Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA KALİTE GÜVENCESİ REFERANS ÇERÇEVESİ VE KULLANILAN ARAÇLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA KALİTE GÜVENCESİ REFERANS ÇERÇEVESİ VE KULLANILAN ARAÇLAR"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA KALİTE GÜVENCESİ REFERANS ÇERÇEVESİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Konulu İzleme Toplantısı (19-20 Aralık 2012) MESLEKİ EĞİTİMİ KALİTE GÜVENCESİ AVRUPA KALİTE GÜVENCESİ REFERANS ÇERÇEVESİ VE KULLANILAN ARAÇLAR Prof. Dr. Oğuz Borat İstanbul Ticaret Üniversitesi

2 İçindekiler Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm Kalite Güvencesi
Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi Kalite Döngüsü Kalite Döngüsünde Kullanılan Ortak Araçlar 2

3 Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm
Değişim: Yöntemler – Araçlar – Bilgi – Beceriler - Rekabet boyutu Etki: Yüksek oranda işsizlik - Çok sayıda açık iş ilanı İstenen: Mevcut işgücünün güncellenmesi - Yeni işgücünün talebe uygun olması Çözüm: Eğitim sektörünün toplum ve iş dünyası ile işbirliği yapması ve talebe uygun eğitim. 3

4 Kalite Güvencesi Yeterliliklerin güvenirliliğini ve geçerliliğini
güvence altına alan ulusal ve kurumsal düzeyde gerçekleştirilen süreçlerin bütünüdür. 4

5 Kalite İçin Önemsenen Unsurlar
İnsan kaynakları, Liderlik, Yönetim, Takım Çalışması, Toplum ve İş dünyası İlişkileri, Yeterlilikler ve Öğrenme Çıktıları (beklenen Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler), Programlar,Ders Tanıtımları, Ölçme ve Değerlendirme, Fiziksel Altyapı, Stratejik Plan, Performans Göstergeleri, Finansman, Mezunların Durumu, KALİTE DÖNGÜSÜ, İÇ DEĞERLENDİRME 5

6 İç ve dış değerlendirme
Kalite Döngüsü Planlama İyileştirme Uygulama Değerlendirme İç ve dış değerlendirme 6

7 Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi
Kalite Ölçütleri Tanımlayıcılar ve Göstergelere dayanan Kalite Güvencesi ve Kalite Döngüsünün iyileştirilmesi için hazırlanan referans aracıdır. 7

8 Kalite Döngüsünde Kullanılan Ortak Araçlar - 1
Bologna Süreci ve AKTS/ECTS: 1999 Türkiye’de Bologna Süreci ve AKTS/ECTS: 2001 National Academic Recognition Information Centre (NARIC): 2003 Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezleri (NARIC); YÖK: 2005 AB’de Europass ve MKTS/ECVET: 2004 Türkiye’de Europass ve MKTS/ECVET: 2006 8

9 Kalite Döngüsünde Kullanılan Ortak Araçlar - 2
AB’ de ülkelere 8 Referans Seviye Tavsiyesi: 2005 Türkiye’de sosyal ortakların görüşleri ile AB 8 Referans Seviyenin kabulü: 2005 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK); Meslek Standartları ve Yeterlilikler: 2006 HBÖ için AYÇ (EQF) 8 Seviye-Öğrenme Çıktıları: 2008 AYÇ için Ulusal Koordinasyon Noktası; UYS’nin oluşturulması ve seviyelerin AYÇ ile referanslanması (MYK): ? 9

10 Kalite Döngüsünde Kullanılan Ortak Araçlar - 3
HBÖ için TYÇ (TQF) ? PLOTEUS Portal Learning Opportunities: 2004 PLOTEUS Öğrenme Fırsatları Portali ve Euroguidance Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye Birimi; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR): 2009 (düzeltmeler yapılmalıdır: MEB ve YÖK) ? İş(yeri) Tabanlı Öğrenme / Work(place) Based Learning), Stajlar, vb.? 10

11 Kalite Döngüsünde Kullanılan Ortak Araçlar - 4
8 Anahtar Yetkinlik (Anadilde ve Yabancı dilde İletişim, Matematik, Doğa Bilimleri, BT/IT, Demokrasi ve Vatandaşlık, Girişimcilik, Kültürel Dışa Vurum) , Örgün, Yaygın, İşyeri Tabanlı Öğrenmede eğiticiler tarafından ders öğrenme çıktılarında dikkate alınması??? TYÇ’ye girecek Genel, Mesleki, Akademik Yeterliklerin tanımlanması, MEB,YÖK, MYK? ?? Önceki Öğrenmenin Tanınması ÖÖT/RPL??? 11

12 Teşekkürler 12


"AVRUPA KALİTE GÜVENCESİ REFERANS ÇERÇEVESİ VE KULLANILAN ARAÇLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları