC enf, Kaposi sarkomu Vezikülopustuler lezyonlar herpes simplex, varicella-zoster enf. Enfeksiyon dışı: seboreik dermatit

68 Deri Tutulumu Viral HSV I-II Varicella zoster Human papilloma Virus
Fungal Tinea cruris pedis diğer Candida genital perianal Bakteriyel İmpetigo Akneiform follikülit Viral HSV I-II oral genital perianal Varicella zoster Human papilloma Virus Molluscum contagiosum

69 Molluscum contagiosum
Herpes simpleks Zona dermatomal dağılım Angular chelitis 69

70 Kriptokokokoz Seboreik dermatit Kaposi sarkomu Eozinofilik dermatit 70

71 Ağız Bulguları Diş absesi Ülserasyon Hairy lökoplaki Aftöz ülser*
Herpetik Bakteriyel Candidiasis** Hairy lökoplaki **

72 Hairy Cell Lökoplaki

73 Candida

74 HSV Dermatiti

75 Herpes Zoster

76 Herpes Zoster

77 Primer Sifiliz

78 Sekonder Sifiliz

79 Condylomata accuminata

80 Basiller Anjiomatozis

81 MSS belirtileri Mental aktivite azalması
AIDS demans kompleksi(30-35%), depresyon, erken PML Değişmiş şuur seviyesi, bilinç bozukluğu İlerlemiş AIDS demans kompleksi, cryptococcal meninjit, Toxoplasma ensefaliti, CMV ensefaliti, tuberkülz meninjiti ve HSV ensefaliti; ilaçalr, hipoksemi, metabolik anormallikler

82 Santral Sinir Sistemi Akut Ensefalit Aseptik Menenjit HIV-1 Başağrısı
AIDS Demansı Asemptomatik İnfeksiyon Fırsatçı İnfeksiyon Primer SSS Lenfoması Metastatik Lenfoma Epileptik Nöbet

83 Periferik Sinir Sistemi
Akut Demiyelinizan Nöropati Kronik Demiyelinizan Nöropati Mononöropati Mononöritis multipleks Otonomik Nöropati Sensoriyal Nöropati Distal Sensoriyal Nöropati Noninflamatuvar Miyopati Polimiyozit

84 İntrakranial Kitle Toxoplasma gondii Progresif multifokal lökoensefali
Nocardia astreoides Cryptococcus neoformans Histoplasma capsulatum Candida albicans Cytomegalovirus HIV HSV Tümörler Primer SSS tümörü Kaposi sarkomu Metastatik lenfoma

85 Pneumocystis carinii (Pneumocystis jiroveci) in AIDS
Pneumocystis carinii (Pneumocystis jiroveci) in AIDS. Methenamine silver stain. Histopathology of lung shows characteristic cysts with cup forms and dot-like cyst wall thickenings. CDC/Dr. Edwin P. Ewing, 85

86 Figure Brain magnetic resonance images of a 42-year-old man with acquired immunodeficiency syndrome dementia. The T2-weighted image (A) shows bilateral, ill-defined hyperintense signal in the periventricular white matter and centrum semiovale, which do not enhance with gadolinium injection on the T1-weighted image (B). The ventricles are slightly enlarged, consistent with subcortical atrophy. AIDS demans kompleksi: Bilateral periventriküler hiperintensite, subkortikal atrofi 86

87 Toxoplasma ensefaliti
Figure Brain magnetic resonance images of a 38-year-old man with acquired immunodeficiency syndrome and Toxoplasma encephalitis (TE). The T1-weighted image after gadolinium injection shows a large enhancing lesion in the left frontal lobe (A), surrounded by edema, as demonstrated on the T2-weighted image (B). Additional smaller enhancing lesions can be seen on coronal cuts in the right thalamus and at the left convexity (C) and in the right cerebellum and right temporal lobe (D). Figure Brain magnetic resonance images of a 38-year-old man with acquired immunodeficiency syndrome and Toxoplasma encephalitis (TE). The T1-weighted image after gadolinium injection shows a large enhancing lesion in the left frontal lobe (A), surrounded by edema, as demonstrated on the T2-weighted image (B). Additional smaller enhancing lesions can be seen on coronal cuts in the right thalamus and at the left convexity (C) and in the right cerebellum and right temporal lobe (D). Figure Brain magnetic resonance images of a 38-year-old man with acquired immunodeficiency syndrome and Toxoplasma encephalitis (TE). The T1-weighted image after gadolinium injection shows a large enhancing lesion in the left frontal lobe (A), surrounded by edema, as demonstrated on the T2-weighted image (B). Additional smaller enhancing lesions can be seen on coronal cuts in the right thalamus and at the left convexity (C) and in the right cerebellum and right temporal lobe (D). Toxoplasma ensefaliti 87

88 Tokzoplazmozis

89 PML-Subkortikal beyaz cevherde yüksek sinyal
Figure Brain magnetic resonance images of a 43-year-old man with progressive multifocal leukoencephalopathy. Prominent areas of high signal intensity are present in the subcortical white matter of both temporoparietal lobes on T2-weighted images (A). The affected areas are hypointense on T1-weighted images, do not enhance with gadolinium, and are not associated with mass effect or edema (B). Figure Brain magnetic resonance images of a 43-year-old man with progressive multifocal leukoencephalopathy. Prominent areas of high signal intensity are present in the subcortical white matter of both temporoparietal lobes on T2-weighted images (A). The affected areas are hypointense on T1-weighted images, do not enhance with gadolinium, and are not associated with mass effect or edema (B). PML-Subkortikal beyaz cevherde yüksek sinyal 89

90 Figure Brain magnetic resonance images of a 50-year-old man with primary central nervous system lymphoma. A 2-cm ring-enhancing lesion is present in the right parietal lobe, surrounded by edema (A). The T2-weighted image shows low signal intensity centrally, which is more consistent with cellular proliferation than with an infectious process (B). PML is caused by a papovavirus(JC virus), manifests slowly among patients with AIDS CD4+ counts of 100 or more cells/l , and causes altered mentation with or without limb weakness, visual defects or seizures MSS Lenfoması 90

91 Cryptococcus neoformans

92 Göz Molluscum Contagiosum Herpes Zoster Oftalmikus
Herpes Simplex Keratiti Bakteri Keratiti Cytomegalovirus Retiniti ve optik nörit

93 Akut görme kaybı CMV papilliti VZV retiniti Sekonder sifiliz
Cryptococcus meninjiti Bakterial veya fungal endoftalmit

94 CMV Retiniti

95 HIV: Kanserler Kaposi sarkomu SSS non-Hodgkin lenfoma
Periferik non-Hodgkin lenfoma

96 Kaposi Sarkomu

97 Kaposi Sarkomu

98 Kaposi Sarkomu

99 Kaposi Sarkomu

100 Non-Hodgkin Lenfoma

101 HIV infeksiyonunda tanım
Özgül olmayan laboratuvar bulguları Tam kan sayımı, lökosit formülü , ESH, CRP CD4 hücre sayımı (N:750250/µl ; AIDS’te CD4+ <200 /µl veya total lenfositlerin %14 ‘ünden az, 200 altında PCP riski artar ) RPR Gecikmiş aşırı duyarlılığın kaybı Radyoloji ve nükleer tıp çalışmaları

102 HIV TANI YÖNTEMLERİ Spesifik HIV Antikor Tayini
HIV Antijen Tayini(p24) Viral Genetik Maddenin Gösterilmesi PCR, b-DNA…

103 ANTİ HIV ANTİKORLARIN TESBİTİ
Tarama Testi ELISA Partikül Agglütinasyon testleri Doğrulama Testi Western Blot Tarama ve Doğrulama Testi İmmunofluorescent

104 Western Blot env pol gag
-160 -120 -41 p55- p66 p31 p24- p18- env pol gag Nitroselüloz kağıda bağlanmış HIV’ e ait Antijenler

105 Western Blot & ELISA Klinik şüphe varsa 3-6 ay sonra test
Virüsle karşılaşma Persistan infeksiyon Bulaştırıcılık HIV-1 İnfeksiyonu HIV-2 İnfeksiyonu Klinik şüphe varsa 3-6 ay sonra test ELISA Tarama HIV-1/HIV-2 Tekrar HIV-1 Western Blot HIV-2 4-6 hafta sonra tekrar

106 Tedavi

107 Antiviral Tedavi Yararları
HIV ilişkili morbidite ve mortalitede azalma Viral yükün uzun süreli baskılanması Bağışıklık sistemi fonksiyonlarını koruma/yeniden kazanma Fırsatçı infeksiyonlarda azalma Daha kaliteli yaşam Yaşam süresinde uzama

108 Tedavinin amacı CD4 T-hücreleri sayısını kan düzeyinde 200/μl üzerinde tutmak, HIV viral replikasyonunu kan seviyesinde ölçülemeyecek seviyeye getirmek Fırsatçı enfeksiyonlara engel olmak HIV ile enfekte olmuş lenfositlerin yarı ömrü 2-3 gün, makrofajların yarı ömrü 2 hafta 108

109 ART Sorunları Çoklu ilaç tedavisi Uzun süreli tedavi Direnç sorunu
Antiretroviral ilaçların doz atlanmadan alınması gerektiği hastaya çok iyi bir şekilde izah edilmeden AIDS tedavisine başlanmamalıdır. Gelişen direnç ömür boyu kalır Yan etki Pahalı

110 Maraviroc-Kemokin reseptör antagonisti

111 Antiretroviral İlaçlar
Nukleotid RT inhibitor Adefovir Proteaz inhibitorleri Saquinavir , Ritonavir, İndinavir Nelfinavir Fuzyon inhibitorleri Enfuvirtide İntegraz inhibitörleri Raltegravir Maturasyon inhibitörleri Bevirimat Nukleozid RT inhibitorleri Zidovudine (ZDV,AZT) * Didanosine (ddT) Zalcitabine (ddC)* Abacavir Stavudine (d4T) Lamivudine (3TC) Non-nukleozid RT inhibitorleri Nevirapine , Efavirenz , Delavirdine Loviride Agents available to treat HIV infectiosn include nucleoside RT inhibitors, such as..; non-nucleoside RT inhibitors, such as..; Protease inhibitors, such as….. In 2003, a fusion inhbitor, enfuviritide was added to the list Combinations of these drugs are used in treatment. Drug resistance is expected to develop durung treatment

112 HIV RNA & CD4+ T Hücre düzeylerinin Tedavi Kararı için Takibi
Akut HIV enfeksiyonu tanısı Yeni tanı konan HIV enfeksiyonlu kişinin değerlendirilmesi Tedavisiz takip edilen hastanın her 3-4 ayda bir takibi Başlangıç tedavisinden hemen önce Başlangıç tedavisinden 2-8 hafta sonra Tedavide olan hastada her 3-4 ayda bir Klinik endikasyon durumları 112

113 Kombinasyon tedavisi NNRTI veya PI veya Int I + ikili NRTI
Tercih: Efavirenz veya Atazanavir+Ritonavir/Darunavir+Ritonavir veya Raltegravir + [Tenofovir+Emtrisitabin] ART tedaviyi etileyecek durumlar: lipid profili ,KC/böbrek hast, gebelik (efavirenz verilmez, D grubu), HIV durumu( CD4:kadın >250, erkek>400 ise nevirapin verme), ARR direnç durumu, ilaç etkileşimleri

114 Tedavi endikasyonları
CD4 T-hücre sayısı 350/μl’in altında CD4 , ve yıllık CD4 azalması 100’den fazla ise Hastada semptomatik HIV enfeksiyonu varsa Gebe kadın HBV koenfeksiyonu(HBV tedavisi endikeyse) HIV ilişkili nefropati; HIV ilişkili trombostopeni “Nörokognitif” eksiklik; yüksek kardiyovasküler hastalık riski >50 yaş Tedavi ertelenirse yakın takip( 3 ayda bir laboratuvar :CD4 ve klinik değerlendirme: pamukçuk, kilo kaybı) HIV negatif eşine bulaşmayı önlemek için

115 İnfeksiyonların Tedavisi
P.jiroveci(carinii ) TMP-SMZ, Pentamidin T.gondii Sulfadiazin + Primetamin C.neoformans Amfoterisin B + Flusitozin Candida spp. Amfoterisin B, Flukonazol, Kaspofungin H. simplex Asiklovir H. zoster Asiklovir CMV Gansiklovir Salmonella Uygun antibiotik Shigella Uygun antibiotik Cryptosporidium Nitazoksanid, Paramomisin

116 Kemoprofilaksi PCP (CD4< 200 mm3) TMP-SMZ, Pentamidin (aerosol)
HSV Asiklovir VZV VZIG (Temastan sonra 96 saat içinde) Tüberküloz İNH(9 ay)(PPD < 5mm veya aktif TB ile temas) Toxoplasmosis TMP-SMZ (CD4< 100 mm3) MAC Rifabutin, azitromisin (CD4 < 50 mm3)

117 Korunma “Bilmek en iyi korunma yoludur”
HIV dış şartlara duyarlıdır: hücreden yoksun bir materyelde 56 °C’de kısa sürede ;hücreden zengin bir materyelde ise dakikada inaktive olur. Virus kan ve sperm sıvısı içinde yuvalanmadıkça çok çabuk ölür. Yiyecekler, tabak, kaşık, çatal vs bulaşma aracı değildir. 1/10 sulandırılan sodyum hipoklorit, %50 alkol, %0.5 lysol veya formaldehyde, %0.3 H2O2 , gluter aldehid etkili dezenfektan maddelerdir

118 Korunma Tek eşlilik, aksi halde cinsel temasta mutlaka kondom kullanılması IV ilaç bağımlıları ortak injektör kullanmamalı Hastaya kullanılacak her türlü alet steril olmalıdır: diş hekimi aletleri, endoskop, göz içi basınç aletleri, bronkoskop Manikür, pedikür aletleri, dövme yapmada, kulak delmede vs. kulanılan aletler kuru ısıda 170 °C’de bir saat steril edilmeli Hasta kanı veya vücut sıvıları ile, ör. sivilce sızıntısı ile ancak eldivenle temas etmelidir.

119 HIV’ da RİSK En yüksek risk İğne ile geniş , derin delik oluşması
Alette görülebilir kan olması İğnenin hastanın arter ya da venine uygulanmış olması Yüksek titrede HIV içeren kaynak İlerlemiş AIDS, Primer HIV enfeksiyonu, Yüksek veya artan viral yük veya düşük CD4 sayısı

120 HIV’ da RİSK Artmış risk Artmamış risk Fazla miktarda kanla temas
HIV miktarı yüksek kanla temas Artmamış risk Ne fazla miktarda kanla Ne de yüksek titrede HIV içeren kanla temas (örn, asemptomatik HIV enfeksiyonlu hastaya uygulanan iğneyle temas)

121 Temas sonrası HIV profilaksisi
Temas durumu (EC:exposure code) Bütünlüğü bozulmuş deri, mükoz membran: Küçük hacim (EC1); Büyük hacim EC2 Perkütan: Az ciddi:EC2; Daha ciddi(pozitif hasta kanı bulaşmış iğne batması):EC3 Kaynak durumu Kaynak bilinmiyor, HIV negatif, HIV pozitif(düşük titre:SC1; yüksek titre SC2) Profilaksi , temas sonrası tercihen 2 saat, en geç 36-72(?) saat içinde başlanır; 4 hafta verilir

122 Temas sonrası mesleki maruziyet
EC SC Profilaksi 1 Temel rejim kullanılabilir 2 Temel rejim kullanılır Genişletilmiş rejim kullanılır 3 1 veya 2 1,2,3 Bilinmiyor Temas riskli ise temel rejim kullanılabilir

123 Profilaksi rejimleri Temel rejim: Genişletilmiş rejim:
Zidovudin+Lamivudin veya Emtrisitabin+Tenofovir ; Alternatif: Stavudin+Lamivudin Genişletilmiş rejim: Temel rejim+lopinavir/ritonavir; Alternatif: atazanavir+ritonavir veya fosamprenavir+ritonavir veya efavirenz (gebeler hariç)


"HIV İnfeksiyonu ve AIDS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları