Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATI ATIK İŞLETMELER ŞB. MÜDÜRÜ İZMİR KATI ATIK YÖNETİMİ ve GELECEĞE YÖNELİK PROJELER SİBEL ÇOBAN KATI ATIK YÖNETİMİNDE ATIK AZALTIMI VE GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATI ATIK İŞLETMELER ŞB. MÜDÜRÜ İZMİR KATI ATIK YÖNETİMİ ve GELECEĞE YÖNELİK PROJELER SİBEL ÇOBAN KATI ATIK YÖNETİMİNDE ATIK AZALTIMI VE GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ."— Sunum transkripti:

1 KATI ATIK İŞLETMELER ŞB. MÜDÜRÜ İZMİR KATI ATIK YÖNETİMİ ve GELECEĞE YÖNELİK PROJELER SİBEL ÇOBAN KATI ATIK YÖNETİMİNDE ATIK AZALTIMI VE GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, 08.05.08

2 İL NÜFUSU 3.739.353 İ.B.B. NÜFUS 3. 256.536 MERKEZ 2.649.582 Yüzölçümü 12.012 km² Yüzölçümü 18 İlçe Belediyesi 38 İlk Kademe Belediyesi 56 Belediye

3 KATI ATIK MEVZUATI ※ Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ※ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ※ Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ※ Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ※ Atık Madeni Yağların Kontrolü Yönetmeliği ※ Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ※ Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ※ Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ※ Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ※ Gemi Söküm Yönetmeliği ※ ÇED Yönetmeliği ※ Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği ※ Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği İZMİR KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

4 İZMİR’DE ATIK YÖNETİMİNİN AMACI Atık üretiminin azaltımı Üretilen atıkların geri kazanımı Kalan atıkların nihai bertarafı

5 GÖREVLERİMİZ -Atık Yönetim Planı hazırlamak, -Atıkların değerlendirilmesi bertaraf edilmesini sağlamak, -İleriye dönük yeni projeler üreterek uygulamaya koymak.

6 Görevler-2 -Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nde atık kabulü ve kantarın işletilmesi, -Uzundere ve Menemen Kompost Tesisi’nin işletilmesinin kontrolü, -Transfer İstasyonlarının işletilmesi,

7 -Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı, -Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması” projesinin yürütülmesi -Sanayi tesislerinin denetlenerek, atıklarını belirtilen Yönetmelikler çerçevesinde bertaraf etmelerinin sağlanması, -Şikayetlerin değerlendirilmesi, Görevler-3

8 KATI ATIK HİZMETLERİ  56 Belediye’de; (-;2004)‏ 26 Düzensiz Atık Depolama Alanı 30 Belediyece kullanıldı.  2005 yılında başlatılan çalışmalar ile 2 yıl içerisinde; 22 düzensiz depolama alanı kapatıldı. 4 düzensiz depolama alanın kapatılması programa alındı.

9 Bu Belediyelerin Atıkları Müdürlüğümüzce işletilen/işlettirilen Tesislerimize yönlendirildi!

10 HARMANDALI DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA TESİSİ 1992’den beri işletilen İlimizin tek düzenli depolama alanı, Alan : 90 hektar, Merkeze 25 km.

11  Tesise kabul edilen atıklar: ayrı lotlarda bertaraf edilmektedir. EVSEL ATIKLAR EVSEL NİTELİKLİ SANAYİ ATIKLARI TIBBİ ATIKLAR Arıtma çamurları Proses atıkları

12 Ocak 2005 tarihinden itibaren Depolama alanının işletilmesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Tesise, Atık Kabulünden Belediyemiz sorumludur.

13 Harmandalı-2007 Kurulu kapasitesi 15 yıl olan tesisin kapasitesinin arttırılması ve Yönetmelik standartlarında yeni lotların açılması işi 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. 110 HA

14  TEHLİKELİ ATIK KABULÜ YAPILMAMAKTADIR! TEHLİKELİ TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM/BERTARAF TESİSİ  Sanayi Atıklarının Kabulü

15 TEHLİKESİZ I.KATI ATIK İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'ne başvuru II.Değerlendirme- Ek-11A'ya göre depolanabilirliğinin belgelenmesi: Analiz için gerekli numune alımı İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜnce gerçekleştirilir. III.HARMANDALI DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA TESİSİ ATIK BERTARAF FORMU (2 KOPYA) İLE TESİSE KABUL YAPILIR.

16 Belediyemizce Bertaraf Edilen Ortalama Günlük Katı Atık Miktarları (ton), 2007 Evsel Atık ~ 3000 ton/gün Sanayi Atığı= 144 ton/gün Tıbbi Atık= 13 ton/gün

17 Sanayi Atıklarının Depolama Kriterlerine Uygunluğu -T.A.K.Y. Ek-11A 2006-2008: 177 firma %54'ünden Arıtma Çamuru için analiz sonucu istendi. %56'sı%44'ü Uygun DeğilUygun %75 %25 TOC TOC+Ağr.Mtl.

18 Yeni Düzenli Depolama Tesisi Kentin güney aksının atıklarının yönlendirilmesi amacıyla Torbalı’da yaklaşık 168 hektarlık bir Düzenli Depolama Tesisi kurulması planlanmıştır. Yeni depolama tesisi kurulması planlanan alan için Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden olumlu görüş alınmıştır. Orman Genel Müdürlüğü’nden tahsis izni alınacaktır.

19 UZUNDERE KOMPOST TESİSİ 1988 yılında işletmeye alındı.  22.000 m² alanda inşaa edildi.  Tesis kapasitesi= 500 ton/gün Uzun yıllar Türkiye’nin ilk ve tek kompost tesisi olarak hizmet verdi. MENEMEN KOMPOST TESİSİ Mayıs2007’de faaliyete başladı. Tesis kapasitesi 300-400 ton/gün.

20 TRANSFER İSTASYONLARI 13 mevcut+15 YENİ çekici, 33 semitreyler Ortalama 1300 ton/gün atık HHalkapınar GGediz KKısık GGümüldür

21 3 Yeni Transfer İstasyonu Kurulması Planlandı. Haziran 2007’de Gümüldür Transfer İstasyonu işletmeye alındı.  Urla, “ÇED Gerekli Değildir!”  Helvacı-Türkelli  Kemalpaşa (Yeni alan belirlendi.) Yer tahsisi konusunda izin çalışmaları devam etmektedir.

22 22 15 yeni çekici hizmete alındı, Atık taşıma araçlarından kaynaklanan trafik yoğunluğunda %77 azalma

23 HAFRİYAT VE İNŞAAT&YIKINTI ATIKLARI Geri Kazanım Tesisi  Laka Köyü  Işıkkent  Depolama Tesisi  Türkelli kjkj

24 İZMİR’DE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde:9 (a) bendi gereğince Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlanarak Bakanlığa sunulmuştur.

25 İzmir Büyükşehir Belediyesi araçları ile Toplama ve Taşıma: Hastane: 55 Poliklinik: 184 Diğer küçük ölçekli merkezler: 540 Ortalama 13 ton/gün atık, (2007)‏ Tıbbi atık toplama ve taşıma için ayrıca Kurum Lisansı alındı.

26 1992-2007: Geçirimliliği en az olan bölgede açılan kireçli çukurlarda üzeri toprakla örtülerek bertaraf edildi. Tıbbi Atıkların, Harmandalı Düzenli Depolama Tesisi’nde Bertarafı 2007: JEOMEMBRAN İLE GEÇİRİMSİZLİĞİ SAĞLANMIŞ ÖZEL BİR LOTTA BERTARAF EDİLİYOR.

27 İZMİR GERİ KAZANIM ÇALIŞMALARI, 30 Temmuz 2004 tarihinde yayımlanan ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği öncesi; 1988-Kasım 2004:  Atık kağıt kumbaralarından,  Özel ve kamu kuruluşlarından,  Okullardan ve  Telefonla bildirilen adreslerden bu iş için tahsis edilen bir araçla atık kağıtlar toplanmıştır.

28 İZMİR GERİ KAZANIM ÇALIŞMALARI, 30 Temmuz 2004 tarihinde yayımlanan ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği öncesi; 420 adet İ.B.B. + Şişe-Cam A.Ş. (1988)‏

29 30 Temmuz 2004 tarihli Yönetmelik ile; Kaynakta Geri Kazanım çalışmalarının başlatılması için İ.B.B. – Konak – Karşıyaka – Bornova Belediyeleri – ÇEVKO Vakfı ve Yüklenici Firma ile işbirliği protokolü imzalandı. Kasım 2004’te Konak, Karşıyaka ve Bornova’da 11.000 konut ve 32.376 kişilik bir bölgede, geri kazanım uygulamalarına başlandı. Varılan son nokta; 9 ilçede, 132.000 konutta, okul, hastane ve ordu komutanlıklarında uygulamaya devam ediliyor.

30 İlimizde bulunan 10 Lisanslı Geri Kazanım Firması birleşerek, konsorsiyum oluşturdu. Kasım 2007’de  İ.B.B.,  56 Belediye,  10 Lisanslı Firma  ÇEVKO YENİLENEN GERİ KAZANIM ÇALIŞMALARI 24.06.2007 tarihinde yayımlanarak, yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği PROTOKOL YENİ SİSTEM (İZGEP)‏

31 Uygulamanın Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yaygınlaştırılması. Amaç ; AMAÇ

32 1997-2004: Çevre Haftası’nda Yeni Asır Gazetesi ortaklığında düzenlediğimiz “Atık Pil Toplama Kampanyası” ile t oplanan kullanılmış piller, betonlanarak Harmandalı’da bertaraf edildi. 31.08.2004 tarihli “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile protokol Konak ve Karşıyaka’da tüm okullara, muhtarlıklara, eczanelere, alışveriş merkezleri gibi merkezi noktalara Atık Pil Toplama Kutusu/Bidonu Bornova’da kutu&kumbara dağıtımına devam ediliyor. Diğer 6 merkez ilçede 65 okula dağıtım yapıldı, tüm okullara dağıtım devam edecek. ATIK PİLLERİN BERTARAFI

33 Atık Pil Deposu, Harmandalı Düzenli Depolama Tesisi

34 Tehlikeli Atık Uygulamaları SANAYİ ATIKLARI, ARITMA ÇAMURLARI ATIK YAĞLAR ATIK PİL ve AKÜLER TIBBİ ATIKLAR CURUF, TUFAL ve BACA TOZU Analiz sonuçları doğrultusunda; Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi Lisanslı geri kazanım ya da bertaraf tesisleri Kategori: I; Geri kazanım II; Çimento, alçı, Demir-çelik Fabrikalarında İlave yakıt III; Lisanslı tehlikeli atık yakma tesisleri BİTKİSEL ATIK YAĞLAR Lisanslı Geri Kazanım tesisleri Protokol hazırlık aşamasında Pilot bölge: Karşıyaka- Mavişehir TAP AKÜDER TÜMAKÜDER Mevcut durum; Kireçlenerek bertaraf edilmekte Planlanan; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Tehlikeli atık kapsamından çıkarılan curuf ve tufal atıklarının yol yapımında, inşaat dolgu malzemesi olarak kullanımı Baca tozu: Zn ve Pb geri kazanımı

35 Konak Karşıyaka Bornova EVSEL TEHLİKELİ ATIKLARIN AYRI TOPLANMASI Lisanslı Toplama Aracı Harmandalı’da kurulacak Ara Depolama Merkezi Belirli miktarlara ulaşan tehlikeli atıkların ilgili (lisanslı) geri kazanım ya da bertaraf tesislerine gönderilecektir. Pilot bölge Elektronik atıkların ayrı toplanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

36 TEŞEKKÜRLER Çev. Yük. Müh. SİBEL ÇOBAN KATI ATIK İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet Bul. No:1 Kat:4 Oda: 431 Konak/İZMİR TEL: 0 232 446234 FAX: 0 232 4895482 e-mail: sibelcoban@izmir.bel.tr


"KATI ATIK İŞLETMELER ŞB. MÜDÜRÜ İZMİR KATI ATIK YÖNETİMİ ve GELECEĞE YÖNELİK PROJELER SİBEL ÇOBAN KATI ATIK YÖNETİMİNDE ATIK AZALTIMI VE GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları