Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Derinkuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Derinkuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Derinkuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
“Veli Mezuniyet Belgesi” Projesi 2015 Derinkuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015

2 HAZIRLAYANLAR: Selman KİBAROĞLU - Kaymakam
Hakkı Şafak ÖZCAN-İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet SALTIK-İlçe MEM Şube Müdürü Hakan ÇEVİK- Fatih Ortaokulu Müdürü Emine Uğur SAVUR–Mehmet Akif Rehber Öğretmeni Fatma ÖZOĞLAN-Yazıhüyük Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ayşegül İLHAN– Mehmet Ekmekçi Lisesi Rehber Öğretmeni Sevil ÇAĞLAR-Yazıhüyük Gazi İlkokulu Rehber Öğretmeni

3 Proje Konusu: Okullarımızın sorunlarının başında gelen, velilerin çocuklarının okulları ve eğitim hayatlarına karşı olan ilgisizliği. Projenin Amacı: Öğrencilerin topluma faydalı birer birey, başarılı birer öğrenci olmalarında en büyük destek sahibi olan ailelerin; eğitime karşı daha ilgili, çocuklarını okulda takip eden, onların sorunları ile ilgilenen, başarı ve başarısızlıklarında onların yanında olan veliler olmalarını sağlayarak okul-aile-öğrenci sacayağını kurmak.

4 Projenin Hedefleri: Velilerin çocukları ile ilgilenen, sorunlarını dinleyen, çocuklarının başarılarını ve başarısızlıklarını paylaşabilen kişiler olmasını sağlamak. Velilerin kendisini okulun bir parçası olarak görmesini sağlayarak okula sık sık gelip öğrencilerin ve okulun problemlerinin çözümünde etkin rol oynamasını sağlamak. Velisini okulda gören öğrencilerin daha fazla motive olmasını, sosyal, sportif, kültürel ve akademik başarılarının artmasını sağlamak. Veliler ile iletişimi kuvvetlenen öğretmen ve okul idaresinin sorunlarla baş etmede daha verimli olmasını sağlamak. Kuvvetlenen okul aile işbirliği ile çevrenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak.

5 UYGULAMA Sorumluluklar ve İşbirlikleri: Derinkuyu Kaymakamlığı
Derinkuyu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürlükleri İlçe Müftülüğü Muhtarlar Yerel Medya

6 Proje Yürütme Kurulu: Proje Yürütme kurulu, aşağıda isimleri ve görev yerleri yazılı kişilerden oluşur ve proje, Proje Koordinatörü başkanlığında yürütülür. Periyodik olarak ayda bir veya başkanının gerekli gördüğü zamanda toplanır. Proje Yürütme Kurulu Ahmet SALTIK-İlçe MEM Şube Müdürü-Proje Koordinatörü Hakan ÇEVİK- Fatih Ortaokulu Müdürü Emine Uğur SAVUR–Mehmet Akif Rehber Öğretmeni Fatma ÖZOĞLAN-Yazıhüyük Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ayşegül İLHAN– Mehmet Ekmekçi Lisesi Rehber Öğretmeni Sevil ÇAĞLAR-Yazıhüyük Gazi İlkokulu Rehber Öğretmeni Görevleri: Projenin tanıtımı için okul idarecileri ile toplantılar düzenler.Projenin tanıtımı için okulları gezip okul proje ekiplerini bilgilendirmek.Projenin izlenmesi, geliştirilmesi, proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, projenin gelişimini, sonuçlarını izleyerek değerlendirmek, rapor halinde yayınlamak ve projenin etkili gerçekleştirilmesini sağlamak. Proje sonunda dereceye giren öğretmen ve idarecilerin ödüllendirilmesi için bir tören düzenlemek.

7 Projeden Sorumlu Okul Müdürlüklerinin Görevleri:
Proje kapsamında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Okulda proje ekibi oluşturmak ve çalışmalarını denetlemek, Proje Yürütme Komisyonunca verilecek bilgileri tüm öğretmenlere(Öğretmenler Kurulu) , velilere(Veli Toplantısı) ve öğrencilere(Törenlerde ve sınıf rehber toplantılarında) duyurmak, velilerin, öğretmenlerin ve idarecilerin takibinin sağlanacağı formları düzgün ve güncel tutmak, Dönem başında veli toplantısı yaparak veli-sınıf öğretmeni-okul müdürü birlikte projeye katılım sözleşmesini imzalaması ve Mart ayının ilk haftasının son iş gününe kadar ilçe komisyonuna sunulması, 2015 yılının Mart-Mayıs aylarının son iş günlerine kadar yapılan çalışmaların rapor halinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulması. Proje sonunda dereceye giren velilerin ödüllendirilmesi için bir tören düzenlemek, Proje ile ilgili eğitim paydaşlarını bilgilendirmek, Okullarda proje çalışmalarını raporlamak,

8 Okul Proje Ekiplerinin Görevleri:
Projenin amaç, hedef ve performans göstergelerinin gerçekleşmesini sağlamak amacı ile ilgili formlar üzerinden velilerin takibini sağlamak. Proje sonunda tutulan formların değerlendirmesini yaparak dereceye giren velileri belirlemek.

9 Faaliyet Katılımcıları
Eylem planı Faaliyetin Adı 1. Ay Ocak) 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay Faaliyet Katılımcıları Projenin hazırlanarak onaya sunulması İlçe MEM PYK Proje Yürütme Kurulunun Projeyi Tanıtımı PYK / Okul müdürlükleri Okul Müdürlerinin okullarda proje ekipleri oluşturarak çalışmalara başlamaları Okul Müdürlükleri Projenin Okullarda Uygulanması Okul Proje Ekipleri Proje Yürütme Kurulu Toplantısı PUK Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek PYK,PUK,Okul Müdürlükleri ve Proje Ekipleri Ödüllendirme ve Raporun Düzenlenmesi PYK

10 DEĞERLENDİRME Projenin değerlendirmesi okul müdürlerinin kontrolünde, proje ekipleri tarafından, Proje Yürütme Kurulunca oluşturulan veli değerlendirme formu üzerinden yapılacaktır. İlgili formlar üzerinden tutulan kayıtlar yılsonunda Okul Müdürlükleri tarafından Haziran ayının ilk haftası İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne sunulacak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Proje Yürütme Kurulu tarafından sıralanarak; Yıl içinde okula gelip resmi olarak öğretmenlerle, okul yöneticileri ile öğrencinin gelişimi, eğitim öğretim ve sosyal-kültürel faaliyetler ile ilgili yüz yüze en az 8 görüşme yapan veliye mezuniyet belgesi verilecektir. Veli mezuniyet belgesi almaya hak kazanıp, değerlendirme tablosunda en yüksek puan alan velilere verilmek üzere; 3 birleştirilmiş sınıf dahil ilkokula, 3 ortaokula, 2 lise velisine çeyrek altın verilecektir. Okulun projeye katılım göstermediği veya yürüttüğü çalışmaları belge ve fotoğraflarla kanıtlayamadığı, Proje Yürütme Kurulu tarafından tespit edilmişse o okula altın hakkı verilmeyecektir. Mezuniyet belgesi alan velilerin öğretmenlerine (müdür yetkili öğretmenler dahil) ve projeden sorumlu okul müdür/müdür yardımcılarına da; velilerle projeye katılım sözleşmesi imzalayıp gerekli çalışmaları belgelendirip toplam veli sayısının %20 veli mezuniyet belgesi alan ve sene sonu ilçe yürütme kurulu tarafından değerlendirme sonucunda altın kazanan velilerin sınıf öğretmenine ve okul idaresine gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra başarı belgeleri verilecektir. Okul olarak velisi en fazla mezuniyet belgesi alan ve velisi en az bir altın alan birinci okula LCD Televizyon hediye edilecektir. Her kategoriden(İlkokul,ortaokul ve lise) sınıf olarak velisi en fazla mezuniyet belgesi alan ve velisi en az bir altın alan öğretmene çeyrek altın(3) verilecektir.

11 YAPILACAK FAALİYETLER
( Eğitim Öğretim Yılı Uygulanacak Olan Takvim) S.NO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHLERİ 1 Projenin hazırlanarak onaya sunulması Ocakk 2015 2 Proje Yürütme Kurulunun Projeyi Tanıtımı Şubat 2015 3 Okul Müdürlerinin okullarda proje ekipleri oluşturarak çalışmalara başlamaları 4 Projenin Okullarda Uygulanması 09 Şubat Mayıs 2015 5 Proje Uygulama Komisyonu Toplantısı 09 Şubat Temmuz 2015 6 Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek 7 Ödüllendirme ve Raporun Düzenlenmesi Haziran-Temmuz 2015 Proje her yıl revize edilerek 3 yıl süre ile uygulanacaktır. Uygulamalarda belirtilen ödüller 3 yıl süre ile her yıl verilecektir.

12 İLKOKUL VELİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
SAYI MADDE PUAN 1 Sınıf içi ders başarısında her dersten yıl sonu başarı ortalamasının1,2,3. Sınıflar için çok iyi ve sınıflar için 85 puan ve üstü olan öğrenci velileri için (10puan) 10 2 Sene içerisindeki okul içi ve dışı disiplin anlamında sorunlu öğrencinin okul yönetimi, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından belirlenen kriterlere göre nisan ayında değişim ve gelişim sergilemesi durumunda olan öğrenci velisi(10 puan) 3 Yıl içerisinde özürsüz beş günden az devamsızlık yapması (10 puan) 4 Öğrencinin yıl içerisindeki başarı anlamında olumlu değişim ve gelişim gösteren öğrencinin yılsonunda sınıf öğretmeni tarafından değerlendirmesi (10 puan) 5 8 kez gelerek veli mezuniyet belgesi almaya hak kazanan veliler için; velinin 10 defadan sonrasında annenin ve babanın tek gelmesi 2 puan beraber gelmesi 3 puan max.15 puan) 15 6 Öğrencinin sosyal kültürel sportif faaliyetlere, okul içi ve dışındaki etkinliklere, projelere katılımı (her biri puan max.20puan) 20 7 Öğrencinin sınıf içindeki çalışmalarda görev alması (Her çalışma için 1 puan max. 10 puan) 8 Velilerin okuldaki ve okul dışındaki,(il ilçe)toplantı seminer, tören,vb etkinliklere katılması(her biri 2 puan max.15 puan) Not: Veli değerlendirme tablosu projeye katılmak isteyen velinin öğrencisinin bulunduğu sınıf öğretmeni tarafından doldurulması ve ekleriyle okul müdürü tarafından onaylanması

13 ORTAOKUL VELİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
KRİTER PUAN 1. Sene sonunda öğrencisi , Takdir belgesi alan veli(2. Dönem için not ortalaması dikkate alınarak), Teşekkür belgesi alan veli(2. Dönem için not ortalaması dikkate alınarak), İftihar belgesi alan veli(2. Dönem için not ortalaması dikkate alınarak), a) 5 puan b) 2 puan c) 3 puan Sınıflara yapılacak olan yeni merkezi sınav sisteminde bakanlık tarafından açıklanacak puanlamaya göre iki dönem aldığı iki sınav notu ortalamasının 80 in üzerinde olan öğrencinin velisi 10 puan 3. Sene içerisinde okul içinde ve dışında disiplin anlamında sorunlu davranışlar gösteren öğrencinin; okul yönetimi, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından belirlenen kriterlere göre nisan ayında olumlu olarak değişim ve gelişim sergilemesinde öğrencinin velisinin rolü. 7 puan 4. Öğrencinin yıl içerisinde(özürsüz olarak) 4 günden az devamsızlık yapması. 5 puan 5. Yıl içerisinde olumlu değişim ve gelişim gösteren öğrencinin durumunun yıl sonunda diğer öğretmenler tarafından değerlendirilmesi ve sonucun puanlanması Öğrencisi en yüksek değişim ve gelişim gösteren 1.veliye 10 puan 2.veliye 8 puan 3.veliye 6 puan Velinin en az 8 defa okulu ziyaret etmesi a) Anne Ziyareti b) Baba Ziyareti c) Anne ve Baba birlikte Not 1 : Öğrencinin velisi olarak puanlama sadece projeye katılım sözleşmesi imzalayan veliye verilecektir. a)10 puan b)10 puan c)Ziyaret 6 ile 8 arasındaysa 8 puan Ziyaret 8 dan fazlaysa 10 puan

14 a)3 puan b)3 puan c)3 puan d)3 puan e)3 puan f)3 puan a)4 puan
7. Öğrencinin ; a) Sosyal faaliyetlere katılımındaki velinin rolü, b) Kültürel faaliyetlere katılımındaki velinin rolü, c) Sportif faaliyetlere katılmasındaki velinin rolü, d) Projelere ( Tubitak , Bu Benim Eserim vb.) katılımındaki ve performansındaki velinin rolü, e) Okul içindeki ve dışındaki kurslara katılımı(Okul Kursları vb.), f) Velinin öğrencisiyle birlikte faaliyetlerde bulunması ve bunu belgelemesi. a)3 puan b)3 puan c)3 puan d)3 puan e)3 puan f)3 puan 8. Öğrencinin “meclis” lerde görev alması, a) İl öğrenci Meclisi b) İlçe Öğrenci Meclisi, c) Okul Meclisi, a)4 puan c)2 puan 9. Velilerin, a) Okulda yapılacak veli toplantılarına katılımı, b) Okulda yapılacak veli seminerlerine katılımı( Özellikle 7 – 19 Yaş Aile Eğitimler vb.) c) İlçe genelinde düzenlenecek veli etkinliklerine katılımı, d) Okulun düzenlediği törenlere katılımı( Çanakkale haftası, ilköğretim haftası vb), e) İlçe genelinde düzenlenen törenlere katılımı(29 ekim, 23 nisan, 19 mayıs kutlamaları vb), f) Velilerin kendi aralarında okul idaresi rehberliğinde yaptıkları faaliyetler. a)3puan Öğrenci velisinin iyi örnek oluşturma adına sigara içiyorsa sigarayı bırakması 5 puan

15 LİSE VELİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
SAYI MADDE PUAN 1 1. Sene sonunda öğrencisi , a) Takdir belgesi alan veli(2. Dönem için not ortalaması dikkate alınarak), b) Teşekkür belgesi alan veli(2. Dönem için not ortalaması dikkate alınarak), c) Onur belgesi alan veli(2. Dönem için not ortalaması dikkate alınarak), a) 5 puan b) 2 puan c) 3 puan 2 Çocuğu YGS’de 250 puanı geçen veli(8puan) 8 3 Sene içerisindeki okul içi ve dışı disiplin anlamında sorunlu öğrencinin okul yönetimi,rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından belirlenen kriterlere göre değişim ve gelişim sergilemesi durumunda olan öğrenci velisi (10 puan) 10 4 Yıl içerisinde on günden az devamsızlık yapması(5 puan) 5 Öğrencinin yıl içerisindeki olumlu değişim ve gelişim gösteren öğrencinin yıl sonunda diğer öğretmenlerden görüş ve değerlendirmelerin alınması ve değerlendirmesi(10 puan)

16 6 Velinin 8 defadan sonrasında annenin ve babanın tek gelmesi birer puan beraber gelmesi 2 puan max.10 puan) 10 puan 7 Öğrencinin sosyal kültürel sportif faaliyetlere ,okul içi ve dışındaki etkinliklere,projelere katılımı(her biri bir puan max.20puan) 20 puan 8 Öğrencinin “meclis” lerde görev alması, a)İl öğrenci Meclisi b) İlçe Öğrenci Meclisi, c) Okul Meclisi, a)4 puan b)3 puan c)2 puan 9 Velilerin okuldaki ve okul dışındaki,(il ilçe)toplantı seminer, tören,vb etkinliklere katılması(her biri bir puan max.15 puan) 15 puan 10 Öğrenci velisinin iyi örnek oluşturma adına sigara içiyorsa sigarayı bırakması 5 puan NOT : Puanlama yapılabilmesi için velilerin yaptıkları bütün çalışmaları belgelendirmeleri gerekmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenler belgelendirme konusunda velilere yardımcı olacaklardır. Veli görüşmeleri mutlaka okul müdürü ya da okul müdür yardımcısına imzalatılacaktır. İmzanın geçerli olamayacağı faaliyetler fotoğraflarla belgelendirilecektir. Belgelendirilmeyen etkinlikler projenin objektifliğini zedeleyeceğinden niteliği ne kadar önemli olursa olsun puanlamaya alınmayacaktır.

17 VELİ MEZUNİYET BELGESİ PROJE SÖZLEŞMESİ
Okulunuzun ……. Sınıfında okuyan ………………………………. İsimli öğrencinin velisiyim. Derinkuyu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı “Veli Mezuniyet Belgesi Projesine” gönüllü olarak katılmak istiyorum.Proje ile ilgili bilgilendirme sınıf öğretmeni ve okul idaresince tarafıma yapıldı.Proje kurallarına riayet edeceğimi beyan eder, yapılan etkinlikleri belgelendireceğimi ve bu sözleşmenin tarafı olarak sözleşmeyi imzalamayı kabul ediyorum. …………………… …………………… ……………………… Öğrenci Velisi Sınıf Öğretmeni Okul Müdürü/Müd.Yardımcısı

18 DERİNKUYU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER….


"Derinkuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları