Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU"— Sunum transkripti:

1 TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU
TTB-UDEK TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU KAVRAMSAL TARIŞMA Dilek ASLAN 30 Kasım 2007, İstanbul

2 TSG çalışma grubunun; İşlevi: Derneklerin TSG çalışmalarını ve aktivitelerini desteklemek ve yönlendirmektir. Sorumlulukları: UDEK üyesi dernekler arasında iletişime katkıda bulunmak, derneklerin TSG konusundaki etkinlikleri artırmak ve bu konularda ortak hareket etmelerini sağlamaktır.

3 Sağlığın korunması: Bireylerin hasta olmalarını engellemek için yapılan hizmetler bütünü anlamına gelmektedir. Birincil korunma İkincil korunma Üçüncül korunma

4 Sağlığın geliştirilmesi:
Sağlığın korunması kavramının daha geniş bir bakış açısıyla ele alındığı bir yaklaşım olup sağlıklı yaşam ve davranış değişikliği için, eğitim, örgütsel, ekonomik ve çevresel desteklerin bileşimi olarak tanımlanmaktadır.

5 Sağlığı geliştirme kavramı konusunda 1986 yılında Ottawa’da yapılan uluslararası bir konferans önem taşımaktadır: “Ottawa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi” (I. Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı)

6 “OTTAWA BİLDİRGESİ”NE GÖRE SAĞLIĞI GELİŞTİRME; BİREYE YÖNELMENİN YANISIRA, FİZİK VE SOSYAL ÇEVRE MÜDAHALELERİNİ ÖNCELER; KAMU POLİTİKALARI DESTEKLEYİCİ ÇEVRE TOPLUM KATILIMI KİŞİSEL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YENİ GEREKSİNİMLERE UYUM SAĞLAMASI

7 OTTAWA BİLDİRGESİNDEN ÖNCE;
ALMA ATA BİLDİRGESİ (1978) KONU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR GELİŞMEDİR. BURADA ÖZELLİKLE SAĞLIK EĞİTİMİNİN BİR TEMEL SAĞLIK HİZMETİ OLDUĞU KONUSU ÜZERİNDE DURULMUŞTUR.

8 OTTAWA BİLDİRGESİNDEN SONRA;
II. Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı—Sağlıklı Toplum Politikası Geliştirme (1988) III. Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı—Sağlık İçin Destekleyici Çevre (1991) IV. Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı—JAKARTA BİLDİRGESİ (1997)

9 JAKARTA BİLDİRGESİ (1997) Sağlık için toplumsal sorumluluğun artırılması Bütün sektörlerde sağlığın geliştirilmesi için yatırımların artırılması Sağlık için işbirliklerinin artması Toplum katılımının artırılması, bireyin güçlendirilmesi Sağlığın geliştirilmesi için gerekli altyapının tamamlanması

10 Küreselleşen dünyada sağlığın geliştirilmesi için;
BANGKOK BİLDİRGESİ (2005) Küreselleşen dünyada sağlığın geliştirilmesi için; Küresel işbirliklerinin artırılmasına yapılan vurgu Hükümetlere düşen sorumlulukların önemi Sivil toplum örgütleri ile işbirliği için çabalara gereksinim Erişim tarihi: Kasım 2007

11 Bugün sağlığı geliştirme politikaları tek bir sağlık sorununa odaklı kurgulanmamaktadır.
Eğitim, toplumsal kalkınma, politika, yasal düzenlemeler, bulaşıcı hastalıklardan korunma-yaralanmalar-şiddet-ruh sağlığı sorunları-süregen hastalıklar konusunda herkes için “eşit” yaklaşımlar Erişim tarihi: Kasım 2007

12 UZMANLIK DERNEKLERİNDEN BEKLENTİLER

13 Uzmanlık derneğini ilgilendiren alanda halk sağlığını
ilgilendiren konulara öncelik vermek (toplumda en sık görülen, en çok öldüren, en çok sakat bırakan ve en çok işgücü kaybına neden olan hastalıklar)

14 İlgili diğer dernekler başta olmak üzere yapılan
çalışmalarda işbirliklerinin yapılması (çok merkezli çalışmalar gibi)

15 Uzmanlık derneklerinin bazı özel günlerde (önemli
gün ve haftalarda) birlikte çalışmalar yapabilmeleri

16 Ortak etkinliklerin kamuoyu ile paylaşılması

17 İletişimin sağlanması

18 Web sitesinin uygun kullanımı

19 Çalışmalar yürütülürken etik konularda
kısıtlılıkların engellenmesi için diğer çalışma grupları tarafından üretilen önceliklerin değerlendirilmesi

20 Yapılan çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi


"TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları