Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASSURE MODELİ (Öğretimde medya ve teknolojinin sistematik kullanımı )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASSURE MODELİ (Öğretimde medya ve teknolojinin sistematik kullanımı )"— Sunum transkripti:

1 ASSURE MODELİ (Öğretimde medya ve teknolojinin sistematik kullanımı )
Medya ve materyallerin kullanılması Öğrenci katılımını sağlama Değerlendirme ve revizyon

2 METOD SEÇİMİ , MEDYA VE MATERYALLER (Yöntem, araç ve materyallerin seçimi)
Medya ve teknolojiyi kullanmak için bir sistematik olarak önce metodun, medyanın ve materyallerin sistemli olarak seçilmesi gerekir.

3 Seçim üç aşamalı olarak yapılır:
1-Öğretilecek konu için en uygun metodun seçilmesine karar verilmesi 2-Metodu başarıyla devam ettirecek bir medya şeklinin(formatının) seçilmesi 3-Medya formatı içinde niteleyici yada dizayn edilmiş özel materyallerin seçimi.

4 Metod Seçimi Tek bir metodun diğerlerine göre daha üstün olduğunu ve tüm öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünmek oldukça basit bir düşünme şeklidir. Örneğin dersin başında ilgiyi çekmek için taklit aktivitesi yapılabilir, sonrada yeni bilgiyi sunmak için bir gösteri kullanılabilir, ayrıca yeni konuda pratiklik sağlamak için bilgisayar destekli aktiviteler hazırlanabilir.

5 Medya Formatı Seçimi Medya formatı; içinde bir mesajın yer aldığı ve sergilendiği bir fiziki yapıdır. Medya formatları; yazılı metinleri, projeksiyon sunumlarını, video ve müziği, bilgisayar multimedyasını ( grafikler, tekstler, bir monitörde hareket eden şekiller) içerebilir. Öğrenenlerin çeşitliliği ve hedeflerin farklılığına göre medya formatı seçmek zor bir iştir.

6 Özel Materyalleri Elde Etme
Özel materyalleri elde etmek genellikle üç alternatiften birini içerir: 1-Hazır materyalleri elde etme 2- Varolan materyalleri revize etme 3-Yeni materyalleri dizayn etme

7 Eğer materyaller önceden hazırsa, onları kullanma zaman, para, iş tasarrufu açısından anlamlı ve faydalı olur. Mevcut materyaller öğrenciler için uygun değil ya da sizin hedefiniz ile tam olarak örtüşmediği zaman varolan materyaller yeniden düzenlenebilir. Eğer bu uygulanamazsa son alternatif kendi materyalinizi dizayn etmektir. Bu zaman olarak fazla ve pahalı olmasına rağmen hedeflerinizi tam olarak yerine getirmek için gereklidir.

8 - Kesin ve anlaşılır bir dil kullanılmış mı
Bilgi vermekte kullanacağınız materyal seçiminde bazı faktörler önemlidir. - Müfredata uygun mu - Genel ve doğru mu - Kesin ve anlaşılır bir dil kullanılmış mı - Motive edip ilgi uyandırıyor mu - Katılımı sağlıyor mu -Teknik kalitesi iyi mi - Etkili olduğuna dair kanıt var mı - Reklam ve önyargıdan uzak mı - Farklı belgelerden yararlanılmış mı

9 V. MEDYA VE MATERYALLERİN KULLANILMASI
Assure Modelin’de bir sonraki adım, medya ve materyallerin öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılmasıdır. Medya bir iletişim kanalıdır.Bir kaynak ile alıcı arasında herhangi bir bilgiyi iletmektir. Video,TV,yazılı materyaller, bigisayarlar vb. Burada önemli olan materyalin kimin tarafından kullanılacağının belirlenmesidir.

10 Medyanın erişebilirliğinin artması ve
öğretmen merkezliden öğrenci merkezli öğrenime olan felsefi yaklaşımdaki değişiklik sebebiyle; Öğretmen ve öğrenciler materyalleri sadece izlemekle kalmamalıdır. Öğrencilerin kendileri tarafından (bireyler veya küçük gruplar halinde) materyallerin kullanılması sağlanmalıdır. 5p

11 VI. ÖĞRENCİ KATILIMINI SAĞLAMA
Öğrencilerin derste kendilerinin aktif olmaları son yıllarda üzerinde en çok durulan yaklaşımdır. Aktif katılımın öğrenmeyi arttırdığına dair pek çok araştırma vardır. Davranışçı, bilişsel ve oluşturmacı bakış açısının hepsinde ortak olan ilke aktif öğrenci katılımının sağlanmasıdır. Ancak davranışçılıktaki fiziksel katılıma ek olarak bilişselci ve oluşturmacılıkta zihinsel gelişim ve aktif katılım odak noktası olarak vurgulanmaktadır.

12 Aktif katılımda dönüt( Geri bildirim-Feedback) önemli bir yere sahiptir:
Feedback; kişinin kendisinden, basın kaynağından, bir cihazdan veya diğer insanlardan gelebilir. Araştırmalar kişisel geri bildirimin çok daha iyi olduğunu çünkü yüz yüze reaksiyonların matbaa veya grafik bilgilerden daha kuvvetli olduğunu gösterirler.

13 VII. REVİZYON VE DEĞERLENDİRME
Eğitim ve Öğretimde kalitenin sağlanmasındaki en önemli unsur değerlendirme ve revizyondur. Değerlendirmenin pek çok amacı vardır. Genelde eğitim öğretimde yazılı ve test uygulandığından sadece öğrencinin başarısını ölçmede kullanıldığı iddia edilmiştir.

14 Her ne kadar değerlendirme ünitenin sonunda eğitimin tamamlanmasını gözlemlemede kullanılsa da değerlendirme başlı başına bir olaydır. Değerlendirme eğitim ve öğretimden önce ve sonra yapılabilir Değerlendirme de amaç; öğrencinin öğretme-öğrenme etkinlikleri ile zorluk ve problemlerde ki başarısını doğru bir şekilde karşılaştırabilmektir.

15 Öğrenci Başarısını Ölçme
Eğitim ve öğretimdeki asıl sorun öğrenciye öğretilmesi amaçlanan şeyin öğrenilip öğrenilmediğidir. Amaca uygun kabul edilebilir performans belirlenmesi doğru ölçme için ilk adımdır. Başarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi amacın doğasına bağlıdır

16 Eğitimsel ortamlarda ölçme
genellikle öğrenci öğrenimini, öğrencilere ve onların ailelerine öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi vermek üzere sayısal notlar vererek yapılıyorken, Gerçek doğru ölçmede, gerçek dünyada gerekli olan becerilerin ölçülmesi esas alınmaktadır.

17 Örneğin; Güvenilir, doğru ölçme,
genellikle yalnızca testler gibi standardize edilmiş olanın aksine doğal çevrede öğrencilerin öğrendikleri şeyi göstermelerini istemeye dayalı olandır.

18 Gerçek ölçme genellikle aşağıdaki özelliklere de sahip olmayı amaçlar
·Bireyi çok yönlü ölçebilme özelliğine sahip olması. · Teknoloji ve metotları içine alan araçların kullanılmasını gerektirmesi. ·Gerektiği anda bireylerin hızlı düşünebilmesini sağlaması ·Karar alma noktasında, düşünmeden ezbere olandan daha ziyade düşünülerek karar almayı sağlaması. ·Çeşitli yollardan düşünce geliştirebilmesi ·Diğer problemlere çözüm olabilecek yollar sunabilmesi.

19 Gerçek ölçme tipleri için örnekler
·Öğrencinin yazılı ödevleri, bilimsel projeleri ve posterleri ·Konuşma yapma, jimnastik gösterisi yapma veya kendini koruma gibi aktiviteler ·Hem öğretmenler hem de diğer öğrenciler tarafından sorulan sözlü sorular ·Şuan ki olayların ve tartışmalı başlıkların tartışılması Öğrencilerin Fikirleri ve özetleri

20 Gözden Geçirme Eğitimde gerçek ölçmede son basamak öğretmenin toplanan değerlendirme verilerini incelemesidir. Öğretmenin olmasını düşündüğü davranış değişikliği (hedef) ve meydana gelen değişiklikler arasında çelişmeler nerelerde oldu? Öğrenciler öğretmenin eğitimsel metotlarına ve materyallerine nasıl tepki gösterdiler? Öğretmen seçtiği materyallerin değerine güveniyor mu? Materyalin tüm unsurlarını derse yansıtabildi mi?

21 ASSURE MODELİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
Hazırlanacak öğretim programının başarılı olabilmesi, o öğretim programının ne kadar iyi planlandığına bağlıdır. Assure modeli bu planı oluşturabilmek için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Avantajlardan bazıları;

22 ASSURE MODELİN AVANTAJLARI
Öğretim programı önceden programlandığı için öğrenciler ne öğreneceğini, öğretmenler ne anlatacağını bilirler ve görevlerini en verimli şekilde yaparlar. En uygun ve verimli olacak öğretim yöntemi, medya ve materyalinin seçilmesi sağlanır. Öğretim programına başlamadan önce hedefler belirlenir, öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşmaları için, bu hedefler doğrultusunda uygun yöntem medya ve materyaller kullanılır

23 ASSURE MODELİN AVANTAJLARI DEVAM
Aktivite akışını devam ettirmek ve öğretim süreci başlamadan önce materyallerin, çevrenin ve öğrencilerin hazırlanması için harcanan geçiş zamanı en aza indirilir. Assure model ile öğretim yöntemleri, medya ve materyaller daha etkili ve daha verimli olarak kullanılabilir. Eğitim sürecinin Assure modeli ile planlanması gerçek öğrenme zamanını arttıracaktır.

24 ASSURE MODELİN AVANTAJLARI DEVAM
Assure modeli ile; öğrenci katılımının planlanması, öğrencilerin aktif olarak derslere katılmalarını sağlayacak ve böylece mükemmel öğrenme gerçekleşecektir. Assure modeli ile; öğrencilerin başarısını ve öğretim için kullandığımız yöntem, medya ve materyallerin değerlendirme sürecini planlarız ve öğretmenlerin öğrencileri, öğrencilerin öğretmenleri değerlendirmesi ile kullandığımız yöntem, medya ve materyallerin uygunluğunu kendimizi yansıtarak değerlendirmiş oluruz. Bu değerlendirme sonucunda gereken aşamaları yeniden planlayarak güncelleriz

25 ASSURE MODELİN DEZAVANTAJLARI
Assure modelin tek dezavantajı planlama aşamasında harcanan zamandır. Avantajın olduğu her yerde bir dezavantaj vardır. Önemli olan avantajların ne kadar yararlı, dezavantajların ise ne kadar zararsız olduğudur.


"ASSURE MODELİ (Öğretimde medya ve teknolojinin sistematik kullanımı )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları