Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2 Pearson Assesment Publishing yayınevinden;
ÖZEL EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA STANDARDİZASYONU YAPILAN PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARI Pearson Assesment Publishing yayınevinden; Wechsler Sözel Olmayan Yetenek Testi ile Kaufman Kısa Zeka Testi telif hakları ile birlikte satın alınmıştır.

3

4 1.Wechsler Sözel Olmayan Yetenek Testi (WNV):
4 ile 21 yaş 11 ay arasındaki bireylerin genel bilişsel yeteneklerini belirlemek üzere hazırlanmış dile dayanmayan (sözel olmayan) bireysel zeka testidir. Test genel yeteneği sözel ifadelere gerek duyulmadan ya da en aza indirerek ölçebilecek biçimde geliştirilmiştir.

5 Güncelleme tarihi: 2006 Hedef yaş: 04 ile 21 yaş Alt Testler: Geçerlilik ve güvenirlik katsayıları yüksek olan bu testte altı alt test bulunmaktadır. Bunlar; - Mantık Yürütme Kareleri, - Parça birleştirme, - Şifre, - Tanıma, - Uzamsal Dizi, - Resim Düzenleme’ dir.

6 4:0-7:11 ve 8:0-21:11 yaş aralıkları için farklı biçimler oluşturulmuştur.
Bu farklı biçimlerde her yaş aralığı için 4’lü ya da 2’li alt test bataryası bulunmaktadır. Bataryanın Kullanım Alanları Türkçeyi az bilen ya da yeni öğrenen Gelişimsel gecikme ya da zorlukları olan Eğitimler ilgili zorlukları olan

7 Dil Temelli Öğrenme Bozuklukları , Dil Bozuklukları ya da Konuşma Bozuklukları Olan
Kültürel ve dilsel olarak farklı kökenlerden gelen İşitme Engelli ya da İşitme Güçlüğü Olan Otistik Bozukluğu ya da Seçmeli Konuşmazlık Olan Üstün Yetenekli ve Özel Yetenekliler için eğitim programlarına kabul edilen Zihinsel Engelli olduğuna karar verilen test alanlara yararlı olmaktadır.

8

9 2.Kaufman Kısa Zeka Testi:
4 ile 85 yaş arasındaki bireylerin sözel ve sözel olmayan zihinsel yeteneklerini değerlendirmek için hazırlanmış ve bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir. Ülkemizde 4-45 yaş arasındaki bireylere yönelik norm çalışması yapılmıştır. Güncelleme tarihi: 2004 Hedef yaş: 04 ile 85 yaş

10 Geçerlilik ve güvenirlik katsayıları yüksek olan iki
alt testten oluşmaktadır. İlk alt test bireyin, Sözel becerileri, Kelime yeteneğini, Kristalize yeteneğini ölçerken İkinci alt test bireyin; Sözel olmayan beceriler, Hızlı düşünme, Problem çözebilme becerilerini ölçmektedir.

11 Bataryanın Kulanım Alanları
Daha derin ölçümler gerektiren risk grubu çocukların tespitinde Özel yetenekli olduğu düşünülen çocukların bilişsel becerileri hakkında ön fikir gerektiğinde İş başvurusunda bulunan yetişkin ve ergenlerin işe alım ve yerleştirmelerinde Psikiyatri hastalarının durum değerlendirmesi için ortaya çıkan davranışların kişilik mi yoksa zeka ile mi ilişkili olduğunun tespitinde

12 Ordu, hastane gibi yüksek başvuruların olduğu kurumlarının durum değerlendirmelerinde
Nörolojik, eğitsel ya da psikolojik tedavi görenlerin periyodik izlemelerinde Erken yaşlarda özgül öğrenme güçlüğü başta olmak üzere diğer eğitsel sorunların tespitinde

13 Zekayı izlemeyi gerektiren bilimsel araştırmalarda
Türkçeyi az bilen ya da yeni öğrenen test alanlarda Kültürel ve dilsel olarak farklı kökenlerden gelen test alanlarda

14 . İl bazında dağılımları aşağıda yer almaktadır
Antalya: 3 Kocaeli:1 Manisa:1 Samsun : 3 Siirt:1 Zonguldak :2 Erzurum:2 İzmir : 4 İstanbul :10 Isparta: 1 Ankara: 8 Kayseri:2 Adana:3 Trabzon:2

15 Kahramanmaraş:1 Gaziantep:1 Diyarbakır: 4 Konya: 3 Van:1 Bursa : 2 Eskişehir:1 Denizli :1 Tokat:2 Siirt:2

16

17 3.Woodcock-Johnson® III Test Bataryası (Riverside Yayınevi ):
Woodcock-Johnson III Başarı Testleri Woodcock-Johnson III Bilişsel Yetenekler Testleri

18 Testler, öğrenme yetersizliklerini tanılamak, farklılıkları tespit etmek, eğitim programları ile bireysel programları planlamak, gelişimini değerlendirmek, bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini tanılamak için kullanılmaktadır. Güncelleme tarihi: 2005 Hedef yaş: 2 ila 90+ yaşları Hedef Grup: Tüm bireyler

19 Ülkemizde 2-23 yaş arasındaki bireylere yönelik norm çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir. ÖZEGEP kapsamında testlerin Türk diline adaptasyonu, yeni maddelerin ve alt testlerin hazırlanması, 4 ayrı ilde (Ankara, İstanbul, Adana ve Diyarbakır) deneme uygulamaları yapılmıştır. Pilot uygulamaları yapılarak norm çalışmaları tamamlanacaktır.

20 Woodcock-Johnson III Bilişsel Yetenekler Testleri;
Genel bilişsel yetenekleri ve eğitsel başarıyı değerlendiren test bataryasıdır. Testler; işitsel ve görsel işleme, bilgi işleme hızı, anlık bellek, planlama, dikkat ve öğrenme gibi zihinsel becerileri ölçmeyi amaçlayan 20 alt testten oluşmaktadır.

21 Woodcock-Johnson III Başarı Testleri;
Woodcock-Johnson Başarı Testleri öğrenme yetersizliklerini ve özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını değerlendirmek için kullanılmaktadır. Sözel ifade, dinlediğini anlama, yazılı ifade, temel okuma becerileri, okuduğunu anlama, aritmetik hesaplama becerileri ve matematiksel akıl yürütme gibi becerileri ölçmektedir. Test 22 alt test ve iki ayrı formdan oluşmaktadır ( A ve B formu ).

22 WOODCOCK JOHNSON III UYARLAMA ÇALIŞMASI Tamamlanan Çalışmalar
Riverside yayınevinden Woodcock Johnson III testleri (Woodcock-Johnson III Başarı Testleri A,B ve C formu ile Woodcock-Johnson III Bilişsel Yetenekler Testleri) satın alınarak bu testlerin Türkçe’ye çeviri çalışmaları yapılmıştır. Testin standardizasyon çalışmasının hazırlık aşamasında, Türkçe, matematik, rehberlik, fen ve sosyal bilgiler alan öğretmenlerinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası uzmanlarla birlikte çalışan komisyon tarafından, test maddeleri Türk dil yapısına ve kültürüne uygunluk bakımından değerlendirilmiş ve uygun olmayan maddeler değiştirilmiştir.

23 Hazırlanan alt testlere yönelik okullarda 10 kişilik küçük gruplara uygulamalar yapılmış ve testlere deneme uygulaması öncesi son şekli verilerek çoğaltımı yapılmıştır. Deneme Uygulaması Eğitimi için program hazırlanmış ve 27 öğretmene 3 hafta (15 gün) eğitim verilmiştir. Testin deneme uygulamaları 4 ilde (Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır) gerçekleştirilmiştir. (Her bir test için yaklaşık 450 kişi) Deneme uygulamasının sonuçları analiz edilerek, pilot uygulama için hazır hale getirilmiş ve çoğaltılmıştır

24 Woodcock-Johnson III uyarlama çalışmaları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde devam etmektedir.
Norm toplama çalışması kapsamında 28 ilden rehber öğretmenler yetiştirilerek , veri toplama çalışmaları yapılacaktır. Toplanan veriler analiz edilerek Türkiye normları çıkarılacak, çoğaltımı yapılarak Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde uygulanmaya başlayacaktır.

25 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…


"Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları