Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Sağlık Bilişimi Eğitimi IMIA Önerileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Sağlık Bilişimi Eğitimi IMIA Önerileri"— Sunum transkripti:

1 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Sağlık Bilişimi Eğitimi IMIA Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Neşe Zayim Tıp Bilişimi Derneği Eğitim Çalışma Grubu 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

2 Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi
Report II of the medical school objectives project .The Association of American Medical Colleges (AAMC) - (1999) Undergraduate Medical Education for the 21st century (UME-21). Council on Graduate Medical Education -1999 HEALNet Education Initiative Health Canada

3 21.yy Hekim Profili-Global Standartlar
Klinik Beceriler Halk Sağlığı Bilimsel Temeller Profesyonel Değerler ve Tutumlar Bilgi Yönetimi Kritik Düşünme İletişim Becerileri Instıtute for Internatıonal Medıcal Educatıon ,USA

4 Sağlık ve Tıp Bilişimi Eğitim Önerileri
Recommendations of the International Medical Informatics Association (IMIA) on Education in Health and Medical Informatics. International Medical Informatics Association(IMIA) Method Inform Med 2000; 39: Uluslararası Tıp Bilisimi Derneğinin Sağlık ve Tıp Bilisimi Egitimi Üzerine Önerileri, 2001 Tıp Bilişimi Derneği, Türkiye 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

5 Biyomedikal ve Sağlık Bilişimi(BMSB) Eğitimi
Klinik ortamlarda Sağlık Bilgi Sistemlerine ilişkin güçlükler Standartlar ve birlikte çalışabilirliğin olmayışı Gizlilik ve mahremiyetle ilgili endişeler İşgücünün niteliklerin tanımlanmaması, eğitim ihtiyacı BMSB alanındaki tanımların çeşitliliği(medikal, biyomedikal ve/veya sağlık) 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

6 IMIA Sağlık ve Tıp Bilişimi Eğitim Önerileri
Recommendations of the International Medical Informatics Association (IMIA) on Education in Biomedical and Health Informatics First Revision IMIA Recommendations on Education Task Force Methods Inf Med Jan 7;49. 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

7 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara
Temel Prensipler H çeşitli sağlık bakım uzmanlıkları için E farklı eğitim yöntemleri ile A alternatif uzmanlık türleri L değişik eğitim düzeylerinde T nitelikli eğitimcilerle Sağlık Bilişimi pozisyonları için akredite nitelikler 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

8 Biyomedikal ve Sağlık Bilişimi Bilgi & İletişim Teknolojileri
Klinik Bilimler Halk Sağlığı Matematik Kimya Moleküler Biyoloji Nano Bilim Dil Bilimi Kimya Bilişimi Biyobilişim & Com. Bio Nanobilişim Materyal Bilimi Biyomedikal ve Sağlık Bilişimi B C D E F Sensörler Medikal Kütüphaneciler & Sağlık Bilgi Uzmanları Biyomedikal Mühendisliği G A Robotiks Sinyaller Bilgi & İletişim Teknolojileri Mekanik Bilgisayar Bilimi Yönetim Bilimi Bilişsel Bilim

9 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara
IMIA’nın Yapısal Çerçeve Önerisi Tıp hemşirelik, Sağlık yöneticiliği, diş hekimliği, eczacılık, halk sağlığı, Tıbbi dokümantasyon bilişim/ bilgisayar bilimleri, sağlık ve tıp bilişimi, diğerleri Doktora Y. Lisans Lisans BT Kullanıcısı BMSB Uzmanı 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

10 IMIA Önerileri Tıp/Sağlık Eğitim Programlarının bir parçası
BMSB Eğitimi Tıp/Sağlık Eğitim Programlarının bir parçası BMSB Uzmanlık Eğitimi IMIA Önerileri

11 Bilgi- Beceri Alanları
BMSB Çekirdek Bilgi ve Becerileri Tıp, Sağlık and Biyolojik Bilimler, Sağlık Sisteminin Yapısı Bilişim/Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Biyometri

12 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara
Biyomedikal ve Sağlık Bilişimi Çekirdek Bilgi ve Becerileri IT kullanıcısı İnformatiğin bir disiplin ve uzmanlık olarak gelişimi + Sağlık bakımında sistematik bilgi işleme ihtiyacı, bilgi teknolojilerinin avantajları ve kısıtları ++ Bilgi işleme araçlarının verimli ve sorumlu kullanımı Kişisel uygulama yazılımları dokümantasyon, internet erişimi de dahil kişisel iletim , yayın ve temel istatistik amaçlı kullanımı Bilgi Okuryazarlığı Kütüphane sınıflaması ve sağlıkla ilgili sistematik terminoloji ve bunların kodlamaları, literatür tarama, araştıma yöntemleri ve araştırma paradigmaları Sağlık Bakımında bilgi sistemlerinin özellikleri, fonksiyonları ve örnekleri (örn: Klinik bilgi sistemleri, birinci basamak bilgi sistemleri, vb.) Bilgi sistemlerinin yönetimi (sağlık bilgi yönetimi, stratejik ve tatkik bilgi yönetimi, IT yönetimi, IT servis yönetimi, yasal ve mevzuatla ilgili konular) 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

13 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara
Biyomedikal ve Sağlık Bilişimi Çekirdek Bilgi ve Becerileri IT kullanıcısı Hasta ve Halk sağlığını destekleme amaçlı bilgi sistemleri özellikleri, fonksiyonları ve örnekler + Bölgesel ağ ve paylaşılmış bakım yaklaşım ve metotları (e-sağlık, sağlık telematik uygulamaları, kurumlar arası bilgi değişimi) Sağlık kayıtlarının yapı, tasarım ve analiz ilkeleri Veri kalitesi, minimum veri setleri, mimari ve elektronik saglık kayıtlarının genel uygulamaları Sosyo-organizasyonel ve sosyo-teknik konular İş akışı/süreç modelleme ve reorganizasyonu Veri gösterim ve analiz ilkeleri, veri madenciliği, veri ambarı ve bilgi yönetimi ilkeleri etik ve güvenlik konuları Sağlık bakım sağlayıcılarının, yönetici ve BMHI uzmanlarının sorumlulukları isimlendirme sistemleri, sözlükler, terminolojiler, ontolojiler ve taksonomiler 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

14 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara
Tıp, Sağlık and Biyolojik Bilimler, Sağlık Sisteminin Yapısı IT kullanıcısı İnsan organizması fonksiyonları ve biyolojik bilimlerin temelleri (anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji ve dahiliye, cerrahi gibi klinik bilimler) + Sağlık bileşenlerinin temelleri ve sağlığın değerlendirilmesi Fizyolojik, sosyolojik, psikolojik, beslenme ile ilgili, duygulanımsal, çevresel, kültürel, ruhsal açılardan Tıbbi/klinik karar verme ilkeleri Sağlık kurumlarının ve sağlık sisteminin organizasyonu kurumlar arası yapılar, paylaşılmış bakım Kanıta dayalı pratiğin ilkeleri (kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı hemşirelik ..) Sağlık işletmesi, sağlık ekonomisi, sağlıkta kalite ve kaynak yönetimi, hasta güvenliği girişimleri, halk sağlığı hizmetleri ve ölçümleri 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

15 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara
Bilişim/Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Biyometri kullanıcısı IT Temel bilgisayar terminolojisi Veri, bilgi, donanım, yazılım, bilgisayar, ağ, bilgi sistemleri, bilgi sistemleri yönetimi gibi + Bilgisayar Okuryazarlığı Kisisel bilgisayar, kelime işlem ve hesap tablosu yazılımlarının kullanımı, kullanımı kolay veritabanı) sistemleri ++ Elektronik iletişim, internet/intranet kullanımı Bilgi sistemleri hayat döngüsü analiz, gerekliliklerin belirlenmesi, bilgi sistemlerinin uygulanması ve/ veya seçilmesi, risk yönetimi, kullanıcı eğitimi Proje ve değişim yönetimi yöntemleri (örn: proje planlama, kaynak yönetimi , değişim teorileri, değişim stratejileri) Karar destek yöntemleri ve bunların hasta yönetimine uygulanması , medikal bilginin elde edilmesi, gösterimi ve mühendisliği; klinik klavuz ve yolların oluşturulması ve kullanımı 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

16 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara
BMSB ve İlgili Alanlardan Opsiyonel Modüller IT kullanıcısı Biyomedikal görüntüleme ve sinyal işleme + Klinik/Medikal Biyoinformatik ve hesapsal biyoloji Sağlık bilgi bilimleri Medikal Kemoinformatik Medikal Nanoinformatik Medikal robotiks Halk sağlığı bilişimi 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

17 Tıp ve Diğer Sağlık Bilimleri Alanları Eğitiminde
Tıp/Sağlık Bilişimi Dersleri Bilişim/ bilgisayar bilimi, matematik, biyometri 15 ECTS BMHI çekirdek bilgi ve beceriler Tıp, sağlık ve biyobilimler, sağlık sistemi 5 ECTS 40 ECTS IT kullanıcısı için en az 4 ECTS kredisi 4 ETCS kredisi yaklaşık 40 teorik+pratik ders saati 28 Mayıs 2010, Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı, Ankara

18 Amerika

19 Amerika

20

21

22 Kanada

23 Kanada Environmental Scan Health Informatics, Prepared for: Curriculum Renewal Undergraduate Medical Education, Dalhousie University ,2009 17 Tıp fakültesinde , bilgi okuryazarlığı,kanıta dayalı tıp uygulamaları

24 Coding and classification systems The patient record EPRs
What is Health Informatics Information Management? Future Information Management Truth, Certainty, and Medical Education Complexity, Uncertainty and Clinical practice Recognising and defining problems Decision making: The basics Decision making and Baye’s theorem Decision support systems How computers work: Demonstration Computer networks Coding and classification systems The patient record EPRs Medical Imaging Radiology demos Image analysis Human computer interaction Telematics demonstration Security and privacy in telematics

25 Engeller Tıp Bilişimi disiplininin anlaşılmaması –genel IT becerileri olarak algılanıyor Eğitimci eksikliği Tıp Eğitim programlarının yoğunluğu


"Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Sağlık Bilişimi Eğitimi IMIA Önerileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları