Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Sağlık Bilişimi Eğitimi IMIA Önerileri Yrd. Doç. Dr. Neşe Zayim Tıp Bilişimi Derneği Eğitim Çalışma Grubu 28 Mayıs 2010,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Sağlık Bilişimi Eğitimi IMIA Önerileri Yrd. Doç. Dr. Neşe Zayim Tıp Bilişimi Derneği Eğitim Çalışma Grubu 28 Mayıs 2010,"— Sunum transkripti:

1 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Sağlık Bilişimi Eğitimi IMIA Önerileri Yrd. Doç. Dr. Neşe Zayim Tıp Bilişimi Derneği Eğitim Çalışma Grubu 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

2 Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Report II of the medical school objectives project. The Association of American Medical Colleges (AAMC) - (1999) Undergraduate Medical Education for the 21st century (UME-21). Council on Graduate Medical Education -1999 HEALNet Education Initiative Health Canada

3 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara 21.yy Hekim Profili- Global Standartlar Instıtute for Internatıonal Medıcal Educatıon,USA Klinik Beceriler Halk Sağlığı Bilimsel Temeller Profesyonel Değerler ve Tutumlar Bilgi Yönetimi Kritik Düşünme İletişim Becerileri

4 Sağlık ve Tıp Bilişimi Eğitim Önerileri Recommendations of the International Medical Informatics Association (IMIA) on Education in Health and Medical Informatics. International Medical Informatics Association(IMIA) Method Inform Med 2000; 39: 267-77. Uluslararası Tıp Bilisimi Derneğinin Sağlık ve Tıp Bilisimi Egitimi Üzerine Önerileri, 2001 Tıp Bilişimi Derneği, Türkiye www.turkmia.org 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

5 Biyomedikal ve Sağlık Bilişimi(BMSB) Eğitimi Klinik ortamlarda Sağlık Bilgi Sistemlerine ilişkin güçlükler Standartlar ve birlikte çalışabilirliğin olmayışı Gizlilik ve mahremiyetle ilgili endişeler İşgücünün niteliklerin tanımlanmaması, eğitim ihtiyacı BMSB alanındaki tanımların çeşitliliği(medikal, biyomedikal ve/veya sağlık) 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

6 IMIA Sağlık ve Tıp Bilişimi Eğitim Önerileri Recommendations of the International Medical Informatics Association (IMIA) on Education in Biomedical and Health Informatics First Revision IMIA Recommendations on Education Task Force Methods Inf Med. 2010 Jan 7;49. 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

7 Temel Prensipler çeşitli sağlık bakım uzmanlıkları için H farklı eğitim yöntemleri ile E alternatif uzmanlık türleri A değişik eğitim düzeylerinde L nitelikli eğitimcilerle T Sağlık Bilişimi pozisyonları için akredite nitelikler H 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

8 Kimya Dil Bilimi Klinik Bilimler Moleküler Biyoloji Halk Sağlığı Nano Bilim Matematik Materyal Bilimi Mekanik Biyomedikal ve Sağlık Bilişimi Sensörler Robotiks Sinyaller Yönetim Bilimi Bilgisayar Bilimi Bilişsel Bilim Kimya Bilişimi Medikal Kütüphaneciler & Sağlık Bilgi Uzmanları Biyomedikal Mühendisliği Bilgi & İletişim Teknolojileri Biyobilişim & Com. Bio Nanobilişim A B DF CE G

9 Lisans Y. Lisans Doktora BT Kullanıcısı BMSB Uzmanı Tıp hemşirelik, Sağlık yöneticiliği, diş hekimliği, eczacılık, halk sağlığı, Tıbbi dokümantasyon bilişim/ bilgisayar bilimleri, sağlık ve tıp bilişimi, diğerleri IMIA’nın Yapısal Çerçeve Önerisi 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

10 IMIA Önerileri BMSB Eğitimi Tıp/Sağlık Eğitim Programlarının bir parçası BMSB Uzmanlık Eğitimi

11 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara Bilgi- Beceri Alanları BMSB Çekirdek Bilgi ve Becerileri Tıp, Sağlık and Biyolojik Bilimler, Sağlık Sisteminin Yapısı Bilişim/Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Biyometri

12 Biyomedikal ve Sağlık Bilişimi Çekirdek Bilgi ve Becerileri IT kullanıcı sı İnformatiğin bir disiplin ve uzmanlık olarak gelişimi + Sağlık bakımında sistematik bilgi işleme ihtiyacı, bilgi teknolojilerinin avantajları ve kısıtları ++ Bilgi işleme araçlarının verimli ve sorumlu kullanımı ++ Kişisel uygulama yazılımları dokümantasyon, internet erişimi de dahil kişisel iletim, yayın ve temel istatistik amaçlı kullanımı ++ Bilgi Okuryazarlığı Kütüphane sınıflaması ve sağlıkla ilgili sistematik terminoloji ve bunların kodlamaları, literatür tarama, araştıma yöntemleri ve araştırma paradigmaları ++ Sağlık Bakımında bilgi sistemlerinin özellikleri, fonksiyonları ve örnekleri (örn: Klinik bilgi sistemleri, birinci basamak bilgi sistemleri, vb.) + Bilgi sistemlerinin yönetimi (sağlık bilgi yönetimi, stratejik ve tatkik bilgi yönetimi, IT yönetimi, IT servis yönetimi, yasal ve mevzuatla ilgili konular) + 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

13 Biyomedikal ve Sağlık Bilişimi Çekirdek Bilgi ve Becerileri IT kullanıcısı Hasta ve Halk sağlığını destekleme amaçlı bilgi sistemleri özellikleri, fonksiyonları ve örnekler + Bölgesel ağ ve paylaşılmış bakım yaklaşım ve metotları (e-sağlık, sağlık telematik uygulamaları, kurumlar arası bilgi değişimi) + Sağlık kayıtlarının yapı, tasarım ve analiz ilkeleri Veri kalitesi, minimum veri setleri, mimari ve elektronik saglık kayıtlarının genel uygulamaları + Sosyo-organizasyonel ve sosyo-teknik konular İş akışı/süreç modelleme ve reorganizasyonu + Veri gösterim ve analiz ilkeleri, veri madenciliği, veri ambarı ve bilgi yönetimi ilkeleri + etik ve güvenlik konuları Sağlık bakım sağlayıcılarının, yönetici ve BMHI uzmanlarının sorumlulukları + isimlendirme sistemleri, sözlükler, terminolojiler, ontolojiler ve taksonomiler + 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

14 Tıp, Sağlık and Biyolojik Bilimler, Sağlık Sisteminin Yapısı IT kullanıcısı İnsan organizması fonksiyonları ve biyolojik bilimlerin temelleri (anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji ve dahiliye, cerrahi gibi klinik bilimler) + Sağlık bileşenlerinin temelleri ve sağlığın değerlendirilmesi Fizyolojik, sosyolojik, psikolojik, beslenme ile ilgili, duygulanımsal, çevresel, kültürel, ruhsal açılardan + Tıbbi/klinik karar verme ilkeleri + Sağlık kurumlarının ve sağlık sisteminin organizasyonu kurumlar arası yapılar, paylaşılmış bakım + Kanıta dayalı pratiğin ilkeleri (kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı hemşirelik..) + Sağlık işletmesi, sağlık ekonomisi, sağlıkta kalite ve kaynak yönetimi, hasta güvenliği girişimleri, halk sağlığı hizmetleri ve ölçümleri + 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

15 Bilişim/Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Biyometri IT kullanıcısı Temel bilgisayar terminolojisi Veri, bilgi, donanım, yazılım, bilgisayar, ağ, bilgi sistemleri, bilgi sistemleri yönetimi gibi + Bilgisayar Okuryazarlığı Kisisel bilgisayar, kelime işlem ve hesap tablosu yazılımlarının kullanımı, kullanımı kolay veritabanı) sistemleri ++ Elektronik iletişim, internet/intranet kullanımı++ Bilgi sistemleri hayat döngüsü analiz, gerekliliklerin belirlenmesi, bilgi sistemlerinin uygulanması ve/ veya seçilmesi, risk yönetimi, kullanıcı eğitimi + Proje ve değişim yönetimi yöntemleri (örn: proje planlama, kaynak yönetimi, değişim teorileri, değişim stratejileri) + Karar destek yöntemleri ve bunların hasta yönetimine uygulanması, medikal bilginin elde edilmesi, gösterimi ve mühendisliği; klinik klavuz ve yolların oluşturulması ve kullanımı + 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

16 BMSB ve İlgili Alanlardan Opsiyonel Modüller IT kullanıcısı Biyomedikal görüntüleme ve sinyal işleme+ Klinik/Medikal Biyoinformatik ve hesapsal biyoloji+ Sağlık bilgi bilimleri+ Medikal Kemoinformatik+ Medikal Nanoinformatik+ Medikal robotiks+ Halk sağlığı bilişimi+ 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

17 BMHI çekirdek bilgi ve beceriler Tıp, sağlık ve biyobilimler, sağlık sistemi Bilişim/ bilgisayar bilimi, matematik, biyometri 40 ECTS 15 ECTS 5 ECTS Tıp ve Diğer Sağlık Bilimleri Alanları Eğitiminde Tıp/Sağlık Bilişimi Dersleri IT kullanıcısı için en az 4 ECTS kredisi 4 ETCS kredisi yaklaşık 40 teorik+pratik ders saati 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

18 Amerika

19 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara Amerika

20 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

21

22 Kanada

23 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara Kanada Environmental Scan Health Informatics, Prepared for: Curriculum Renewal Undergraduate Medical Education, Dalhousie University,2009 17 Tıp fakültesinde, bilgi okuryazarlığı,kanıta dayalı tıp uygulamaları

24 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara What is Health Informatics Information Management? Future Information Management Truth, Certainty, and Medical Education Complexity, Uncertainty and Clinical practice Recognising and defining problems Decision making: The basics Decision making and Baye’s theorem Decision support systems How computers work: Demonstration Computer networks Coding and classification systems The patient record EPRs Medical Imaging Radiology demos Image analysis Human computer interaction Telematics demonstration Security and privacy in telematics

25 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara Engeller Tıp Bilişimi disiplininin anlaşılmaması –genel IT becerileri olarak algılanıyor Eğitimci eksikliği Tıp Eğitim programlarının yoğunluğu


"Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Sağlık Bilişimi Eğitimi IMIA Önerileri Yrd. Doç. Dr. Neşe Zayim Tıp Bilişimi Derneği Eğitim Çalışma Grubu 28 Mayıs 2010," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları