Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pankreatik Koleksiyonlarda Drenaj Devrim AKINCI Hacettepe Radyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pankreatik Koleksiyonlarda Drenaj Devrim AKINCI Hacettepe Radyoloji."— Sunum transkripti:

1 Pankreatik Koleksiyonlarda Drenaj Devrim AKINCI Hacettepe Radyoloji

2 Pankreatik Koleksiyonlarda Drenaj Akut pankreatit Akut pankreatit Pankreatik koleksiyonlar ve perkütan drenaj Pankreatik koleksiyonlar ve perkütan drenaj  Pankreatite bağlı koleksiyonlar (Atlanta)  APFC (akut peripankreatik sıvı koleksiyonu)  ANC (akut nekrotik koleksiyon)  Psödokist  WON (walled-off nekroz)

3 Akut Pankreatit Tanı için 2 bulgu Tanı için 2 bulgu Akut pankreatit ile uyumlu karın ağrısı Akut pankreatit ile uyumlu karın ağrısı akut, şiddetli, sıklıkla sırta da vuran epigastrik ağrı Yüksek serum amilaz, lipaz Yüksek serum amilaz, lipaz Kontrastlı BT bulguları Kontrastlı BT bulguları

4 Akut Pankreatit 2 tip 2 tip İnterstisiyel ödematöz pankreatit (IOP) İnterstisiyel ödematöz pankreatit (IOP) –BT’de pankreas parankiminde homojen kontrastlanma, ödem –Peripankreatik enflamasyon ve sıvı –Çoğunluk (%80-90) –Birkaç haftada konservatif tedaviye yanıt var Nekrotizan pankreatit Nekrotizan pankreatit –%10-20 –BT’de pankreatik-peripankreatik nekroz –Mobidite ve mortalite yüksek

5 Akut Pankreatit-Atlanta Klasifikasyonu Evrensel klasifikasyon ve global konsensus (radyolog, cerrah, gastroenterolog, patolog) amaçlı ilk kez 1992 Evrensel klasifikasyon ve global konsensus (radyolog, cerrah, gastroenterolog, patolog) amaçlı ilk kez 1992 –Hastalar hafif ve şiddetli 2 gruba –Koleksiyon tanımları net ve evrensel değil 2007’de revizyon (Acute Pancreatitis Classification Working Group) 2007’de revizyon (Acute Pancreatitis Classification Working Group) –Peripankreatik sıvı koleksiyonları –Pankreatik ve peripankreatik nekroz 2012’de revizyon 2012’de revizyon –APFC (akut peripankreatik sıvı koleksiyonu) –ANC (akut nekrotik koleksiyon) –Psödokist –WON (walled-off nekroz)

6

7 Gut 2012

8 Akut Peripankretik Sıvı Koleksiyonu (APFC) IOP’de ilk 4 haftadaki peripankreatik sıvı koleksiyonu IOP’de ilk 4 haftadaki peripankreatik sıvı koleksiyonu –Nekroz yok –Çoğunlukla kendiliğinden geçer –Enfekte olmaz –Girişim gerekmez (süperenfeksiyon riski!) (süperenfeksiyon riski!)

9 Gut 2012

10 Akut Nekrotik Kolleksiyon (ANC) Nekrotizan pankreatitte oluşur Nekrotizan pankreatitte oluşur İlk 4 haftada nekroz içeren koleksiyon İlk 4 haftada nekroz içeren koleksiyon –APFC’dan farkı nekroz Parankim ve/veya peripankreatik Parankim ve/veya peripankreatik –% 75-80 beraber Koleksiyonu çevreleyen duvar yok Koleksiyonu çevreleyen duvar yok Steril veya enfekte olabilir Steril veya enfekte olabilir Mortalite Mortalite –Steril nekroz % 5-10 –Enfekte nekroz % 20-30 Enfeksiyon Enfeksiyon –BT’de ekstraluminal gaz –İğne ile aspirasyon

11

12

13 Gut 2012

14 Walled-off Nekroz (WON)- Duvar ile çevrili nekroz Akut nekrotik koleksiyonun 4 hafta sonra olgunlaşması ve duvarının oluşması- Akut nekrotik koleksiyonun 4 hafta sonra olgunlaşması ve duvarının oluşması- Duvar kontrast tutar Duvar kontrast tutar Nekrotik parankim ve yağ dokusu içerir Nekrotik parankim ve yağ dokusu içerir 60% hastada enfeksiyon gelişir 60% hastada enfeksiyon gelişir Mortalitenin önemli sebebi enfeksiyon Mortalitenin önemli sebebi enfeksiyon 2/3’ünde multiorgan yetmezliği 2/3’ünde multiorgan yetmezliği Mortalite ~%40 Mortalite ~%40 Enfekte nekrotik materyalin drenajı kritik Enfekte nekrotik materyalin drenajı kritik –Perkütan –Endoskopik –Laparoskopik –Cerrahi

15 ANC-WON Perkütan drenaj-nekrozektomi Kalın, multipl kateterler (14-24 Fr) Kalın, multipl kateterler (14-24 Fr) Agresif irrigasyon (high volume lavage) Agresif irrigasyon (high volume lavage) –Her gün, 0.5-1 lt SF Yakın takip ile sık kateter değişimi Yakın takip ile sık kateter değişimi –Nekrotik doku parçalarına bağlı tıkanma BT ile değerlendirme BT ile değerlendirme –Ek kateter –Mevcut kateterlerin durumu

16 Perkütan nekrozektomi Perkütan nekrozektomi ile %35-60 hastada başarı-cerrahi gerektirmeyen Perkütan nekrozektomi ile %35-60 hastada başarı-cerrahi gerektirmeyen Cerrahi gerekirse de cerrahi öncesi temporizasyon Cerrahi gerekirse de cerrahi öncesi temporizasyon Van Baal MG et al., British Journal of Surgery 2011 Van Santvoort HC, NEJM 2010

17

18

19

20

21

22 Cerrahi nekrozektomi Açık nekrozektomi yüksek morbidite mortalite (%20-58) Açık nekrozektomi yüksek morbidite mortalite (%20-58) –İlk 48-72 st.te %58 –12 günden sonra %27 Erken evrede septik hasta Erken evrede septik hasta –solid nekroz –likefaksiyon 2-6 hf.da Perkütan nekrozektomi başarısız ise Perkütan nekrozektomi başarısız ise Step-up approach: Step-up approach: –Önce perkütan sonra cerrahi nekrozektomi –Erken cerrahiden üstün Thoeni RF, Radiology 2012 Mier J, Am J Surg 1997 Freeman M, Pancreas 2012

23 16.02 7.03

24 Gut 2012

25 Psödokist Pankreatit (IOP) başlangıcından >4 hafta sonra Pankreatit (IOP) başlangıcından >4 hafta sonra %10-20 hastada %10-20 hastada Düzgün sınırlı, yuvarlak, sıvı dansitesinde Düzgün sınırlı, yuvarlak, sıvı dansitesinde Amilaz, pankreatik kanal ilişkisi nedeni ile yüksek Amilaz, pankreatik kanal ilişkisi nedeni ile yüksek ~%50’si spontan düzelir- kanal ile ilişki kesilir ~%50’si spontan düzelir- kanal ile ilişki kesilir Kanal ile ilişkinin bilinmesi, bütünlüğü tedaviyi etkiler Kanal ile ilişkinin bilinmesi, bütünlüğü tedaviyi etkiler %25’i semptomatik %25’i semptomatik Ağrı, bası, enfeksiyon: drenaj Ağrı, bası, enfeksiyon: drenaj Drenaj: perkütan, endoskopik, cerrahi Drenaj: perkütan, endoskopik, cerrahi EUS kılavuzluğu EUS kılavuzluğu

26

27

28 EUS ile transmural drenaj Penn et al.,Gastroint Endosc 2012 2 hafta sonra panreatik kanal değ.

29 Bharwani, N. 2011 Curry L, 2008 Perkütan kistogastrostomi

30 Sonuç Pankreatik koleksiyonların tanı ve tedavisinde radyolojik görüntüleme ve girişimler kritik rol oynar Pankreatik koleksiyonların tanı ve tedavisinde radyolojik görüntüleme ve girişimler kritik rol oynar Enfekte nekrotik koleksiyonlarda ilk drenaj seçeneği artık cerrahi değildir Enfekte nekrotik koleksiyonlarda ilk drenaj seçeneği artık cerrahi değildir Multidisipliner yaklaşım ile koleksiyonların ciddi oranda minimal invaziv teknikler ile (perkütan, endoskopik, laparoskopik) tedavisi mümkündür Multidisipliner yaklaşım ile koleksiyonların ciddi oranda minimal invaziv teknikler ile (perkütan, endoskopik, laparoskopik) tedavisi mümkündür


"Pankreatik Koleksiyonlarda Drenaj Devrim AKINCI Hacettepe Radyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları