Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
LİFELONG LEARNING- ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

2 ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
LİFELONG LEARNING- ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI Erasmus programı Değişim Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmayan aday ülke Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

3 KATILIMCI ÜLKELER  AB ÜYESİ ÜLKELER (27)  EFTA ÜLKELERİ (3)
 ADAY ÜLKELER (1)

4 ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
LİFELONG LEARNING- ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI Hareketlilik faaliyeti gerçeklestirecek yüksekögretim kurumları arasında kurumlararası anlasma olması ve her iki tarafın da EÜB sahibi olması gerekir. EÜB sahibi yüksekögretim kurumlarının listesi asagıdaki internet sayfasından temin edilebilir: veya

5 ÖGRENCİ HAREKETLİLİGİ
Ögrenci hareketliligi 2 sekilde gerçeklesebilmektedir: Ögrenim hareketliligi Yerlestirme (staj) hareketliligi Ögrenci Ögrenim Hareketliligi: Erasmus ögrenci ögrenim hareketliligi, Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yüksekögretim kurumunun Erasmus degisimi yapmak üzere var olan ikili anlasmaları çerçevesinde gerçeklestirilir. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan ögrenciler Erasmus ögrenim hareketliligi faaliyetinden yararlanamaz. Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği en az 3 ay, en fazla 12 ay arasında gerçekleştirilir.

6 Ögrenci Ögrenim Hareketliligi
Ögrenci Seçimi: Ögrenim hareketliligi gerçeklestirilecek ögrencilerin belirlenmesi isi ilan, basvuru, degerlendirme ve ögrenci seçiminden olusan üç asamalı bir süreçtir. a) İlan: Bütün Erasmus ögrenim hareketliligi anlasmaları yüksekögretim kurumunun internet sayfasında; ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilir ve kontenjan dahilinde bu anlasmalar için basvuru çagrısı yapılır. Gerek internet sayfasında, gerekse ilan panolarında basvurabilecek ögrenciler Erasmus ögrenim hareketliligi ve basvuru süreci hakkında bilgilendirilir.

7 Ögrenci Ögrenim Hareketliligi
b) Basvuru Web sayfamızda ilan edilen Erasmus Takvim sürecine göre Programa basvuran bütün ögrencilerin basvuruları merkezimiz tarafından değerlendirilerek bu ögrenciler yabancı dil ve mülakat sınavına alınırlar.Yabanci Dil sınavından ve mülakattan başarılı olan öğrenciler Oryantasyon Programına alınırlar.

8 Ögrenci Ögrenim Hareketliligi
Basvuru için Gereken Asgari Sartlar: 1- Ögrencinin üniversite bünyesinde örgün egitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek ögretim programına kayıtlı, tam zamanlı ögrenci olması 2- a-) Birinci kademe ögrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.0/4 ya da 70/100 olması b-) İkinci ve üçüncü kademe ögrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması 3- Bölümde ilk 25’lik dilimde olması 4- Merkezimizin yapacağı yabancı dil sınavından 65 ve üzeri puan almış olmak.

9 Ögrenci Ögrenim Hareketliligi
c) Basvuruların Degerlendirilmesi ve Ögrenci Seçimi: Erasmus ögrenci seçimi, asgari sartları saglayarak basvuruda bulunan ögrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen degerlendirme ölçütleri ve agırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten asagıya dogru sıralanmasıyla gerçeklestirilir. 2007/2008 akademik yılı basvurularını degerlendirmede kullanılacak degerlendirme ölçütleri ve agırlıklı puanlar sunlardır: Akademik basarı düzeyi : %45 Dil seviyesi : %45 Mülakat : %10

10 Ögrenci Ögrenim Hareketliligi
Hibe Miktarının Hesaplanması:

11 Ögrenci Ögrenim Hareketliligi
Ögrenciye Yapılacak Ödeme: Seçilen ögrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Ögrenci karsı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (%80) verilir. İkinci taksit ögrenim dönemi sonunda, ögrenciye verilen “katılım belgesi”nde yer alan kesin gerçeklesme süresi dikkate alınarak yapılır. Ögrenim dönemi tamamlandıgında, yurt dısında kalınan fiili süre (katılım belgesinde yer alan süre) ve ögrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak ögrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan süreye gidis ve dönüs günleri de dahil edilir. Kasıtlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen ögrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmıs bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.

12 Ögrenci Ögrenim Hareketliligi
Akademik Tanınırlık ve Gerekli Belgeler: Erasmus ögrenim hareketliligi dönemi baslamadan önce tanımlanmıs ders programı, Ögrenim Anlasması (Learning Agreement) imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Çesitli nedenlerle ögrenim anlasmasında yapılacak olan degisikliklerin ögrencinin gittigi yüksekögretim kurumunda akademik dönemin baslamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmıs olması ve ögrenci, ögrencinin kendi yüksekögretim kurumu ve ögrencinin gittigi yüksekögretim kurumu yetkilileri tarafından tekrar onaylanması gerekir. Öğrenci 1 dönem için 30 ECTS kredisi, 2 dönem için 60 ECTS kredisi almak zorundadır.

13 ERASMUS –LLP (LIFELONG LEARNING )
ERASMUS –LLP (LIFELONG LEARNING ) OGRENCI OGRENIM HAREKETLILIGI TAKVIMI TARİH İÇERİK 19 Kasım-7 Aralık 2007 Öğrencilerin birimlerine başvurusu 20 Şubat 2008 Yabancı Dil Sınavı ( Sınav yeri ve saati bölüm panolarında ve internet sayfamızda ilan edilecektir.) Şubat 2008 Mülakat ( Mülakat yeri ve saati bölüm panolarında ve internet sayfamızda ilan edilecektir.) 7 Mart 2008 Sonuçların internetten duyurulması 28 Nisan -6 Mayıs 2008 Oryantasyon Programı (Oryantasyon Programı içeriği internet sayfamızda ilan edilecektir.)

14 Ögrenci Yerleştirme Hareketliligi (Staj)
“Yerlestirme” bir yararlanıcının programa katılan baska bir ülkedeki bir isletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki egitim alma ve/veya çalısma deneyimi kazanma sürecidir. Yerlestirmeye ev sahipligi yapacak kuruluslar; isletmeler, egitim merkezleri, arastırma merkezleri ve isletme tanımına uyan diger kuruluslar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir isletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kurulus ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girisimdir.

15 Ögrenci Yerleştirme Hareketliligi (Staj)
Yurt dısındaki staj faaliyetleri 1 Temmuz Eylül 2008 tarihleri arasında; en az 3 ay, en fazla 12 ay olarak gerçeklestirilebilir. Öte yandan, önlisans gibi kısa dönemli yüksek ögrenim programlarında asgari staj süresi 2 haftadır.

16 Basvuru için Gereken Asgari Sartlar
1- Ögrencinin üniversite bünyesinde örgün egitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek ögretim programına kayıtlı, tam zamanlı ögrenci olması 2- a-) Ön lisans ve birinci kademe ögrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.0/4 ya da 70/100 olması b-) İkinci ve üçüncü kademe ögrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması 3- Öğrencinin bölümünde ilk yüzde 25’lik dilimde olması 4- Merkezin yapacağı yabancı dil sınavından 65 ve üzeri puan almış olmak

17 Basvuru için Gereken Asgari Sartlar
2007/2008 akademik yılı staj hareketliligi basvurularını degerlendirmede kullanılacak degerlendirme ölçütleri ve agırlıklı puanlar sunlardır: Akademik basarı düzeyi : % 50 Dil seviyesi : % 40 Mülakat : % 10

18 Gerekli Belgeler Yerlestirmelerde gönderen yüksek ögretim kurumu ile misafir olunan isletme arasında bir ikili anlasma yapılması gerekli degildir. Yerlestirme Anlasması (Placement Contract): Gönderen kurulus ile ögrenci arasında imzalanır. (Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. gibi konulara ait bilgileri içerir) Egitim Anlasması ve Kalite Taahüdü: (Training Agreement and Quality Commitment): Yerlestirmelerde ögrencilere yerlestirme süresince yapılacak çalısma programına iliskin kisisel bir egitim anlasması verilir. Egitim Anlasması, çalısma programı, beceri, yeterlilikler, usta ögreticilik ve tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içerir. Kalite Taahhüdü ise tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir; gönderen kurulus, misafir olunan kurulus ve ögrenci tarafından imzalanır.

19 Gerekli Belgeler Katılım Sertifikası: Staj faaliyetinin gerçeklestirildigi kurumdan ögrencinin stajın baslangıç ve bitis süresini teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” alınır. Ögrencilerin hibeleri bu sertifikada belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır. Staj dönemini tamamlayan ögrencilerin bu belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan ögrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu ögrenciler hibe hak iddia edemez.

20 Tanınma Ögrencinin yurt dısında geçirdigi sürenin kendi kurumu tarafından tam olarak tanınması gereklidir. Ögrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programında zorunlu olmadıgı hallerde ise, gönderen kurum tanımayı, yurt dısında geçirilen yerlestirme süresini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçeklestirir.

21 Hibeler

22 Hibeler

23 ERASMUS- LLP ( LIFELONG LEARNING ) STAJ HAREKETLILIGI TAKVIMI
ERASMUS- LLP ( LIFELONG LEARNING ) STAJ HAREKETLILIGI TAKVIMI TARIH İÇERİK 24 Eylül-17 Ekim 2007 Öğrencilerin birimlerine başvurusu 31 Ekim 2007 Yabancı Dil Sınavı (İngilizce) ( Sınav yeri ve saati bölüm panolarında ve internet sayfamızda ilan edilecektir.) 1-2 Kasım 2007 Mülakat Sınavı ( Mülakat yeri ve saati bölüm panolarında ve internet sayfamızda ilan edilecektir.) 12 Kasım 2007 Sonuçların internetten duyurulması 28 Nisan – 6 Mayıs 2008 Oryantasyon Programı (Oryantasyon Programı içeriği internet sayfamızda ilan edilecektir.) * Mülakattan başarılı olan öğrencilerin Oryantasyon Programına katılımları zorunludur. Oryantasyon Programı 12 haftalık (10 saat/hafta) toplam 120 saat Almanca Dil Kursunu içermektedir. Almanca kursundan başarılı olan öğrenciler programdan yararlanabileceklerdir. Almanca kursu tarihi internetten duyurulacaktır.

24 Teşekkür Ederim.

25 Afyon Kocatepe Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr.Grv. Günnur PEŞMEN Kazım DEMİRER Tel: (366) Fax:


"ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları