Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ

2 Yeterlilik Özelliği Yeterlilik Lider,
“Benim bu işte kaç senelik tecrübem var” diye düşünmez. Koşulların her an değişebileceğinin bilincindedir. Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirerek bu değişimi öngörmeye çalışır. Yaptığı ya da yönettiği işi teknik olarak bilir. Bilmediğini bilir, bilmek için çaba gösterir. Öğrenmeye çalışır.

3 Karar ve Kararlılık Özelliği
Lider, Koşulları isabetle gözlemler ve değerlendirir. Bunun için bilgi toplar ve bilgiyi analiz eder. Bütün olasılıkları düşünür, her alternatif üzerinde daha ayrıntılı düşünür, en iyi olduğuna inandığı alternatifi seçer ve bu seçimin sebeplerini sıralar.

4 Karar ve Kararlılık Özelliği
Lider, Hızlı karar alır ancak mümkün olan en hızlı ve en kolay çözümün başka sorunlara yol açacağını bilir. Her sorunun hızlı, kolay, uzun ve yanlış bir çözümü vardır. Ancak lider yeni sorunlar doğurmayacak uzun soluklu çözümlerin peşindedir. Kararların temelini, ekip üyelerine karşı hissettiği sorumluluk duygusu oluşturur. Kendi adına başkalarını tehlikeye atan riskler almaz. Kendi vizyonu doğrultusunda başkaları adına riske girer.

5 Dürüstlük ve Tutarlılık Özellikleri
Çalışanların kuruma ve değerlere bağlı olmasını sağlamak, liderin kendi güvenirliğine ve tutarlılığına bağlıdır. Lider, Söylediğini yapar ve yaptığını söyler. Özü sözü birdir. Sözünde durur. Yerine getiremeyeceği sözlerle çevresindekileri önce umutlandırıp sonra yarı yolda bırakmaz. Çalışanlar arasında ayrım yapmaz. Ekip üyelerine saygılı ve adil davranır.

6 Vizyonla Gelişmek Geleceğin Resmi
Liderlerin zihninde geleceğe ait bir resim vardır. Bu resmin, bir hevesten veya ütopik bir hayalden farkı, sağlam ve özgün bir dünya görüşüne dayanmasıdır. Liderin özgün dünya görüşü, entelektüel ve kültürel birikimin sonucudur. Lider, birikimini ve geleceğe dönük resmi, bir mesaja dönüştürür ve mesajını güçlü bir hitabet becerisiyle ekibine aktarır.

7 “Bazıları başardıklarımıza hayret etti: Oysa ben, yapacağım işlerin ne olduğunu nasıl olacağını o kadar açık görüyordum ki, bu milletin bu neticeye ulaşacağına kat’i inancım vardı.”

8 Vizyonla Gelişmek Heyecan Yaratmak
Lider, çalışanların işine anlam katmalı, heyecan yaratmalıdır. Bunu da vizyon oluşturarak ve bunu çalışanlara aktararak başarır. Uzay araştırmalarının emekleme döneminde olduğu 25 Mayıs 1961 günü, ABD Başkanı John F. Kennedy , yaptığı konuşmada şöyle söylüyordu :

9 “İnancım odur ki, bu ulus, kendini şu amacı gerçekleştirmeye adamalıdır: Önümüzdeki on yıl içinde Ay’a insan göndermek ve onu salimen Dünya’ya geri getirmek.”

10 Liderin Yetkinlik Alanları
Lider Kim? Liderin Yetkinlik Alanları Yetkinlik Alanları Bir liderin etkinliği, kişiliğinde, ilişkilerinde, işinde ve liderliğinde gösterdiği yetkinliğe bağlıdır.

11 Liderin Yetkinlik Alanları
Lider Kim? Liderin Yetkinlik Alanları Yetkin Kişilik Yetkin kişilik, “başarı azmi, özgüven ve özsaygı” ile birlikte, aşağıdaki özelliklerden oluşur: bütünlük ve tutarlılık, etik ilke ve değerlere bağlılık, belirsizlikle başa çıkabilme, yenilikçilik.

12 Liderin Yetkinlik Alanları
Lider Kim? Liderin Yetkinlik Alanları İlişkilerde Yetkinlik İlişkilerde yetkinlik, “amaca yönelik ilişkiler”le birlikte, aşağıdaki özelliklerden oluşur: kendini doğru ifade etme, dinleme, anlama ve etkileme müzakere etme, yazılı ve sözlü iletişimde etkinlik, müşteri – odaklılık, yaklaşılabilir olma.

13 Liderin Yetkinlik Alanları
Lider Kim? Liderin Yetkinlik Alanları İşte Yetkinlik İşte yetkinlik, “etkili strateji geliştirme”yle birlikte, aşağıdaki özelliklerden oluşur: İş için gereken yetenek ve teknik bilgiye sahip olma, Doğru karar verebilme, Analitik ve kavramsal zeka, Organize etme ve öncelik belirleme.

14 Lider Kim? İşbaşı Vizyonunla Çalışanları Harekete Geçir
Ekibin amacı ve varlık nedeni ne kadar açık olursa ve bu konuda ne kadar berrak bir görüş birliği sağlanmışsa, ekibin başarısı o ölçüde yüksek olur. Çalışanların, işletmenin nereye doğru gitmekte olduğunu, kendilerinin kurum içindeki işlevlerini, görevlerinin sonuç üzerindeki etkilerini bildiklerinden emin olmalısınız

15 Lider Kim? İşbaşı Performans Sizin Sorumluluğunuz
Çalışanları sadece harekete geçirmek değil, onların yüksek performans göstermesini sağlamak da sizin sorumluluğunuz. Bunun için; Performansı sürekli izlemeli, Koçluk yapmalı ve uygun geribildirim verilmeli, Çalışanların motivasyonu yüksek tutulmalı ve çalışanlara anlam duygusu vermelisiniz.

16 Liderin İklimi Kuruma Hakimdir
Motivasyonu Artırmak / Motivasyonun Altı Anahtarı 3. Katılımı Sağlamak Amaçların belirlenmesine ve kararların alınmasına çalışanların katılımını sağlamak, en güçlü motivasyon faktörüdür. İşin hızı, görev dağılımı, yapılacak işle ilgili fazla mesainin gerekip gerekmediği, dinlenme aralarının uzunluğu gibi işyeri kuralları konusunda çalışanlarının fikrinin alınması ve kararlara katılmalarının sağlanması sonucunda : ARTAR İş doyumu Çalışma isteği Sorumluluk duygusu çatışmalar İşe devamsızlık İşi bırakma oranı AZALIR

17 Liderin İklimi Kuruma Hakimdir
Motivasyonu Artırmak / Motivasyonun Altı Anahtarı Yetkilendirmek Çalışanları yetkilendirmek; onlardan ne istediğinizi söylemek bunu yapabilmeleri için gerekli araçları vermek, kendi uygulamalarını gerçekleştirmelerini sağlamak, performanslarını izlemek ve geribildirim vermektir..

18 Liderin İklimi Kuruma Hakimdir
Motivasyonu Artırmak / Motivasyonun Altı Anahtarı Örnek Olmak İş liderinin tutumunun çalışanlara yansıdığını biliyoruz. Kuruma hakim olan iklimi siz belirleyeceksiniz. Bunun için, yüksek enerji sahibi ve iyimser olmak, olumlu ve yapıcı tutumlar sergilemek zorundasınız. Motivasyonunuz yüksek olmalı, girdiğiniz ortama enerji vermelisiniz.

19 Liderin İklimi Kuruma Hakimdir Duyguları Yönetmek
İnsanları yönetmek, duyguları yönetmektir. Shacleton da hem kendi duygularını, hem de çevresindekinin duygularını yöneterek liderlik yapmıştır.

20 Liderin İklimi Kuruma Hakimdir Duyguları Yönetmek
1998 yılında Wall Street Journal’da yayımlanan bir makalede, Shacleton’un öyküsünün Apollo 13’ün Dünya’ya dönmesine rehberlik ettiği yazılmıştır.

21 Liderin İklimi Kuruma Hakimdir Duyguları Yönetmek
Kaygının Olumsuz Etkileri Kaygı düzeyi yüksek bir yöneticinin durumu, çalışma ortamına girdiği anda, bütün çalışanlar tarafından algılanır. Kaygılanan çalışanların “eli ayağı birbirine dolanır” ve daha çok hata yaparlar. Bunun sonucunda kaygıya sebep olan durum daha da zorlaşmakla kalmaz, kurum iklimi de olumsuz yönde etkilenir ve çalışanlarda iş memnuniyetsizliği baş gösterir.

22 Liderin İklimi Kuruma Hakimdir Lider neden Gerekli?
İş Hayatında Liderlik Etkin bir iş liderinin önderliğindeki çalışanlar ise; Sağlam bir grup bütünlüğü ve etkili bir ekip çalışması ortaya koyarlar. Lidere üst düzeyde güvenir ve inanırlar. Liderin vizyonunu içselleştirirler. Bu vizyonu geliştirmek için kendilerini güçlü ve yeterli hissederler.

23 Eğitim Kapanış Lider, Sonucu Değiştiren Kişidir
Liderin görevi; ekip üyelerini harekete geçirmek, onlara kendilerini adayabilecekleri bir vizyon yaratmak, ilham ve enerji kaynağı olmak, anlam duygusu vermek ve nihayet sonucu değiştirmektir Yarınların belirsizliği, liderin vizyonuyla şekillenir ve çalışanlar için erişilmek istenen bir hedef haline gelir. Kurumları, değişen dünya talepleri doğrultusunda geleceğe taşıyacak olan kişi, liderdir.


"LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları