Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYŞEGÜL KAYA.  Çekirdek Modeller (addie, gagne, briggs,wagner mod.)  Doğrusal Modeller (dick and carrey)  Esnek Modeller (assure, morrison, ros mod)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYŞEGÜL KAYA.  Çekirdek Modeller (addie, gagne, briggs,wagner mod.)  Doğrusal Modeller (dick and carrey)  Esnek Modeller (assure, morrison, ros mod)"— Sunum transkripti:

1 AYŞEGÜL KAYA

2  Çekirdek Modeller (addie, gagne, briggs,wagner mod.)  Doğrusal Modeller (dick and carrey)  Esnek Modeller (assure, morrison, ros mod)  Etkileşimli Modeller  Sezgisel Modeller  Bileşik Modeller

3  Analiz ( Analysis ) ♦ Tasarım ( Design ) ♦ Geliştirme ( Development ) ♦ Uygulama ( Implementation ) ♦ Değerlendirme ( Evaluation )

4  ADDIE modeli ismini aşamalarının İngilizce isimlerinin baş harflerinden almıştır. ADDIE modelinde temel alınan üç soru vardır: ♦ Nereye gitmek istiyoruz? ♦ Oraya nasıl gideriz? ♦ Oraya geldiğimizi nasıl anlarız? İşte bu soruların cevabına modelin beş aşamasını da sistematik bir şekilde uygulayarak ulaşabiliriz.

5 Analiz: Analizi sırasında, tasarımcı öğrenme sorunu, amaç ve hedefleri, izleyicilerin ihtiyaçlarını, mevcut bilgi ve diğer ilgili özellikleri tanımlar. Dizayn:Öğrenme hedefleri belirleyen bir sistematik bir süreçtir. Geliştirme: Tasarım aşamasında dayalı içerik ve öğrenme materyalleri gerçek yaratma (üretim)  Planlama: Planın uygulanması sırasında, eyleme koyulur ve öğrenen- öğretmen eğitimi için bir prosedür geliştirilmiştir.  Değerlendirme: sonuç kısmıdır. Tüm tasarım değerlendirilir.

6 Analiz (Analysis) Tasarım (Design) Geliştirme (Development) Uygulama (Implementation) Değerlendirme (Evaluation)

7  Robert Gagne en çok kendisine ait olan Öğretimin Dokuz Durumu ile tanınır. Onlarca yıl eğitim ve öğretim tasarımı alanlarına katkıda bulundu. Gagne öğrenme teorisi ile ilgili birçok kitap yazdı, bunların içinde en çok bilineni ise Öğretim Durumları kitabıdır

8  1. Dikkat çekme  2. Öğrenciye hedefler hakkında bilgi verme  3. Ön bilgilerin hatırlatılması  için hatırlatma  4. Uyarıcı materyalin sunulması  5. Öğrenciye rehberlik etme  6. Davranışı ortaya çıkarma  7. Dönüt-düzeltme verme  8. Kalıcılığı ve transferi sağlama

9  Gagne’ye göre öğrenme, dışsal uyaranların bilişsel süreçlerle yapılandırılmasına bağlı bir işlemdir. Öğrenme, öğretim materyali, pekiştirme, tekrar gibi iç faktörlerin etkileşimine bağlıdır. Ancak bilişsel stratejiler içinde bireyin duygusal özelliklerini tanımlayan ilgi, beklenti, tutum ve değerlerde önemli bir etkendir.

10  Dick ve Carey’nin (1990) aşama aşama tasarım modeli, tasarımcının öğrenme hedeflerini ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak öğretim stratejilerini belirlediği bir dizi olay ve olguları içermektedir.  Dick ve Carey tasarım modeline örnek olarak tek yönlü öğretimsel televizyon veya video-kaset kullanımı verilebilir

11  Birbiriyle ilgili olan ve birlikte çalışan parçalar, hedefi gerçekleştirmek amaçlı çalışır. Sistem hedefe ulaşmışsa değerlendirme yapılır, ulaşmamışsa modife edilir Öğretimsel hedefler üzerine dikkat toplanır. Her bir adım birbiriyle bağlantılıdır. Farklı seviye ve statüdeki öğrencilere uygulanabilir.

12  Öğretim Hedefleri  Öğretim analizi  Giriş davranışları ve öğrenen özellikleri  Performans hedefleri  Kriter  Öğretim stratejisi  Öğretim malzemeleri  Biçimlendirici değerlendirme  Son değerlendirme

13

14  ARCS Motivasyon Modeli, motivasyona yönelik bir öğretim sürecinin tasarlama ve uygulama boyutlarıyla ilgilenir. ARCS Motivasyon Modeli, dört alt kategoriden oluşur.  Her kategorinin İngilizce isminin baş harfi alınınca modele ARSC modeli denmiştir (Keller ve Kopp,1987).

15  ARCS Motivasyon Modeli, öğrencilerin öğrenme güdüsünü uyarmayı ve bu güdüyü sürdürmeyi amaçlayan bir öğretimde güdüsel stratejilerin nasıl kullanılacağı hakkındaki sorulara yanıt bulmaya çalışır.

16 Yayılma Proje Yönetimi Problem Analizi Görev Analizi Öğretim Analizi Hedefler Testler Süreç Değerlendirme Materyal Geliştirme Öğretim Stratejileri Dağıtım Sistemleri Sonuç Değerlendirme Uygulama Bakım Geribildirim Etkileşim

17  Assure modeli ile öğrencilerimizin karakteristik özellikleri ve ulaşılmak istenen öğretim hedefleri değerlendirilerek öğretim programını hazırlanabilir. Bu değerlendirmeler sonucunda en uygun materyali kullanılabilir ve öğrenenlerden en verimli geri bildirimler alınabilir.

18 A: Analyze Learner = Öğrenenlerin(Hedef Kitle) Analizi S: State Objectives = Hedeflerin Belirlenmesi S: Select Methods, Media and Materials = Metot, Medya ve Materyallerin Seçilmesi U: Utilize Media and Materials = Medya ve Materyallerin Kullanılması R: Required Learner Participation = Öğrenenlerin Katılımı E : Evaluate and Revise = Değerlendirme ve Güncelleme

19  1. Öğrenenlerin Analizi: Bu bölüm 3 alt baslıkta toplanır: öğrencilerin genel karakteristikleri, giris yeterlilikleri, öğrenme stilleri. Yas, is, kültürel, sosyoekonomik etkenler v.b., öğrenenlerin baslangıç esnasındaki bilgi seviyeleri, ön gereksinim yetenekleri, düsünme, davranıs yöntemi vb., algılanabilir tercihler ve dayanıklılık, bilgi isleme alıskanlıkları, motivasyonu etkileyen faktörler, psikolojik faktörler gibi etmenlerin analizi iyi yapılmalıdır

20  2. Hedeflerin Belirlenmesi: hedefler tasarımcı tarafından net bir sekilde belirtilmelidir. Öğrenenlere kazandırılmak istenen davranıslar ölçülebilir ve gözlenebilir olmalıdır. Öğretim tasarımının hedefleri, ABCD formatında belirtilmelidir. (A) Audience (Öğretim programına katılanlar), (B) Behaviour (Davranıslar ölçülebilir ve gözlenebilir olmalıdır), (C) Conditions (Kazanılan yetenekler hangi sartlarda tanımlanabilecek) (D) Degree (Kazanılan yeteneğin derecesi: zaman sınırlaması, doğruluk oranı vb.)

21  3. Yöntem, Medya ve Materyallerin Seçilmesi: Bu asamada nasıl öğretelim sorusuna yanıtlar aranmaktadır. Öğretim yöntemi, ortam ve materyaller öğrenenlerin analizi ve hedeflerin belirtilmesi asamaları da dikkate alınarak seçilmelidir. Yöntem ve materyaller seçilirken 3 seçenek vardır: Hazır olarak bulunan materyalleri kullanmak, Hazır olan materyallerin gelistirilmesi, Yeni materyaller tasarlanması.

22  4. Medya ve Materyallerin Kullanılması: Materyal seçiminden sonra, medyayı ve materyalleri öğretim programının hedeflerine ulasmasını sağlayacak, alıstırma ve uygulamaların nasıl uygulanacağını belirten bir yöntem seçilmelidir. Tasarıma baslamadan önce yapılması gerekenler:

23 . Öğrenen Katılımının Sağlaması: Bu asamada öğrenci katılımının nasıl sağlanacağı sorusuna yanıt aranmaktadır. Öğrenci öğrenme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Öğrencilerin aktif olarak katılmalarını sağlamak için onlara ipuçları ve isaretçiler verilmelidir.

24  6)Değerlendirme ve Gözden Geçirme: Değerlendirme asaması, su sorulara verilen yanıtlar ile yapılabilir. “Öğrenenler, öğretim programının hedeflerine ulastı mı? Seçilen medya ve materyaller, hedeflere ulasılmasında öğrenenlere yardımcı oldu mu? Tüm öğrenenler materyalleri amacına uygun bir biçimde kullanabildi mi?


"AYŞEGÜL KAYA.  Çekirdek Modeller (addie, gagne, briggs,wagner mod.)  Doğrusal Modeller (dick and carrey)  Esnek Modeller (assure, morrison, ros mod)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları